Naučná stezka Olšanské hřbitovy

Hodnocení:
(počet hlasů: 19)
Komentáře:
19
Naučná stezka Olšanské hřbitovy

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s Olšanskými hřbitovy, největším současným pražským pohřebištěm na místě bývalé osady Olšany, dnes mezi čtvrtěmi ŽižkovVinohrady. Původně zde byl v 17. století založen morový hřbitov, spolu s kaplí zasvěcenou patronům proti moru, sv. Rochovi, sv. Šebestiánovi a sv. Rozálii. Morový hřbitov se stal posléze veřejným, a postupně se rozrostl až na dnešní plochu více než 50 hektarů.

Na Olšanských hřbitovech je krom běžných občanů pohřbeno i mnoho významných osobností společenského a kulturního života. Naučná stezka si klade za cíl postupně zmapovat celou plochu hřbitova (všechna oddělení), zinventarizovat jednotlivé, třeba již zapomenuté a těžko čitelné náhrobky, a upozornit na ně návštěvníky. Dosud byla takto zpracována oddělení I, II, III a částečně IV, a naučná stezka se průběžně dále rozšiřuje.

Naučná stezka nemá určenu pevnou trasu ani není značená, panely jsou rozmístěny podél cest mezi hroby. Číslovány jsou postupně podle toho, jak byly přidávány, nejsou tedy v terénu většinou číselně za sebou.

Skok na: Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 3
Začíná a končí:
PRAHA-ŽIŽKOV, u kostela sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie, Olšanské náměstí (křižovatka ulic Olšanské a Jičínské)
Délka:
cca 1 km
Zastávek:
v době naší poslední návštěvy 68, průběžně přibývají další
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2006
Tvůrce stezky:
P. Miloš Szabo, Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa v Praze 3-Žižkově
Naše návštěva:
leden 2008, duben 2011, duben 2012
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Informační náplň

Zastávka 1

 • nejstarší část pražských hřbitovů
 • kostel sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie
 • sv. Roch
 • sv. Šebestián
 • sv. Rozálie
Vyobrazení:
kostel sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie; plastika nad vchodem; sv. Roch, sv. Šebestián, sv. Rozálie

Zastávka 2

 • I. hřbitov
 • osobnosti pohřbené v této části Olšanských hřbitovů
 • Gelasius Dobner
 • Antonín Jaroslav Puchmajer
 • Karel Ignác Thám
 • Václav Thám
 • Karel Rafael Ungar
 • Stanislav Vydra
Vyobrazení:
pozůstatek náhrobku; pohřbené osobnosti

Zastávka 3

 • další náhrobky z I. hřbitova
 • Kateřina Bergobzoomová
 • Adelaide Muellerová
 • Elisabetha Bertoni
 • hraběnka Františka Vilemína z Bissingenu, rozená z Astfeldu a Wydří
 • markýza Gabriela de Caselle
 • Jan Donát
 • František Haiduk
 • Jan Höck
 • Jan Peterka
 • Jan Hýbl
 • Alžběta Neumannová
 • Mathias Klouček
 • Jan Wildner
 • Alois Zarabara
 • Antonín Ambrosi, Franz Klenka, Václav Smischek, Romedius Tomášek, Prokop Tunkler z Treuimfeldu, Sebastian Zeiller
Vyobrazení:
fotografie náhrobků

Zastávka 4

 • II. olšanský hřbitov
 • Magdalena Hynková-Wenzlová, rozená Nikolaiová
 • Jan Malypetr
 • Felix Sojkowski
 • František Tkadlík
 • Josef Otakar Veselý
 • Jan Erazim Vocel
 • Bořivoj Žufan
Vyobrazení:
plán hřbitova, fotografie náhrobků

Zastávka 5

 • dr. Josef Sobotka
 • Mikuláš Desfours-Walderode
 • Aloisie Desfours zu Mont-Athieuville
 • Albertina Goppoldová z Lobsdorfu
 • Karel Khol
 • Barbora Mellerová
 • Gustav Müller z Nordeggu
 • P. Vojtěch Procházka
 • Emanuel Rom
 • Terezie Tkadlíková, rozená Nádherná
 • Anna Tunklová
 • Karel Dégl
 • Jan Svatopluk Presl (ostatky přenesené na Vyšehradský hřbitov)
Vyobrazení:
plánek hřbitova, fotografie některých náhrobků

Zastávka 6

 • Ignác Axamit
 • Jan Adolf Brandeis
 • Růžena Fibichová
 • Eliška Fibichová
 • Josef Jaroslav Kalina
 • Charles Christian de la Fontaine
 • Louis de la Fontaine
 • Christiane Lavante-Lavandeine
 • René Lavante-Lavandeine
 • Antonín Machek
 • rodina Mrázkova
 • Emanuel Našinec
 • Josef Matěj Navrátil
 • Luigi Ricci
 • Lella Ricci
Vyobrazení:
plánek hřbitova, fotografie náhrobků

Zastávka 7

 • náhrobek rodiny Mehlschmidtů
 • Ignác Hanka
 • Vojtěch Hořínek
 • Jaroslav z Kottoviců
 • Anna Králová z Dobré Vody
 • Irma Maria Laverny-Wolfová
 • Bedřich Jan Michna z Wacínova
 • Emanuel Michna z Wacínova
 • Ellen Podmore
 • Wilhelm Putteany
 • František Ruth
 • Zdenka Rydlová-Kvapilová
 • Salvator Salm
 • Hans Seeling
 • Kateřina Smetanová, rozená Kolářová
 • Bedřiška Smetanová
 • Jan Nepomuk Velhartický
 • Karel Würbs
 • Josef Zelenka
 • Památce národních buditelů
 • Josef Lauzický
Vyobrazení:
plánek hřbitova, fotografie náhrobků

Zastávka 8

 • 3. oddělení II. olšanských hřbitovů
 • W. Edler von Benešovský
 • Karel Stehlík Čenkow z Treustadtu
 • Bedřiška z Daunů, rozená Puteany
 • Jan Nepomuk Fabián
 • Bernhard Gutt
 • Josef Helfert
 • Anna Helfertová, rozená Schreiner von Presburg
 • Josef Alexander Helfert
 • Anna Kahounová
 • Jaroslav Kamper
 • Václav Matěj Kramerius
 • Václav Radomil Kramerius
Vyobrazení:
plánek hřbitova, fotografie náhrobků

Zastávka 9

 • 3. oddělení II. olšanských hřbitovů
 • Josef Křtín
 • Barbora Květoň z Rosenwaldu
 • Jan Květoň z Rosenwaldu
 • rodina Langhaus
 • Emanuel Lokay
 • rodina Macourkova
 • Antonie Malovcová z Malovic a Kosoře
 • Marie Malovcová z Malovic a Kosoře
 • rodina Mercy
 • Eduard Mušketýr
 • Sofie Mušketýrová
 • Anna Ivanovna Kunj Nelidova
 • N. M. Ondogurov
 • další náhrobky
Vyobrazení:
plánek hřbitova, fotografie náhrobků

Zastávka 10

 • 3. oddělení II. olšanských hřbitovů
 • Karel František Pitsch
 • Marie Praxová
 • Erhart Putteany
 • Františka Putteany
 • Františka Putteany, rozená Helversen
 • Wolfgang z Rittershainu
 • František Trinkmoc
 • Prokop Alois Ubelli ze Siegburgu
 • Gabriela Ubelli ze Siegburgu
 • Františka Ubelli-Puteani
 • Mathilda Villani
 • Jan Weber
 • Ludwig Herman z Wellenburgu
 • Jan Vaněk
 • Alois Wachsman
 • rody Kudláček a Růžička
Vyobrazení:
plánek hřbitova, fotografie náhrobků

Zastávka 11

 • 4. oddělení II. olšanských hřbitovů
 • tepané kříže
 • Josef Balda
 • Alexander Dreyschock
 • Pius Flick
 • Eugen Gentschik z Gezowa
 • Karolína Hévin de Novarra
 • Vojtěch Hron
 • Emanuel Istler
 • rodina Kluge
 • Zikmund Michael Kolešovský
 • rodina Lewakovski
 • Alberto Rastrelli
 • Prokop Tunkler z Treuimfeldu
 • Josefina Wetzelová
 • Karel Vocelka
 • Józef Filipowicz
 • Antonín Jirsa
 • rodina Novotná
 • Barbara Zimermann
Vyobrazení:
plánek hřbitova, fotografie náhrobků

Zastávka 12

 • 5. oddělení II. olšanských hřbitovů
 • devastace hřbitova v minulosti
 • Karel Bibra z Gleicherwiesenu
 • Vojtěch Bibra z Gleicherwiesenu
 • Jindřich Bittner
 • František Buk
 • František Dittrich
 • Josef Dometz
 • František Xaver Dvorský
 • Sigmund Goldschmidt
 • Marie Grünzeisen z Ehrenfelsu
 • Vilma Chvalovská
 • Konstantin Kaska
 • Eleonora Kasková, rozená Makovská
 • Karolína Klaudová
 • Václav Kliment Klicpera
 • Ivan Klicpera
 • Josef Emil Kramuele
Vyobrazení:
plánek hřbitova, fotografie náhrobků, podobizny

Zastávka 13

 • 5. oddělení II. olšanských hřbitovů
 • cenné plastiky z 19. století
 • Jan Kroupa
 • Anna Krtička (Krticzka) von Jaden
 • Václav J. Mysliveček (Mysliweczek)
 • František Xaver Bohuslav Petera Rohoznický
 • Antonín Regner z Bleilebenu
 • Matylda Ringelsbergová
 • Franz Ringelsberg
 • Jan Ritter z Rittersheimu
 • Bedřich ze Schmiedburgu
 • Josef Sodoma
 • Josef Jiří Stankovský
 • František (Franz) Thomé
 • Václav Treitz
 • Alžběta Wertmüllerová z Eggu
 • Karolina Wildau z Lindenwiesenu
 • Rudolf Wirsing
Vyobrazení:
fotografie náhrobků

Zastávka 14

 • 6. oddělení II. olšanských hřbitovů
 • Karel Rumler
 • Antonín z Albertů
 • Jan Ignác Hanuš (Hanusch)
 • Barbora Kalinová z Jäthensteinu, rozená Boskowec
 • Emilie Kalinová z Jäthensteinu
 • Johanna z Nagy
 • Adam František Petřina
 • Eleonora Pipergerová
 • Josef Ruda
 • Jan Nepomuk Štěpánek
 • Ludmila Tomková
 • Jan Trmal z Toužic
 • Vincenc Vávra Haštalský
 • Hyacint Stojanowský
Vyobrazení:
plánek hřbitova, fotografie náhrobků, podobizny

Zastávka 15

 • Heřman a Marie Ambrosi
 • Pavlína Ambrozi
 • Johan Christian Amman
 • Josef Bezecný
 • Barbora Bojanowska
 • František Čejka z Olbramovic
 • Anna Marie Čejková z Olbramovic, rozená von Salza
 • Karel Fürstl von Teischek
 • Rudolf Fürstl von Teischek
 • Bedřich Gervasius Protasius z Harrachu
 • Bedřich z Harrasu
 • rodina Buldrova a Kiesswetter
 • rodina Friedl
 • Dominik Špachta
 • Wenzel (Václav) Fischer
Vyobrazení:
plánek hřbitova, fotografie náhrobků

Zastávka 16

 • 7. oddělení II. olšanských hřbitovů
 • Josefina Herzigová
 • Anna Holubová
 • Marie Terezie Poniatowská, rozená Kinská z Vchynic a Tetova
 • Jan Josef Maxmilián Kinský
 • Jan František Kolešovský
 • Jindřich Kopetz
 • Václav Gustav Kopetz
 • Adolf Kopetz
 • Johanna Kopetz, rozená Veith
 • Barbara Kose
 • Jiří Kraemer
 • Wilhelm Volmar von Lilienborn
 • Simeon Karel Macháček
Vyobrazení:
fotografie náhrobků, erb

Zastávka 17

 • 7. oddělení II. olšanských hřbitovů
 • Sebastian Mehrer
 • Antonie Mirany
 • Antonín Náprstek
 • Ferdinand Pravoslav Náprstek
 • Anna Náprstková, rozená Nováková
 • Christoph Plunkett
 • Alfred von Kleeborn
 • Jan Křtitel Michael Sagar
 • Josef Schaffgotsch Vidue de Brühl
 • Josef August Schmid
 • Vladimír Boleslav Schnabel Kalenský
 • rodina Buldrova a Kiesswetterova
 • rodina Pšeničkova
Vyobrazení:
fotografie náhrobků, erby

Zastávka 18

 • 7. oddělení II. olšanských hřbitovů
 • Franz von Schwarzenvolf
 • Josef Sekyra
 • Rudolf Skuherský
 • Karel Štěpanovský z Hornů
 • Magdalena Švandová ze Semčic
 • rodina Veithova
 • Ignaz Veith
 • Marianne Veith, rozená Schmidt
 • Václav Wokurka
 • Josef Zahorzansky von Worlick
 • Václav Worovka
 • Joannes Josephus Zeberer
Vyobrazení:
fotografie náhrobků

Zastávka 19

 • 8. oddělení II. olšanských hřbitovů
 • Zdenko Albeck
 • Josef Bergler
 • Jan Bořický
 • Terezie de Buol Bossanyi
 • von Bundschuh
 • Adelheide de Castellain
 • Jakub Daublebský ze Sternecku
 • Josef Diaubalík
 • Adam Feninger
 • Josef Filek z Wittinghausenu
 • Johann Formanek
 • Franz Leopold Förster
 • Josefa Hiebschová
 • Josef Jeremiasch
Vyobrazení:
plánek hřbitova, fotografie náhrobků

Zastávka 20

 • 8. oddělení II. olšanských hřbitovů
 • Matyáš Kalina z Jäthensteinu
 • Prokop Kosteczka
 • Julius Vincenc Krombholz
 • Arnoštka (Ernestina) von Krombholz
 • Josef Anton Krticzka von Jaden
 • Ludvík Krticzka von Jaden
 • Tomáš Kurka
 • Ambrož Kutscha
 • Josef Oechy
 • Ludvík Pausch von Wethland
 • Pius Flick
 • Josefina Prochásková
Vyobrazení:
fotografie náhrobků

Zastávka 21

 • 8. oddělení II. olšanských hřbitovů
 • západní zeď olšanských hřbitovů
 • Josef Quadrát
 • Jaroslav Rilke von Rüliken
 • Rosa Sacher Masoch
 • Karel von Schlosser
 • Petr von Schlosser
 • Barbora Štvánová
 • Henrietta Tunkler z Treuimfeldu
 • Josef Wachtel z Elbenburgu
 • Josef Leopold Wander von Grünwald
 • Josef von Weissenburg
 • Kateřina Wratislavová z Mitrowic
 • Karel Konstantin Zdekauer z Treukronu
 • Antonie Zdekauerová, rozená Muth
Vyobrazení:
fotografie náhrobků

Zastávka 22

 • 9. oddělení II. olšanských hřbitovů
 • Petr Ballabene
 • Karl Anton Ballabene
 • Antonín Barth
 • Jan Bělský
 • Quido Bělský
 • Quido Vetter
 • Josef Božek
 • Adolf Czech z Czechenherzu
 • František Ehrler z Ehrlerburgu
 • Anna Ekhardtová
 • Kateřina (Katynka) Emingerová
 • Helena Emingerová
 • Karel von Helly
 • Emanuel Václav Horák
Vyobrazení:
plánek hřbitova, fotografie náhrobků

Zastávka 23

 • 9. oddělení II. olšanských hřbitovů
 • Josef Klaudi
 • Leo Klaudi
 • František Karel Miltner
 • rodina Mitterbacherova
 • Josef Václav Podlipský
 • Eduard Pleschner von Eichstett
 • Josef Reichel
 • rodina Siřišťova
 • Albertina Spens-Booden
 • Josef Stome
 • Karel de Vittorelli
 • Anna Vrbová
 • Stanislav Vydra
 • František Xaver Wratislav z Mitrovic
Vyobrazení:
fotografie náhrobků

Zastávka 24

 • Karel Havlíček – Borovský
 • Josefa Hegewald
 • Christian Hromada z Hellenburgu
 • Prokop z Jarošů
 • Jindřich Kalina z Jäthensteinu
 • Sebastian Münch
 • Bohdan Neureutter
 • Rudolf Nejedlý z Vysoké
 • Barbara z Possenbaumů
 • Josef von Rottenberger
 • Martin Ringhoffer
 • Marie Řivnáčová
 • Michael Schuster
Vyobrazení:
plánek hřbitova, fotografie náhrobků

Zastávka 25

 • Martin Pokorný
 • Václav Worowka
 • Rudolf Worowka
 • Josef Webr z Pravomilu
 • Eduard Beníško z Dobroslavi
 • Václav Bořek Dohalský z Dohalic
 • Oskar Fiala
 • Marie Kristina Harrer, rozená Ruttkay
 • rodina z Istlerů
 • Vincenc Dominik Bíba
 • Adolf Daněk
Vyobrazení:
plánek hřbitova, fotografie náhrobků

Zastávka 26

 • Josefa Bibrová
 • Karel Jonáš
 • Filip Weber z Ebenhofu
 • Jan Káš
 • Daczický z Hesslowa
 • Mansvet Waldstein
 • Věra Jandáková-Kropáčková
 • Antonín Wildt
 • Barbara Fensterer
Vyobrazení:
fotografie náhrobků

Zastávka 27

 • František Špatný
 • Alfred Woržikowsky z Kundratic
 • Alois Istler
 • Jindřich E. Poupě
 • Štěpán Bačkora
 • Čeněk Ibl
 • Alois Turek
 • Ludvík Wurzel
 • Jan Bonaventura
 • Jan Dvořák
 • Ladislav J. Čelakovský
 • Václav Stehlík Čeňkov z Trestadtu
Vyobrazení:
plánek hřbitova, fotografie náhrobků

Zastávka 28

 • Eleonora Bibusová
 • František Řezáč
 • Kristián Petrlík
 • Clara de Loges
 • František de Loges
 • Ladislav Voves
 • Zdeněk Záhoř
 • Aloisia Malfatti
 • Corine Malfatti
 • rodina Ferdinanda Brennera
 • Ferdinand Engelmüller
 • Karolína Stomm z Portheimu
 • Richard Štorch
 • Josef Košín z Radostova
 • rodina Sudkova
 • Marie Osvaldová
 • Růžena Osvaldová
 • Josef Miroslav Hovorka
Vyobrazení:
fotografie náhrobků

Zastávka 29

 • Vítězslava Benoni
 • Rudolf Čeněk z Wartenberka
 • Ladislav Stroupežnický
 • August Nikolaj
 • rodina Brandmayerova
 • Emil von Bundschuh
 • Vladislav Šír
 • Karolína Škroupová
 • Antonín Procházka
 • Bedřich Hawránek
 • Jaroslav Jelínek-Jelenský
 • Hanna Lauterbachová-Jelenská
 • Arnošt Kaulich
Vyobrazení:
plánek hřbitova, fotografie náhrobků

Zastávka 30

 • Václav Hrázký
 • Rosalia Schebelka
 • Isabela z Höflerů
 • Vojtěch Kotsmích
 • Mařenka Lehká
 • Tedoušek Lehký
 • Barbora Ledvinková
 • František Kohout
 • Karel Brettschneider
 • Bohdan Mayer
 • František Knobloch
 • Ignaz Pechio z Weitenfeldu
 • Václav Pechio z Weitenfeldu
Vyobrazení:
fotografie náhrobků

Zastávka 31

 • František Schnöbling
 • Emanuel Lešehrad
 • Emil Bezecný
 • Jan Simon
 • Jan Demartini
 • Prokop Toman
 • František Loos von Losimfeldt
 • Jindřich Loos von Losimfeldt
 • Jan Seitner
 • Vilém Prokop Mlejnek
 • Václav Sigmund
 • Alois Škampa
 • Jindřich Vodák
 • Ferdinand Vališ
Vyobrazení:
plánek hřbitova, fotografie náhrobků

Zastávka 32

 • Josef František Frič
 • Václav Frič
 • Vojtěch Frič
 • Josef Jan Frič
 • Václav Staněk
 • František Ladislav Čelakovský
 • Bohuslava Rajská-Čelakovská
 • Ludmila a Ludvika Čelakovské
 • Karel Tůma
 • Ladislav Tůma
 • Wendelin Toischer
 • Josef de la Garde
 • Josefina Weissbachová
Vyobrazení:
plánek hřbitova, fotografie náhrobků

Zastávka 33

 • Marie Svobodová, rozená z Rossmanitů
 • Martin Kuchynka
 • Pavla Königová
 • Jan B. Vlček
 • Dominik z Vrbna
 • Jenny Schermaulová
 • Antonín Perner
 • Jan Kulík
 • Matěj Karas
 • Antonín Sitt
 • Maria Žofie Sittová-Petzoldová
 • Emanuel Dítě
 • Ramesh Chandra Goburdhun
Vyobrazení:
plánek hřbitova, fotografie náhrobků

Zastávka 34

 • Richard Daczický z Heslowa
 • Emil Daczický z Heslowa
 • Hugo Daczický z Heslowa
 • Hugo Daczický z Heslowa
 • Jan Kaftan
 • rodina Kubelíkova
 • Karel Plischke
 • Petr Myslbek
 • Antonín Lässig
 • Zdenka Biedermannová
 • Josef Heřman-Zeffi
 • Marie Heřmanová-Zeffi
 • Vilém Elger z Elgenfeldu
 • Josef Linn
 • Antonín Květoň z Rosenwaldu
 • Ignác Boresch
 • Antonín Vrabec
Vyobrazení:
plánek hřbitova, fotografie náhrobků

Zastávka 35

 • Karel Schramek
 • Leopoldina Beníško z Dobroslavi
 • Jaroslav Goll
 • Ada (Adéla) Hodáčová, rozená Gollová
 • František Dedera
 • Anna Breverová z Fürthů
 • Richard Bienert
 • Gustav Pachner z Eggendorfu
 • Felix Pachner z Eggendorfu
 • Karel Helminger
 • Karel Wischin Lev Jakub z Helmingerů
 • Jan Sobotka
 • Josef Rosipal
 • František Muzika
 • Marie Muziková
 • Franz von Peche
 • Josef Karel von Peche
Vyobrazení:
plánek hřbitova, fotografie náhrobků

Zastávka 36

 • Jakub Jan Dominik Malý
 • Antonín Seidl
 • Dora Hanušová
 • Karel Sabina
 • František Blažek
 • Jan Blažek
 • Bohumil Jan Ceyp z Peclínovce
 • Berta Mühlsteinová
 • Eduard z Neuberka
 • Vladislav Röhling
 • Antonín Šíma
 • Antonín Baum
 • Marie Menclová
 • Emilián Zillich
Vyobrazení:
fotografie náhrobků

Zastávka 37

 • Josef Emanuel Canal de Malabaila
 • Václav Ullrich z Adlersteinu
 • Bedřich z Morensteinu
 • Ludwig Ausserwinkler
 • Antonín Vánkomil Maloch
 • Františka Geitler von Arminger
 • Bohumil Bíba
 • Antonín Otto z Ottenfeldu
 • Karel Javůrek
 • Barbora Pirnik
 • Franz Wedl
 • Karel Singer
 • Josef Vojtěch Herain
 • Marie Schönpeková
Vyobrazení:
plánek hřbitova, fotografie náhrobků

Zastávka 38

 • Josef Barth
 • Karel Wolf von Wachtentreu
 • Karel Šimon Macháček
 • Jan Nepomuk Vávra-Lomnický
 • Josefa Vyšínová
 • Apolinari Magagnoli
 • Jan Maria Fleischmann
 • Martin Fulín
 • Emanuel Kriegelstein ze Sternfeldu
Vyobrazení:
plánek hřbitova, fotografie náhrobků

Zastávka 39

 • Emanuel Arnold
 • Jan Arnold
 • Jan Maria Fleischmann
 • Josef Brandner
 • Josef Wenzig
 • Karel Josef Napoleon Balling
 • Ludvík z Rittersbergu
 • František Pštross
 • František Jan Svoboda
 • sestry Svobodovy
Vyobrazení:
plánek hřbitova, fotografie náhrobků

Zastávka 40

 • Josef Jungmann
 • Johanna Jungmannová
 • Kateřina Petrovič-Lauermannová
 • Anna Musilová
 • Emil von Bundschuh
 • Josef Durdík
 • Josef Kretzer von Immertreu
 • Josef Arnošt Ryba
 • Lambert Popelka
 • Elisabeth Mašek
 • Josef Žižka
 • Antonín Petr Šlechta ze Všehrd
Vyobrazení:
fotografie náhrobků

Zastávka 41

 • August Nitsche von Wallwehr
 • Ladislav Labler-Daskovský
 • Emanuel Hof
 • Karl Fuchs
 • Václav Laxa
 • rodina Habichova
 • Karl Ferdinand Bellmann
 • Matylda Pešková
 • Augustin Zimmermann
 • Adolf Dobrovolný
 • Li-Tu
 • Václav Březnovský
 • rodina Bentlerova
Vyobrazení:
plánek hřbitova, fotografie náhrobků

Zastávka 42

 • Vlasta Muhrová
 • August Hancke
 • Jan František Bořek Dohalský z Dohalic
 • Hermann Dexler
 • Bernard Bolzano
 • František (Franz) Schneider
 • Vincenc Náhlovský
 • Josef Šauer z Augenburku
 • Marie Hirschmannová
 • František Faustin Procházka
 • Louis Swogetinsky
 • Josef Jakub Toužimský
Vyobrazení:
fotografie náhrobků

Zastávka 43

 • Josef Klecanský
 • Josef Antonín Novotný
 • Vavřinec Kriesche
 • Hynek Ignác Řivnáč
 • František Řivnáč
 • Alois Damian Wernhardt
 • Susanna Wernhardt, rozená von Herrnritt
 • Antonie z Trautenbergu
 • František Josef Pachta z Rájova
 • Vilemína Pachtová z Rájova
 • Walter Sweerts
 • Adam Bittner
 • Karel Demartini
 • Ignác Demartini
 • Eduard Demartini
Vyobrazení:
plánek hřbitova, fotografie náhrobků

Zastávka 44

 • Josef Čechura
 • Josef Calasanza Max
 • Emanuel Max z Wachsteinu
 • Antonín Řivnáč
 • Jiří Jelínek
 • Bedřich Spurný
 • Josef Willomitzer
 • Johann Mayer z Mayersbachu
 • Bedřich Matiegka
 • Jaroslav B. Matiegka
 • Petr Durdík
Vyobrazení:
fotografie náhrobků

Zastávka 45

 • Maxmiliana Panosch z Kreuzinfeldu
 • Vojtěch Eisner z Eisensteinu
 • Karolina Girtlerová z Kleebornu
 • Jan Maloch
 • Anna Marinelli z Ruhenwiesu
 • Josefa Pedálová
 • Eduard Schubert von Soldern
 • Zdenko Schubert von Soldern
 • Leonard Hilbert ze Schüttelsbergu
 • Anton Proskowetz
 • František Zelinka
Vyobrazení:
fotografie náhrobků

Zastávka 46

 • Viktor Quis
 • Mořic Daublebský ze Sternecku
 • Hugo Ullik
 • Antonín Jaroslav Vrťátko
 • Marie Rudolfová von Ehrenwald
 • František Švestka
 • Otakar Hostinský
 • Bohuslav Hostinský
Vyobrazení:
plánek této části hřbitova; fotografie náhrobků a zemřelých

Zastávka 47

 • František Josef Böh z Rostkronů
 • Josef Frankovský (Franěk)
 • Kryštof Hotowetz
 • Josef Neruda
 • Teodor (Bohdan) František Payerle z Payersfeldu
 • Jan Šára
 • Emanuel Bořický
 • Ferdinand Bořický
 • Josef Hněvkovský
 • Jaroslav Bartůněk
 • Kamil Vladislav Muttich
Vyobrazení:
fotografie náhrobků a zemřelých

Zastávka 48

 • Karla Myslbeková
 • František Holejšovský ze Slavětína
 • Antonín Knechtl
 • Karolína Levitschnigová
 • Marie Myslbeková
 • Božena Vorlíčková
 • Julie Tunklerová
 • Julius ze Schönau
Vyobrazení:
fotografie náhrobků

Zastávka 49

 • Anna Barbieri
 • František Škach
 • František Liška
 • Adolf Pštros
 • Marie Pštrosová
 • Josefina Ottová z Ottensteinu
 • Karolína Ottová z Ottensteinu
 • Karel Groš
 • Božena Grošová
 • Karl Thomas Richter
 • Bohdan Scholz
Vyobrazení:
fotografie náhrobků a zemřelých

Zastávka 50

 • Jaroslav Rudloff
 • František Ženíšek
 • František Ženíšek (syn)
 • Franz Fritsch von Minenfeld
 • Václav Otto z Ottenfeldu
 • Rudolf Otto z Ottenfeldu
 • Emil Johann Lauffer
 • Karel Josef Demuth
 • Bedřich Flanderka
 • Otakar Flanderka
 • Richard Kalman
 • Josef Sokolíček
 • Josef Horáček
 • Minorité od sv. Jakuba, řádové hroby
Vyobrazení:
plánek této části hřbitova; fotografie náhrobků a zemřelých

Zastávka 51

 • Josef Pokorný
 • Antonín Bulant
 • Alois Elhenický
 • Eduard ze Schirdingu
 • Josef Richard Rozkošný
 • Miloš Hlávka
 • Edvard Löschner
 • Vladimír Gamza (Hamza)
 • Kašpar Palliardi
 • František Havel
 • von Schmidburg
 • František Ritter
 • Vincent Plesnivý
 • Jiří Heřman Plesnivý
 • Josef Bachmann
 • Josef Varvažovský
 • Josef Kouba
 • Františka Šafaříková
Vyobrazení:
fotografie náhrobků

Zastávka 52

 • Karel František Eduard Kořistka
 • František Serafin Kreissl
 • Gottlieb (Bohumil) Haase
 • Ondřej Haase z Wranova
 • Karel Woržikovský z Kundratic
 • Jan Waňaus
 • Antonín Dobroslav Výšek
 • Josef Stupecký
 • Kamilia Neumannová
 • Leopold Boleslavský z Rittersteinu
Vyobrazení:
plánek této části hřbitova; fotografie náhrobků a zemřelých

Zastávka 53

 • Eduard Kastner
 • František Čáda
 • Rudolf Rauscher
 • Johanna Rudl, rozená baronka Helversen
 • Otýlie Špačková
 • Tona Klášterská
 • Jan Nepomuk Čaboun
 • Karel Křikava
 • Karel Sladkovský
Vyobrazení:
fotografie náhrobků a zemřelých

Zastávka 54

 • Rudolf Kuchynka
 • Josef Erben
 • Luisa Ziková
 • František Hrycyszyn
 • Francisca de Maistre
 • Alexandr Balcárek
 • Karel Chalupa
 • Josef Kössler
 • Jaroslav Veselý
 • Vincenc Wenzel
 • František Czech z Czechenherzu
Vyobrazení:
fotografie náhrobků a zemřelých

Zastávka 55

 • Emil Ludvík
 • Rudolf Schmidt z Bergenholdu
 • Celestin Liposlav Frič
 • Valentin Skála
 • Vilém Kandler
 • Ladislav Zápotocký
 • Josef Příborský
Vyobrazení:
fotografie náhrobků

Zastávka 56

 • Antonín Frič
 • Jaroslav Čermák
 • Josef Jiří Kolár
 • Jan Janatka
 • Ferdinand Datel
 • Josef Schöbl
 • chovanky růžencové výrobny
Vyobrazení:
plánek této části hřbitova; fotografie náhrobků a zemřelých

Zastávka 57

 • Antonín Gindely
 • Eduard Wořikowský z Kundratic
 • rodina Schönbeckova
 • František Hrubík
 • Jiří Julius Wotawa
 • Václav Burger
Vyobrazení:
fotografie náhrobků a zemřelých

Zastávka 58

 • Jan Podlipný
 • Anna Podlipná
 • Marie Sandtnerová-Janků
 • Emerika Sandtnerová ze Schorlemrů
 • Karolína Světlá
 • Petr Mužák
 • Naděžda Porfirjevna Nazaryeva
 • Wenzel Flodermann
 • František Klika
Vyobrazení:
plánek této části hřbitova; fotografie náhrobků a zemřelých

Zastávka 59

 • Josef Kalous
 • Ferdinand Mellan
 • Josef von Führich
 • Josef Führich
 • Růžena Koldovská-Čtrnáctá
 • Antonín Preis
 • Kajetán Briffaut ze Slavětína
 • Čeněk Stránský von Greyffenfels
 • Joseph Holzamer
 • Karel Rašek
 • Josef Schild ze Spannenberku
 • Eva Štolbová-Sadková
 • Jan Weigel
 • Virginia Gilio Rimoldi della Spada
 • Hermina Gilio Rimoldi
 • Julia Kolowrat-Krakovská
 • Karl Petsch z Petchendorfu
Vyobrazení:
fotografie náhrobků

Zastávka 60

 • František Řehoř
 • Josef Vincent Maria Weltrubský z Weltrub
 • Antonín Kašpar Josef Weltrubský z Weltrub
 • Jaroslav Oppl
 • Karel Jonáš
 • Maruška Bittnerová
 • Jiří Bittner
 • Vilém Ignác Petters
Vyobrazení:
plánek této části hřbitova; fotografie náhrobků

Zastávka 61

 • Karl Kinzlberger
 • Josef Lev
 • Karel Kilcher
 • Josef Fanta
 • Jan Kopp
 • František Štolba
 • Václav Juda Novotný
Vyobrazení:
fotografie náhrobků a zemřelých

Zastávka 62

 • Josef Stanislav Doubek
 • Karel Kirchner von Neukirchen
 • Francisca Kirchner von Neukirchen
 • Jan Cerha
 • Anna Maria Ludmila Manetínská-Kolárová
 • František Karel Kolár
 • Karel Kolár
 • Karel Chytil
 • Jindřich Dietze
 • Franz Gerstenkorn
 • Václav Sobička
 • Konstatnin Sobička
Vyobrazení:
fotografie náhrobků a zemřelých

Zastávka 63

 • Vilém Dokoupil
 • František Zapp
 • Josef Pečírka
 • Otokar Hejnic
 • Bohuslav Hejnitz
 • Vilém Otschinek z Karlsheimu
 • Ferdinand Lachner
 • Vladimír Brožovský z Pravoslavu
 • Edvard Ullrich
 • Václav Friml
 • Antonín Šebor
Vyobrazení:
fotografie náhrobků a zemřelých

Zastávka 64

 • Jakub Zehrer
 • Karel Šmrha
 • Benjamin z Marinelli
 • František Tröber
 • Josef Ilič
 • August Kranikovský
 • Karel Ladislav Thuma
 • Marie Frimlová
 • Zdena Hašlerová-Frimlová
 • Anna Kavalírová
 • Čeněk Robouský
 • Matěj Kunz
 • Vojtěch Hůlek
 • Karel z Ehrenfeldu
 • Ludvík Behaghel z Flammerdinghe
Vyobrazení:
fotografie náhrobků

Zastávka 65

 • Karel Štapfer
 • Karl Schiffner
 • Malvína Helversen z Helversheimu
 • Otto Helversen z Helversheimu
 • Karel Dražďák
 • Alois Filip
 • Barbora Kubíková
 • Václav Procházka
 • Alfred Daublebský ze Sternecku
 • Antonia Daublebský ze Sternecku
 • Jan Kerlický
Vyobrazení:
fotografie náhrobků

Zastávka 66

 • Josef Turnwald
 • Alois Charvát
 • Jiří Lehovec
 • Karel Oliva
 • Josef Huttary
 • Karel Hartmann
 • Emanuel Tonner
 • Josef Vršník
 • Žofie Zítková
 • Karolina Hlavínová, rozená Rohrichová z Rohreimu
 • František Pellegrini
 • Božislav Kožený
 • Josef Uzel
 • Jindřich Hlavín
Vyobrazení:
plánek této části hřbitova; fotografie náhrobků a zemřelých

Zastávka 67

 • Bedřich Klindert
 • Karel Maydl
 • František Hassdenteufel
 • František Petzold
 • Julius Krušina ze Švamberka
 • Alois Girardi
 • Jaroslav Horejc
 • Josef Husák
 • Jan Jass
 • Vilém Rokos
 • Marie Zimová
 • František Ladislav Sál
Vyobrazení:
fotografie náhrobků

Zastávka 68

 • Josef Bradna
 • Jindřich Šercl
 • Stražimir Dragutin
 • Jiří Czarda
 • Emilie Thinelli z Lowensternu
 • Clara Rebensteigerová z Blankenfeldu
 • Marie Sládková
 • Helena Sládková
 • Ferdinand Opitz
 • Jaroslav Limax
 • Josef Kopta
 • Betty Stockner Sturmau
 • Carola Schirnding
 • František Oleszkiewicz
Vyobrazení:
fotografie náhrobků a zemřelých

Popis trasy

Protože jednotlivé číslované zastávky naučné stezky nepropojuje určená trasa, uvádíme zde pro snadnou orientaci schematický plánek části hřbitova s vyznačením panelů. Naučná stezka stále rozšiřuje, následující stav je z dubna 2012.

orientační plánek naučné stezky Olšanské hřbitovy

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 12. 05. 2012 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 19)

 • koumák naučných stezek hod.

  Některé panely jsem nenašel.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Aktuální info od správce naučné stezky je takové, že některé panely byly přes zimu zničené vandaly a budou se v nejbližších týdnech až měsíci obnovovat.

   Odpovědět
   • Tom hod.

    Stále nejsou orpaveny a nebo jsou znovu zničeny 🙁

    Odpovědět
    • Tom hod.

     Dobrý den, v tom případě jsou bohužel znovu zničené. Byli jsme tam letos v dubnu (2011) a až na výjimky byly všechny v pořádku 🙁

     Odpovědět
 • Jan Škoda hod.

  Několik panelů na II. hřbitově skutečně chybí (jeden je opřený u sloupku), většina však je v pořádku. Stezka ale již postoupila na IV. hřbitov (III. je rovněž dokončen) a panelů už celkem je přes 6O.
  Autor stezky – P. Miloš Szabo – souběžně vydává v nakladatelství Libri i tištěný průvodce, který loni dospěl k III. dílu.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Ano, naučná stezka na Olšanech se stále rozšiřuje, při naší poslední návštěvě loni na jaře bylo panelů již 45. Bohužel, v dubnu 2010 nás kontaktoval jeden z tvůrců stezky a víceméně nám „zakázal“ doplňovat na stránky obsah dalších tabulí (i pouhá jména „zajímavých“ zesnulých). Jako důvod uvedl, že „texty na tabulkách jsou chráněny autorskými právy a jsou ve výlučném duševním vlastnictví autora“, a ten že si prozatím nepřeje uvolnit texty k volnému zveřejnění. Protože se zhruba v té době připravovalo vydání první knihy s těmito texty, předpokládám, že hlavním důvodem bylo neovlivnit negativně prodej této publikace. V každém případě se od té doby už nikdo neozval, takže udržujeme status quo a stránku o naučné stezce neaktualizujeme.

   Odpovědět
   • marie hod.

    Dobrý den,
    Vaše činnost je jistě velmi přínosná pro společnost,
    ale podivejte se prosím na Olšanských hřbitovech i mimo
    naučné stezky, my jsme se tam podivali v neděli 14.11.2012
    do míst, kde jsou umistěné urny ….. je to v blízkosti
    pohřebiště vojáků „bílých křížů“ …… hrůza povídat, to co
    tam vandalové opět předvedli nejde vypovědět, to se musí vidět !!!!
    A kde je ostraha hřbitova, kde jsou měští strážníci a policie ???
    Zřizovatel hřbitova Praha 3 o tom ,že toto místo na hřbitově bylo
    zdevastováno byl již několikrát informován a nic se neděje !!!!!
    To budou dušičky.
    Copak už jsme se všichni zbláznili, že nemáme ani úctu k mrtvým.

    Odpovědět
 • Božena hod.

  Dobrý den, procházela jsem zastavení na Olšanech, ale na plánku chybí nově postavená zastavení č. 69 – 84, nelze plánek aktualizovat?

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Plánek aktualizovat samozřejmě lze, není problém, stačí, když nám na náš kontaktní e-mail pošlete čitelné fotografie nových panelů (nejlépe vyfotit nadvakrát – levou a pravou stranu) a podrobný náčrtek části hřbitova, kde jsou nové zastávky umístěny, s jejich přesným zakreslením. Děkujeme.

   Odpovědět
 • Pavel hod.

  Poprvé jsem částečně prošel tuto naučnou stezku a byl jsem uchvácen.
  Takový činnost si zasluhuje VELKÉ uznání.
  Alespoň za sebe moskrát děkuji a až pojedu někdy znova do Prahy určitě se zajdu podívat.

  Odpovědět
 • Miloslav KRÁTKÝ hod.

  Dobrý den,
  na Olšanských hřbitovech se udělala spousta práce, díky které jsem mohl vypátrat i přibližné místo posledního odpočinku některých mých předků z rodu Sodomů. Olšanské hřbitovy jsou ale natolik rozlehlé, že jsem teprve na začátku svého pátrání, proto prosím každého z návštěvníků těchto stránek, kdož by měl informace o nějakém náhrobku se jménem Sodoma, nechť mě neprodleně kontaktuje na výše uvedeném mailu.

  Děkuji. Miloslav Krátký.

  Odpovědět
  • Stanislava hod.

   zkuste vyhledat podle příjmení na aktivní mapě hřbitovů na hrbitovy.cz. Když si tam zadáte jen Olšany, něco Vám to určitě najde 🙂

   Odpovědět
 • Petr Uher hod.

  NS Olšanské hřbitovy (23.2.2023) je nekonečné dílo, kde panely vznikají, potom někdo přijde a zničí je stejně jako náhrobky, a tak se opravuje, pořád dokola. V současnosti těch zdravých panelů mnoho není, ale pracuje se na tom, podařilo se mi najít i číslo 103.

  Odpovědět
 • Mojmír hod.

  Nenacházam hrob MARTIN HATTALA 4. november 1821, Trstená – † 11. december 1903, Praha,kodifikátora spisovnej slovenčiny;pochovaný na Olšanských cintorínoch.
  Verím ,že mi pomôžete pri identifikácii hrobového miesta M. Hattalu,môjho rodáka. Ďakujem Mojmír

  Odpovědět
  • Porkster hod.

   hřbitov VYŠEHRAD
   oddělení:
   5
   č. hrobu:
   23-0025
   Popis
   Členové řádu Tovaryšstva Ježíšova od sv. Ignáce

   Martin Hattala (4. 11.1821- 11. 12.1903)
   jazykovědec bohemista slovenského původu, kněz, profesor na pražské universitě, překladatel

   Kovaný zlacený kříž je nejstarším pomníkem na Vyšehradském hřbitově – byl sem přenesen ze zrušené části Malostranského hřbitova, kde byl vztyčen na památku příslušníků jezuitského řádu z malostranské koleje, kteří zahynuli při ošetřování nemocných morem (1680).

   Odpovědět
  • Porkster hod.
   Odpovědět
 • František hod.

  V listopadu 2023 jsem v části I a II objevil tabule nové

  Odpovědět
 • Petr Uher hod.

  Ve čtvrtek 29.2.2024 jsem po roce navštívil NS Olšanské hřbitovy a byl jsem mile překvapen – stezka prochází rekonstrukcí, původně malé a již zašlé tabulky jsou vyměněné za zcela nové, podstatně větší s čistým bílým podkladem, takže jsou vidět na dálku, není potřeba po nich pátrat mezi hroby. Velká pochvala zhotovitelům opravené stezky, která byla oficiálně otevřená 4.11.2023, zatím jsou zastavení pouze v částech hřbitov I (tedy v oblasti kostela svatého Rocha, mimo areál hřbitova) a hřbitov II, předpokládám, že osazování tabulemi bude pokračovat. V této době navíc probíhají na mnoha místech opravy náhrobků a tak některá zastavení nejsou přístupná.

  Odpovědět
 • Ladislav hod.

  Ty panely a stezka jsou věc záslužná. Byl jsem tam minulý týden (březen 2024) Jen je škoda, že je tam množství genealogických chyb a faktických chyb, které ani opravené tabulky nekorigují. Problém je, že autor textů p. Szabo pojal kvantitivně velmi rozsáhlou oblast, aniž by dělal vlastní výzkum a ověření dat. Fakticky jsou jeho texty pro Libri jen kompiláty – opsané starší průvodci po hřbitovu Olšany od 19. století po století 20. Proto skoro na každém panelu je chyba nebo neúplná či zastaralá informace.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář