Obecně o stezkách

Co je naučná stezka

Komentáře:
18
naučná stezka Pod stromy

Naučná stezka je předem určená turistická trasa, vedoucí např. chráněnými územími, lesy, lesoparky, okolími měst, městy, městskými parky, zámeckými parky, zemědělskou krajinou apod., která si klade za cíl vzdělat, resp. přinést informace lidem, kteří ji procházejí. Využívá k tomuto účelu buď informační panely, nebo tištěné průvodce, nebo jinou (originálnější) formu. [Číst dál →]

Jak značit naučnou stezku

Komentáře:
4
turistické značení

Naučná stezka může být sebezajímavější, může vést sebeatraktivnější lokalitou, ale pokud je špatně značena a návštěvníci na ní bloudí, je její přínos sporný. Je velmi zvláštní, jak málo pozornosti a úsilí mnozí tvůrci naučných stezek kvalitnímu vyznačení naučné trasy věnují, ač současně investují velké peníze do výroby drahých informačních panelů a propagace. [Číst dál →]

Podoba a texty panelů naučné stezky

Komentáře:
3
infopanel

Informační panely jsou bezesporu nejviditelnější částí naučné stezky. Jejich prostřednictvím autoři stezky komunikují s návštěvníkem a snaží se ho zaujmout. V tomto článku se pokusíme stručně shrnout, jak by měl dle našeho názoru takový informační panel vypadat, a čemu se rozhodně vyhnout. [Číst dál →]