Stezka historií Hostivaře

Hodnocení:
(počet hlasů: 18)
Komentáře:
4
Stezka historií Hostivaře

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Stezka prochází původní zástavbou staré Hostivaře, kdysi zemědělské obce daleko za hranicemi Prahy, dnes městské části Praha-Hostivař. Seznamuje s místními archeologickými lokalitami, starými statky, mlýny a zemědělskými usedlostmi, hostivařským hřbitovem a hradištěm Hostivař na ostrohu nad Hostivařskou přehradou. Zpět do středu staré Hostivaře se vrací podél potoka Botiče.

Stezka vede zpočátku po chodníku frekventované ulice, později pak již vedlejšími ulicemi a asfaltovými cestami. Trasa není značena, na některých křižovatkách (bohužel ne na všech) jsou umístěny ukazatele s logem naučné stezky a názvem nejbližší zastávky. Na hlavních panelech (ty jsou čtyři a tvoří páteř naučné stezky) jsou i orientační plánky naučné stezky, na vedlejších zastávkách plánek není. Specifickým případem je zastávka Toulcův dvůr, kde není instalován žádný panel. V Toulcově dvoře je možno navštívit naučnou stezku Toulcův dvůr, nebo si prohlédnout naučnou stezku Problémy životního prostředí ve městě. U Toulcova dvora taktéž začíná naučná stezka Povodím Botiče (jejíž trasu budeme později křížit a údolím Botiče se po ní vracet).

Na hostivařském hřbitově nalezneme mimo jiné hrob prvorepublikového ministerského předsedy Antonína Švehly upravený podle návrhu architekta Pražského hradu Josipa Plečnika, hrob literárního kritika, novináře a spisovatele F. X. Šaldy (měl by být naproti hrobu Antonína Švehly, přesto se nám ho najít nepodařilo), a hrob básníka F. X. Dvořáka se sochou Obětování Panny Marie od sochaře Františka Bílka.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 10
Začíná:
PRAHA-HOSTIVAŘ, Švehlova ulice, za obchodním centrem Park Hostivař
Končí:
PRAHA-HOSTIVAŘ, Hostivařské náměstí (nebo u obchodního centra Park Hostivař)
Délka:
cca 5,5 km
Zastávek:
7
Značení trasy:
bez značení; na některých křižovatkách jsou ukazatele s logem naučné stezky a názvem nejbližší zastávky
Vznikla:
duben 2010
Tvůrce stezky:
Městská část Praha 15, Muzeum Hlavního města Prahy
Naše návštěva:
červen 2010
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 • Mezi Švehlovou ulicí a Botičem
 • Hostivařské statky a mlýny
 • Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
 • Toulcův dvůr
 • Hostivařský hřbitov
 • Ulice Mezi Potoky a bývalá pískovna PRODOS
 • Hradiště Hostivař

Informační náplň

Zastávka: Mezi Švehlovou ulicí a Botičem

 • archeologická lokalita na pravém břehu Botiče
 • archeologický průzkum před započetím stavby obchodního centra Park Hostivař a domů v sousedství
 • nalezené pozůstatky z různých období
Vyobrazení:
pohled na plochu výzkumu před stavbou bytových domů v okolí Parku Hostivař; výzkum zahloubeného objektu

Zastávka: Hostivařské statky a mlýny

 • Švehlův statek – K Horkám čp. 45
 • Švehlův mlýn – K Horkám čp. 44
 • Koukalův statek – K Horkám čp. 47
 • Statek Černých – K Horkám čp. 46
 • Dolejší mlýn
 • Dvořákův statek
 • Archeologické lokality v okolí
  • kolem ulice Strašnické
  • mezi Švehlovou ulicí a Botičem
  • Trhanovské náměstí
  • ulice V Nové Hostivaři
 • vesnická památková zóna Stará Hostivař
Vyobrazení:
Švehlův statek s mlýnem (3× foto z různých období); Antonín Švehla; zápis o koupi dvorů; plány Švehlova mlýna (1916); Švehlův mlýn (2× foto z různých období); Koukalův statek (4× foto z různých období); zápis v pozemkové knize; statek Černých (3× foto z různých období); Dolejší mlýn (4× foto z různých období); Dvořákův statek (3× foto z různých období); archeologické nálezy; plánek archeologických lokalit; fotky z archeologického průzkumu; Hostivař na indikační skice stabilního katastru (1841); hostivařské usedlosti (1908); plánek naučné stezky

Zastávka: Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

 • Kostel
 • Zvonice
 • Fara
 • Významné památky v okolí
  • Chalupnická čp. 39
  • Toulcův dvůr
 • Archeologické lokality v okolí
  • Toulcův dvůr
  • Doupovská ulice
Vyobrazení:
fotky kostela, jeho architektonických prvků a interiéru (z různých období); fotky zvonice, zvonů a interiéru fary; plánek archeologických lokalit, archeologické nálezy; plánek naučné stezky

Zastávka: Toulcův dvůr

zastávka bez informačního panelu

Zastávka: Hostivařský hřbitov

 • kde byl původní hostivařský hřbitov
 • statistické údaje o současném hřbitově
 • archeologické lokality v okolí
  • ulice Mezi Potoky a bývalá pískovna PRODOS
Vyobrazení:
hostivařský hřbitov; plocha bývalého hřbitova u kostela Stětí sv. Jana Křtitele; architektonická soutěž na projekt nového ústředního pohřebiště pro Prahu (dva návrhy, nerealizováno); nejstarší náhrobní deska; hrob ministerského předsedy Antonína Švehly upravený dle návrhu architekta Josipa Plečnika; hrob básníka F. X. Dvořáka se sochou Obětování Panny Marie od sochaře Františka Bílka; F. X. Šalda; čestný hřbitov s pomníkem padlých v 1. a 2. světové válce; plánek s vyznačením archeologické lokality (ulice Mezi Potoky a bývalá pískovna PRODOS); archeologické nálezy z této lokality; plánek naučné stezky

Zastávka: Ulice Mezi Potoky a bývalá pískovna PRODOS

 • rozsáhlá polykulturní archeologická lokalita
 • areál objevený v pískovně PRODOS při výkopech pro plynovod a vodovod a stavbě nové silnice z Hostivaře do Chodova
 • nalezené pozůstatky z různých období
Vyobrazení:
archeologické nálezy z této lokality

Zastávka: Hradiště Hostivař

 • chráněná archeologická památka 1. kategorie
 • podrobný popis hradiště
 • Keltové v Hostivaři
 • osídlení Hostivaře ve starší a mladší době železné
 • pozůstatky opevnění hostivařského hradiště
 • způsoby opevnění halštatských hradišť
Vyobrazení:
hostivařské hradiště na leteckém snímku; plánek s vyznačením archeologických lokalit; pozůstatky opevnění hostivařského hradiště (pět fotografií s popisem); prostor hostivařského hradiště na indikační skice stabilního katastru; mapa vzniklá po geofyzikálním průzkumu hradiště v roce 2008; mapa magnetometrického průzkumu hradiště; nevelký počet nálezů po archeologickém průzkumu v roce 1972; rekonstrukce hradby hradiště Nad Závistí; rekonstrukce hradby podhradí hradiště Nad Závistí, rekonstrukce hradby Obřího hradu; rekonstrukce hradiště na Hradci u Němětic; rekonstrukce časně laténské usedlosti z Prahy-Stodůlek; plánek naučné stezky

Popis trasy

obchodní centrum Park Hostivař → Stará Hostivař → hradiště Hostivař → Hostivařské náměstí (→ obchodní centrum Park Hostivař)

Naučnou stezku zahájíme v Praze-Hostivaři vzadu za obchodním centrem Park Hostivař ve Švehlově ulici, na okraji travnaté plochy u jihovýchodního rohu hlavní budovy (tam, co je zatočená rampa pro vjezd do nadzemního parkoviště). Zde u chodníku nalezneme hodně skrytou zastávku Mezi Švehlovou ulicí a Botičem.

Odtud jdeme směrem vlevo, štěrkovou vozovou cestou podél oplocení sportovního areálu a poté navazující plochou parkoviště směrem k Pražské ulici, po níž pak pokračujeme vpravo. Po asi 400 metrech přejdeme silniční most přes potok Botič, za nímž potkáváme zastávku Hostivařské statky a mlýny.

Urazíme dalších 100 metrů po stejné frekventované ulici (nyní se jmenuje K Horkám), a zahneme vpravo do klidné ulice Selské. Tou jdeme asi 150 metrů ke kostelu Stětí sv. Jana Křtitele. U boku dřevěné zvonice nalezneme zastávku Kostel Stětí sv. Jana Křtitele.

Dále odbočujeme vlevo do kopce Chalupnickou ulicí. Nahoře v jejím pravotočivém zalomení se trasa dělí, slepá odbočka vede vpravo k Toulcovu dvoru, rovně pak budeme pokračovat po hlavní trase stezky. Nejdříve zde tedy zahneme vpravo a jdeme nyní Kubatovou ulicí. Po asi 300 metrech dorazíme k Toulcovu dvoru. Zde nemá stezka žádný informační panel. V objektu je možno navštívit naučnou stezku Toulcův dvůr, nebo si prohlédnout naučnou stezku Problémy životního prostředí ve městě.

Od Toulcova dvora se vrátíme Kubatovou ulicí zpět k ulici Chalupnické, kde odbočíme vpravo na schodiště. Vystoupáme do Doupovské ulice, a pokračujeme rovně až ke hřbitovu – nejprve mineme pietní místo s pomníky padlých v 1. a 2. světové válce, níže v ulici K Jezeru pak nalezneme vstup na hřbitov a zastávku Hostivařský hřbitov.

Pokračujeme dolů ulicí K Jezeru, ale ještě než projdeme pod silničním mostem, dorazíme k další slepé odbočce naučné stezky, k archeologickému místu u ulice Mezi Potoky. Odbočíme tedy ze silnice na úzkou pěšinku vyšlapanou v trávě, která nás kolem zadní části hřbitova dovede po asi 250 metrech na štěrkové prostranství na okraji zástavby, kde nalezneme zastávku Ulice Mezi Potoky a bývalá pískovna PRODOS.

Od ní se pak stejnou cestou vrátíme do ulice K Jezeru a pokračujeme vlevo pod silniční most a pak rovně. Po asi 200 metrech za mostem nepřehlédneme užší betonovou odbočku vlevo do lesa, na niž odbočíme a po asi 250 metrech dorazíme lesem k malé nádrži pod hrází Hostivařské přehrady. Za přelivem vystoupáme na asfaltovou cestu, kterou jen přejdeme a pokračujeme v přímém směru do prudkého kopce. Po necelých 200 metrech vyjdeme na plochu hostivařského hradiště. Jdeme ale stále rovně, asi 150 metrů, ke z dáli viditelnému altánu – zastřešenému modelu hradiště, u něhož je umístěna zastávka Hostivařské hradiště.

Vrátíme se stejnou cestou zpět, a sestoupíme z hradiště dolů na asfaltovou cestu – zde doporučujeme udělat krátkou odbočku vlevo k nedaleké hrázi Hostivařské přehrady. Poté se vrátíme zpět k odbočce na hradiště, ale pokračujeme rovně asfaltovou cestou údolím Botiče.

Po asi 400 metrech vyjdeme z lesa do zástavby ulice U Břehu, jíž jdeme stále podél Botiče, téměř kilometr, až na křižovatku s ulicí U Potoka. Zde po levé straně nepřehlédneme pěšinu sestupující na protáhlou loukou mezi Botičem a hradbou paneláků. Pěšina nás v přímém směru dovede k lávce, kterou přejdeme na malé parkoviště za hotelem Selský dvůr, za nímž vyjdeme do Pražské ulice, naproti zastávce Hostivařské statky a mlýny, kde jsme již byli v první části stezky.

Zde zahneme vpravo a známou nám již Pražskou ulicí a pak vlevo podél Švehlovy ulice a sportovního areálu se vrátíme k obchodnímu centru Park Hostivař, kde naučná stezka končí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 27. 06. 2010 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 4)

 • Jan Škoda hod.

  2. října 2014 byla otevřena sesterská Naučná stezka historií Horních Měcholup se stejnou grafikou a úpravou panelů. Má 6 vlastních zastávek (7. je společná s NS historií Hostivaře) a je dlouhá cca 3 km.
  Viz: http://www.praha15.cz/mestska-cast/o-praze-15/naucna-stezka-historii-hornich-mecholup/

  Odpovědět
 • Jan Škoda hod.

  Stezka byla doplněna další zastávkou se čtyřmi panely na téma zmizelá Hostivař. Nalézá se cca 100 m SZ od zastávky Hostivařské statky a mlýny, na křižovatce Pražské a Hostivařské.

  Odpovědět
 • Petr Uher hod.

  Stezka historií Hostivaře má v současnosti deset zastavení, z toho polovinu v slepých odbočkách. Oficiální stránky mají toto pořadí panelů: 1. – Švehlova, 2. – Park Plískava (odbočka ulicí Pod Plískavou), 3. – Zmizelá Hostivař, 4. – Hostivařské statky a mlýny, 5. – Kostel Stětí svatého Jana Křtitele, 6. – Toulcův dvůr (odbočka Kubatovou ulicí, návrat je možný ulicí Doupovská), 7. – Archeologická lokalita (odbočka, travnatá plocha u křižovatky ulic Mezi Potoky × K Jezeru), 8. – Hostivařský hřbitov, 9. – Odpočinkové molo (odbočka z křižovatky Keltské hradiště po Vyhlídkové cestě podél nádrže tam a zpět necelé tři kilometry), 10. – Hradiště Hostivař (odbočka z křižovatky Keltské hradiště + procházka po okolí). Celá cesta se dá zvládnout i s kočárkem, ale se slepými odbočkami je délka téměř deset kilometrů. Panely jsou všechny a čitelné, textu – jak bývá v poslední době u naučných stezek pravidlem – je poměrně dost.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář