Naučná stezka Zahrada ve městě

Hodnocení:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
1

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s pražskou čtvrtí Zahradní Město, která je specifická tím, že zde všechny ulice mají botanické názvy po bylinách i dřevinách. To dalo autorkám unikátní možnost skloubit přírodovědné informace s místopisem – na infopanelech je tak podrobně popsána daná rostlina, po níž se ulice jmenuje, spolu s dalšími zajímavostmi a úkoly pro děti, to vše doplněné místopisnými informacemi o objektech v okolí (budovy, pomníky, hřbitov, významné osobnosti apod.). Naučná stezka je tak zajímavá pro děti i dospělé.

Naučná stezka netvoří žádnou trasu, není nijak značená, jedná se o informační panely umístěné v daných ulicích. Vzhledem k tematice je to ideální řešení – začít individuálně u některé ze zastávek a pak se podle plánku na infopanelu podívat, jestli není v okolí nějaká další, a vydat se k ní. A jakmile to děti přestane bavit (chození po panelovém sídlišti sem a tam je poměrně úmorné), opustit naučnou stezku a ukončit výlet na nejbližší zastávce MHD.

Pohyb Zahradním Městem je nenáročný, občas s menším převýšením, téměř výhradně po chodnících a ulicemi města. Naučná stezka je tedy vhodná i pro kočárky; případné hůře schůdné místo jde vždy objet nějakou souběžnou ulicí. Na každém infopanelu je výřez z plánku města s vyznačením nejbližších dalších zastávek. S tou výhradou, že jak byly jednotlivé zastávky přidávány postupně v průběhu několika let, plánky na těch nejstarších instalovaných zastávkách neobsahují později doplněněné zastávky. Většina zastávek je v příslušné ulici, ale některé jsou trochu zapadlé nebo trochu jinde. Pokud si chcete projít opravdu všechny, doporučujeme vzít si s sebou vytisknutý seznam zastávek s popisem jejich umístění dole na této stránce. Bez toho je projití všech zastávek téměř nemožné.

Celkový stav naučné stezky byl v době naší návštěvy velmi dobrý, jen několik zastávek je mírně čmárnutých.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 10
Začíná:
PRAHA-ZAHRADNÍ MĚSTO, individuálně u některé ze zastávek
Končí:
individuálně
Délka:
individuálně
Zastávek:
20
Značení trasy:
bez trasy i značení
Vznikla:
2012
Tvůrce stezky:
Klub K2 o.p.s., Městská část Praha 10
Naše návštěva:
listopad 2022
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
vše v pořádku

Seznam zastávek

(ve skutečnosti nejsou číslované, zde jen pro přehlednost)

 1. Břečťanová
 2. Hvozdíková
 3. Chmelová
 4. Jabloňová
 5. Jahodová
 6. Jasmínová
 7. Kapraďová
 8. Karafiátová
 9. Konvalinková
 10. Kosatcová
 11. Malinová
 12. Meruňková
 13. Narcisová
 14. Ostružinová
 15. Podléšková
 16. Pomněnková
 17. Rozmarýnová
 18. Sněženková
 19. Topolová
 20. Zvonková

Informační náplň

Zastávka Břečťanová

 • břečťan popínavý – popis
 • vývoj břečťanu během roku
 • kdo se v břečťanu schovává
 • úkoly pro děti
 • tematické zajímavosti
 • báseň Tajemný dům od Kateřiny Sedláčkové
 • záběhlický hřbitov
 • škola, poliklinika a obchodní centrum
 • hroby významných občanů – hrobka rodiny Švehlovy, Václav Černý
Vyobrazení:
ilustrační tematické obrázky a fotografie; plánek s vyobrazením okolních zastávek naučné stezky

Zastávka Hvozdíková

 • hvozdík kropenatý – popis
 • vývoj hvozdíku během roku
 • úkoly pro děti
 • tematické zajímavosti
 • báseň Hvozdíky od Petra Motýla
 • tenisové kurty
 • pravěké osídlení
Vyobrazení:
ilustrační tematické obrázky a fotografie; plánek s vyobrazením okolních zastávek naučné stezky

Zastávka Chmelová

 • chmel otáčivý – popis
 • vývoj chmelu během roku
 • úkoly pro děti
 • tematické zajímavosti
 • báseň V přírodě od Josefa Václava Sládka
 • panelové domy v Chmelové ulici
 • Mateřská škola Chmelová
 • Centrum pro nemoci prsu
Vyobrazení:
ilustrační tematické obrázky a fotografie; plánek s vyobrazením okolních zastávek naučné stezky

Zastávka Jabloňová

 • jabloň – popis
 • vývoj jabloně během roku
 • úkoly pro děti
 • tematické zajímavosti
 • báseň Matka a jabloň od Františka Hrubína
 • píseň Měla babka čtyři jabka
 • záběhlický hřbitov
 • památník padlým
 • poliklinika
 • bytový dům Jabloňová 2929/30
Vyobrazení:
ilustrační tematické obrázky a fotografie; plánek s vyobrazením okolních zastávek naučné stezky

Zastávka Jahodová

 • jahodník obecný – popis
 • vývoj jahodníku během roku
 • úkoly pro děti
 • tematické zajímavosti
 • báseň Píseň o jahodě od Jaroslava Seiferta
 • obchodní areál Cíl
 • obchodní třída Jahodová
Vyobrazení:
ilustrační tematické obrázky a fotografie; plánek s vyobrazením okolních zastávek naučné stezky

Zastávka Jasmínová

 • jasmín obecný – popis
 • úkoly pro děti
 • tematické zajímavosti
 • báseň Ve Východních horách od Li Po
 • sídliště Zahradní Město-východ
 • Základní škola v Jasmínové ulici
 • Vyšší odborná škola sociálně právní
 • Azylový dům pro matky s dětmi
Vyobrazení:
ilustrační tematické obrázky a fotografie; plánek s vyobrazením okolních zastávek naučné stezky

Zastávka Kapraďová

 • kapraď samec – popis
 • vývoj kapradě během roku
 • úkoly pro děti
 • tematické zajímavosti
 • báseň Lesní studánka od Josefa Václava Sládka
Vyobrazení:
ilustrační tematické obrázky a fotografie; plánek s vyobrazením okolních zastávek naučné stezky

Zastávka Karafiátová

 • hvozdík karafiát – popis
 • tematické zajímavosti
 • vývoj karafiátu během roku
 • úkoly pro děti
 • báseň od Emila Juliše
 • píseň Ó hřebíčku zahradnický
 • činžovní trojdům Karafiátová čp. 44–48
 • blízké hostince
 • doprava na Zahradní Město
Vyobrazení:
ilustrační tematické obrázky a fotografie; plánek s vyobrazením okolních zastávek naučné stezky

Zastávka Konvalinková

 • konvalinka vonná – popis
 • vývoj konvalinky během roku
 • úkoly pro děti
 • tematické zajímavosti
 • básně od Františka Hrubína a Věry Provazníkové
Vyobrazení:
ilustrační tematické obrázky a fotografie; plánek s vyobrazením okolních zastávek naučné stezky

Zastávka Kosatcová

 • kosatec žlutý – popis
 • vývoj kosatce během roku
 • úkoly pro děti
 • tematické zajímavosti
 • báseň Kosatce od Jaroslava Vrchlického
 • parčík-náměstí mezi ulicemi Kosatcová, Macešková a Hvozdíková
 • rodinné domy čp. 16–30
 • významní občané – Jiří Hájek
Vyobrazení:
ilustrační tematické obrázky a fotografie; plánek s vyobrazením okolních zastávek naučné stezky

Zastávka Malinová

 • ostružiník maliník – popis
 • zajímavosti o malinách
 • vývoj maliníku během roku
 • úkoly pro děti
 • tematické zajímavosti
 • báseň Malinová houština od Bolesława Leśmiana
 • kuželník
 • domovní znamení
 • fontána
Vyobrazení:
ilustrační tematické obrázky a fotografie; plánek s vyobrazením okolních zastávek naučné stezky

Zastávka Meruňková

 • meruňka obecná – popis
 • vývoj meruňky během roku
 • úkoly pro děti
 • tematické zajímavosti
 • báseň Dálka od Jana Skácela
Vyobrazení:
ilustrační tematické obrázky a fotografie; plánek s vyobrazením okolních zastávek naučné stezky

Zastávka Narcisová

 • narcis žlutý – popis
 • příběh o Narcisovi
 • vývoj narcisu během roku
 • úkoly pro děti
 • tematické zajímavosti
 • báseň
Vyobrazení:
ilustrační tematické obrázky a fotografie; plánek s vyobrazením okolních zastávek naučné stezky

Zastávka Ostružinová

 • ostružiník – popis
 • úkoly pro děti
 • tematické zajímavosti
 • vývoj ostružiníku během roku
 • báseň Kam vkročí od Vítězslava Nezvala
 • Klub K2
 • Point 50+
 • socha Tři Grácie
Vyobrazení:
ilustrační tematické obrázky a fotografie; plánek s vyobrazením okolních zastávek naučné stezky

Zastávka Podléšková

 • jaterník podléška – popis
 • vývoj podléšky během roku
 • úkoly pro děti
 • tematické zajímavosti
 • báseň Březen od Jaroslava Seiferta
 • socha ležící ženy
 • Mateřská škola Podléšková
 • významní občané – Jaroslav Horáček
Vyobrazení:
ilustrační tematické obrázky a fotografie; plánek s vyobrazením okolních zastávek naučné stezky

Zastávka Pomněnková

 • pomněnka lesní – popis
 • vývoj pomněnky během roku
 • úkoly pro děti
 • tematické zajímavosti
 • báseň Pomněnka od Františka Hrubína
 • jak se v minulosti žilo v Pomněnkové ulici
Vyobrazení:
ilustrační tematické obrázky a fotografie; plánek s vyobrazením okolních zastávek naučné stezky

Zastávka Rozmarýnová

 • rozmarýn lékařský – popis
 • vývoj rozmarýnu během roku
 • úkoly pro děti
 • tematické zajímavosti
 • píseň o rozmarýnu
 • nejkratší ulice Zahradního Města
 • život v Rozmarýnové ulici
 • Kopečky
 • seřaďovací nádraží Vršovice
 • spojení s centrem Prahy
Vyobrazení:
ilustrační tematické obrázky a fotografie; plánek s vyobrazením okolních zastávek naučné stezky

Zastávka Sněženková

 • sněženka podsněžník – popis
 • vývoj sněženky během roku
 • úkoly pro děti
 • tematické zajímavosti
 • báseň Písnička nakonec od Jaroslava Seiferta
 • osada Práče
 • práčský zámeček
 • práčský mlýn a pivovar
 • Domov pro seniory Zahradní Město
Vyobrazení:
ilustrační tematické obrázky a fotografie; plánek s vyobrazením okolních zastávek naučné stezky

Zastávka Topolová

 • topol – popis
 • vývoj topolu během roku
 • úkoly pro děti
 • tematické zajímavosti
 • báseň Co zbylo z anděla od Jana Skácela
 • lanový most na Jižní spojce
 • Koloseum
 • kaštanová alej
Vyobrazení:
ilustrační tematické obrázky a fotografie; plánek s vyobrazením okolních zastávek naučné stezky

Zastávka Zvonková

 • zvonek rozkladitý – popis
 • vývoj zvonku během roku
 • úkoly pro děti
 • tematické zajímavosti
 • báseň Zvonek luční od Jana Čarka
 • Mateřská škola Zvonková 12/2091
 • Domov pro seniory
Vyobrazení:
ilustrační tematické obrázky a fotografie; plánek s vyobrazením okolních zastávek naučné stezky

Popis trasy

Naučná stezka nemá žádnou trasu (ani doporučenou), a nemá cenu se pokoušet nějakou uměle vytvořit. Proto zde uvádíme pouze seznam zastávek a popis místa, kde jsou v terénu instalovány.

 1. Břečťanová – na konci Břečťanové ulice za hřbitovem
 2. Hvozdíková – ve Hvozdíkové ulici, u parku naproti tenisovým kurtům
 3. Chmelová – na křižovatce Chmelové a Slívové ulice
 4. Jabloňová – v Jabloňové ulici u parčíku vedle nákupního střediska, přímo naproti poliklinice
 5. Jahodová – v Jahodové ulici, u obchodního centra Cíl
 6. Jasmínová – ve spodní části Jasmínové ulice, v parku mezi paneláky, poblíž bezejmenné ulice vedoucí do Práčské ulice
 7. Kapraďová – je umístěna v Topolové ulici naproti vyústění Zvonkové, mimo Kapraďovou ulici
 8. Karafiátová – u parku v Karafiátové ulici, asi 40 metrů od křižovatky s Chrpovou
 9. Konvalinková – zhruba v půlce Konvalinkové ulice, u odbočky chodníku směrem do Hvozdíkové
 10. Kosatcová – u parčíku v Kosatcové ulici, nedaleko křižovatky s Hvozdíkovou
 11. Malinová – v rohu u úhlopříčné cesty Parku Malinová-Chrpová, u Malinové ulice
 12. Meruňková – na křižovatce Meruňkové a Hlohové, na okraji travnaté plochy u kontejnerů
 13. Narcisová – poněkud zapadlá, není přímo v Narcisové ulici, ale u sídlištního chodníku, který vede souběžně s Narcisovou, za sportovištěm (u hřiště na košíkovou)
 14. Ostružinová – v Ostružinové ulici na odbočce do Třezalkové
 15. Podléšková – u parku v Podléškové ulici, nedaleko křižovatky s Kopretinovou
 16. Pomněnková – na křižovatce ulic Pomněnkové a Kalinové, v keřích na travnatém středovém pásu v Kalinové ulici
 17. Rozmarýnová – na konci Rozmarýnové ulice, ve spodní části parku na náměstí Mezi Zahrádkami
 18. Sněženková – v dolní částí Sněženkové ulice, asi 80 metrů od křižovatky s Práčskou, ale pozor, je umístěna u chodníku podél paneláků, který je od silnice oddělen neprůhlednou hradbou živého plotu
 19. Topolová – skrytá za křovinami na křižovatce ulic Topolová/Macešková/Karafiátová, u chodníku
 20. Zvonková – na začátku Zvonkové ulice, u křižovatky s Topolovou

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 26. 04. 2023 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 1)

 • Petr Uher hod.

  Naučná stezka Zahrada ve městě je vhodná téměř pro každého (vozíčkáři se ale k některým panelům nedostanou), uváděné informace nejsou jenom pro děti, trasa je v celé délce zhruba pěti kilometrů vedena po zpevněných (asfaltových) komunikacích bez převýšení, a proto je to především odpočinková cesta, navíc popis trasy na Vašich stránkách hodně pomůže. Všech dvacet informačních panelů je v pořádku, na oficiálních stránkách této Naučné stezky je zmíněno ještě pět interaktivních prvků, našel jsem dva (zvonkohra a mravenci), možná jsou další přímo v prostorách hřišť. Celý projekt hodnotím jako vydařený.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář