Naučná stezka Dubeč – Uhříněves

Hodnocení:
(počet hlasů: 35)
Komentáře:
11
Naučná stezka Dubeč – Uhříněves

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka spojuje dvě městské části, Dubeč a Uhříněves, na jihovýchodním okraji Prahy, její osu tvoří potok Říčanka. Seznamuje s pravěkým sídlištěm na návrší Rohožník, potokem Říčankou, se starými lomy, rybníkářstvím, a místní faunou a flórou. Navštěvuje dvě přírodní památky: Rohožník – Lom v Dubči, a Obora v Uhříněvsi. Celá její trasa vede územím přírodního parku Říčanka.

Naučná stezka je nenáročná, vede po cestách různého typu (převážně travnaté cesty a pěšiny, místy vozové cesty a silnice s minimálním provozem, částečně i mimo cesty). Ve vlhkém počasí mohou být některé úseky (hlavně v nivě potoka) podmáčené a hůře schůdné. Jinak je relativně dobře sjízdná s kočárkem. Naučná stezka je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, vcelku dostatečně. Na každém informačním panelu je plánek celé trasy.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 10
Začíná:
PRAHA-DUBEČ, náměstí U Lípy svobody, u vjezdu do areálu Domu s pečovatelskou službou Harmonie
Končí:
PRAHA-UHŘÍNĚVES, křižovatka ulic Morávkova a Vachkova (blízko zastávky autobusu MHD „Picassova“)
Délka:
cca 5,5 km
Zastávek:
15
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
po r. 2000, rekonstrukce 2004, tato verze 2011
Tvůrce stezky:
ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“ na základě materiálů původní verze naučné stezky
Naše návštěva:
srpen 2012
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
zastávka 13 u židovského hřbitova počmáraná

Seznam zastávek

 1. Dubeč – u tvrze
 2. Lom v Dubči
 3. Rybník v Rohožníku
 4. Přírodní park Říčanka
 5. PP Rohožník
 6. U pravěkého sídliště
 7. Pod lomem
 8. Na břehu Říčanky
 9. U Podleského mlýna
 10. U rybníka Podlesák
 11. Na břehu rybníka
 12. Na okraji obory
 13. U židovského hřbitova
 14. Obora v Uhříněvsi
 15. Uhříněves

Informační náplň

Zastávka 1: Dubeč – u tvrze

 • z historie Dubče
 • nejslavnější rodák Václav František Červený
 • o znaku městské části
 • Dubeč a Dubeček
 • nejbližší dochované památky
 • Panská zahrada
Vyobrazení:
nejstarší dochovaný pohled na Dubeč (1872); Václav František Červený; znak městské části; dubečská tvrz v dobách své největší slávy (rekonstrukce); plánek naučné stezky

Zastávka 2: Lom v Dubči

 • přírodní památka Rohožník – lom v Dubči (geologická stavba)
 • lom v Rohožníku
Vyobrazení:
geologická mapa; plánek naučné stezky

Zastávka 3: Rybník v Rohožníku

 • rybníky v okolí Dubče
 • rušení rybníků
 • rybník v Rohožníku
Vyobrazení:
lín obecný, plotice obecná; plánek naučné stezky

Zastávka 4: Přírodní park Říčanka

 • přírodní park (stručné vysvětlení pojmu), přírodní park Říčanka
 • Uhříněveská obora – vyskytující se rostliny a ptáci
Vyobrazení:
pěvuška modrá; ocún jesenní; plánek naučné stezky

Zastávka 5: PP Rohožník

 • přírodní památka Rohožník – lom v Dubči (podrobný popis, důvod ochrany)
 • výhled na Dubeček z Rohožníku
Vyobrazení:
pěnkava obecná; pohled na kostel sv. Petra v Dubečku ze 30. let 20. století; plánek naučné stezky

Zastávka 6: U pravěkého sídliště

 • návrší Rohožník – Rohozný vrch
 • výsledky zdejšího archeologického průzkumu
 • historie pravěkého sídliště
 • podoba okolní krajiny v minulosti
Vyobrazení:
vykopávky z období únětické kultury; plánek naučné stezky

Zastávka 7: Pod lomem

 • geologická stavba hřbetu Rohožníku
 • užití zdejšího kamene
 • obojživelníci v okolí stezky
Vyobrazení:
ropucha zelená, skokan zelený; vrch Rohožník v období první republiky; plánek naučné stezky

Zastávka 8: Na břehu Říčanky

 • potok Říčanka – podrobnější charakteristika vodního toku
 • ptactvo v okolí stezky
Vyobrazení:
konipas bílý, bažant obecný, cvrčilka říční; plánek naučné stezky

Zastávka 9: U Podleského mlýna

 • Podleský rybník – historie a současnost
 • Podleský mlýn
 • pověst o Kapřivce
 • experimentální chov jelenů
Vyobrazení:
Podleský mlýn (kresba); Podleský rybník s mlýnem na Klauserově mapě z roku 1715; laně s mladými; čtyřletý jelen s přijímačem GPS; plánek naučné stezky

Zastávka 10: U rybníka Podlesák

 • vysvětlení názvu Podleského rybníka
 • činnost tzv. okrašlovacích spolků
 • návrat lesa
Vyobrazení:
kachna divoká; kosatec žlutý; plánek naučné stezky

Zastávka 11: Na břehu rybníka

 • systém rybníků na potoce Říčanka v minulosti
 • spojitost Podleského rybníka s T. G. Masarykem
 • vodní ptactvo
Vyobrazení:
koupání v Podlesáku kolem roku 1930; lyska černá; plánek naučné stezky

Zastávka 12: Na okraji obory

 • přírodovědecký průzkum na území Prahy, jeho význam a zjištěné výsledky
 • rostliny v oboře
 • živočichové v oboře
Vyobrazení:
sasanka pryskyřníkovitá; krutihlav obecný; plánek naučné stezky

Zastávka 13: U židovského hřbitova

 • židovský hřbitov
 • zaniklá židovská obec v Uhříněvsi
 • synagoga
Vyobrazení:
náhrobky na hřbitově; židovský hřbitov na fotografii z roku 1910; synagoga; náhrobek se symbolem konvice; plánek naučné stezky

Zastávka 14: Obora v Uhříněvsi

 • od obory k přírodní památce
 • rostlinná patra zdejšího vzrostlého lesa
 • obora a její obyvatelé
Vyobrazení:
brslen evropský; žluva hajní; plánek naučné stezky

Zastávka 15: Uhříněves

 • Uhříněves od 18. století do současnosti
 • památky městské části
Vyobrazení:
městský znak Uhříněvsi; pohled na Uhříněves z doby první republiky; mapa Uhříněvsi z roku 1715; plánek naučné stezky

Popis trasy

Praha-Dubeč → rybník v Rohožníku → Rohožník → Podleský rybník → Praha-Uhříněves

Naučná stezka začíná v Praze-Dubči, na náměstí U Lípy svobody, u vjezdu do areálu Domu s pečovatelskou službou Harmonie. Panel 1. zastávky (Dubeč – u tvrze) je umístěn poměrně neviditelně vedle vrat.

Odtud vyrážíme Netluckou ulicí, přejdeme silniční most přes Říčanský potok (Říčanku), opustíme hlavní ulici, která se stáčí vlevo, a pokračujeme rovně (stále Netluckou ulicí). Po asi 300 metrech mírného stoupání dorazíme na okraj místní zástavby, kde se Netlucká ulice stáčí vlevo, a my zde jdeme rovně a vzápětí šikmo vpravo, ulicí V Rohožníku. O něco níže potkáme po levé straně 2. zastávku (Lom v Dubči).

Sestoupíme kamenitou ulicí až k rybníku, před nímž odbočíme vpravo, dorazíme k jeho břehu a jdeme podél něj. Téměř na konci rovného úseku nalezneme 3. zastávku (Rybník v Rohožníku).

Na rohu rybníka zahneme vlevo a jdeme dál stále po jeho břehu. Na vzdáleném konci potkáme 4. zastávku (Přírodní park Říčanka).

Za ní odbočíme pěšinou šikmo vlevo, přejdeme sníženou louku nedaleko rybníka a za ní vystoupáme na úzký, keři a stromy zarostlý val, po němž pokračujeme vlevo. Na konci pěšiny seběhneme do úzké prolákliny, v níž odbočíme vpravo k závoře. Tu podejdeme a jdeme navazujícím úsekem úzké pěšiny vinoucí se rákosím a pak po louce. Nakonec vystoupáme vlevo k lesu, kde se napojíme na vozovou cestu. Zde nalezneme 5. zastávku (PP Rohožník).

Trasa dále pokračuje vozovou cestou na rozhraní zalesněného svahu (nalevo) a rozlehlé louky (napravo). Na konci tohoto úseku dorazíme k 6. zastávce (U pravěkého sídliště).

Za ní odbočíme vlevo k antukovému volejbalovému hřišti, projdeme kolem něj a zamíříme vlevo k dřevěné boudě a na cestu za ní. Projdeme řídkým lesem na úzkou protáhlou louku. Na kraji lesíku nalezneme 7. zastávku (Pod lomem).

Louka se pozvolna rozšiřuje a táhne se podél potoka Říčanky. Jdeme pěšinou stále podél něj. U betonového brodu (po asi půl kilometru) nalezneme 8. zastávku (Na břehu Říčanky).

Pokračujeme dál stejnou cestou po louce podél potoka, až k lesu a betonovému můstku přes strouhu po pravé straně. Zde se napojíme na vozovou cestu, po níž zatáčíme vlevo. Vozová cesta mírně stoupá, posléze se k nám zleva přidá modrá turistická značka. Spolu s ní vystoupáme rovně až na hráz Podleského rybníka. Dál pokračujeme vpravo po hrázi, směrem k ruině Podleského mlýna. Ještě před ní nalezneme 9. zastávku (U Podleského mlýna).

Pokračujeme dál až na konec hráze, kde se dáme vlevo po betonové lávce přes výpust, krátce poté přejdeme další betonovou lávku přes výpust se stavidlem. Za ní jdeme vlevo okrajovým lesíkem. Držíme se stále pěšiny blízko vody; v místě, kde končí stromy a keře a začíná travnatá „pláž“, nalezneme 10. zastávku (U rybníka Podlesák).

Dál jdeme pěšinou po břehu rybníka, poté (za rohem) okrajovým stromovým porostem mezi rybníkem a strouhou. V místě, kde je u břehu na vodě vystavěn jakýsi zdevastovaný baráček s molem (loděnice?), nalezneme 11. zastávku (Na břehu rybníka).

Zde se od rybníka oddělíme a pokračujeme cestou vpravo přes vodní strouhu a dále mezi poli. Po asi 100 metrech vyjdeme na rovnou úzkou asfaltovou silnici, po níž odbočujeme vlevo. Jdeme asi půl kilometru až k mostu přes potok. Přejdeme jej a hned za ním odbočujeme vpravo cestou proti proudu potoka. Hned zkraje nalezneme 12. zastávku (Na okraji obory).

Dál jdeme cestou stále blízko potoka (i za rozdvojením), až k můstku pro pěší, který přejdeme, a brzy dorazíme k ohradní zdi uhříněveského židovského hřbitova. Jdeme vlevo podél něj; za ním nalezneme 13. zastávku (U židovského hřbitova).

Odtud už pak zcela jednoduše pokračujeme ulicí na rozhraní vilové zástavby a lesa, kde potkáme ještě 14. zastávku (Obora v Uhříněvsi) a závěrečnou 15. zastávku (Uhříněves). Naučná stezka končí na rohu Obory, na křižovatce ulic Morávkova a Vachkova.

Pokračujeme-li dále rovně, dojdeme po pár metrech na hlavní ulici k zastávce autobusů MHDPID „Picassova“.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 01. 09. 2012 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 11)

 • luse hod.

  projito 3.11.2012 – vše v pořádku, jen chybí cedule č.3 u rybníka …

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, děkujeme za aktuální informace.

   Odpovědět
   • Jan Škoda hod.

    stav k 26.IV.2013 – tabule č. 3 stále chybí, č. 4 je silně posprayovaná (u rybníka se schází místní mládež)

    Odpovědět
 • Olga hod.

  27.3.2014 Stezka je krásná, avšak rybník v Rohožníku vypuštěn, chybí stále tabule č.3, co stojí za zmínku tak je Podleský mlýn, který je přestavěn novým majitelem na stáje pro koně, moc krásný objekt, má zde i menší rybníček a hned vedle jsou chováni jeleni.

  Odpovědět
 • Zankl Karel hod.

  Dobrý den,

  včera, tj. 8.2. 2016) jsem prošel NS. V současné době není značena klasickou zeleno-bílou značkou NS, ale klasickou turistickou modrou. Na některých místech to vypadá, že původní značení NS bylo přemalováno, případně zatřeno hnědou barvou (zaslal bych foto, ale nevím jak vložit). Zastávky jsou všechny na místě (včetně č. 3) a v pořádku s výjimkou č.13 (U Židovského hřbitova), která je lehce pomalovaná (opět nevím jak vložit foto).

  Karel Zankl

  Odpovědět
  • Tom hod.

   To je zajímavé, i když smysl mi uniká. Zrušení značení NS zřejmě souvisí s přeznačením modré trasy, která – pokud si pamatuji – původně vedla od Podleského rybníka přímo do Dubče, nikoliv údolím Říčanského potoka. V minulosti platilo pravidlo, že pokud má NOVÁ naučná stezka vést souběžně se stávajícím barevným značením, nové značení značkami NS se neprovádí. Proč ale jako v případě Dubče rušit PŮVODNÍ značení a komplikovat tak lidem orientaci, to nechápu.

   Odpovědět
 • Háňa hod.

  NS jsem si prošla. Jen mě trochu zmátl začátek naučné stezky – nenašla jsem správný začátek stezky a tak jsem se trochu motala a ptala se lidí. Moje „trasa“ tedy začala až od druhé zastávky.

  Procházka je to pěkná, jen bych navrhovala – pokud jsou někde vykácený stromy, umístit značky hned na nejbližší strom. Nebo pokud trasa opět odbočuje. Příklad. Jdete po trase, vyjdete z lesa, následuje štěrková (nejspíš)cesta a pak opět stezka vede do lesa. Značení však není hned na začátku, ale až za nějakou dobu tzv. po trase. Jiný příklad. Jdete po silnici, pak je cesta vedena do lesa (na začátku tohoto odbočení – značka, že tam nesmí koně) a po pár metrech dojdete na rozcestí. Značení, kudy vede dál trasa, chybí. Je opět, až po dalších metrech. Zde, na rozcestí – spousta vykácených stromů. Tady, pokud to člověk trochu nezná,tak bude nějakou dobu bloudit.
  Možná je to dobře značený(viditělný)ve směru Uhříněves – Dubeč, ale opačně.. To musí člověk častěji hledat.

  Jinak – schůdnost dobrá, i všechny cedule – zastávky (kromě té první) jsem našla.

  Odpovědět
 • daja hod.

  Je možné stezku projet na kole?

  Odpovědět
 • Josef Čermák hod.

  Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení).
  Procházka po naučné stezce byla velmi příjemná. Člověk na chvíli zapoměl, že je stále v Praze. Všude příjemný klid a hezká příroda.
  Pokud bude někdo z mých známých chtít udělat procházku, rád mu tuto naučnou stezku doporučíme.

  Odpovědět
 • Alena hod.

  Prošli jsme stezku od konce po zacatek. Vcera 10.8.2021. Jde se po modre, ale obcas jsme sli po cyklostezce, ktera vede podobne. Neni vzdy uplne jasne znaceno. S pomoci mapy.cz jsme do cile trefili.
  Sli jsme s kamaradkou a jeji rodinou, kteri prijeli autem do Dubce, my autem do Uhrinevsi a v pulce trasy jsme si predaly klice od aut. Prochazka pro kluky 5 a 7 byla na cele odpoledne. Moc prijemny pobyt v Praze mimo Prahu. Dekujeme!

  Odpovědět
 • Petr Uher hod.

  V úterý 13. června jsem spojil tři verze naučné stezky Dubeč – Uhříněves, dvě původní jsou trasou totožné, dodnes se najdou v úseku Starodubečská – rybník V Rohožníku a v oblasti zahrádkářské kolonie (také V Rohožníku) zbytky starého značení, u těchto verzí byl možná lepší přístup k lomu, v současném vedení trasy bych určitě pochválil delší úsek po břehu rybníku V Rohožníku, ale ještě více se mi líbí výchozí místo – tvrz Dubeč se sousedním parkem. Něco mám vytknout? Tak snad panel číslo osm.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář