Naučné stezky v Praze

Aktualizovaný přehled všech naučných stezek v Praze naleznete na našem novém webu Naučné-stezky.cz.

Naučná stezka Strašnice

Hodnocení:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
1
naučná stezka Strašnice

Naučná stezka seznamuje s historií a zajímavostmi pražské čtvrti Strašnice. Je okružní, začíná a končí na stanici metra Strašnická. Trasa nás zavede např. k neobvyklému kostelu Neposkvrněného početí Panny Marie, provede nás unikátním urbanistickým souborem sídliště Solidarita, kolem vinohradského hřbitova a strašnického krematoria a pak zajímavou vilovou čtvrtí. [Číst dál →]

Naučná stezka Stromovkou za poznáním

Hodnocení:
(počet hlasů: 7)
Komentáře:
3
zrušená naučná stezka
Naučná stezka Stromovkou za poznáním

naučná stezka bez náhrady zrušena

Naučná stezka seznamovala s přírodou a historií rozsáhlého parku Stromovka (chráněného jako přírodní památka Královská obora) ležícího mezi pražskými čtvrtěmi Holešovice a Bubeneč. Stezka začínala nedaleko holešovického Výstaviště, dále vedla kolem planetária, Maroldova panoramatu bitvy u Lipan, Rudolfovy štolyŠlechtovy restauraceMístodržitelskému letohrádku, kde končila. [Číst dál →]

Naučná stezka svatého Josefa

Hodnocení:
(počet hlasů: 11)
Komentáře:
4
Naučná stezka svatého Josefa

Naučná stezka svatého Josefa seznamuje s historií a současností zajímavé, ale obecně nepříliš známé pražské čtvrti Malešice, která v sobě zahrnuje nejen jedno z prvních a ve své době největších pražských sídlišť, nově zrevitalizovaný rozsáhlý Malešický park, ale také původní zástavbu starých Malešic, historické a technické památky a jiné zajímavosti, které patřily a patří k běžnému životu malešických občanů. [Číst dál →]

Naučná stezka Thomayerovy sady

Hodnocení:
(počet hlasů: 6)
Komentáře:
5
Naučná stezka Thomayerovy sady

Stezka vede podél Rokytky a pak Thomayerovými sady mezi libeňským zámkem a slepým ramenem Vltavy s bývalým přístavem a loděnicemi. V druhé části trasy stezka vystoupá do skalnaté stráně a nabízí výhledy na areál bývalých loděnic. Technickou zajímavostí na trase jsou dvoje mohutná železná vrata a přečerpávací stanice jako součást protipovodňových opatření v ústí Rokytky do Vltavy. [Číst dál →]

Naučná stezka Toulcův dvůr

Hodnocení:
(počet hlasů: 5)
Komentáře:
5
zrušená naučná stezka
Naučná stezka Toulcův dvůr

naučná stezka zrušena, nahrazena novými informačními panely, které už ale nejsou označeny jako naučná stezka

Seznamovala s areálem Toulcova dvora, bývalou tvrzí a později významnou hospodářskou usedlostí, dnes sídlem Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy, rozkládajícím se ve svahu nad potokem Botičem v Praze-Hostivaři. Krátká a příjemná trasa nás provedla jednotlivými částmi areálu (zahrádka, sad, les, mokřad, louky atd.), dozvěděli jsme se o historii, fauně a flóře dvora a seznámili se s životem v ekocentru, jeho cíli, posláním a programem. [Číst dál →]

Naučná stezka Trojskou kotlinou (Trojská naučná stezka)

Hodnocení:
(počet hlasů: 1)
Komentáře:
zatím žádný
v této podobě zrušena, nahrazena novou naučnou stezkou
Naučná stezka Trojskou kotlinou (Trojská naučná stezka)

zrušená stezka, nahrazena v odlišné trase naučnou stezkou Pražské botanické zahrady v Troji

Naučná stezka procházela zalesněnými svahy vltavského údolí mezi pražskými městskými částmi TrojaBohnice. Cílem stezky bylo „seznámit návštěvníky s přírodními a historickými zajímavostmi a krásami Trojské kotliny, popularizovat práci botanické zahrady a rozšířit mezi veřejnost hlavní zásady ochrany přírodního a životního prostředí“. [Číst dál →]

Naučná stezka Údolí studánek

Hodnocení:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
1
zrušená naučná stezka
naučná stezka Údolí studánek

naučná stezka zrušena

Naučná stezka procházela úzkým údolíčkem, které stoupá od východního konce Modřanské rokle směrem k Základní škole Meteorologická v Praze-Libuši. V údolíčku Český svaz ochránců přírody vyčistil a obnovil několik studánek. Součástí bylo i vytvoření naučné stezky s přírodovědnou a historickou tematikou, představující toto území. Bohužel naučná stezka byla permanentně ničena vandaly a nakonec zrušena. V době naší návštěvy jsme po ní nenašli už ani stopy. [Číst dál →]

Naučná stezka Údolím Dalejského potoka

Hodnocení:
(počet hlasů: 35)
Komentáře:
3
Naučná stezka Údolím Dalejského potoka

nahradila původní naučnou stezku Řeporyje–Hlubočepy

Spojuje městské části Řeporyje a Hlubočepy. Prochází Dalejským a Prokopským údolím, významnou přírodní lokalitou na jihozápadním okraji Prahy. Seznamuje s pozůstatky lomové činnosti, geologickou minulostí a faunou a flórou chráněných území (přírodní park Prokopské a Dalejské údolí, národní přírodní památka Dalejský profil, přírodní památka Opatřilka–Červený lom, přírodní památka Prokopské údolí). [Číst dál →]

Naučná stezka V Mejtě (Nedvězí)

Hodnocení:
(počet hlasů: 1)
Komentáře:
3
v této podobě zrušena, nahrazena novou naučnou stezkou
Naučná stezka V Mejtě (Nedvězí)

zrušená, neudržovaná stezka

Seznamovala s CHPV „V Mejtě“ (dnes PR Mýto, součást přírodního parku Rokytka), ležícím na jihovýchodním okraji Prahy u obce Nedvězí. Osou stezky je potok Rokytka. Ta v rámci rezervace protéká úzkým zalesněným údolíčkem, kde vytváří klikaté koryto, jehož nárazové břehy jsou mnohde hluboce zaříznuty do svahu. Po pravé straně Rokytky je několik starých lůmků. Krásu území doplňuje zvláště na jaře zajímavá květena. [Číst dál →]

Naučná stezka Vinoř – Jenštejn

Hodnocení:
(počet hlasů: 21)
Komentáře:
9
Naučná stezka Vinoř - Jenštejn

Naučná stezka spojuje městskou část Praha-Vinoř s obcí Jenštejn za východním okrajem Prahy, příjemnou a nenáročnou trasou údolím Vinořského potoka. Nejzajímavější na trase jsou romantické pískovcové lomy nad rybníkem Velká Obůrka ve Vinoři, a zřícenina gotického hradu Jenštejn s vysokou válcovou věží přímo uprostřed zástavby stejnojmenné obce. [Číst dál →]