vzpomínáme

Naučná stezka Pražské botanické zahrady v Troji

Hodnocení:
(počet hlasů: 3)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Pražské botanické zahrady v Troji

původní stezka z r. 2001, nahrazená v současnosti novou verzí

Naučná stezka procházela zalesněnými svahy vltavského údolí, tzv. trojské kotliny, mezi pražskými částmi Troja a Bohnice. Stezka seznamovala s několika chráněnými územími (přírodní park Drahaň–Troja, přírodní památka Salabka, přírodní památka Havránka, přírodní památka Velká skála), provozními objekty Pražské botanické zahrady a historií trojské kotliny obecně.

Trasa byla vedena převážně po kvalitních vozových či lesních cestách, místy pěšinách. Na trase byla dvě větší stoupání – jednak výstup z Troje k Bohnicím, a prudký výstup z údolí Haltýře k Velké skále. Stezka byla vzorně značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek.

Zcela mimo trasu stezky se na dvou místech (hradiště Na Farkách a na vyhlídce na Podhoří) měly nacházet ještě dvě další zastávky – ty však byly při naší návštěvě zničeny, nebo úplně odstraněny. Zda se v těchto místech obnovovaly, nám není známo.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 7
Začínala:
PRAHA-TROJA, Nádvorní ulice, nedaleko vchodu do Pražské botanické zahrady
Končila:
PRAHA-TROJA, křižovatka ulic Trojská a Pod Havránkou
Délka:
3 km
Zastávek:
9 (+ 2 mimo trasu ?)
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
2001 (jako rekonstrukce NS Trojskou kotlinou)
Tvůrce stezky:
Pražská botanická zahrada v Troji
Naše návštěva:
listopad 2004
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
stezka zrušena, nahrazena novou verzí

Seznam zastávek

 1. Úvod
 2. Pískovna
 3. Přírodní památka Salabka
 4. Les nad dětským hřištěm
 5. Les nad zásobní zahradou Pražské botanické zahrady
 6. Haltýř
 7. Velká skála
 8. Pustá vinice
 9. Trojská vinice

Informační náplň

Zastávka 1: Úvod

 • charakteristika trasy naučné stezky, značení
 • pokyny pro pohyb na stezce
 • autoři a podporovatelé naučné stezky
Vyobrazení:
plánek stezky

Zastávka 2: Pískovna

 • úvozová cesta vedoucí k pískovně
 • pískovna – geologická minulost
 • areál dětského hřiště
Vyobrazení:
2 fotografie: výstavba dřevěného teepee v dolní části dětského hřiště v únoru 1999, realizace dřevěného šneka na jaře 1998

Zastávka 3: Přírodní památka Salabka

 • vřesoviště Salabka – základní charakteristika, zajímavá květena
 • bezobratlí živočichové
 • náletové dřeviny
 • vyhlídka na vinici Salabku, usedlost Salabka
Vyobrazení:
2 fotografie – pohled na Salabku ze silnice, pastva na Salabce; obrázky – máčka ladní, vřes obecný, štírovník růžkatý, zvonek okrouhlolistý

Zastávka 4: Les nad dětským hřištěm

 • místo pro netradiční výuku – akátová lavice a „vzorkovnice“ – poznávání druhů stromů
 • trnovník akát – původ, negativní vliv na půdu
 • kácení akátů a obnova původní vegetace
 • akátová lavice
Vyobrazení:
nápověda ke „vzorkovnici“

Zastávka 5: Les nad zásobní zahradou Pražské botanické zahrady

 • Trojská kotlina, důvod ochrany území
 • vývoj osídlení pražské kotliny, střídání kultur
 • hradiště Na Farkách, Zámka u Bohnic
 • doba bronzová, doba železná
 • Germáni, Slované
 • průmyslová revoluce v 19. století
 • původ místních lesů, dřeviny a byliny
Vyobrazení:
lípa srdčitá, modřín opadavý, habr obecný, dub červený, dub letní, borovice lesní (vše obrázek větvičky s listem a plodem)

Zastávka 6: Haltýř

byla v době naší návštěvy zničená

Zastávka 7: Velká skála

 • přírodní památka Velká skála – geologie, flóra
 • vznik a historie Velké skály
 • vývoj okolní novodobé zástavby
Vyobrazení:
obrázek převzatý z publikace „Říp – hora v jezeře“

Zastávka 8: Pustá vinice

byla v době naší návštěvy zničená

Zastávka 9: Trojské vinice

 • konec naučné stezky, informace o dopravě do centra Prahy
 • vinice v Troji, vinařství
 • viniční usedlosti
 • zánik zdejších vinic

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 23. 06. 2005 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář