Naučná stezka Prokopské údolí – Butovickým hradištěm

Naučná stezka Prokopské údolí - Butovickým hradištěm
Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 29)
Naše návštěva:
červen 2005
Komentáře:
zatím žádný

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s historií, faunou a flórou jedinečné geologické lokality na jihozápadním okraji Prahy – přírodní rezervace Prokopské údolí. Stezka začíná v městské části Praha-Butovice, odkud vystoupá na návrší Butovického hradiště s výhledem Hemrovy skály (pozůstatek podmořské sopky), a pak sestupuje do Prokopského údolí, kde se napojí na naučnou stezku Řeporyje – Hlubočepy.

Trasa stezky není příliš náročná, její převýšení je dáno nutností překonat hřeben Butovického hradiště. Bohužel není nijak značená, což zbytečně komplikuje orientaci. Převážně sice stezka vede po žluté turistické značce, ale návštěvník se nikde nedozví, že má jít právě po ní. Pokud danou lokalitu neznáte, doporučujeme vzít s sebou popis trasy.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Správní obvod:
Praha 5
Začíná:
PRAHA-BUTOVICE, křižovatka ulic Novoveská a Pod Vavřincem
Končí:
PROKOPSKÉ ÚDOLÍ, napojení na naučnou stezku Řeporyje – Hlubočepy (Údolím Dalejského potoka)
Délka:
cca 3 km
Zastávek:
6
Značení trasy:
bez vlastního značení, vede po žluté turistické značce
Vznikla:
červen 2005
Tvůrce stezky:
2. ZO ČSOP Taraxacum s finanční podporou Odboru městské zeleně Magistrátu hl. m. Prahy
Naše návštěva:
červen 2005
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
je nově vybudovaná, takže je zatím v pořádku

Seznam zastávek

 1. Lom „Kační“
 2. Kovářovic mez
 3. Hradiště
 4. Vyhlídka na Hemrovy skály
 5. Nad koupalištěm
 6. Vyhlídka na Dalejský háj

Informační náplň

Zastávka 1: Lom „Kační“

 • geologická stavba stěny bývalého lomu, zkameněliny
 • ekosystém skalní stepi, česnek tuhý
 • přirozený listnatý les
Vyobrazení:
silurský mlž Butovicella migrans, graptolit Monograptus flemmingi, graptoliti, lilijice; česnek tuhý; mapka rozšíření česneku tuhého v Eurasii

Zastávka 2: Kovářovic mez

 • geologický odkryv v jámovém lůmku, zkameněliny
 • charakteristika naleziště
 • bodlák ostropes trubil
Vyobrazení:
trilobit Cheirurus insignis, trilobit Cromus beaumonti; schematický průřez geologickou historií Prokopského údolí; rekonstrukce života v silurském moři v oblasti Prahy; ostropes trubil

Zastávka 3: Hradiště

 • hradiště Butovice – popis lokality
 • vývoj zdejšího osídlení, pozůstatky do současnosti
 • archeologické nálezy
 • ekosystém vázaný na stará hradiště
 • bělozubka šedá
Vyobrazení:
geologický řez údolím Dalejského potoka; modrásek hnědoskvrnný, nesytka česká; šalvěj hajní; bělozubka šedá; keramika ze slovanského hrobu

Zastávka 4: Vyhlídka na Hemrovy skály

 • geologická stavba Hemrových skal
 • mořská sopečná činnost
 • flóra Hemrových skal
 • pěchava vápnomilná
Vyobrazení:
pěchava vápnomilná, plevel okoličnatý, devaterník šedý, lomikámen trojprstý, osívka jarní, houba hvězdovka Pouzarova, penízek prorostlý

Zastávka 5: Nad koupalištěm

 • vyhlídka do kaňonu Dalejského potoka
 • tzv. klukovické koupaliště – geologická stavba, využití k rekreačním účelům v minulosti
 • vápencová skalní step – flóra
 • sysel obecný
 • slepýš křehký
 • nevhodná výsadba trnovníku akátu
 • krasové jeskyně
 • charakteristika vegetace dále po trase stezky
Vyobrazení:
sysel obecný; chrobák Onthophagus vittulus; prvosenka jarní, měrnice černá, ostřice nízká; slepýš křehký

Zastávka 6: Vyhlídka na Dalejský háj

Vyobrazení:
jetel alpínský, sasanka hajní, dymnivka dutá; dub pýřitý, šipák; brouk roháč obecný

Popis trasy

Praha-Butovice → Butovické hradiště → Prokopské údolí

K výchozímu místu do Butovic na křižovatku ulic Novoveské a Pod Vavřincem se dostaneme nejlépe po zelené turistické značce ze stanice metra trasy B „Jinonice“ (asi 1 km). Na kraji lesa však zelenou značku opustíme a pokračujeme do lesa neznačenou cestou vlevo, která začne velmi mírně stoupat.

Po jen několika desítkách metrů chůze narazíme po levé straně na bývalý lom, tzv. lom Kační. Na jeho okraji při příchodu se nachází 1. zastávka naučné stezky.

Dál pokračujeme stejnou cestou lesem. Ta stále mírně stoupá a zpočátku vede rovně, o kousek dál zatáčí vlevo a začne stoupat výrazněji. Vyjdeme až na kraj lesa a vystoupáme ještě směrem vpravo travnatou loukou na cestu, kde se napojíme na žlutou turistickou značku. Zatočíme vpravo a pokračujeme dál po žluté značce (a budeme se jí držet až do konce stezky). Po asi 200–300 metrech potkáme vlevo od cesty 2. zastávku: Kovářovic mez. Jedná se o další Barrandovo naleziště zkamenělin – nalezneme je vlevo od cesty, je to mělká jáma s dnem pokrytým kamínky.

Jdeme dál po žluté značce až na konec louky, kde zahneme vlevo a dál pokračujeme cestou podél oplocení. Po asi 200 metrech vyjdeme na rozsáhlou travnatou planinu, která se rozšiřuje do dálky vpravo od nás – prostor Butovického hradiště. Na okraji planiny zahneme vpravo a jdeme pěšinkou po jejím pravém okraji. Po dalších asi 200 metrech narazíme na vyvýšený terénní schod táhnoucí se rovně napříč planinou – pozůstatek valu hradiště. Zde u valu nacházíme 3. zastávku – Hradiště. Pokračujeme stejnou cestou až téměř na kraj ostrohu, kde se pěšinka stáčí vlevo. Zde se nachází 4. zastávka – Vyhlídka na Hemrovy skály. Hemrovy skály uvidíme vpravo od nás, temně hnědý masiv na druhé straně údolí.

Odtud se, jak již bylo řečeno, pěšinka stáčí vlevo a vede nedaleko skalnatého okraje ostrohu hradiště. Vpravo máme výhled směrem k Jihozápadnímu Městu a sídlišti Velká Ohrada, dole pod námi je Nová Ves a údolí Prokopského potoka. Pěšina zeširoka obchází celé travnaté prostranství hradiště, neustále se mírně stáčí na levou ruku. Povlovným obloukem pěšiny krátce mírně vystoupá k vyhlídce do skalního amfiteátru s loukou – tzv. klukovického koupaliště. Zde najdeme 5. zastávku.

Dál pokračujeme stejnou pěšinou po okraji svahu, prakticky rovnoběžně s pěšinou se zastávkami 3 a 4. Vpravo pod námi je Prokopské údolí, vlevo plošina hradiště. Krátce projdeme křovinami v místě, kde opět křížíme val hradiště. Dál jdeme rovně až téměř ke konci travnaté plochy, kde cesta sejde z okraje a začne mírně klesat vpravo dolů do údolí, vstříc 6. zastávce. U ní zatáčíme vpravo a klesáme. Po pár desítkách metrů stezka odbočuje ostře vpravo dolů a začne velmi výrazně klesat dolů ze stráně, úzkou kamenitou pěšinkou. Cestička v několika zatáčkách sklesne až k podchodu pod jednokolejnou železniční tratí (Praha Smíchov–Rudná u Prahy) a podejde ji. Za podchodem jdeme už jen krátce rovně na hlavní asfaltovou cestu napříč celým Prokopským údolím. Zde se napojíme na NS Řeporyje – Hlubočepy, kde NS Prokopské údolí – Butovickým hradištěm končí. Do Hlubočep, odkud je spojení MHD do centra, se dostaneme směrem vlevo.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 17. 07. 2005 v rubrikách Naučné stezky v Praze.

Vložit komentář

Vložit komentář