Naučná stezka Modřanskou roklí

Hodnocení:
(počet hlasů: 33)
Komentáře:
zatím žádný
naučná stezka Modřanskou roklí

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka prochází přírodní památkou Modřanská rokle, která je součástí přírodního parku Modřanská rokle – Cholupice. Jedná se o úzké, místy skalnaté údolí Libušského potoka s převahou listnatých lesů a několika bývalými lomy. Místo ležící v jižní okrajové části Prahy, mezi městskými částmi ModřanyLibuš, bylo již v minulosti Pražany hojně navštěvované. Naučná stezka seznamuje s faunou a flórou, geologickou stavbou a historií chráněného území a jeho okolí.

Naučná stezka začíná v Praze-Modřanech, nedaleko zastávek MHD „Poliklinika Modřany“ (tramvaj, autobus) nebo „Písková“ (autobus). Úvodní panel je umístěn za revitalizovaným rybníčkem Lipiny, na západní hranici přírodní památky Modřanská rokle. Trasa naučné stezky je nenáročná, bez výrazného převýšení, vedoucí po kvalitní asfaltové komunikaci, díky čemuž je vhodná např. i pro jízdu s kočárky apod. Trasa není speciálně značená, vede v celé délce po modré a částečně i zelené turistické značce. K zastavení a relaxaci slouží v celé délce trasy několik laviček, herních a sportovních prvků, za retenční nádrží rovněž dětské hřiště.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 4
Začíná:
PRAHA-MODŘANY, západní vstup do Modřanské rokle, na hranici území přírodní památky Modřanská rokle za rybníkem Lipiny
Končí:
PRAHA-LIBUŠ, v Modřanské rokli, na prostranství za retenční nádrží
Délka:
2,5 km
Zastávek:
7
Značení trasy:
bez vlastního značení, vede po modré turistické značce
Vznikla:
2017
Tvůrce stezky:
Městská část Praha 12, ing. Radek Borovička, Mgr. Jaroslav Kňap
Naše návštěva:
říjen 2022
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Na otočce (Z historie rokle a okolí)
 2. Za mostkem (Akátové porosty)
 3. Pod duby (Ptactvo)
 4. V luhu (Potoční luh)
 5. U slepenců (Skalní výstupy a lomy)
 6. Na hrázi (Teplomilná stepní společenstva)
 7. Nad přehradou (Vodní biotopy)

Informační náplň

Zastávka 1: Na otočce (Z historie rokle a okolí)

 • historie Modřan
 • národní házená v Modřanské rokli
 • zemědělství v Modřanech
 • stavba sídliště
 • tematický kvíz
 • interaktivní prvek
Vyobrazení:
ilustrační historické fotografie; plánek naučné stezky

Zastávka 2: Za mostkem (Akátové porosty)

 • akátové porosty v Modřanské rokli
 • tematický kvíz
 • interaktivní prvek – poznávačka stromů
Vyobrazení:
kuna skalní, norník rudý, tematické obrázky; plánek naučné stezky

Zastávka 3: Pod duby (Ptactvo)

 • ptactvo Modřanské rokle
 • tematický kvíz
 • interaktivní prvek – ptačí budky
Vyobrazení:
jestřáb lesní, puštík obecný, žluna zelená, netopýr rezavý, sedmihlásek hajní, konipas horský; plánek naučné stezky

Zastávka 4: V luhu (Potoční luh)

 • potoční luh – fauna a flóra
 • tematický kvíz
 • interaktivní prvek – hlavolam
Vyobrazení:
batolec červený, rejsec vodní, skokan hnědý, dvojzubka lužní, černoproužka osiková – motýl a larva; plánek naučné stezky

Zastávka 5: U slepenců (Skalní výstupy a lomy)

 • geologie Modřanské rokle
 • dobříšské slepence
 • pavouci skalních výstupů
 • tematický kvíz – dobříšské slepence
 • interaktivní prvek – poznávačka pražských hornin
Vyobrazení:
dobříšské slepence, rozchodník šestiřadý, ještěrka obecná, plachetnatka skalní; plánek naučné stezky

Zastávka 6: Na hrázi (Teplomilná stepní společenstva)

 • Modřanská rokle v době bez lesů
 • negativní dopady úbytku stepí
 • fauna a flóra stepí
 • tematický kvíz
 • interaktivní prvek
Vyobrazení:
kutilka písečná, křivatec český, skalník celokrajný, ovce, ostruháček trnkový; plánek naučné stezky

Zastávka 7: Nad přehradou (Vodní biotopy)

 • tekoucí a stojatá voda v Modřanské rokli
 • obojživelníci a plazi
 • další fauna a flóra
 • tematický kvíz – žáby
 • interaktivní prvek – živočichové
Vyobrazení:
ropucha obecná, užovka obojková, vážka ploská, zdravínek jarní pozdní, škarda smrdutá mákolistá; plánek naučné stezky

Popis trasy

Praha-Modřany → Modřanská rokle → Praha-Libuš

Naučnou stezku zahájíme nejlépe na tramvajové nebo autobusové zastávce MHD „Poliklinika Modřany“, odkud míříme podchody k revitalizovanému rybníčku Lipiny, za nímž se napojíme na asfaltku procházející pak celou Modřanskou roklí. Zde se nachází 1. zastávka naučné stezky.

Odtud pokračujeme asfaltkou po dně Modřanské rokle, střídavě po levém či pravém břehu Libušského potoka. Postupně potkáme zastávky 2–5, načež po asi 2 kilometrech dorazíme pod hráz retenční nádrže, na niž vystoupáme a pokračujeme po ní vpravo. Na konci hráze se nachází 6. zastávka.

Dál zahýbáme vlevo podél nádrže a mírně klesáme k malému prostranství s přírodními lavičkami a dětským hřištěm, kde nalezneme poslední, 7. zastávku, čímž naučná stezka končí. Odtud je asi nejlépe pokračovat asfaltkou dále rovně a na křižovatce vlevo vzhůru, směrem k zastávce MHD Sídliště Libuš v ulici Generála Šišky. Nebo můžeme jít po modré značce romantickým tichým údolíčkem pěšinou podél Libušského potoka do Písnic (odtud autobus MHD).

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 06. 11. 2022 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář