Stezka historií Horních Měcholup

Hodnocení:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
zatím žádný

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s historickými zajímavostmi (od pravěku po současnost) čtvrtí Horní Měcholupy a (částečně) Hostivař, které jsou součástí městské části Praha 15. Navštěvuje i lokalitu hradiště Hostivař nad Hostivařskou přehradou, kde je společná zastávka se „sesterskou“ Stezkou historií Hostivaře. Tato zastávka bývá uváděna i jako výchozí místo pro Stezku historií Horních Měcholup, praktičtější je ale začít u budovy radnice MČ Praha 15, vzhledem k dobré dostupnosti hromadnou dopravou.

Naučná stezka má sice na každém infopanelu plánek s určenou trasou, ta ale není v terénu nijak značená (ani značkami, ani ukazateli) a bez plánku v ruce (vytisknutého, nebo v mobilu) je docela problematické ji absolvovat, vzhledem k tomu, že jsou zastávky mnohdy různě „zašité“ a trasa často nečekaně mění směr. Každopádně jdeme většinou po kvalitních cestách (které mohou být nicméně v prostoru lesoparku Hostivař rozbahněné), a dále po chodnících a ulicemi města.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 10
Začíná a končí:
PRAHA 15-HORNÍ MĚCHOLUPY, na křižovatce ulic Boloňská a Milánská, u budovy radnice Městské části Praha 15
Délka:
cca 6 km
Zastávek:
7
Značení trasy:
bez jakéhokoli značení, plánek s sebou nutný
Vznikla:
říjen 2014
Tvůrce stezky:
Městská část Praha 15, Muzeum Hlavního města Prahy a další odborná spolupráce
Naše návštěva:
listopad 2022
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 • Radnice
 • Hradiště Hostivař
 • Mouchův mlýn
 • Na Šancích
 • Veronské náměstí
 • Park U hasičské zdrojnice
 • Varta

Informační náplň

Zastávka: Radnice

 • historie radnic v Horních Měcholupech
 • radnice Městské části Praha 15
 • plynárna v Horních Měcholupech
Vyobrazení:
tematické fotografie; plánek naučné stezky

Zastávka: Hradiště Hostivař

 • Hostivařské hradiště – popis
 • Keltové v Hostivaři
 • osídlení Hostivaře ve starší a mladší době železné
 • pozůstatky opevnění hostivařského hradiště
 • způsoby opevnění halštatských hradišť
Vyobrazení:
tematické obrázky, nákresy a fotografie; plánek naučné stezky

Zastávka: Mouchův mlýn

 • historie Mouchova mlýna
 • architekt Bohumil Hübschmann
 • hostivařský lesopark
 • Kozinec, Varta, Bosákovník
Vyobrazení:
tematické obrázky, nákresy a fotografie; plánek naučné stezky

Zastávka: Na Šancích

 • historie plavby na Hostivařské přehradě
 • odpočinkové molo
 • vinice nad Hostivařskou přehradou
 • historie zdejšího pionýrského tábora
 • současný sportovní areál
Vyobrazení:
tematické obrázky a fotografie; plánek naučné stezky

Zastávka: Veronské náměstí

 • pravěké Horní Měcholupy a Petrovice
 • historická obec Horní Měcholupy
 • vznik sídliště Horní Měcholupy – Petrovice
 • Veronské náměstí
 • Dům s pečovatelskou službou
Vyobrazení:
tematické obrázky a fotografie; plánek naučné stezky

Zastávka: Park U hasičské zdrojnice

 • historie společenského života v Horních Měcholupech
 • hostinec U Nykodýmů
 • hostinec U Hervertů
 • polní letiště v Horních Měcholupech
 • I/4. polní peruť v Horních Měcholupech
 • prostor bývalého polního letiště v roce 1968
 • zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Horní Měcholupy
 • železniční zastávka Horní Měcholupy
 • fotbalová hřiště
 • zmizelé Horní Měcholupy
 • pomník padlým z 1. a 2. světové války
Vyobrazení:
tematické obrázky a fotografie; plánek naučné stezky

Zastávka: Varta

 • historie obce Horní Měcholupy
 • zvonička
 • domovské právo
Vyobrazení:
tematické obrázky a fotografie; plánek naučné stezky

Popis trasy

Radnice MČ Praha 15 → hradiště Hostivař → sportovní areál Na Šancích → Veronské náměstí → Park U hasičské zbrojnice → radnice

Na úvod je třeba zopakovat, že trasa není nijak značená, a místy je i obtížné ji dostatečně přesně popsat (např. v lesoparku Hostivař, kde se kříží množství různých cest, nebo v prostoru hornoměcholupského sídliště, kde stezka často vede bezejmennými chodníky mezi paneláky). Doporučujeme proto mít s sebou plánek stezky (aktuálně ke stažení na webu MČ Praha 15, nebo k vyfocení na každém infopanelu).

Stezku zahájíme na křižovatce ulic Boloňská a Milánská, u radnice Městské části Praha 15. Na rohu u budovy úřadu nalezneme zastávku Radnice.

Přejdeme Milánskou ulici a vyrážíme protilehlou Dýšinskou ulicí. Ta vede nejprve stále rovně, pak se po asi 300 metrech zalomí vlevo a dovede nás na křižovatku s Lochotínskou ulicí, kde zahneme vpravo.

Po 150 metrech dorazíme k hlavní Hornoměcholupské ulici, podél níž jdeme v přímém směru asi 150 metrů směrem k Lidlu. Projdeme kolem budovy Lidlu a hned za ním zahneme vlevo přímo přes parkoviště směrem k lesu za ním. Za parkovištěm přejdeme podélnou štěrkovou cestu a vstoupíme cestou v přímém směru do lesa.

Po asi 150 metrech chůze lesem projdeme kolem louky s dětským hřištěm. Po dalších asi 180 metrech přijdeme k rozdvojení, kde odbočíme vpravo.

Po dalších asi 150 metrech vyjdeme z lesa. Zde se dáme štěrkovou vozovou cestou vlevo, kolem oplocené dřevěné boudy (aktuálně lesní mateřská škola).

Cesta mírně klesá loukou asi 300 metrů do prostoru hradiště Hostivař. Následně přejdeme malou křižovatku a asi 50 metrů za ní dorazíme k altánu s plastickým modelem hradiště. U altánu je zastávka Hradiště Hostivař, která je společná i pro Stezku historií Hostivaře.

Od altánu se vrátíme kousek zpět na zmiňovanou malou křižovatku a odbočíme zde vpravo. Jdeme asi 150 metrů okrajem lesa na následující křižovatku štěrkových cest, kde odbočíme vlevo. Dále jdeme delším prosvětleným úsekem protáhlé louky s roztroušenými stromy, asi 300 metrů, na další křižovatku několika cest, kde potkáváme zastávku Mouchův mlýn.

Navzdory tomu, že jsou informační panely umístěny jakoby šikmo směrem do odbočky vpravo, zde NEODBOČUJEME, ale pokračujeme dál cestou v téměř protilehlém směru.

Pozor, dál je trasa trochu složitá a těžko popsatelná, navíc i my jsme zde šli špatně, navzdory tomu, že jsme měli s sebou plánek. Obecně je nutné projít prostorem lesoparku Hostivař nad Hostivařskou přehradou směrem ke sportovnímu areálu Na Šancích/Turínská. Situaci ovšem komplikuje množství různých cest a křížení, a samozřejmě absence jakéhokoli značení. Zde více než kde jinde doporučujeme mít s sebou plánek stezky. Celý tento úsek měří cca 1 km.

Od zastávky Mouchův mlýn tedy jdeme v přímém směru, na další křižovatce po 100 metrech jdeme opět v přímém směru. Cesta se pak stáčí mírně doprava a klesá po horním okraji louky podél lesa. Mineme několik dalších křížení, ale držíme se stále víceméně hlavního směru mimo les a klesáme. Po asi 400 metrech, na spodním okraji rozlehlé louky, už téměř u hrany svahu nad Hostivařskou přehradou, odbočujeme vlevo a podél další louky po levé straně dorazíme po asi 250 metrech na výraznější křižovatku na kraji lesa. Zde už jsme téměř na konci lesoparku.

Odtud pokračujeme poměrně nenápadnou cestou téměř v přímém směru, mezi kovovými pozůstatky sloupů nějaké brány. Cesta se změní v panelovou a klesá ke sportovnímu areálu. Mezi hřišti téměř na konci cesty potkáme zastávku Na Šancích.

Sestoupíme do Turínské ulice a jdeme po ní vlevo, asi 200 metrů, po nichž odbočíme vlevo vzhůru do Novarské ulice.

Ta nás dovede k sídlišti a hlavní Milánské ulici, po níž jdeme vpravo. Po asi 400 metrech dorazíme k dominantní budově nákupního střediska a dalších služeb. Za ní odbočíme vlevo dolů k parkovišti a podél odchodů dojdeme k parkově upravenému prostoru za budovou. U chodníku hned za parkovištěm nacházíme zastávku Veronské náměstí.

Odtud pokračujeme v téměř přímém směru širokým parkovým prostorem napříč sídlištěm (severozápadním směrem, těžko to lépe popsat). Na konci parku, po asi 400 metrech, odbočíme vpravo do Bolevecké ulice. Ta nás dovede do hlavní Milánské ulice, po níž pokračujeme rovně, až k malému parčíku napravo. Uvnitř parku u cesty na opačné straně je umístěna zastávka Park U hasičské zbrojnice.

Dál jdeme opět Milánskou ulicí, ale po asi 150 metrech, za ošumělým nákupním střediskem a autobusovou zastávkou Na Vartě, odbočíme vpravo chodníkem mezi bytovkami, který nás podél areálu mateřské školy dovede k budově kulturního domu Varta, kde nalezneme zastávku Varta.

Budovu obejdeme (zahneme vlevo a pak opět vlevo), a poté zahneme vpravo do zřejmě bezejmenné ulice podél bytovek. Zakrátko dorazíme do Boloňské ulice, po níž jdeme vlevo k již viditelné budově radnice MČ Praha 15, kde jsme návštěvu stezky začínali a kde stezka končí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 05. 01. 2023 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář