Naučná stezka Údolím Dalejského potoka

Hodnocení:
(počet hlasů: 39)
Komentáře:
3
Naučná stezka Údolím Dalejského potoka

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

nahradila původní naučnou stezku Řeporyje–Hlubočepy

Spojuje městské části Řeporyje a Hlubočepy. Prochází Dalejským a Prokopským údolím, významnou přírodní lokalitou na jihozápadním okraji Prahy. Seznamuje s pozůstatky lomové činnosti, geologickou minulostí a faunou a flórou chráněných území (přírodní park Prokopské a Dalejské údolí, národní přírodní památka Dalejský profil, přírodní památka Opatřilka–Červený lom, přírodní památka Prokopské údolí).

V Dalejském údolí vede většinou po kamenitých vozových cestách a pěšinách, v Prokopském údolí pak místní asfaltovou komunikací. V Prokopském údolí jsou rovněž lavičky a dětské hřiště. Stezka má jen několik mírných převýšení. Značena je klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, na každém panelu je plánek trasy stezky.

Tato naučná stezka nahradila téměř v plném rozsahu původní naučnou stezku Řeporyje–Hlubočepy (Údolím Dalejského potoka). Oproti ní je kratší – vynechává slepou odbočku od železniční zastávky Praha-Holyně k lomu Prastav a zpátky – a nekončí u železniční zastávky Praha-Hlubočepy, ale již u viaduktu Pražského semmeringu.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 5
Začíná:
PRAHA-ŘEPORYJE, Řeporyjské náměstí (u zastávky autobusu MHD ve směru od Stodůlek)
Končí:
PRAHA-HLUBOČEPY, u viaduktu Pražského semmeringu
Délka:
cca 6,5 km
Zastávek:
16
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
tato verze v roce 2011
Tvůrce stezky:
01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“
Naše návštěva:
tato verze zatím nenavštívená
Stav naučné stezky:
nahradila původní naučnou stezku Řeporyje–Hlubočepy

Seznam zastávek

 1. Řeporyje náměstí
 2. Řeporyje u potoka
 3. Pod Placatou skálou
 4. U Trunečkova mlýnu
 5. Arethusinová rokle
 6. Mušlovka
 7. Černý lom
 8. Holyně
 9. Červený lom
 10. U Klukovic
 11. Klukovické koupaliště
 12. Pod skalami
 13. Prokopský lom
 14. Pod kostelíkem
 15. Lomy u jezírka
 16. Pod viaduktem

Informační náplň

Zastávka 1: Řeporyje náměstí

 • základní informace o naučné stezce
 • kostel sv. Petra a Pavla v Řeporyjích
 • zaniklý cisterciácký klášter
Vyobrazení:
pohled na Prokopské údolí z hlubočepského viaduktu; současná podoba kostela sv. Petra a Pavla; pravděpodobná podoba kostela před přestavbou v roce 1772; nejstarší dochovaná fotografie Řeporyjského náměstí; plánek naučné stezky

Zastávka 2: Řeporyje u potoka

 • původ názvu Řeporyje
 • Řeporyje po průmyslové revoluci
 • informace o Dalejském potoce
Vyobrazení:
znak obce; Řeporyjské náměstí na pohlednici z roku 1900; kruhová pec k pálení vápna v údolí (historické foto); historická reklama na továrnu v Dalejském údolí; plánek naučné stezky

Zastávka 3: Pod Placatou skálou

 • Čechy a Morava měly kdysi svůj vlastní kontinent
 • geologické procesy na našem území
 • pozvání na naučnou stezku
Vyobrazení:
zkameněliny: stopy po lezení živočichů na dně, čeřiny na písčitém dně; paleogeografická mapa svrchního ordoviku; stratigrafická tabulka (ordovik, silur, devon); plánek naučné stezky

Zastávka 4: U Trunečkova mlýnu

 • křivatec český
 • otakárci
Vyobrazení:
křivatec český; otakárek fenyklový; housenka otakárka fenyklového; plánek naučné stezky

Zastávka 5: Arethusinová rokle

 • Novoveská podmořská sopka
 • Cromusová stráň
 • místní trilobiti
Vyobrazení:
polštářové lávy silurské Novoveské sopky; paleogeografická mapa nejvyšší části spodního siluru; trilobit Cromus beaumonti; trilobit Aulacopteura konincki; ing. František Hanuš; stratigrafická tabulka (ordovik, silur, devon); plánek naučné stezky

Zastávka 6: Mušlovka

 • průřez geologickými vrstvami v opuštěném lomu Mušlovka
 • nálezy zkamenělin
 • geologické procesy
 • mezinárodní stratotyp ludlow–přídolí v lomu Požáry u Řeporyj
Vyobrazení:
silurští chitinozoa; současní ramenonožci; hlavonožci; prvohorní konodonti; mlž Cardiola consanguis; stratigrafická tabulka (ordovik, silur, devon); plánek naučné stezky

Zastávka 7: Černý lom

 • původně lom Kamčatka, popis lomu
 • mezinárodní stratotyp silur–devon v Klonku u Suchomast
 • Lobolitová stráň, naleziště lobolitů pravěkých lilijic
Vyobrazení:
lobolit lilijice Scyphocrinites; kalich lilijice Scyphocrinites; ramenonožec Dayia bohemica; stratigrafická tabulka (ordovik, silur, devon); plánek naučné stezky

Zastávka 8: Holyně

 • historie obce Holyně
 • Nový mlýn
 • vývoj podoby zdejšího území od holých plání k umělému zalesňování
 • železniční zastávka Praha-Holyně
Vyobrazení:
mapa vojenského mapování z roku 1842; list habru obecného; historická pohlednice zachycující pohled na Holyni od Slivence, Nový mlýn a kapličku; list dubu zimního a letního; plánek naučné stezky

Zastávka 9: Červený lom

 • těžba méně kvalitních jílovitých vápenců
 • Joachim Barrande
 • geologický vývoj zdejší oblasti
 • trestanecký tábor
Vyobrazení:
Barrandův průřez pražskou pánví; trilobit Reedops; trilobit Odontochile; Joachim Barrande; paleogeografická mapa svrchního devonu; stratigrafická tabulka (ordovik, silur, devon); plánek naučné stezky

Zastávka 10: U Klukovic

 • staré stromy a bezobratlí živočichové na ně vázaní
 • co je tzv. vrškové hospodářství
 • strakapoud velký
Vyobrazení:
strakapoud velký; zlatohlávek zlatý; vrškové hospodářství bylo součástí naší krajiny po mnoho staletí; plánek naučné stezky

Zastávka 11: Klukovické koupaliště

 • skalní amfiteátr
 • teplomilná stepní flóra
 • ještěrka zelená
 • umělé zalesňování nepůvodními druhy v minulosti
 • zaniklé koupaliště
 • jeskyně v horní části amfiteátru
Vyobrazení:
mochna písečná; bělozářka liliovitá; ještěrka zelená; plánek naučné stezky

Zastávka 12: Pod skalami

 • výskyt netopýrů v Praze
 • deset druhů netopýrů v Prokopském údolí
 • netopýří jídelníček a obydlí
 • společenský život netopýrů
Vyobrazení:
netopýr dlouhouchý, netopýr ušatý, netopýr černý, netopýr parkový, netopýr rezavý; plánek naučné stezky

Zastávka 13: Prokopský lom

 • průřez vrstvami usazenin devonu
 • stromatoporový útes
 • geologické procesy
 • těžba v Prokopském lomu
Vyobrazení:
průřez kostrami stromatopor vytvářejícími prokopský devonský útes; geologický průřez stěnou Prokopského lomu; původní Dalejský mlýn; stratigrafická tabulka (ordovik, silur, devon); plánek naučné stezky

Zastávka 14: Pod kostelíkem

 • kostel sv. Prokopa
 • svatý Prokop
 • poustevna
 • proměny Prokopského údolí a konec kostela
 • obnova kříže
Vyobrazení:
nezalesněné svahy Prokopského údolí, kostel a poustevna na kresbě A. Kosárka (1857); vyobrazení setkání sv. Prokopa s knížetem Oldřichem; romantická kresba prokopského kostelíka; kostel stojící již na hraně lomu (historické foto, 30. léta 20. století); plánek naučné stezky

Zastávka 15: Lomy u jezírka

 • geologická stavba bývalého lomu
 • vznik jezírka
 • paleontologické nálezy
Vyobrazení:
historický pohled na lomy u Hlubočep na začátku Prokopského údolí; mlž Kralovna bohemica; hlavonožci; Prokopské jezírko ve 30. letech 20. století; paleogeografická mapa nejvyšší části svrchního devonu; stratigrafická tabulka (ordovik, silur, devon); plánek naučné stezky

Zastávka 16: Pod viaduktem

 • základní informace o naučné stezce
 • Pražský semmering
 • hlubočepské viadukty
Vyobrazení:
skály u Klukovic; velký viadukt Pražského semmeringu v roce 1973; viadukt a továrna (historické foto); plánek naučné stezky

Popis trasy

Praha-Řeporyje → Dalejské údolí → Prokopské údolí → Praha-Hlubočepy

Naučná stezka začíná na Řeporyjském náměstí v Praze Řeporyjích, kde hned u zastávky autobusu MHD ve směru příjezdu od Stodůlek nacházíme 1. zastávku (Řeporyje náměstí).

Přejdeme hlavní ulici a pokračujeme po protějším chodníku směrem vpravo, Dalejskou ulicí, kostel obcházíme zleva. Nakrátko naučná stezka z hlavní silnice odbočí vlevo uličkou mezi domky, na jakousi vnitřní „náves“, kde nalezneme 2. zastávku (Řeporyje u potoka). Zde odbočujeme vpravo a po pár metrech se znovu napojíme na hlavní Dalejskou ulici.

Po kovovém chodníku podél silnice dojdeme po asi 150–200 metrech k železničnímu viaduktu, kde odbočíme vlevo do Mládkovy ulice a pokračujeme jí stále dál podél řady rodinných domků, vpravo je Dalejský potok. V proluce mezi domy, kde se vlevo zdvihá šikmá skalní plocha, nalezneme 3. zastávku (Pod Placatou skálou).

Postupně, jak opustíme vilovou zástavbu, se okrajová ulička změní ve vozovou cestu. Posléze přijdeme k ruině Trunečkova mlýna, kde se nachází 4. zastávka (U Trunečkova mlýnu). Za ním se cesta dělí na dva směry, my směřujeme vlevo, nepřecházíme potok, a pozvolna stoupáme vozovou cestou.

Po asi 300 metrech cesty vzhůru odbočuje naučná stezka vpravo do lesa, pěšinou vinoucí se přes terénní nerovnosti. Po překročení nízkého hrbu pozvolna klesne na velkou zarůstající betonovou terasu. Po levém okraji prostranství naučná stezka dospěje k tabuli 5. zastávky (Arethusinová rokle).

Odtud již pokračuje kamenitá vozová cesta, z betonové plochy se stočí vpravo a pak vede ve svahu nad potokem. Vlevo míjíme vstup do bývalého lomu Mušlovka, význačného naleziště zkamenělin z období siluru (prvohory), kde je 6. zastávka (Mušlovka).

Cesta vede dál stejným směrem, než zahne prudce vlevo a začne klesat podél žlutavého svahu po levé straně až k mohutné lomové stěně v ohybu cesty, kde je 7. zastávka (Černý lom).

Za ní cesta zahýbá v ostré serpentině vpravo dolů, u potoka se opět obrací vlevo a pokračuje v původním směru. Klesne až k potoku, zprava obejde budovu snad bývalého mlýna, po betonových panelech přejde potok a po několika málo desítkách metrů vstoupí do chatové osady.

V místě, kde se vozová cesta dělí ve dvě ulice, míří naučná stezka vpravo a mezi ploty chat dospěje k 8. zastávce (Holyně).

Dále přejdeme po dřevěné lávce potok, vystoupáme do úbočí a pak míříme vpravo dolů ke skalní stěně lomu Opatřilka–Červený lom. Zde nalezneme 9. zastávku (Červený lom).

Dále trasa vede po modré značce až pod ostroh butovického hradiště, kde je 10. zastávka (U Klukovic).

Stále ve stejném směru sestoupíme na asfaltku, po níž pak míříme vpravo. Po asi 150 metrech dospějeme ke skalnímu amfiteátru klukovického koupaliště a 11. zastávce (Klukovické koupaliště).

Dál jdeme rovně asfaltkou, podejdeme viadukt a pokračujeme po kvalitní silničce, která prochází napříč celým Prokopským údolím. Posléze potkáváme 12. zastávku (Pod skalami). Pak opět spolu s potokem podejdeme trať, a o kus dál se nachází 13. zastávka (Prokopský lom).

Další tabule, 14. zastávka (Pod kostelíkem), se nachází u skalní stěny pod prokopským křížem na vrcholu skály. Další, 15. zastávku (Lomy u jezírka) pak najdeme u odbočky k Jezírku – k němu se dostaneme asi 50 metrů dlouhou cestou vlevo z asfaltky.

Od Jezírka se vrátíme zpět na asfaltku a pokračujeme v původním směru. Po chvíli již vidíme siluetu železničního viaduktu Pražského semmeringu. U něj nalezneme poslední, 16. zastávku (Pod viaduktem), čímž naučná stezka končí. Pokud podejdeme viadukt a budeme pokračovat stále stejnou ulicí, dorazíme do centra Hlubočep, kde je zastávka autobusu MHD.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 24. 01. 2012 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 3)

 • Jakub hod.

  Suverénne najlepšia náučná stezka, ktorú som v Prahe absolvoval. Dobre vybratá trasa, prehľadné značenie, výborné grafické spracovanie tabulí na zastávkach, výborne podané informácie o lokalite. 5/5 a kebyže môžem dám aj viac.

  Odpovědět
 • ISVHL hod.

  Pěkně upravená naučná stezka, větší část tabulí je stále ještě v pořádku, posprejovaná je tabule Arethusinova rokle. Stezka je vhodná v jakémkoliv počasí, nikde se netvoří bahno. Velká část stezky vede po zpevněných (i vyasfaltovaných) komunikacích. Zajímavé texty, dobře vybrané lokality. Bylo by dobré, kdyby někde cestou vznikl i jednoduchý přístřešek pro svačící a jako úkryt před deštěm.

  Odpovědět
 • Petr Uher hod.

  U nejnovější verze z roku 2011 došlo k úpravě posledních dvou zastávek, respektive jedna přibyla. Číslo 16 má Haladova zahrádka používaná již u nejstarší verze pod číslem devět, od roku 2019 je zpět a Skalničková zahrada je zatím přístupná pouze o víkendech od 9 do 18 hodin (v létě se to prý změní) a následující zastávka Pod viaduktem má nyní číslo 17. Z důvodu rekonstrukce mostu přes Dalejský potok a jeho okolí dočasně chybí osmé zastavení – Holyně, jinak všechny ostatní panely jsou v pořádku, turistické rozcestníky sice používají zelenobílou značku naučných stezek, k vlastnímu značení je ale použitá běžná zelená značka.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář