Naučné stezky v Praze

Aktualizovaný přehled všech naučných stezek v Praze naleznete na našem novém webu Naučné-stezky.cz.

Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí (verze 1998)

Hodnocení:
(počet hlasů: 1)
Komentáře:
zatím žádný
v této podobě zrušena, nahrazena novou verzí
Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí (verze 1998)

stará verze stezky z r. 1998, nahrazena v roce 2006 novou verzí

Naučná stezka seznamovala s flórou, faunou, geologickou stavbou a přírodními poměry chráněných území za severním okrajem Prahy: PP Sedlecké skály, PR Roztocký háj – Tiché údolí, a PR Údolí Únětického potoka. Trasa neměla vlastní značení, vedla střídavě po žluté a modré turistické značce. [Číst dál →]

Naučná stezka Stopy v čase (Zoo Praha)

Hodnocení:
(počet hlasů: 6)
Komentáře:
4
Naučná stezka Stopy v čase (Zoo Praha)

Naučná stezka se nachází v Zoo Praha, v místech, které bylo vzhledem k nepříznivému terénu dosud bez expozic. Stezka mapuje lidské poznání geologické minulosti naší planety a postupně nás provede od starohor až do čtvrtohor a seznámí nás s přírodními poměry, typickými živočichy a největšími zajímavostmi vybraných geologických epoch. Každá zastávka je doplněna vystaveným exponátem. [Číst dál →]

Naučná stezka Strašnice

Hodnocení:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
1
naučná stezka Strašnice

Naučná stezka seznamuje s historií a zajímavostmi pražské čtvrti Strašnice. Je okružní, začíná a končí na stanici metra Strašnická. Trasa nás zavede např. k neobvyklému kostelu Neposkvrněného početí Panny Marie, provede nás unikátním urbanistickým souborem sídliště Solidarita, kolem vinohradského hřbitova a strašnického krematoria a pak zajímavou vilovou čtvrtí. [Číst dál →]

Naučná stezka Stromovkou za poznáním

Hodnocení:
(počet hlasů: 7)
Komentáře:
3
zrušená naučná stezka
Naučná stezka Stromovkou za poznáním

naučná stezka bez náhrady zrušena

Naučná stezka seznamovala s přírodou a historií rozsáhlého parku Stromovka (chráněného jako přírodní památka Královská obora) ležícího mezi pražskými čtvrtěmi Holešovice a Bubeneč. Stezka začínala nedaleko holešovického Výstaviště, dále vedla kolem planetária, Maroldova panoramatu bitvy u Lipan, Rudolfovy štolyŠlechtovy restauraceMístodržitelskému letohrádku, kde končila. [Číst dál →]

Naučná stezka svatého Josefa

Hodnocení:
(počet hlasů: 11)
Komentáře:
5
Naučná stezka svatého Josefa

Naučná stezka svatého Josefa seznamuje s historií a současností zajímavé, ale obecně nepříliš známé pražské čtvrti Malešice, která v sobě zahrnuje nejen jedno z prvních a ve své době největších pražských sídlišť, nově zrevitalizovaný rozsáhlý Malešický park, ale také původní zástavbu starých Malešic, historické a technické památky a jiné zajímavosti, které patřily a patří k běžnému životu malešických občanů. [Číst dál →]

Naučná stezka Thomayerovy sady

Hodnocení:
(počet hlasů: 6)
Komentáře:
5
Naučná stezka Thomayerovy sady

Stezka vede podél Rokytky a pak Thomayerovými sady mezi libeňským zámkem a slepým ramenem Vltavy s bývalým přístavem a loděnicemi. V druhé části trasy stezka vystoupá do skalnaté stráně a nabízí výhledy na areál bývalých loděnic. Technickou zajímavostí na trase jsou dvoje mohutná železná vrata a přečerpávací stanice jako součást protipovodňových opatření v ústí Rokytky do Vltavy. [Číst dál →]

Naučná stezka Toulcův dvůr

Hodnocení:
(počet hlasů: 5)
Komentáře:
5
zrušená naučná stezka
Naučná stezka Toulcův dvůr

naučná stezka zrušena, nahrazena novými informačními panely, které už ale nejsou označeny jako naučná stezka

Seznamovala s areálem Toulcova dvora, bývalou tvrzí a později významnou hospodářskou usedlostí, dnes sídlem Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy, rozkládajícím se ve svahu nad potokem Botičem v Praze-Hostivaři. Krátká a příjemná trasa nás provedla jednotlivými částmi areálu (zahrádka, sad, les, mokřad, louky atd.), dozvěděli jsme se o historii, fauně a flóře dvora a seznámili se s životem v ekocentru, jeho cíli, posláním a programem. [Číst dál →]

Naučná stezka Trojskou kotlinou (Trojská naučná stezka)

Hodnocení:
(počet hlasů: 1)
Komentáře:
zatím žádný
v této podobě zrušena, nahrazena novou naučnou stezkou
Naučná stezka Trojskou kotlinou (Trojská naučná stezka)

zrušená stezka, nahrazena v odlišné trase naučnou stezkou Pražské botanické zahrady v Troji

Naučná stezka procházela zalesněnými svahy vltavského údolí mezi pražskými městskými částmi TrojaBohnice. Cílem stezky bylo „seznámit návštěvníky s přírodními a historickými zajímavostmi a krásami Trojské kotliny, popularizovat práci botanické zahrady a rozšířit mezi veřejnost hlavní zásady ochrany přírodního a životního prostředí“. [Číst dál →]

Naučná stezka Údolí studánek

Hodnocení:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
1
zrušená naučná stezka
naučná stezka Údolí studánek

naučná stezka zrušena

Naučná stezka procházela úzkým údolíčkem, které stoupá od východního konce Modřanské rokle směrem k Základní škole Meteorologická v Praze-Libuši. V údolíčku Český svaz ochránců přírody vyčistil a obnovil několik studánek. Součástí bylo i vytvoření naučné stezky s přírodovědnou a historickou tematikou, představující toto území. Bohužel naučná stezka byla permanentně ničena vandaly a nakonec zrušena. V době naší návštěvy jsme po ní nenašli už ani stopy. [Číst dál →]

Naučná stezka Údolím Dalejského potoka

Hodnocení:
(počet hlasů: 39)
Komentáře:
4
Naučná stezka Údolím Dalejského potoka

nahradila původní naučnou stezku Řeporyje–Hlubočepy

Spojuje městské části Řeporyje a Hlubočepy. Prochází Dalejským a Prokopským údolím, významnou přírodní lokalitou na jihozápadním okraji Prahy. Seznamuje s pozůstatky lomové činnosti, geologickou minulostí a faunou a flórou chráněných území (přírodní park Prokopské a Dalejské údolí, národní přírodní památka Dalejský profil, přírodní památka Opatřilka–Červený lom, přírodní památka Prokopské údolí). [Číst dál →]