Naučná stezka Klánovickým lesem

Hodnocení:
(počet hlasů: 27)
Komentáře:
9
Naučná stezka Klánovickým lesem

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka prochází rozsáhlým lesním komplexem na východním okraji Prahy. Výchozím i konečným místem je jí železniční stanice Praha-Klánovice. V místech dnešního lesa bylo v minulosti několik osad, z nichž můžeme dodnes nacházet viditelné pozůstatky. Unikátní památkou je středověká studna u zastávky 3. Stezka seznamuje kromě historie Klánovického lesa a okolních obcí rovněž s flórou a faunou lesa a minulostí Klánovic.

Vede převážně po lesních cestách, částečně i okrajovými ulicemi Klánovic. Je nenáročná, zcela bez převýšení. Při nedostatku času ji lze zkrátit nebo rozdělit na několik částí. Ve vlhčích obdobích roku jsou některé úseky cest podmáčené a musí se obcházet.

Trasa využívá většinou stávajících turisticky značených cest, odbočky z nich jsou značené klasickými zelenobílými značkami naučných stezek. Na každém panelu je plánek stezky, na některých rovněž popis cesty k dalšímu panelu. Odbočky stezky jsou v terénu značeny textovými směrovkami.

U několika panelů se rovněž nachází lavička nebo stolek. U zastávky 15 je dětské lesní sportoviště.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 9
Začíná i končí:
PRAHA-KLÁNOVICE, železniční stanice na trati Praha–Kolín
Délka:
12,5 km
Zastávek:
17
Značení trasy:
vede nejdříve po červené, pak po zelené a nakonec po modré turistické značce; v místech, kde z těchto tras odbočuje, je použito zelenobílých značek naučných stezek
Vznikla:
???
Tvůrce stezky:
ZO ČSOP Stopa Klánovice a její dětský turisticko-přírodovědný oddíl Stopa
Naše návštěva:
září 2003
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
všechny zastávky kompletní

Seznam zastávek

 1. Plán stezky
 2. Zaniklé vesnice Hol a Lhota
 3. Zaniklá vesnice Žák
 4. Pověst o zvonech ze Žáku
 5. Historie Klánovického lesa
 6. flóra a fauna v Klánovickém lese
 7. Z historie Klánovic
 8. Václav Klán – zakladatel Klánovic
 9. Zaniklá vesnice Slavětice
 10. Golf Klánovice
 11. Historie obce Újezda nad Lesy
 12. Historie města Úvaly
 13. Historie obce Jirny
 14. Historie obce Šestajovice
 15. Dětské lesní sportoviště
 16. Ochrana přírody Klánovického lesa
 17. Klánovické lázně

Informační náplň

Zastávka 1: Plán stezky

 • základní informace o stezce, stručný popis trasy
 • seznam zastávek
 • představení tvůrců stezky
 • plánek stezky

Zastávka 2: Zaniklé vesnice Hol a Lhota

 • umístěna na dně bývalého Holského rybníka
 • obec Hol
 • obec Lhota
 • myslivna postavená na ochranu silnice Praha–Kolín, Škvorecká obora
 • zaniklý kostel sv. Václava

Zastávka 3: Zaniklá vesnice Žák

 • historie obce Žák
 • zánik obce
 • rybník Žák
 • zachované pozůstatky obce, středověká studna

Zastávka 4: Pověst o zvonech ze Žáku

 • cenné zvony obce Žák
 • ukrytí zvonů v rybníku před nepřátelským vojskem
 • zánik obce
 • znovuobjevení zvonů
 • jak to bylo ve skutečnosti

Zastávka 5: Historie Klánovického lesa

 • zaniklé obce na území Klánovického lesa
 • zpustnutí po třicetileté válce
 • útočiště zbojníků a lapků, budování mysliven na ochranu
 • vybudování železniční trati, vypuštění rybníků
 • vznik Klánovic

Zastávka 6: Flóra a fauna v Klánovickém lese

 • kdy a proč vznikl Klánovický les
 • složení lesního porostu
 • zvěř Klánovického lesa
 • upozornění na chráněnou oblast

Zastávka 7: Z historie Klánovic

 • kdy a jak vznikly Klánovice
 • rozvoj obce po výstavbě železniční trati
 • vznik Okrašlovacího spolku, rozvoj podnikání a uměleckého života Klánovic
 • rozvoj obce po 1. světové válce
 • vznik lázní
 • zřízení školy

Zastávka 8: Václav Klán – zakladatel Klánovic

 • kdo byl Václav Klán
 • podnikání Václava Klána
 • nákup pozemků budoucích Klánovic, parcelace, rozvoj zástavby po výstavbě železniční trati
 • neúspěšné obchody V. Klána a smrt v chudobě

Zastávka 9: Zaniklá vesnice Slavětice

 • samota Nové Dvory
 • tvrz a ves Slavětice, zánik obce
 • bývalý Slavětický rybník, největší rybník na území Klánovického lesa

Zastávka 10: Golf Klánovice

 • vznik golfových hřišť
 • popis hracích ploch a provozních objektů
 • ukončení provozu hřišť, rozorání a zalesnění
 • plán na znovuobnovení tradice golfu v budoucnu

Zastávka 11: Historie obce Újezda nad Lesy

 • první osídlení území Újezda, archeologické nálezy
 • vznik obce sloučením Nové Sibřiny, Újezda a osady Blatov
 • historie obcí
 • křižovatka silnic jako přirozené centrum novodobé obce

Zastávka 12: Historie města Úvaly

 • nejstarší osídlení
 • původ názvu
 • historie obce
 • rozvoj obce po výstavbě železniční trati

Zastávka 13: Historie obce Jirny

 • původ osídlení
 • historie obce
 • zámek, zámecký park a vnitřní výzdoba
 • jirenské panství
 • život v Jirnech

Zastávka 14: Historie obce Šestajovice

 • vznik obce
 • historie obce

Zastávka 15: Dětské lesní sportoviště

 • informace o dětském sportovišti
 • seznam zastávek naučné stezky
 • základní informace o stezce

Zastávka 16: Ochrana přírody Klánovického lesa

 • charakteristika chráněného území
 • dvě přírodní rezervace na území Klánovického lesa – Blatov a Cyrilov, popis a důvod ochrany
 • pokyny pro pobyt v rezervacích
 • jak přispět k ochraně životního prostředí

Zastávka 17: Klánovické lázně

 • popis zaniklého lázeňského komplexu
 • popis jednotlivých objektů
 • ukončení provozu lázní
 • zánik veškerých objektů lázní

Popis trasy

Praha-Klánovice (nádraží) → Štamberk → Žák → Cyrilov → Nové Dvory → Praha-Klánovice (nádraží)

Naučnou stezku zahájíme na železniční stanici Praha-Klánovice. Pokud jsme přijeli vlakem od Prahy, podejdeme podchodem koleje a dál pokračujeme lesem podél trati po červené turistické značce (ve směru od Prahy, trať máme po pravé straně), stále na dohled kolejí. V lese na kraji Klánovic potkáme panel 1. zastávky.

Dál pokračujeme stejnou cestou, až přijdeme k několika domkům a turistické orientaci Štamberk (zde je 11. zastávka). Stejného směru se držíme i nadále, stále na dohled železniční trati. Posléze narazíme na 2. zastávku. Zhruba 250 metrů za ní odbočuje naučná stezka vlevo (opouští tedy červenou značku) a vede teď po značkách naučných stezek.

Kousek od hlavní cesty je 3. zastávka – od ní jdeme vlevo krátkou významově značenou odbočkou ke středověké studni, památce na zaniklou obec. Od ní se vrátíme zpět k zastávce a pokračujeme vlevo (tedy v původním směru kolmém na červenou značku). Viditelná vozová cesta sice vede podél oplocení z kulatiny, ale značky naučné stezky míří neznatelnou pěšinou vpravo mezi stromy. Krátce poté se napojí na cestu, po níž vedou vpravo, ve směru zhruba rovnoběžném s železniční tratí. Kolem sebe míjíme kamenné základy staveb, další památku na zaniklou obec. Zakrátko dorazíme ke 4. zastávce.

Cesta nás vyvede na zarostlou travnatou mýtinu – stezka zde míří vpravo, vozovou cestou po levém okraji paseky, a vrací se zpět k železniční trati a na trasu červené značky, po níž pokračujeme opět dál podél trati. Přijdeme na rozcestí, seběhneme cestou z nevysokého valu do malého dolíku (většinou zamokřeného) a zamíříme šikmo vpravo přímo ke zde vysokému náspu trati. Zde červenou značku nadobro opustíme – ta tunelem podchází trať a míří do Úval. Před viaduktem ale zahneme vlevo, kde je hned na rohu lesa 16. zastávka.

Od ní se vrátíme dolíkem zpět na rozcestí a jdeme vpravo po zelené značce, v kolmém směru od trati, prakticky stále rovně. Po pravé straně vede podél nás příležitostná strouha, o pár desítek metrů dál ji překročíme a jdeme stále podél ní, nyní ji máme po levé ruce. Po pár stovkách metrů narazíme na příčnou zpevněnou lesní vozovou cestu, přímo na křižovatce je 12. zastávka. Dál pokračujeme ve stejném směru až na další křižovatku, kde je 13. zastávka, a kde zelená i my odbočujeme vlevo po vozové cestě.

Po asi 150 metrech se cesta mírně uklání doprava, všude kolem míjíme jakési terénní nerovnosti. Stále se stáčíme vpravo, až vyjdeme na lesní křižovatku. U ní je 5. zastávka. Za ní pokračujeme rovně lesní cestou. Po asi 200 metrech se k nám zprava připojí široká vozová cesta, kde my odbočíme vlevo po zelené. Lesem projdeme na okraj mýtiny, kde se zelená uklání mírně vpravo. Po nějaké době potkáme 6. zastávku. Přijdeme na širší vozovou cestu (rozcestí Cyrilov), po níž zelená pokračuje doleva, ale hned se odklání vpravo a brzy nás přivede na okraj Klánovic. Pokračujeme rovně navazující ulicí (Za Břízami) na následující křižovatku, kde spolu se zelenou odbočíme vlevo, až přijdeme k fotbalovému hřišti. Na jeho konci odbočujeme vpravo pěšinkou na rozhraní lesa podél hřiště. Poté, co hřiště skončí, pokračujeme stále rovně lesní cestou nedaleko zástavby, až vyjdeme do kamenité okrajové ulice (Smečkova). Ve stejném směru dojdeme touto ulicí k jejímu pravotočivému ohybu, kde míříme šikmo vlevo do lesa. Lesem projdeme do další okrajové ulice, Utěšilovy, kde ale vzápětí (asi 10–20 metrů od rohové zahrady) odbočuje zelená značka neznatelnou pěšinkou šikmo vlevo do lesa.

Tato pěšina nás vyvede do ulice Mechovka. Těsně před napojením je 7. zastávka. V ulici zelenou značku krátce opustíme (vede rovně) a zahýbáme vlevo ulicí a jdeme k první křižovatce, kde zahneme vlevo do lesa, lesní asfaltkou. Krátce poté přijdeme k lesnímu dětskému hřišti, kde je 15. zastávka. Odtud se vracíme zpět do ulice Mechovka, přejdeme ji a dál jdeme rovně ulicí V Soudním. Na další křižovatce se k nám opět přidá zelená značka.

Touto ulicí stále rovně procházíme napříč celé Klánovice. Mineme základní školu, přejdeme hlavní ulici (nedaleko je zastávka autobusu MHD), a pokračujeme protější ulicí Smržovskou. V místě, kde končí „téčkem“ v ulici Blešnovské, jdeme rovně, po zelené značce do lesa. Nedaleko lesního okraje je 8. zastávka.

Jdeme dál po zelené značce, stále rovně. Na okraji mýtiny s křižovatkou lesních pěšin jdeme stále rovně, i když zde nejsou žádné stromy se značkami. Přijdeme až k okraji oplocené zahrady a další vozové cestě, po níž zatáčíme vlevo. Ta nás vede na křižovatku, kde se k nám připojí modrá značka. Jdeme asi 100 metrů ještě vpravo, na rozcestí Nové Dvory, kde je 9. zastávka.

Odtud se vracíme zpět, ale na křižovatce jdeme rovně po modré. Zakrátko potkáme 10. zastávku. Trasa pak zahýbá v pravém úhlu vpravo a po pár desítkách metrů hned vlevo. O kus dál přejdeme ulici s pouličním osvětlením a pokračujeme protilehlou cestou. Po krátkém lesním úseku vejdeme do Blešnovské ulice, kde jdeme vpravo a na nejbližší křižovatce vlevo, a Bydžovskou ulicí přijdeme až k parkovišti před železniční zastávkou Praha-Klánovice.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 15. 03. 2003 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 9)

 • gabina hod.

  Dobrý den,

  myslíte, že je stezka vhodná i pro cyklisty?

  Děkuji za odpověď!

  Gábina, váš věrný čtenář 🙂

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, děkujeme 🙂 Pro cyklisty vhodná vesměs byla, lidi na kole jsme cestou potkávali, ale místy je trochu horší terén, podmáčená cesta, bahno, výmoly. Úsek za třetí zastávkou (odbočka z červené značky) je vysloveně pro pěší. Už jsme tam ale dlouho nešli, vidím to jen denně z vlaku, situace se mohla změnit.

   Odpovědět
 • Olga hod.

  Dobrý den, je možno i s kočárkem projet tuto trasu? Děkuji ;-).

  Odpovědět
  • Riana hod.

   Stezku lze projít s kočárkem bez problému, jen po dešti na ní bývá místy bláto a někde je i hodně kořenů a nerovností, takže golfky raději ne, spíše lehce terénní kočárek s většími koly.

   Odpovědět
 • Ludmila hod.

  Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl rozcestník, který ukazoval (po červené!) směr k naučné stezce. Hned další instrukce „ve směru od Prahy trať máme po pravé straně“ v nás vyvolala zmatek a pocit, že někde je chyba. Evidentně ve směru od Prahy po podejití kolejí jsme měli trať po levé straně! Jelikož jsme tedy stezku nenašli, absolvovali jsme pouze procházku lesem a pak se vrátili k vlaku. Až tam jsme se dověděli a pochopili, z čeho vzniklo naše zmatení. Ten den byla na trati nějaká výjimka a vlak od Prahy zastavil na opačné straně než obvykle! Tudíž jsme se po podejití kolejí ocitli na jiné straně trati, než na které měla probíhat „naše“ stezka. Čímž se tvůrcům popisu omlouvám, že jsem je podezírala z chyb a zároveň chci ukázat, jak malá nepředvídatelná událost může způsobit zmatek u těch, kteří jsou zvyklí se poctivě držet „návodu“ 🙂

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂

   Odpovědět
 • Ondrej Vesely hod.

  Dobry den, nenasli jsme zde žádný odkaz na mapu. Pokud by zde byl, nevadilo by, ze se v budoucnu změní značení na stromech. Pro člověka s orientačním smyslem je mapa nejrychlejší a nejsnazší cesta k cili. Děkuji Vam za zvážení do budoucna.

  Odpovědět
 • Petr Uher hod.

  Ve středu 14. června jsem si zajel do Klánovic, odpočinková NS Klánovickým lesem je z mého pohledu v pořádku, všech sedmnáct panelů je na správných místech a čitelných, na většině se dočteme o pokračování trasy, na každém zastavení je i úkol nejen pro děti.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář