Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály

Hodnocení:
(počet hlasů: 73)
Komentáře:
31
Naučná stezka Drbákov - Albertovy skály

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka zpřístupňuje území národní přírodní rezervace Drbákov – Albertovy skály, příkrý skalnatý sráz nad hladinou Slapské přehrady. Stezka je zde vedena pěšinami zařízlými ve svahu, křivolakými schůdky nebo po skalních římsách opatřených řetězy. Trasa nabízí mnoho nádherných výhledů do údolí Vltavy. Stezka seznamuje se zajímavostmi okolí a přírodními poměry chráněného území.

Velká část trasy je vedena velmi náročným terénem úzkých stezek, schůdků a skalních říms zbudovaných ve vysokém a příkrém skalním srázu nad hladinou přehrady, s mnoha krkolomnými stoupáními a klesáními. Vzhledem k tomu je stezka určena výhradně pěším turistům, pohyb s koly nebo kočárky je zcela vyloučen. Není vhodná pro osoby trpící závratí. Nejnáročnější úsek je nutno projít celý, cestu nelze přerušit. Děti smějí stezku procházet pouze v doprovodu dospělých.

Ideální dobou k návštěvě je suché období, za nepříznivého počasí může být pohyb po ní smrtelně nebezpečný. Značena je klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, většinou kvalitně a dostatečně. Je nutno počítat s tím, že některé úseky mohou být nedostatkem údržby hůře schůdné.

Naučná stezka byla v květnu 2010 (necelý rok po naší návštěvě) zrekonstruována a byly instalovány zcela nové panely. Proto zde uvedený seznam zastávek a informační náplň již dnes neodpovídají skutečnosti. Opětovnou návštěvu stezky plánujeme na rok 2011.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Příbram
Začíná a končí:
parkoviště u křížku, asi 0,5 km od obce NALŽOVICKÉ PODHÁJÍ směr Přední Hluboká a Častoboř
Délka:
cca 7,5 km
Zastávek:
11
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
1987 (?)
Tvůrce stezky:
???
Naše návštěva:
srpen 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
zastávky kompletní, některé panely již velmi špatně čitelné

Seznam zastávek

 1. U Křížku
 2. Hřebínek
 3. Pod Drbákovem
 4. Tisová
 5. Bílá skála
 6. Holejšov
 7. Mokrý splaz
 8. Výstřeší
 9. Nad Častoboří
 10. Albertova skála
 11. Vyhlídka na Sedlčansko

Informační náplň

Zastávka 1: U Křížku

 • uvítání
 • informace o chráněném území Drbákov – Albertovy skály
 • informace o naučné stezce – značení, obtížnost trasy, údržba
 • návštěvní řád
Vyobrazení:
schematická mapa s vyznačením naučné stezky

Zastávka 2: Hřebínek

 • druhové složení lesa v okolí vyhlídky
 • původní jehličnatý porost
 • tis červený – zdejší přirozený jehličnan (důvod vyhlášení rezervace)
Vyobrazení:
jalovec obecný, jeřáb muk, skalník celokrajný, javor mléč, javor klen, habr obecný, dub zimní

Zastávka 3: Pod Drbákovem

 • Drbákov – nejvyšší kopec této části Povltaví
 • tis červený
Vyobrazení:
nejkrásnější exemplář tisu červeného dosahuje podoby košatých stromů; tis červený, tis červený v keřové formě

Zastávka 4: Tisová

 • „stará řeka“ Vltava
 • voroplavba
 • plavecká ves Oboz, solnice
 • konec voroplavby
Vyobrazení:
příď voru, nářadí k sestavování (vázání) voru, schéma svazování klád do voru houžvemi, vlek prázdné nákladní lodi koňským potahem proti proudu, Oboz – někdejší solnice

Zastávka 5: Bílá skála

 • geologická stavba národní přírodní rezervace
Vyobrazení:
geologická mapa, vyhlídka z Bílé skály

Zastávka 6: Holejšov

 • ptactvo rezervace
 • lesní zvěř
Vyobrazení:
poštolka obecná, výr velký, káně lesní, včelojed lesní, kuna skalní

Zastávka 7: Mokrý splaz

 • přísně chráněné rostliny na území rezervace
 • druhové složení na různých stanovištích
Vyobrazení:
kyčelnice devítilistá, lilie zlatohlávek, náprstník velkokvětý, chrpa Triumfettiho, kavyl Ivanův, tařice skalní

Zastávka 8: Výstřeší

 • výhled na nejjižnější část zlatonosného revíru Psí hory
 • dolování zlata v minulosti
 • geologická stavba zdejšího zlatonosného revíru
 • geologický průzkum revíru
Vyobrazení:
geologická mapa zlatonosného revíru Psí hory, schematická mapa revíru Psí hory, florén – dukát Jana Lucemburského, hornické nářadí

Zastávka 9: Nad Častoboří

 • bývalý dvorec Častoboř
 • rekreační oblast Častoboř po vybudování Slapské přehrady
 • Karel Bartůněk
 • návštěvní řád rezervace
 • informace o náročnosti trasy
Vyobrazení:
schematická mapa okolí

Zastávka 10: Albertova skála

 • nejvelkolepější vyhlídka z celého masivu Albertových skal
 • smilovická poloostrovní terasa Vltavy
 • historie obce Smilovice
 • zánik Smilovic po vybudování Slapské přehrady, vznik podnikových rekreačních zařízení
 • čištění území rezervace
Vyobrazení:
výhled z Albertovy skály

Zastávka 11: Vyhlídka na Sedlčansko

 • Sedlčansko
 • Rožmberkové
 • význačná města a místa v krajině, osobnosti s nimi spjaté
Vyobrazení:
vyhlídka na Sedlčansko (2×)

Popis trasy

parkoviště U Křížku → Drbákov → Albertovy skály → parkoviště

Poznámka: Protože byla stezka v květnu 2010 (necelý rok po naší návštěvě) rekonstruována, je možné, že zde uvedený popis trasy již dnes neodpovídá skutečnosti. Novou návštěvu plánujeme na rok 2011.

Naučná stezka začíná na miniaturním parkovišti u turistického rozcestí U Křížku asi půl kilometru za obcí Nalžovické Podhájí (silnice směr Přední Hluboká a Častoboř). Přímo zde nacházíme 1. zastávku (U křížku). Odtud pak vyrážíme po značkách naučné stezky spolu se žlutou a modrou turistickou značkou mírně stoupající lesní cestou. Na prvním výrazném rozcestí jdeme vpravo, a dále pak okrajem lesa. Po půl kilometru od parkoviště dorazíme na další rozcestí, kde se dělí dva směry naučné stezky – my zde jdeme vlevo spolu s modrou značkou, a z přímého směru po žluté značce se budeme po absolvování celého okruhu naučné stezky vracet.

Jdeme tedy vlevo a brzy dorazíme na hranici chráněného území. Cesta se z volného lesa postupně mírně zařezává do svahu, a po asi půl kilometru, spolu s modrou významovou značkou (modrý trojúhelník) dorazíme ke 2. zastávce (Hřebínek) a krátce poté na Bartůňkovu vyhlídku.

Když se pak k vyhlídce otočíme zády, pokračujeme pěšinou stoupající vpravo, nyní již jen po značkách naučné stezky. Stoupáme lesem, až dorazíme zpět na modrou značku, spolu s níž odbočujeme vpravo a dále stoupáme po hranici chráněného území. Značení se místy ztrácí, na rozcestích je třeba ho pečlivěji sledovat. Posléze cesta protne hranici rezervace a dorazíme k 3. zastávce (Pod Drbákovem).

Za ní začne cesta místy příkře klesat lesnatým svahem a stáčet se vlevo, až po asi kilometru dorazíme k rozcestí Drbákov – Albertovy skály, kde opustíme modrou značku, odbočíme vpravo a v následujícím úseku nás budou provázet pouze značky naučné stezky. Sestoupíme kolem jednoduché lavičky na spodní cestu, kde dáme pozor, abychom pro další chůzi zvolili správný směr – nejdeme zde rovně dolů, ale velmi špatně značenou odbočkou vpravo.

Následující úsek je pohodový, víceméně po rovině, s občasnými výhledy na přehradní jezero. Postupně se ale pěšina začne zužovat a zařezávat do příkrého svahu. Zde začíná nejdivočejší úsek trasy naučné stezky – pěšina je často zpevněna trámy nebo kamenným násypem, doplněna dřevěnými stupni, na nejnebezpečnějších místech rovněž řetězy pro uchopení. Zároveň je vedení cesty přizpůsobeno terénu, takže pěšina velmi často krkolomně stoupá nebo klesá, nabere velké převýšení, aby ho za nejbližším skalním ostrohem ztratila a v dalším úseku znovu nabrala. Na druhou stranu zde ale nelze zabloudit – takže stále stejnou cestou posléze vystoupáme k vyhlídce, kde nalezneme 4. zastávku (Tisová).

Následuje cesta podobným úsekem jako předešlý, místy se pěšina téměř ztrácí v polorozpadlých kamenných násypech. Posléze vystoupáme k výraznému skalisku, na jehož horní část se dostaneme ostrými serpentinami opatřenými řetězy. Nad nimi nalezneme 5. zastávku (Bílá skála).

Po výstupu na skalní vyhlídku, kde se pokocháme pohledem do esíčka Vltavy proti proudu, pokračujeme po trase stezky, tentokrát naopak výrazně klesáme, opět řetězy lemovanými stupni. Velmi záhy tak ztratíme pracně nabranou výšku, a dál jdeme zase víceméně po vrstevnici, než začneme opět výrazně stoupat k další skalní vyhlídce (asi půl kilometru vzdálené od Bílé skály) a 6. zastávce (Holejšov). Odtud se nám otevírá výhled do údolí Vltavy po proudu za obloukem.

Za touto zastávkou začíná nejhorší úsek trasy, nejdříve přechod zešikmené skály s nutností držet se řetězu, a poté výstup řetězy zabezpečeným bokem další skalní vyhlídky. Za ní následuje opět prudký sestup po zbudovaných stupních v několika serpentinách, následovaný opět výstupem s řetězy. Posléze dorazíme k 7. zastávce (Mokrý splaz).

Následuje opět stoupání a klesání a cesta zařízlá ve svahu až k 8. zastávce (Výstřeší). Za ní vede stezka ještě po úzké pěšině ve svahu, ale ta se začne postupně rozšiřovat a dále pokračuje již volným lesem. Tím náročný úsek naučné stezky končí. Nakonec protneme hranici chráněného území a vyjdeme z něj ven. Na následujícím rozcestí se napojíme na žlutou značku, a spolu s ní odbočujeme vpravo vzhůru lesem. Na této křižovatce nalezneme 9. zastávku (Nad Častoboří).

Dále stezka stoupá lesem, po hranici chráněného území. Výše se napojíme na vrstevnicovou cestu, po níž pokračujeme vpravo. Mineme rozcestí Přední Hluboká. Nakonec vyjdeme z lesa na louku, po jejímž pravém okraji dorazíme k 10. zastávce (Albertova skála). Na skalní vyhlídku sestoupíme po schůdkách vpravo.

Od zastávky jdeme pak po pravém okraji louky, pak odbočíme vpravo do lesa – tato odbočka není značená a je velmi zarostlá. Dále se pěšina rozšíří v cestu vedoucí okrajovým lesem, která posléze vyjde z lesa a vede po okraji louky. Po asi půl kilometru od 10. zastávky nepřehlédneme 11. zastávku (Vyhlídka na Sedlčansko), která je po pravé straně trochu utopená ve vegetaci.

Pokračujeme vozovou cestou, která zakrátko opět vstoupí do lesa – pozor, dál jdeme cestou vlevo okrajem lesa (třebaže není zpočátku značená), která nás brzy dovede na rozcestí, kde se uzavírá okruh naučné stezky. Nyní již máme před sebou jen necelý půlkilometr cesty rovně k parkovišti u křížku, kde jsme naučnou stezku zahajovali.

Naučná stezka byla v květnu 2010 (necelý rok po naší návštěvě) zrekonstruována do nové podoby. Aktuální fotografie (podzim 2010) nových informačních panelů nám poskytl Lumír Bláha – děkujeme.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 20. 06. 2010 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Příbram, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 31)

 • Lumír hod.

  Dobrý den,
  nechci Vás opět hnát na trasu náročné naučné stezky, ale od Vaší návštěvy se ledacos změnilo. Na trase jsou nové panely, stezka je trochu přeznačená. Pokud máte zájem, tak pár nových panelů jsem vyfotil a můžu je dát k dispozici.
  Zdravím a přeji hodně pohody při Vaší záslužné práci.

  L.B.

  Odpovědět
  • Martina Hrádková hod.

   Dobrý den,můžu poprosit o fotky na mail?CHci tam jet s dětmi a nevim,jestli to zvládnu,dětem je 6 a 7let

   Odpovědět
   • F.Kopecký hod.

    Vážená paní, je to tam moc pěkné, ale cestu se dvěma malými dětmi doporučit nemohu. Bylo by to příliš nebezpečné. A není opravdu možnost cestu ukončit kdekoliv.
    Mgr.F.Kopecký

    Odpovědět
    • Honza hod.

     Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

     Odpovědět
     • Honza hod.

      Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není nebezpečná, pokud si v několika krátkých úsecích pohlídáte bezpečí dětí. S dětmi jsme dokonce pomáhali dloholetému správci a legendě Sedlčanska – Robinovi (Františku Veselému), dokonce jsme mu pomáhali od Křížku donést na stráň nad Vltavou a umístit (starý panel spadl do řeky po malém sesuvu půdy při jarním tání).
      Stezka byla okružní, resp. se na/z ní dalo v(y)stoupit od Křížku, de šlo zaparkovat vozidlo.
      Pro zajímavost – jde o místo, o kterém se zpívá v písni „Až ztichnou bílé skály nad velkou peřejí“

   • AH hod.

    Myslím, že by to -pokud aspoň trochu poslouchá a není úplně diskoorinované- dítě ve věku první třídy mělo zvládnout. Prošli jsme to s předškoláky + dvěma tříleťáky a s trochou obezřetnosti (první jde dospělý, pomoc na některých řetězech, nepouštět na kraje vyhlídek) se to zvládnout dalo:-)

    Odpovědět
    • Martina hod.

     Velmi záleží na tom, zda máte děti, které jsou zvyklé chodit a jsou disciplinované. Dnes jsme trasu ušli s dětmi 8,5 a čerstvých 6 let. Určitě bych se ale na stezku nevydala, kdyby pršelo.

     Odpovědět
  • Vlaďka hod.

   Na tuhle stezku v životě nezapomenu. Nejen, že je nádherná, ale ještě mi po ní zbylo 7 šroubů v kotníku.

   Odpovědět
 • Jan Škoda hod.

  Trasa se po rekonstrukci nezměnila, ovšem panely mají poněkud jinou náplň:
  1. U Křížku
  2. Borový a smrkový les
  3. Dubohabrové háje
  4. Suťový les s tisem červeným
  5. Trávníky kyselých půd a vřesoviště
  6. Skalní step
  7. Skalní bory
  8. Doubravy
  9. Nad Častoboří
  10. Albertova skála
  11. Lesní lemy a pláště

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Naučnou stezku si chceme v budoucnu znovu projít. Plánovali jsme to brzy po rekonstrukci, ale nevyšlo nám to, a teď na to máme příliš malé dítě. Plánujeme navštívit, až povyroste 🙂

   Odpovědět
 • Peter Kende hod.

  Tak vážený neviem ale tak strašidelný popis trasy som nezažil. Vlastne asi pisatel nebol v Slovenskom raji. Cesta je fakt suprova a len stredne naročná, vhodná i pre deti od 7 rokov a psa. Ja som sa tak vystrašil, že som nechal doma psa a kamaratky syna a sam som bol vydeseny. Takže cesta a výlet super vhodný pre každého kdo sa chce kochať nad krásnou prírodou z krásnymi výhladmi.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, ten popis jsem psal já a stoprocentně si za ním stojím. Naučné stezky navštěvuje široké spektrum návštěvníků, od dětí až po důchodce, různě fyzicky zdatných apod. Drbákov není svou charakteristikou typická středočeská stezka. Kvalita cesty se během roku mění, po dešti může dojít k lokálním sesuvům, v zimě může být povrch namrzlý a kluzký. Lepší návštěvníka varovat, než být odpovědný za jeho úraz. Váš názor respektuji, myslete si co chcete. Zesměšňovat vás nebudu.

   Odpovědět
  • F.Kopecký hod.

   Vážený kolego, ve Slovenském ráji jsem několikrát byl a prošel většinu těch nádherných roklin (Velký Sokol, Suchá Belá, …). Proto mohu zodpovědně prohlásit, že zde jsou některé úseky nebezpečnější než tam.
   Mgr.F.Kopecký

   Odpovědět
   • Tomáš N. hod.

    Dnes, po lehkém ranním mrazíku, jsme absolvovali stezku s třemi dětmi a psem. Měl jsem trochu strach, když jsem četl některé komentáře.
    Stezka je moc hezká a na Střední Čechy opravdu trochu netypická. Nicméně srovnávání se Slovenským rájem a obtížností tamních tras je trochu nadnesené.
    Trasu doporučuji, je opravdu moc hezká, a dá se na ní dětem vysvětlit mnoho geomorfologických i jiných přírodních procesů a jevů.
    Souhlasím ale s několika komentáři, pokud s dětmi, tak znalými chůze v terénu, a alespoň trochu ukázněnými. Pád ze stráně by nebyl nic moc…
    Díky všem, kteří se o stezku starají.
    Tomáš N.

    Odpovědět
 • martina hod.

  Ahoj. Jen se chci ujistit, jestli stezka začíná a končí na stejném místě? Děkuji za odpověď.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Starší verze stezky začínala i končila na stejném místě, tu novou jsme ještě nešli, tak vám snad odpoví někdo informovanější.

   Odpovědět
 • Tereza hod.

  Dobrý den, máme malého pejska, křížence jezevčíka, velmi zvyklého na výlety. Mám však trochu strach z toho terénu, myslíte, že by to bylo i pro psa zvládnutelné?

  Odpovědět
 • Turista hod.

  POZOR STEZKA UZAVŘENA!
  Od 1.10. do 15.11. bude naučná stezka z důvodu nutné opravy havarijních prvků uzavřena.
  Více zde: http://blanik.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/aktuality/uzavreni-naucne-stezky-drbakov-albertovy-skaly/

  Odpovědět
 • Vladimír hod.

  Trasa je pohodová i pro lidi trpící lehkou závratí jako já. Kvůli staršidelnému popisu trasy jsem váhal, ale po přečtení příspěvku Petera Kendeho, kterému za něj děkuji, jsem se odhodlal. Přestože někde ležely tající zbytky sněhu, ze kterých vytékala na stezku voda, nebyla cesta nijak nebezpečná. Lidem, kterým klouby neslouží jako za mlada doporučuji hůlky. Trasu psi určitě zvládnou. Pokud jde o děti, tak bych ze svých vnuků vzal jen ty disciplinované ve věku přes 5 let. Uváděný čas na projití 3 až 5 hodin je trochu přehnaný. Šel jsem necelé 3 hodiny včetně zastávek u všech informačních tabulek a svačinky. Navíc období bez listí umožňuje nerušené výhledy, ovšem je třeba počítat s tím, že spadané listí klouže.

  Odpovědět
 • Velkoadmiral hod.

  Prošli jsme celou trasu 3. 4. 2016. Značení je kvalitní, pochyby jsme měli jen jednou či dvakrát, ale rychle jsme se zorientovali.

  Terén není tak strašidelný, se školáky je určitě schůdný, psa jsme měli s sebou. Není nutné si představovat něco zcela dramatického.

  ALE – školáci by měli mít kvalitní obuv a dozor, opravdu to místy hodně klouže a za špatného počasí pád určitě hrozí. Pes by měl být rozumný a ovladatelný, protože i pes se může smeknout a pokud se někde pustí za zábradlí (nebo jinou zábranu), tak si umím představit, že by to taky mohla být poslední vyhlídka.

  Jinak krásná trasa, dnes jsme mnoho dalších turistů nepotkali.

  Těžko říci, kolik je z některých vyhlídek vidět za plné vegetace – jen některé z vyhlídek jsou totiž na skalkách mimo vegetaci.

  Odpovědět
 • Marcel hod.

  Dnes jsme prošli celou trasu se 17 měsíčním synem v krosně na zádech. Fyzicky trochu náročnější, ale vyhlídky stály za to. Po recenzích na netu jsem měl trochu obavy co nás čeká, ale při zachování běžné opatrnosti žádné nebezpečí nehrozí. Podobný terén je např. v Českosaském Švýcarsku.

  Odpovědět
 • Jonas hod.

  Stezku jsme dnes absolvovali se dvema detmi 5 a 8. Stoji, za to, deti bez problemu zvladly.
  V pripade nouze se da v bode #6 (cca 1/2 trasy) utect kratkou spojkou na zlutou, v podstate na zacatek trasy cca 1km od vychoziho parkoviste.

  Odpovědět
  • Veronika hod.

   Dá se stezka projít i se psem prosím?

   Odpovědět
 • martin hod.

  Zdravím všechny turisty, kteří se chystají nebo již navštívili Albertovy skály-Drbákov. Stezku jsme prošli 21.8.2021, trasa celé cesty je dlouhá 8 km. Doporučuji návštěvu za hezkého počasí a hlavně sucha. Trasa více převažuje strmý a kamenný terén, mokré kameny značně kloužou. Na některých místech je velice uzká cesta a strmá rokle. Pozor si dát na vývraty, které se po cestě objevují. Na některých místech jsou použity řetězy na přidržení. Další část trasy vede po lesních pěšinách. Trasa je značena klasickou turistickou značkou pro stezky, bohužel někde již špatně viditelná. Výhledy ze skalních utvarů jsou opravdu moc hezké.

  Odpovědět
 • martin hod.

  Za hezkého počasí jsme zahlédli ještěrku typickou pro tuto oblast. Pouze doporučení pro návštěvu s dětmi rozhodně tak od 8 let zdatné turistiky. Všem kteří se chystají stezku navštívit velice doporučuji, je zde krásná příroda. Možnost navštěvy rozhledny Veselý vrch a špejcharu nedaleko. AHOJ

  Odpovědět
 • Tom hod.

  Velmi náročná procházka, spíše horská túra, nedoporučuji pro důchodce kteří nejsou v dobré kondici a malé děti do 8 let. 7.5 km dlouhá túra vás nenechá ani na okamžik vydechnout. Prakticky celá trasa se skládá pouze z velice prudkého stoupání (někdy i po čtyřech) a prudkého klesání,které se střídají s železnou pravidelností a je vedena na po okrajích velice příkrého srázu, desítky metrů hlubokého bez jakéhokoliv zábradlí. Kvalitní obuv a dostatek tekutin podmínkou… vyhlídky ovšem stojí za to…

  Odpovědět
 • Tom hod.

  Velmi náročná procházka, spíše horská túra, nedoporučuji pro důchodce kteří nejsou v dobré kondici a malé děti do 8 let. 7.5 km dlouhá túra vás nenechá ani na okamžik vydechnout. Prakticky celá trasa se skládá pouze z velice prudkého stoupání (někdy i po čtyřech) a prudkého klesání,které se střídají s železnou pravidelností a je vedena na po okrajích velice příkrého srázu, desítky metrů hlubokého bez jakéhokoliv zábradlí. Kvalitní obuv a dostatek tekutin podmínkou… vyhlídky ovšem stojí za to…..

  Odpovědět
 • Hawkeyy hod.

  Tvurce stezky: pan Vartunek a po nem Frantisek „Robin“ Veselý

  Odpovědět
 • Jirka hod.

  Drbákov je moje oblíbené místo, kam se rád vracím. Včera jsem si tuto krásnou stezku prošel už počtvrté. Poprvé jsem zde byl s dcerami na jaře v roce 2009. Starší bylo 6 a mladší necelé 3 roky a vzpomínají na to dodnes. Je jasné, že pro člověka bez zkušeností z horských túr je stezka poněkud náročná a nebezpečná. Stejně jako na ostatních podobných stezkách platí s opatrností nejdál dojdeš. Riskování se zde nemusí vyplatit. A pokud má někdo strach z výšek tak ať sem rozhodně nechodí. Pro ostatní, kdo mají rádi trochu adrenalinu je to krásný zážitek!

  Odpovědět
 • Jana hod.

  Stezku jsem absolvovala loni na podzim. Fyzicky moc zdatná nejsem a ještě ke všemu jsem vyrazila docela pozdě odpoledne, takže to byl chvílemi opravdu adrenalin, protože jsem musela stihnout projít stezku do západu slunce. Je tam jedno jediné místo, kde se z ní dá sejít, to bylo moje štěstí – při mé blbosti jít tak pozdě. Ale pokud je člověk aspoň průměrně zdatný, má dobré boty a dost vody, rozhodně doporučuji se sem vydat, výhledy jsou překrásné a pocit překonání sebe sama je taky k skvělý. Opatrnost s malými dětmi a rozjívenými psy je ovšem na místě.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář