Naučná stezka Prahy 14

Hodnocení:
(počet hlasů: 4)
Komentáře:
5
Naučná stezka Prahy 14

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s historií a současností, pamětihodnostmi, pozoruhodnými stavbami a zajímavostmi městské části Praha 14 a jejích jednotlivých čtvrtí (Hloubětín, Kyje, Hostavice, Jahodnice, Černý Most, Hutě). V úseku od Kyjského rybníka až k sídlišti Černý Most vede částí území přírodního parku Klánovice–Čihadla, a také kolem přírodní rezervace V Pískovně.

Trasa naučné stezky je většinou vedena po vesměs kvalitních cestách a pěšinách, nebo vedlejšími městskými ulicemi. Naučná stezka není značená (pár značek sice potkáme, ale dlouhé úseky s odbočkami nejsou značené vůbec). Na každém panelu je přehledná mapa s vyznačením trasy k další zastávce, ale pokud je některá zastávka zničená, návštěvník zcela ztratí směr. Trasa vzhledem k členitému městskému a přírodnímu terénu není bezbariérová, ale s kočárkem je sjízdná bez větších problémů (je nutné počítat s komplikacemi spojenými s jízdou po městě, a případnými výmoly apod.).

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 9
Začíná a končí:
PRAHA-HLOUBĚTÍN, stanice metra linky B „Hloubětín“
Délka:
cca 13 km
Zastávek:
14
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2012 (tato verze), původní verze 2007
Tvůrce stezky:
Městská část Praha 14, na základě původní verze naučné stezky
Naše návštěva:
prosinec 2012
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
dvě zastávky zničené

Seznam zastávek

 1. Hloubětín
 2. Hloubětínský zámeček a kostel sv. Jiří
 3. Kyjský rybník
 4. Kyje a kostel svatého Bartoloměje
 5. ???
 6. ???
 7. Hostavice – zvonička
 8. Jahodnice
 9. V Pískovně
 10. Čihadla
 11. Náměstí Plukovníka Vlčka
 12. Rybník Aloisov – retenční nádrž
 13. Rajská zahrada
 14. Hutě

Informační náplň

Zastávka 1: Hloubětín

 • představení náplně naučné stezky
 • původní a současná myšlenka naučné stezky
 • stručný popis trasy
Vyobrazení:
plastika na náměstí; plánek stezky

Zastávka 2: Hloubětínský zámeček a kostel sv. Jiří

 • historický objekt zájezdního hostince
 • plavecký areál
 • hloubětínský zámeček
 • kostel sv. Jiří
 • křižovnický dvůr
Vyobrazení:
kostel sv. Jiří – nejstarší hloubětínská stavba; hloubětínský zámeček; zájezdní hostinec; plavecký areál; výřez plánku naučné stezky s vyznačením této a následující zastávky

Zastávka 3: Kyjský rybník

 • rybníkářská tradice na Rokytce
 • současná podoba Kyjského rybníka po revitalizaci
Vyobrazení:
panoramatická fotografie – čtvrť Aloisov, věž kostela sv. Bartoloměje v Kyjích, Kulturní dům Kyje, most železničního koridoru; výřez plánku naučné stezky s vyznačením této a následující zastávky

Zastávka 4: Kyje a kostel svatého Bartoloměje

 • nejstarší dochovaná stavba na území městské části
 • popis kostela sv. Bartoloměje, jeho interiéru a okolí
 • železniční trať nedaleko kostela
 • původ názvu obce Kyje
Vyobrazení:
panoramatická fotografie – Jiráskova čtvrť, kostel sv. Bartoloměje, Kulturní dům Kyje, železniční zastávka Kyje; výřez plánku naučné stezky s vyznačením této a následující zastávky

Zastávka 5: ???

 • zničená

Zastávka 6: ???

 • zničená

Zastávka 7: Hostavice – zvonička

 • původ názvu této části Prahy 14
 • stavební plány Tomáše Bati v obci
 • dřevěná zvonička
 • Kolmanův statek a Vysoká škola Palestra
Vyobrazení:
panoramatická fotografie – hostavický zámeček, dřevěná zvonička; výřez plánku naučné stezky s vyznačením této a následující zastávky

Zastávka 8: Jahodnice

 • pomezí čtvrtí Hostavice, Dolní Počernice a Jahodnice
 • původ názvu čtvrti Jahodnice
 • čtvrť československých legionářů
 • pomník v parku Čs. legionářů
 • plocha zeleně podél Hostavického potoka
Vyobrazení:
panoramatická fotografie – zelená plocha podél Hostavického potoka, obchodní dům, pomníček padlých a umučených ve 2. světové válce; výřez plánku naučné stezky s vyznačením této a následující zastávky

Zastávka 9: V Pískovně

 • jedna z nejvýznamnějších přírodních lokalit v Praze 14
 • těžba písku a revitalizace
 • vyhlášení přírodní rezervace; flóra a fauna chráněného území
 • okolí pískovny v současnosti
Vyobrazení:
panoramatická fotografie – zahrádkářská kolonie, rybník Pařezák, cesty v okolí pískovny; výřez plánku naučné stezky s vyznačením této a následující zastávky

Zastávka 10: Čihadla

 • jeden z nejkrásnějších výhledů na území Prahy 14; popis výhledu
 • součást největšího přírodního parku na území Prahy Klánovice–Čihadla
 • postupná revitalizace zdejšího rozsáhlého území
Vyobrazení:
panoramatická fotografie – sídliště Černý Most, skatepark, území okolo rybníka Čeněk určené pro revitalizaci v přírodní park, golfové hřiště, cesta do Dolních Počernic; výřez plánku naučné stezky s vyznačením této a následující zastávky

Zastávka 11: Náměstí Plukovníka Vlčka

 • centrum sídliště Černý Most
 • názvy ulic věnované válečným hrdinům – československým letcům ve službách Velké Británie
 • několik konkrétních jmen
 • osudy těchto letců za komunistického režimu
Vyobrazení:
panoramatická fotografie náměstí Plukovníka Vlčka; americké bombardovací letadlo Consolidated B-24 Liberator; výřez plánku naučné stezky s vyznačením této a následující zastávky

Zastávka 12: Rybník Aloisov – retenční nádrž

 • park v srdci sídliště Černý Most
 • historie a důvod vzniku rybníka Aloisov
 • revitalizace rybníka a jeho význam a využití v současnosti
Vyobrazení:
panoramatická fotografie – sídliště Černý Most; výřez plánku naučné stezky s vyznačením této a následující zastávky

Zastávka 13: Rajská zahrada

 • stanice metra Rajská zahrada – popis architektonického řešení
 • nadzemní tubus metra k Černému Mostu
 • kulturní a společenské využití prostoru přes stanicí
 • budoucnost – propojení s plánovanou železniční stanicí
Vyobrazení:
panoramatická fotografie – stanice metra Rajská zahrada, budova Úřadu Městské části Praha 14; výřez plánku naučné stezky s vyznačením této a následující zastávky

Zastávka 14: Hutě

 • původ názvu čtvrtě V Hutích
 • těžba písku a vzniklé labyrinty podzemních chodeb
 • rozlehlý podzemní sál Bílý kůň
 • těžba nekvalitního uhlí
Vyobrazení:
panoramatická fotografie – Pod lesíkem, Bílý kůň; výřez plánku naučné stezky s vyznačením této zastávky a trasy zpět k výchozímu místu

Popis trasy

Hloubětín → Kyje → Hostavice → Jahodnice → V Pískovně → Černý Most → Rajská zahrada → Hutě → Hloubětín

Naučnou stezku zahájíme na stanici metra linky B „Hloubětín“, v parčíku před nákupním střediskem (po výstupu od eskalátorů zahnout vpravo podchodem pod hlavní ulicí), kde nalezneme 1. zastávku (Hloubětín) – je umístěna nedaleko výstupu schodů na povrch, po pravé straně cesty směřující k nákupnímu středisku.

Odtud vyrážíme vpravo, podél Poděbradské ulice směrem k centru, na nejbližší světelnou křižovatku, kde odbočujeme vlevo do ulice Hloubětínské. Po asi 250 metrech, u kostela sv. Jiří, nacházíme 2. zastávku (Hloubětínský zámeček a kostel sv. Jiří).

Jdeme dál stejnou ulicí. Ta začne mírně stoupat. Po dalších asi 200 metrech dorazíme na širší křižovatku, kde odbočujeme vlevo do ulice V Chaloupkách, ale ihned za křižovatkou míříme šikmo vpravo ulicí Hostavickou. Po asi 60 metrech odbočujeme vpravo do ulice Oborské. Ta dále stoupá, opustí zástavbu a vede lesem. Posléze začne klesat a stáčet se vlevo. Vstoupíme opět do městské zástavby a posléze stále v přímém směru klesneme na křižovatku, kde odbočujeme ulicí vpravo a sestoupíme ke břehu Kyjského rybníka, načež odbočíme vpravo. Vzápětí narazíme na panel 3. zastávky (Kyjský rybník).

Jdeme dál ulicí nedaleko břehu, směrem k železničnímu viaduktu tratě Praha–Kolín, podejdeme ho a pokračujeme směrem vlevo. Přejdeme výpust z rybníka a začneme stoupat esíčkem až k železniční zastávce Praha-Kyje, kde odbočíme vlevo ze silnice a podchodem podejdeme trať. Dále jdeme Šimanovskou ulicí do centra Kyjí s kostelíkem sv. Bartoloměje. Obcházíme ho zleva, u ohradní zdi z druhé strany přiléhající k hlavní silnici nacházíme 4. zastávku (Kyje a kostel svatého Bartoloměje).

Dále opatrně přejdeme frekventovanou Broumarskou ulici a pokračujeme protilehlou ulicí Hodějovskou. Klesneme mezi domy, stočíme se vlevo a vyjdeme ze zástavby – jdeme teď podél Rokytky až k výrazné travnaté hrázi suchého poldru. Na hrázi by měla být 5. zastávka, ale v době naší návštěvy byla zničená.

U výpustního zařízení seběhneme z hráze k Rokytce a pokračujeme travnatou pěšinou proti proudu podél jejího břehu. Po asi 600 metrech dojdeme k dřevěné lávce, na niž odbočíme a jdeme asi 40 metrů k další lávce, u níž je umístěna 6. zastávka (v době naší návštěvy byla taktéž zničená).

Odtud se vrátíme k první lávce, přejdeme ji a míříme dál v přímém směru k zástavbě do Farské ulice. Tou projdeme k Froncově ulici, kde zahneme vlevo. Ulice se následně stočí vpravo a míří do centra Hostavic. Před vraty hostavického zámku nacházíme 7. zastávku (Hostavice – zvonička).

Dále pak na centrální křižovatce zahneme vpravo k železničnímu viaduktu a jdeme k Českobrodské ulici, kterou přejdeme na přechodu směrem k nákupnímu středisku a pak se dáme vlevo, cestou vedoucí za protihlukovou stěnou. Po asi 100 metrech dojdeme k mostku přes Hostavický potok, u něhož nacházíme 8. zastávku (Jahodnice).

Odtud se vrátíme stejnou cestou zpátky do středu Hostavic, a pokračujeme dále rovně ulicí Vidlák. Ta nás dovede na okraj obce, kde zahneme vpravo a jdeme navazující vozovou cestou lemovanou stromořadím a keři. Ta nás po asi 300 metrech dovede až k potoku, kde zahneme vpravo k nedaleké lávce, po níž přejdeme a pokračujeme navazující pěšinou. Vzápětí se napojíme na vozovou cestu a jdeme podél břehu vodní plochy přírodní rezervace V Pískovně, až na malé prostranství před zahrádkářskou osadou, na jehož okraji se nachází 9. zastávka (V Pískovně).

Za prostranstvím u chatek jdeme rovně navazující panelovou cestou, přejdeme můstek přes strouhu a za ním zatáčíme vlevo úzkou vyšlapanou pěšinkou po okraji pole. Ta vede zpočátku rovně, posléze se stáčí vpravo a začne stoupat podél lesa. Na jeho horním rohu nacházíme 10. zastávku (Čihadla).

Za ní pokračujeme v původním směru k okraji zástavby, kde se stočíme vpravo na vozovou cestu jdoucí po okraji pole. Cesta se posléze změní v asfaltku, která mírně klesá stejným směrem. Po asi 200–300 metrech dorazíme na výraznou křižovatku s jinou stejně širokou silničkou. Zde odbočujeme vlevo, chodníkem dlážděným zámkovou dlažbou, přejdeme ulici Arnošta Valenty a míříme stále rovně k lávce pro pěší, po níž přejdeme čtyřproudou Ocelkovu ulici. Na konci lávky zatáčíme vpravo, projdeme parkovištěm a na jeho konci odbočujeme ulicí vlevo. Dovede nás na malé prostranství mezi moderními bytovkami, náměstí Plk. Vlčka. Nevcházíme ale do volné plochy, ale ihned při příchodu na náměstí zahneme vpravo, chodníkem podél domu. V rohu náměstí u průchodu domem nalezneme 11. zastávku (Náměstí Plukovníka Vlčka).

Za ní pokračujeme vlevo přes malý kruhový objezd a dál po obvodu náměstí, k nákupnímu středisku, podél něhož projdeme v přímém směru a pak sestoupíme po schodech do Breitcetlovy ulice, kde se dáme vpravo, načež zahneme vlevo ulicí Generála Janouška. Ta se proplétá mezi paneláky a je snadné ztratit správný směr. Po asi 850 metrech zahneme do ulice Anderleho, a na jejím slepém konci pak sestoupíme na hráz malého rybníka Aloisov. Přejdeme na opačný konec hráze, kde nalezneme 12. zastávku (Rybník Aloisov – retenční nádrž).

Pokračujeme dále k ulici Pospíchalově, kde se dáme vlevo a hned vpravo do Bojčenkovy ulice, ale ještě před její pravotočivou zatáčkou míříme rovně chodníkem pro pěší, pak vlevo na parkoviště a následně vpravo ulicí Bratří Venclíků. Ta nás dovede k Cíglerově ulici, kde vidíme naproti stanici metra Rajská zahrada. Na rohu vpravo nalezneme 13. zastávku (Rajská zahrada).

Přejdeme Cíglerovu ulici a jdeme vlevo směrem k Broumarské, kterou přejdeme a pokračujeme dále Cíglerovou. Přejdeme most přes čtyřproudou Chlumeckou ulici, a hned za ním odbočujeme vpravo, do ulice Za Černým mostem, přejdeme nad železniční tratí, a na následující větší křižovatce míříme stejnou ulicí šikmo vlevo. Ulice se stále stáčí vlevo a stoupá. Po asi půl kilometru, krátce za místem, kde se naopak stočí vpravo (po pravé straně je nová moderní vilová čtvrť), odbočujeme vlevo širší cestou se zámkovou dlažbou, ulicí Nad Hutěmi. Po asi 100 metrech potkáváme po pravé straně 14. zastávku (Hutě).

Jdeme dál, ulice se později se změní ve štěrkovou vozovou cestu vedoucí po okraji zahradní kolonie. Dále se lomí vlevo a krátce nato vpravo a vede přímo mezi ploty. Na konci oplocení po levé straně za chatovou osadou odbočuje naučná stezka z vozové cesty vlevo pěšinou klesající podél plotu a mezi křovinami. Klesneme po ní na asfaltku, po níž pokračujeme vlevo dolů. Postupně se stáčí vpravo a sestupuje k železniční trati. Klesneme k podjezdu, podejdeme trať a míříme k hlavní Kolbenově ulici. Na přechodu pro chodce ji přejdeme (pozor, velký provoz), a pokračujeme rovně navazující ulicí k sídlišti. Na nejbližší křižovatce tvaru T ulice opustíme a pokračujeme dál asfaltovým chodníkem napříč sídlištěm. Tento chodník nás mezi bytovkami dovede až ke stanici metra „Hloubětín“, kde naučná stezka končí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 06. 01. 2013 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 5)

 • Dáša hod.

  Už tam 5. a 6. zastávka je.

  Odpovědět
 • Veronika Laštovičková hod.

  Dobrý den,

  rádi bychom v Kulturním domě Kyje nabízeli informace o této krásné naučné stezce. Zastávka 3-Kyjský rybník a 4-Kyje a kostel svatého Bartoloměje jsou v naší těsné blízkosti, v týdnu i o víkendu nás navštěvuje hodně dětí, rodičů a dalších dospělých (včetně klubu seniorů), kteří by určitě uvítali možnost si stezku projít. Existuje tištěný materiál ke stezce, s mapkou a dalším popisem, prosím?

  Předem děkuji za odpověď.

  V. Laštovičková
  marketing
  Kulturní dům Kyje, Šimanovská 47, Praha 9, 198 00

  Odpovědět
 • Kazan hod.

  Dobrý den,

  panely 5 a 6 na stezce byly obnoveny, i když najít panel č. 6 je detektivka. Neodpovídá ani váš popis (nebo jsem byl úplně jinde), ani trasa na Mapy.cz, a v podstatě i mapka na panelech je natolik vágní, že člověk šel skutečně spíš po „čuchu“. Možná, že došlo ke změně trasy.

  Kazan

  Odpovědět
 • Rickr hod.

  Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších“ tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější stranu od silnice (podle starších plánků jste se měli vrátit k silnici!) a pokračovat po levém (ve směru chůze)břehu suchého poldru. Asi po 500 m vede přes bažiny dřevěná stezka ve směru k zástavbě Hostavic. Ve středu bažin je zastávka 6, mapa na ní ale odpovídá starému vedení stezky. Pokračováním po mostku k Hostavicím se napojíte na popsanou trasu na tomto webu.

  Odpovědět
 • Petr Uher hod.

  Původní verze z roku 2007 byla asi o dva roky později částečně upravená do současné podoby, tenkrát nás od zastavení Náměstí plukovníka Vlčka vedla stezka na Černý Most a odtud jsme chodili po mostu na Rajskou zahradu, a přibližně v roce 2010 byl odebrán úsek od kostela svatého Bartoloměje do Hostavic po Broumarské a Českobrodské silnici, tím také zaniklo zastavení Park Československých legionářů. Všechny tři verze se dají (až na bezvýznamné výjimky) projít, po spojení je délka kolem pětadvaceti kilometrů, výše uvedené zrušené úseky jsou ale hodně zdlouhavé – nechci napsat nudné, protože chůze po tubusu metra byl pro mě zážitek. Na trase chybí hned úvodní panel, protože v roce 2021 a částečně i další rok probíhala velká rekonstrukce celé plochy před Obchodním centrem Hloubětín a zastavení naučné stezky se nám zatím nevrátilo. Chybí i číslo 6 (Suchý poldr – střed), z panelu číslo třináct (Rajská zahrada) zbyly jen zrezivělé konce trubek v zemi.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář