Naučná stezka MČ Praha-Běchovice

Hodnocení:
(počet hlasů: 9)
Komentáře:
2
Naučná stezka MČ Praha-Běchovice

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka prochází městskou částí Praha-Běchovice na východním okraji Prahy. Běchovice jsou známé především nejstarším evropským běžeckým závodem Běchovice–Praha. Krom toho seznamuje stezka s historicky cennou budovou a kulturní památkou Stará pošta (původní poštovní stanicí z roku 1755), s historií železniční stanice a tratě, místními sportovními areály, dalšími lokalitami a chráněnými územími v okolí.

Naučná stezka nemá vyznačenu trasu, nicméně jednotlivé zastávky jsou řazeny číselně za sebou a dají se postupně (s případnými krátkými slepými odbočkami) projít. Na každém plánku je umístěn přehledný orientační plánek s vyznačením zastávek v nejbližším okolí – tento plánek se postupně v průběhu trasy posunuje. Trasa je vedena téměř výhradně vedlejšími ulicemi města nebo po kvalitních chodnících (asfaltových nebo se zámkovou dlažbou). Naučná stezka je dle našeho názoru velmi povedená, doporučujeme vaší návštěvě.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 9
Začíná:
PRAHA-BĚCHOVICE, část Běchovice II., křižovatka ulic Na Korunce a K Železnici, u sportovního areálu Na Korunce
Končí:
PRAHA-BĚCHOVICE, ulice K Jalovce, u vodní nádrže Jalovka
Délka:
cca 3,5 km
Zastávek:
18
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
červen 2010
Tvůrce stezky:
Městská část Praha-Běchovice
Naše návštěva:
červenec 2010
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Sportovní areál Na Korunce (SANK)
 2. Historie Běchovic II. a park Manželů Kotrbových
 3. Park Běchovice 2006
 4. Běchovické nádraží a krveprolití z roku 1848
 5. U tří mostů
 6. Ochrana přírody a zvláště chráněná území
 7. Soutok tří potoků – Běchovický, Říčanský, Rokytka
 8. Ulice U Vrby a běchovická vrba
 9. Běžecký závod Běchovice–Praha
 10. Pomník běžeckého závodu
 11. Centrum sociálních služeb – U sv. Anny
 12. Kulturní památka Stará pošta
 13. Poštovská zahrada a převislé jasany
 14. Nová budova mateřské školy
 15. Park a pomník Mistra Jana Husa
 16. Základní škola a její historie
 17. Sportovní areál Chanos
 18. Vodní nádrž Jalovka

Informační náplň

Zastávka 1: Sportovní areál Na Korunce (SANK)

 • současná podoba a vybavení sportovního areálu
 • nejstarší historie areálu
 • rozvoj areálu v poválečném období až dodnes
Vyobrazení:
někdejší volejbalové hřiště v průběhu 60. let 20. století; západní část dnešního sportovního areálu v roce 1959; západní část sportovního areálu v současnosti (duben 2010); plánek rozmístění a seznam nejbližších zastávek naučné stezky

Zastávka 2: Historie Běchovic II. a park Manželů Kotrbových

 • historie čtvrti Běchovice II., původně Nové Dubče
 • připojení k Běchovicím v roce 1960
 • pomník obětem 2. světové války a park Manželů Kotrbových
 • kdo byli František a Marie Kotrbovi
Vyobrazení:
detail květenství jírovce maďalu; podoba pomníku v roce 1959; rozkvetlý jírovec v parku Manželů Kotrbových; František Kotrba; plánek rozmístění a seznam nejbližších zastávek naučné stezky

Zastávka 3: Park Běchovice 2006

 • nový areál běchovického parku
 • popis a vybavení obou částí parku – volně přístupné části (přírodně krajinářské) a oplocené části (arboreta – sbírkového parteru s kavárnou)
Vyobrazení:
probíhající výstavba parku (říjen 2006); budova cukrárny v současné době (duben 2010); kvetoucí Prunus cerasifera „Nigra“ (myrobalán třešňový); plánek rozmístění a seznam nejbližších zastávek naučné stezky

Zastávka 4: Běchovické nádraží a krveprolití z roku 1848

 • nejstarší historie stanice – jedna z prvních dvou stanic na Severní dráze císaře Ferdinanda
 • tehdejší zařazení stanice, podoba a vybavenost
 • novodobá podoba stanice
 • přepadení vlaku v Běchovicích v roce 1848
Vyobrazení:
budova běchovického nádraží v roce 1959; nástupiště před rekonstrukcí (červen 2004); přepadení vlaku rakouskými husary v roce 1848; plánek rozmístění a seznam nejbližších zastávek naučné stezky

Zastávka 5: U tří mostů

 • stavba železniční trati
 • průjezd prvního vlaku a zahájení pravidelného provozu
 • železniční most u zastávky
 • současná podoba a provoz na trati, intervaly, integrace do systému Pražské integrované dopravy, jízdenky
Vyobrazení:
podoba tří mostů v roce 1959; tři mosty v současné podobě (duben 2010); plánek rozmístění a seznam nejbližších zastávek naučné stezky

Zastávka 6: Ochrana přírody a zvláště chráněná území

 • ochranná pásma zvláště chráněných území, významné krajinné prvky a přírodní parky v okolí Běchovic
 • přírodní památka Lítožnice
 • přírodní památka Počernický rybník
 • přírodní památka Xaverovský háj
 • evropsky významná lokalita NATURA 2000 „Blatov a Xaverovský háj“
 • přírodní památka Klánovický les
 • významné krajinné prvky – Křídový výchoz Na vrchách, Zamokřená louka u Golfu, Remízek u Stacha
 • význam vyhlašování chráněných území
Vyobrazení:
ochrana přírody v Běchovicích a jejich okolí (ortofotomapa s vyznačením chráněných území), pstroček dvoulistý, přírodní památka Klánovický les, významný krajinný prvek Křídový výchoz Na vrchách; plánek rozmístění a seznam nejbližších zastávek naučné stezky

Zastávka 7: Soutok tří potoků – Běchovický, Říčanský, Rokytka

 • důležitý hydrologický bod
 • Běchovický potok – údaje o toku
 • Říčanský potok (Říčanka) – údaje o toku
 • Rokytka – údaje o toku
 • studánka Zelená
 • Blatovská studánka
Vyobrazení:
znázornění soutoku tří potoků (ortofotomapa); Blatovská studánka, studánka Zelená, schematické umístění studánek; plánek rozmístění a seznam nejbližších zastávek naučné stezky

Zastávka 8: Ulice U Vrby a běchovická vrba

 • historie ulice U Vrby, původní a dnešní běchovická vrba
 • potůček průzračné železité vody, léčivá studánka
 • procesí k Panně Marii do Staré Boleslavi
Vyobrazení:
pohled z ulice Dolnopočernická na mohutnou vrbu (historický snímek); běchovická vrba po zdravotním a stabilizačním řezu; rezavý potůček pod prameništěm pod areálem bývalých výzkumných ústavů, prameniště; plánek rozmístění a seznam nejbližších zastávek naučné stezky

Zastávka 9: Běžecký závod Běchovice–Praha

 • nejstarší tradiční běžecký závod v Evropě
 • první ročník v roce 1897 a rozvoj závodu v dalších letech
 • běžecký závod pro děti a dorost „Mladé Běchovice“
Vyobrazení:
31. ročník běžeckého závodu (15. května 1927); 63. ročník běžeckého závodu (25. října 1959); 113. ročník běžeckého závodu (27. září 2009); startér závodu Rudolf Richter; plánek rozmístění a seznam nejbližších zastávek naučné stezky

Zastávka 10: Pomník běžeckého závodu

 • pomník na počest slavného běžeckého závodu Běchovice–Praha
 • tvůrci pomníku, materiál
 • nejstarší běžecký závod v Evropě
 • vznik a nejstarší historie běžeckého závodu
Vyobrazení:
přeprava pomníku ze Staré pošty do Sadu běžců u ulice Českobrodská; slavnostní odhalení pomníku v roce 1972; pomník pár měsíců po restaurátorské úpravě (květen 2006)

Zastávka 11: Centrum sociálních služeb – U sv. Anny

 • významný poskytovatel sociálních služeb pro seniory, domy s pečovatelskou službou
 • výstavba, popis jednotlivých součástí
 • pískovcová socha sv. Anny
 • nově otevřené Centrum krátkodobé péče
 • společenský život seniorů
Vyobrazení:
výstavba domu s pečovatelskou službou I. (2001); dům s pečovatelskou službou II.; socha sv. Anny; plánek rozmístění a seznam nejbližších zastávek naučné stezky

Zastávka 12: Kulturní památka Stará pošta

 • na místě původní starší běchovické tvrze
 • jediná historicky a stavebně cenná budova Běchovic, kulturní památka
 • zřízení c. k. poštovní stanice v roce 1755, popis stavby a tehdejšího provozu
 • poštmistrové
 • zavedení převozu poštovních zásilek po železnici
Vyobrazení:
pohled na Starou poštu od Českobrodské ulice v roce 1959; budova Staré pošty v současnosti po její rekonstrukci; běchovická Stará pošta v roce 1890; plánek rozmístění a seznam nejbližších zastávek naučné stezky

Zastávka 13: Poštovská zahrada a převislé jasany

 • založení Poštovské zahrady u poštovní stanice, praktický význam
 • dobové společenské události na Poštovské zahradě, založení fotbalového hřiště
 • zánik zahrady v 2. polovině 20. století
Vyobrazení:
Poštovská zahrada u budovy Staré pošty na mapě stabilního katastru (1841); převislé jasany (léto 1960, květen 2010); část bývalé Poštovské zahrady s jasany (listopad 1970); plánek rozmístění a seznam nejbližších zastávek naučné stezky

Zastávka 14: Nová budova mateřské školy

 • jednotlivé mateřské školy v Běchovicích
 • nová budova, popis, vybavení
Vyobrazení:
stavba mateřské školy (srpen 2008); již dokončená budova mateřské školy (duben 2010); pohled do interiéru mateřské školy; plánek rozmístění a seznam nejbližších zastávek naučné stezky

Zastávka 15: Park a pomník Mistra Jana Husa

 • původně jedna z poštovských zahrad
 • socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1804, později zničena
 • pomník Mistra Jana Husa – kdy byl vybudován, tvůrci, náklady
 • památník místním vojínům padlým v 1. světové válce
 • Lípa svobody
Vyobrazení:
socha sv. Jana Nepomuckého a obě poštovské zahrady na mapě stabilního katastru (1841); kladení věnců k dnes již bývalému pomníčku obětem 1. světové války; pomník Mistra Jana Husa (1959, duben 2010); plánek rozmístění a seznam nejbližších zastávek naučné stezky

Zastávka 16: Základní škola a její historie

 • školní docházka před postavením budovy místní základní školy
 • historický a stavební vývoj školy
 • škola v současnosti
Vyobrazení:
budova školy v roce otevření (1904); budovy školy v roce 1959 s vchodem do ulice Mýtní; současná podoba školy (vchod z ulice Manželů Lyčkových); plánek rozmístění a seznam nejbližších zastávek naučné stezky

Zastávka 17: Sportovní areál Chanos

 • vznik tělovýchovného spolku Sokol Běchovice po vzniku Československé republiky
 • stavba původní sokolovny, opravy, zánik požárem, demolice
 • stavba nové montované víceúčelové sportovní haly typu Chanos
 • stavba venkovního víceúčelového hřiště
 • dětské hřiště, skatepark
Vyobrazení:
stará budova sokolovny během dne dětí 8. června 1958; areál Chanos v současné době (duben 2010); plánek rozmístění a seznam nejbližších zastávek naučné stezky

Zastávka 18: Vodní nádrž Jalovka

 • jedna z mála vodních ploch v Běchovicích
 • původně pět rybníků
 • nedávná rekonstrukce Jalovky, chov ryb
 • rozloučení tvůrců naučné stezky
Vyobrazení:
vodní nádrž v roce 1959; vodní nádrž v dubnu 2010; Velký mlýnský rybník na mapě stabilního katastru (1841) – dnes louka; plánek rozmístění a seznam nejbližších zastávek naučné stezky

Popis trasy

Sportovní areál Na Korunce → park Běchovice 2006 → nádraží Praha-Běchovice → Rokytka → střed Běchovic → Stará pošta → Jalovka

Naučnou stezku zahájíme v Praze-Běchovicích ve čtvrti Běchovice II., na křižovatce ulic Na Korunce a K Železnici, u sportovního areálu Na Korunce. Přímo u vstupních vrat nalezneme 1. zastávku (Sportovní areál Na Korunce). Toto místo nebylo jako výchozí zvoleno příliš ideálně, protože pokud se do Běchovic dopravíme vlakem (na stanici Praha-Běchovice) nebo autobusem MHD (zastávka Nádraží Běchovice), musíme k výchozímu místu jít asi 600 metrů a pak se naprosto stejnou cestou (po trase naučné stezky) vrátit.

Od sportovního areálu v každém případě vyrážíme ulicí K Železnici. Po asi 150 metrech přijdeme k parku s pomníkem padlých, kde je umístěna 2. zastávka (Historie Běchovic II. a park Manželů Kotrbových).

Pokračujeme rovně ulicí K Železnici až na její konec a pak rovně přes park k Českobrodské ulici, podél níž zahneme krátce vpravo k 3. zastávce (Park Běchovice 2006).

Od ní se vrátíme k autobusové zastávce, za ní přejdeme po přechodu Českobrodskou ulici a následně odbočíme vpravo do vedlejší ulice k nádraží – po pravé straně před nádražní budovou nalézáme 4. zastávku (Běchovické nádraží a krveprolití z roku 1848).

Zde odbočujeme vpravo, do ulice Ke Třem mostům, z níž ale hned za zpustlou zahradou po levé straně odbočíme úzkou asfaltovou cestou vlevo, která nás mezi křovinami dovede k trojitému železničnímu mostu přes říčku Rokytku. Přejdeme ji po lávce a zahneme vlevo k mostu, kde nalezneme 5. zastávku (U tří mostů).

Vstoupíme pod most, projdeme jeho dlouhým tunelem a na druhé straně pokračujeme po chodníku podél Rokytky. Po asi sto metrech přijdeme k 6. zastávce (Ochrana přírody a zvláště chráněná území).

Od ní se vrátíme zpět stejnou cestou k předchozí 5. zastávce u tunelového mostu, kde pokračujeme asfaltovým chodníkem vlevo, proti proudu Rokytky. Po asi 150 metrech potkáme 7. zastávku (Soutok tří potoků – Běchovický, Říčanský, Rokytka).

Jdeme dále, po asi 200 metrech projdeme pod silničním mostem, a po dalších asi 200 metrech přijdeme na okraj zástavby. Jdeme dál až na křižovatku s Dolnopočernickou ulicí – zde zahneme nejprve vlevo do zeleného zákoutí ulice U Vrby, kde nalezneme 8. zastávku (Ulice U Vrby a běchovická vrba).

Odtud pak jdeme ulicí Dolnopočernickou až na křižovatku s Českobrodskou, u níž je umístěna 9. zastávka (Běžecký závod Běchovice–Praha). Zde zahneme vlevo po okraji parku podél Českobrodské ulice; zhruba v polovině parku nepřehlédneme za živým plotem 10. zastávku (Pomník běžeckého závodu), a samotný pomník za ní.

Pokračujeme dál na světelnou křižovatku, přejdeme v přímém směru po přechodu a zahneme vlevo do ulice Mladých Běchovic. Dále odbočíme hned první ulici vpravo (ulice Za Poštovskou zahradou). U budovy Centra sociálních služeb po levé straně potkáme 11. zastávku (Centrum sociálních služeb – U sv. Anny). Vzápětí pak odbočujeme vpravo po parkovém chodníku – dovede nás opět na Českobrodskou ulici, kde zahneme vpravo k budově Staré pošty, u níž je 12. zastávka (Kulturní památka Stará pošta).

Od ní se kousek vrátíme a míříme šikmo vlevo přes park směrem k malému nákupnímu středisku. Cestou k němu potkáme 13. zastávku (Poštovská zahrada a převislé jasany). Jdeme dál podél čelní strany nákupního střediska a pak dál po chodníku se zámkovou dlažbou k barevné budově mateřské školy – u vstupu do jejího areálu je 14. zastávka (Nová budova mateřské školy).

Odtud se vrátíme zpět ke Staré poště, a přejdeme po přechodu Českobrodskou ulici do protějšího parku, kde nalezneme 15. zastávku (Park a pomník Mistra Jana Husa). Dále jdeme vpravo ke žluto-bílé historické školní budově, u níž je umístěna 16. zastávka (Základní škola a její historie).

Nyní míříme dál vlevo ulicí Ke Kolodějům. Pozor – 17. zastávka není umístěna tam, kde by měla podle plánku na panelu být (tedy na křižovatce ulic Ke Kolodějům a K Jalovce), ale až o něco dál, za rohem křižovatky ulic Ke Kolodějům a Richtrova. Jdeme tedy ulicí Ke Kolodějům, posléze podél oplocení sportovního areálu, a za rohem pak v Richtrově ulici nalezneme trochu zastrčenou 17. zastávku (Sportovní areál Chanos). Od ní se vrátíme na křižovatku s ulicí K Jalovce, do níž zahneme (vlevo). Vyjdeme ze zástavby Běchovic, jdeme jen širší štěrkovou cestou mezi vegetací. Po asi 200 metrech dorazíme k malé vodní nádrži – zleva u břehu je umístěna poslední, 18. zastávka (Vodní nádrž Jalovka).

Zde naučná stezka končí, a my se můžeme vrátit stejnou cestou ke Staré poště, kde je zastávka autobusu MHD (zastávka se jmenuje Běchovice).

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 06. 07. 2010 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 2)

 • Jana hod.

  Stezka- jediné výstižné slovo : KATASTROFA
  Z 18 zastavení jich je pouze 5, zbytek pouze torza – sloupky s kovovými deskami cca velikosti A4. Nikde není vyznačená trasa, chodí se sem a tam, návaznost žádná, ani logika. Místní o stezce nevědí… V podstatě procházka Běchovicemi bez ladu a skladu, považuji to za ostudu obce.

  Odpovědět
 • Petr Uher hod.

  V pátek 30. června jsem byl v Běchovicích a prošel místní naučnou stezku. Chybí tři panely (7. Soutok tří potoků, 11. Centrum sociálních služeb – po větší úpravě travnatých ploch a chodníků v roce 2019 nebyla již informační tabule vrácena – a 12. Stará pošta), jinak díky Vašemu popisu trasy a také orientačním plánkům (už dosti vybledlým) na každém panelu je průchod bezproblémový.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář