Naučná stezka Vršovice

Hodnocení:
(počet hlasů: 1)
Komentáře:
1
naučná stezka Vršovice

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje zejména s historií a zajímavými lokalitami části pražské čtvrti Vršovice. Je okružní, začíná a končí u budovy úřadu Městské části Praha 10 ve Vršovické ulici naproti Koh-i-nooru. Vede přes náměstí Svatopluka Čecha směrem k „Ďolíčku“ a vršovickému nádraží, poté přes Vršovické náměstí a Heroldovy sady, a odtud pak kolem justičního areálu a Edenu zpět do výchozího místa.

Naučná stezka je nenáročná, občas s výraznějším, ale krátkým převýšením, vedoucí téměř výhradně po chodnících ulicemi města. Místy je nutné překonat schodiště, které se ale dá nějakou souběžnou ulicí nebo alternativní trasou objet.

Je škoda, že trasa není nijak značena a k orientaci slouží pouze údaje na jednotlivých informačních panelech (jednoduchý plánek trasy, vzdálenost k předchozí a následující zastávce, GPS souřadnice s QR kódem). Komu se nechce procházet trasu s mobilem v ruce, potřebuje mít s sebou vytisknutý podrobnější plánek, nebo popis trasy (níže na této stránce).

Celkový stav naučné stezky je dobrý, ale několik zastávek je posprejovaných nebo sluncem vyšisovaných tak, že jsou prakticky nečitelné.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 10
Začíná a končí:
PRAHA 10-VRŠOVICE, Vršovická ulice, na vyvýšené „promenádě“ před budovou „C“ Úřadu Městské části Praha 10, nedaleko zastávky tramvaje a autobusu MHD „Koh-i-noor“
Délka:
cca 5 km
Zastávek:
15
Značení trasy:
zcela bez značení
Vznikla:
neuvedeno
Tvůrce stezky:
Městská část Praha 10
Naše návštěva:
listopad 2022
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
celkově dobrý, ale některé zastávky počmárané nebo poškozené a částečně nečitelné

Seznam zastávek

 1. Koh-i-noor
 2. Náměstí Svatopluka Čecha
 3. Proměny Moskevské ulice
 4. Vršovický sport
 5. Kultura ve Vršovicích
 6. Historie Vršovic
 7. Vršovické nádraží
 8. Příroda ve Vršovicích
 9. Vršovické náměstí
 10. Rangherka
 11. Vršovické školy
 12. Činžovní domy
 13. Justiční areál
 14. Kapitoly z dějin Vršovic
 15. Historie a současnost Edenu

Informační náplň

Zastávka 1: Koh-i-noor

 • historie firmy Koh-i-noor
 • vozatajské kasárny
 • budova radnice
Vyobrazení:
ilustrační tematické fotografie; plánek naučné stezky

Zastávka 2: Náměstí Svatopluka Čecha

 • kostel svatého Václava od Josefa Gočára
 • Waldesovo muzeum
 • náměstí Svatopluka Čecha
Vyobrazení:
kostel sv. Václava, ilustrační tematické fotografie; plánek naučné stezky

Zastávka 3: Proměny Moskevské ulice

 • umístění ulice
 • revitalizace ulice
 • rekonstrukce
Vyobrazení:
ilustrační tematické fotografie; plánek naučné stezky

Zastávka 4: Vršovický sport

 • vznik vršovického Sokola a sokolovny
 • sport v Praze 10
 • SK Slavia Praha
 • Bohemians Praha 1905
Vyobrazení:
ilustrační tematické fotografie; plánek naučné stezky

Zastávka 5: Kultura ve Vršovicích

 • hostinec Na Kovárně
 • divadlo ve Vršovicích
 • Husův sbor
 • vršovické biografy
Vyobrazení:
ilustrační tematické fotografie; plánek naučné stezky

Zastávka 6: Historie Vršovic

 • historický vývoj Vršovic
 • samostatné město Vršovice
 • Vršovická tvrz
Vyobrazení:
ilustrační tematické fotografie; plánek naučné stezky

Zastávka 7: Vršovické nádraží

 • nádraží Praha-Vršovice
 • Vršovický most
 • osobnosti Vršovic
Vyobrazení:
historické fotografie (výstavba výtopny s točnou pod vrchem Bohdalcem, nádraží Praha-Vršovice), Vršovický most, Park Jiřiny Haukové a Josefa Chalupeckého; plánek naučné stezky

Zastávka 8: Příroda ve Vršovicích

 • historie potoka Botiče
 • projekt Strom za narozené děti
 • parky Vršovic
Vyobrazení:
splouvání Botiče, uliční záhony, rozkvetlé sakury ve Vršovické ulici; plánek naučné stezky

Zastávka 9: Vršovické náměstí

 • historie kostela sv. Mikuláše
 • Vršovická záložna
Vyobrazení:
historické tematické fotografie – kostel sv. Mikuláše, fara, Vršovické náměstí, Vršovická záložna; plánek naučné stezky

Zastávka 10: Rangherka

 • historie Rangherky
 • z Rangherky se stává zámeček
 • současné využití zámečku
Vyobrazení:
historické tematické fotografie (nečitelné, panel poškozen); plánek naučné stezky

Zastávka 11: Vršovické školy

 • počátky vršovického školství
 • školy ve Vršovicích
 • Základní škola Karla Čapka
Vyobrazení:
historické fotografie – první vršovická škola, Občanská škola v Nádražní ulici, chlapecká měšťanka, Obecná škola v Heroldových sadech, Základní škola Karla Čapka; plánek naučné stezky

Zastávka 12: Činžovní domy

 • blok činžovních domů v ulicích Ruská, Tolstého, Bulharská a Na Míčankách
 • činžovní domy Washington a Chicago
Vyobrazení:
ilustrační tematické fotografie; plánek naučné stezky

Zastávka 13: Justiční areál

 • historie vojenského areálu
 • Pražské povstání
Vyobrazení:
ilustrační tematické fotografie; plánek naučné stezky

Zastávka 14: Kapitoly z dějin Vršovic

 • nejstarší dějiny Vršovic
 • moderní dějiny Vršovic
 • jméno a znak Vršovic
Vyobrazení:
ilustrační tematické fotografie; plánek naučné stezky

Zastávka 15: Historie a současnost Edenu

 • zábavní park Eden
 • fotbalový stadion v Edenu
 • Slavia Praha
Vyobrazení:
ilustrační tematické fotografie; plánek naučné stezky

Popis trasy

budova „C“ Úřadu Městské části Praha 10 → Koh-i-noor → náměstí Svatopluka Čecha → Dannerův park → Vršovické náměstí → park Jiřího Koláře → Vršovické náměstí → Rangherka → Heroldovy sady → justiční areál → Eden → výchozí místo

Naučnou stezku zahájíme na vyvýšené promenádě, která vede podél Vršovické ulice kolem budov Úřadu Městské části Praha 10, naproti budovám bývalého Koh-i-nooru.

Informační panel 1. zastávky (Koh-i-noor) nalezneme na tomto „balkóně“ poblíž vchodu do budovy C.

Odtud jdeme po promenádě podél Vršovické ulice směrem ke křižovatce s Moskevskou. U křižovatky sejdeme po schodech dolů na úroveň chodníku, přejdeme Vršovickou ulici ke Koh-i-nooru a pak odbočíme vpravo do Moskevské ulice. Ta nás po asi 100 metrech dovede na náměstí Svatopluka Čecha s dominantním kostelem sv. Václava. Panel 2. zastávky (Náměstí Svatopluka Čecha) je umístěn na spodním okraji parkové plochy náměstí, poněkud skrytý v prostoru za čekárnou tramvajové zastávky ve směru do centra.

Dále stoupáme pravou stranou Moskevské ulice, asi 150 metrů, na křižovatku s Žitomírskou. Tu přejdeme a hned za přechodem potkáme 3. zastávku (Proměny Moskevské ulice).

Odtud přejdeme Moskevskou ulici a jdeme dolů Žitomírskou ulicí k malému parčíku před fotbalovým stadionem (Ďolíčkem). Na okraji parku se nachází 4. zastávka (Vršovický sport).

Dále odbočíme vpravo a stoupáme opět asi 150 metrů Sportovní ulicí do spodní části Vršovického náměstí. Hned ale na začátku u Husova sboru odbočíme vlevo do uličky k sokolovně, naproti níž je 5. zastávka (Kultura ve Vršovicích).

Dál jdeme uličkou šikmo vlevo dolů se zábradlím uprostřed, na niž navazuje vedlejší ulice Pod Stupni, která nás dovede dolů do Petrohradské ulice. Zde odbočíme vlevo, přejdeme most přes potok Botič a za mostem po pravé straně potkáme 6. zastávku (Historie Vršovic).

Dále opustíme Petrohradskou ulici a pokračujeme odtud parkovou cestou po levém břehu Botiče, ve směru jakoby za infopanel. Na konci této cesty (po cca 150 metrech) přijdeme do ulice U Vršovického nádraží. Přímo naproti u mostu vidíme panel 8. zastávky, ale k němu se budeme ještě vracet. My zde prozatím ještě zamíříme vlevo ulicí U Vršovického nádraží, až po asi 100 metrech přijdeme k parku Jiřího Koláře. Na okraji parkové plochy až téměř u křižovatky s hlavní Vršovickou ulicí je umístěna 7. zastávka (Vršovické nádraží).

Odtud se stejnou cestou ulicí U Vršovického nádraží vrátíme k již zmiňované 8. zastávce (Příroda ve Vršovicích), pak přejdeme most přes Botič a následně odbočíme vpravo do Rostovské ulice.

Po asi 150 metrech stoupání odbočíme vlevo do nenápadné Borodinské ulice. Zakrátko se dostaneme ke schodišti, po němž vyjdeme vzhůru a pak zamíříme vpravo ke kostelu sv. Mikuláše a poté kolem něj směrem na Vršovické náměstí. Hned kousek za kostelem je 9. zastávka (Vršovické náměstí).

Přejdeme hlavní Moskevskou ulici s tramvajovou tratí a pak vystoupáme po schodech k dominantní budově zámečku Rangherka. Nahoře na terase se dáme vpravo, pak vystoupáme po schodech u slunečních hodin a nahoře zamíříme vlevo k altánku, u něhož je panel 10. zastávky (Rangherka).

Dál pokračujeme dozadu podél boční stěny zámečku do parku Heroldovy sady, kde se dáme vpravo a následně projdeme brankou do oplocené části parku. Projdeme jím úhlopříčně až do Kodaňské ulice, kde pokračujeme vpravo. Na úrovni školních sportovišť u budovy základní školy Karla Čapka nacházíme 11. zastávku (Vršovické školy).

Pokračujeme dál Kodaňskou ulicí, ale na další křižovatce odbočíme vlevo do Žitomírské. Touto ulicí vystoupáme až nahoru do Ruské ulice, po níž jdeme vpravo. Krátce nato potkáme 12. zastávku (Činžovní domy).

Jdeme Ruskou ulicí až ke křižovatce s ulicí Na Míčankách, kde odbočíme vpravo dolů. Ulicí Na Míčankách klesneme do ulice 28. pluku. Zde jdeme krátce na prostranství vlevo, kde je umístěna 13. zastávka (Justiční areál).

Zde uděláme čelem vzad a jdeme ulicí 28. pluku opačným směrem, na křižovatku Kodaňská/Tolstého, kde odbočíme ostře vlevo do Kodaňské. Po asi 250 metrech, kousek před autobusovou zastávkou, potkáme 14. zastávku (Kapitoly z dějin Vršovic).

Sejdeme k hlavní Vršovické ulici a přejdeme ji po přechodu směrem k obchodnímu centru Eden. Hned za vjezdem do podzemních parkovišť odbočíme vpravo k bývalému kulturnímu domu Eden a jdeme pak po chodníku podél něj souběžně s Vršovickou ulicí. Za kulturním domem je umístěna poslední, 15. zastávka (Historie a současnost Edenu). Pozor, je umístěna obráceně, orientační šipky k přechozí a následující zastávce ukazují opačnými, špatnými směry.

Za ní přejdeme parkoviště směrem vpravo k Vršovické ulici a pokračujeme pak vyvýšenou pěší promenádou kolem budov Úřadu Městské části Praha 10, až dorazíme k výchozímu místu, čímž naučná stezka končí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 26. 11. 2022 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 1)

 • Petr Uher hod.

  31. srpna jsem prošel NS Vršovice s patnácti panely, které jsou všechny v pořádku, na každé zastávce je mapka s občas matoucími šipkami k předchozí a následující tabuli, je lépe se držet především nakreslené mapy. Stezka není nijak značená.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář