vzpomínáme

Naučná stezka Problémy životního prostředí ve městě (Toulcův dvůr)

Hodnocení:
(počet hlasů: 4)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Problémy životního prostředí ve městě (Toulcův dvůr)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

naučná stezka zrušena

Naučná stezka, či spíše shluk několika informačních panelů, se nacházela v areálu Toulcova dvora v Praze-Hostivaři, na hlavním nádvoří před ubytovnou. Seznamovala komplexně s problematikou životního prostředí ovlivněného činností člověka. Jednotlivé tabule se věnovaly např. ozonové díře, globálnímu oteplování, světelnému znečištění, koloběhu toxických látek v přírodě apod.

Stezka byla dle tvůrců určena širší veřejnosti, dospělým, ale i školákům a školním kolektivům, i když zpracování tomu příliš neodpovídalo – texty byly při vší úctě místy příliš odborné a nestravitelné. Širší veřejnosti proto přišly vhod spíše velmi povedené doplňkové ilustrace.

Celý areál Toulcova dvora je ideálním místem odpočinku a poučení, to vše na dosah MHD. Je volně přístupný denně od 8 do 18 hod. V době konání speciálních akcí pro veřejnost se platí vstupné.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 10
Začínala a končila:
PRAHA-HOSTIVAŘ, Doupovská ulice, Toulcův dvůr (zastávka autobusu MHD „Toulcův dvůr“) – nádvoří před ubytovnou
Délka:
0
Zastávek:
8 (4 po dvou panelech)
Značení trasy:
žádné
Vznikla:
říjen 2008
Tvůrce stezky:
autor projektu a textů doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.; realizátor projektu ZČHB Rozruch
Naše návštěva:
duben 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Globální oteplování
 2. Světelné znečištění, využívání krajiny, biodiverzita
 3. Úbytek stratosférického ozonu – ozonová díra
 4. Vznik troposférického ozonu – fotooxidanty
 5. Toxické látky v životním prostředí
 6. Eutrofizace
 7. Acidifikace – proces okyselování životního prostředí
 8. Ekotoxicita

Informační náplň

Zastávka 1: Globální oteplování

 • skleníkový jev
 • důsledky globálního oteplování
 • co pozorujeme dnes
 • mezinárodní panel pro změny klimatu
 • globální oteplování nebo klimatické změny
 • scénáře vývoje klimatu
 • trend ve změně klimatu
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka 2: Světelné znečištění, využívání krajiny, biodiverzita

 • světelné znečištění
 • co je na světelném znečištění špatné
 • ekologická stopa
 • biodiverzita
 • možnosti řešení světelného znečištění
 • čím narušují města krajinu
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka 3: Úbytek stratosférického ozonu – ozonová díra

 • zemský ozonový štít
 • pokles množství ozonu
 • produkce emisí látek poškozujících ozon
 • skupiny látek podílejících se na rozkladu ozonu
 • vědci zkoumající rozklad ozonové vrstvy
 • důsledky úbytku ozonové vrstvy
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka 4: Vznik troposférického ozonu – fotooxidanty

 • přízemní ozon a radikály
 • vznik přízemního ozonu
 • fotosmog
 • jak škodí přízemní ozon
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka 5: Toxické látky v životním prostředí

 • toxické látky se nám vrací jako bumerang
 • které jedy se z prostředí vrací k člověku
 • kde toxické látky působí
 • toxicita
 • jak toxické látky působí
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka 6: Eutrofizace

 • co je eutrofizace
 • jak lidé způsobují eutrofizaci
 • jak předcházet eutrofizaci
 • narušení kyslíkového režimu vod
 • toxiny sinic
 • změna druhového složení a nedostatek světla
 • nedostatek pitné vody
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka 7: Acidifikace – proces okyselování životního prostředí

 • acidifikující látky
 • kyselý zimní smog
 • důsledky acidifikace
 • uvolňování toxických látek
 • úbytek živin
 • další důsledky acidifikace
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka 8: Ekotoxicita

 • ekotoxické látky
 • jaké ekotoxické látky vypouštíme do přírody
 • toxické látky v odpadech nemizí
 • důsledky ekotoxického působení látek
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 17. 05. 2009 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář