Cinibulkova naučná stezka (nová verze)

Hodnocení:
(počet hlasů: 61)
Komentáře:
26
Cinibulkova naučná stezka (nová verze)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka prochází chráněnou krajinnou oblastí Kokořínsko, konkrétně jejím jižním cípem, částí přírodní rezervace Kokořínský důl, územím severně od města Mšena. Jde o turisticky atraktivní, divoký kraj pískovcových skalních útvarů a bludišť, hlubokých roklí a lesů, se specifickými přírodními poměry. Stezka seznamuje s flórou, faunou a geologickou stavbou chráněného území, a historií Mšena.

Stezka je pojmenována po Josefu Bedřichu Cinibulkovi (1876–1944), učiteli ze Mšena a propagátorovi turistiky na Kokořínsku. Trasa Cinibulkovy stezky vede zpočátku po silnici, ale po vstupu do skalního města se její charakter zásadně změní – trasa zde pak velmi často stoupá a klesá, protahuje se úzkými mezerami mezi skalními bloky nebo vede po obnažených kořenech stromů či křivolakých schůdcích. Problematické je zejména skalní Bludiště (poblíž hájovny Na Rovinách), zvláště místo, kde je nutno vyšplhat asi pět metrů za pomoci řetězu po příkrých vytesaných stupních. Bludiště nicméně nabízí nejsilnější zážitek z celé trasy.

Oproti původní verzi byla trasa naučné stezky v roce 2009/2010 logicky sjednocena s trasou již dlouho existující Cinibulkovy stezky, která byla do té doby pouze turisticky vyznačenou trasou bez informačních panelů. Naučná stezka od ní tak zdědila velmi kvalitně provedené značení žluto-bílým psaníčkem.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Mělník
Začíná a končí:
město MŠENO, náměstí
Délka:
9 km
Zastávek:
5
Značení trasy:
žluto-bílé psaníčko
Vznikla:
tato verze 2009/2010
Tvůrce stezky:
Město Mšeno, občanské sdružení Zahrada, Správa CHKO Kokořínsko, žáci a učitelé Mšeno
Naše návštěva:
červen 2010
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Lesy
 2. Geologie
 3. Lesní fauna
 4. Lesní flóra
 5. Historie Mšena

Informační náplň

Zastávka 1: Lesy

 • lesy v České republice
 • složení lesů v CHKO Kokořínsko
 • funkce lesa
Vyobrazení:
kůra následujících druhů stromů: borovice lesní, bříza bělokorá, dub letní, buk lesní, smrk ztepilý, habr obecný

Zastávka 2: Geologie

 • geologická charakteristika jižní a severní poloviny Kokořínska
 • co jsou voštiny
 • geologický vývoj Kokořínska (prvohory až čtvrtohory)
Vyobrazení:
hora Vlhošť, voštiny, Jestřebické skalní okno

Zastávka 3: Lesní fauna

 • mravenci
 • ptáci
 • pavouci
Vyobrazení:
mravenec lesní a mraveniště; jestřáb lesní, sojka obecná, králíček obecný; křižák obecný

Zastávka 4: Lesní flóra

 • jaterník podléška
 • borůvka černá
 • konvalinka vonná
 • rulík zlomocný
 • janovec metlatý
 • plicník lékařský
Vyobrazení:
vyjmenované druhy rostlin

Zastávka 5: Historie Mšena

 • původ názvu Mšeno
 • nejstarší historie Mšena
 • historie Mšena v datech
 • Josef Bedřich Cinibulk
Vyobrazení:
Josef Bedřich Cinibulk

Popis trasy

Mšeno → Prolezovačky → Obraznice → Vyhlídky → Bludiště → hájovna Na Rovinách → Švédský val → Obří hlava a Žába → Mšeno

Naučnou stezku zahájíme v centru Mšena na náměstí Míru. Trasa je kompletně a velmi kvalitně značena žluto-bílým psaníčkem (čtvercem složeným ze žlutého a bílého trojúhelníku).

Z náměstí vyrážíme dolů Masarykovou ulicí a vzápětí vpravo Karlovou. Po asi 400 metrech, na nepřehledné křižovatce, odbočujeme vlevo do Romanovské ulice (směr Dubá) a začneme výrazně stoupat ven z města. Po asi 800 metrech, již téměř na okraji osady Romanov, opustíme silnici a zahneme vpravo na vozovou cestu – pozor, hned za odbočkou znovu odbočujeme vpravo nepříliš výraznou zarostlou pěšinou, která vzápětí vstoupí do lesa. Tato cesta pak klesá do úzkého dolu lemovaného skalními útvary. Pozor, po asi 300 metrech nepřehlédneme, že značení cestu opouští a odbočuje pěšinou vlevo vzhůru do svahu. Vystoupáme mezi pískovcové skály, mezi nimiž se stočíme ostře vlevo, vylezeme po křivolakých kamenných stupních úzkou mezerou mezi skalními bloky a dál pokračujeme ve zhruba přímém směru cestou mezi skalami nebo po nich. Následně projdeme několika navazujícími přímými průchody, za nimiž se trasa stočí vpravo, protáhne nás dalšími průchody a posléze dovede k rozcestí nad Prolezovačkami. Za ním pak jdeme chvíli po běžné lesní cestě, která brzy sestoupí do údolí. Krátce poté dorazíme k jeskyni Obraznice. Pokračujeme lesní cestou po dně údolí, která se posléze stočí vpravo a dorazí k rozcestí Kačina, kde nalezneme 1. zastávku (Lesy).

Zde opustíme širší lesní cestu a začneme stoupat vlevo do svahu úzkou pěšinou, místy doplněnou dřevěnými stupni. Vystoupáme na širší lesní cestu, po níž pokračujeme vlevo, na následující křižovatce pak vpravo. Vozová cesta zpočátku mírně klesá, nakonec mírně vystoupá na mýtinu, kde zatáčí v ostrém úhlu vlevo – je třeba sledovat značení, odbočka není viditelně vyznačena. Dále stoupáme pěšinou, v nejprudších místech zpevněnou kamennými stupni. Postupně se tato cesta vyrovná a vine se pak lesem, zprava se přibližuje okraj náhorní plošiny. Posléze dorazíme ke slepé významové odbočce (značené bílo-žlutým trojúhelníkem) směrem vpravo, která nás po 100 metrech dovede na tzv. Vyhlídky – je odtud hezký pohled na Housecké vrchy a Vrátenskou horu.

Vrátíme se zpět na trasu stezky a pokračujeme v původním směru, na nedaleké rozcestí Vyhlídky, poté dalších pár stovek metrů na rozcestí Nad Studáneckou roklí, kde se dáme vlevo a brzy dorazíme k silnici. Tu přejdeme k rozcestí U Bludiště na protější straně, a pak se ponoříme vpravo dolů do samotného skalního Bludiště. (Pokud se na průchod Bludištěm necítíte, je možné od rozcestí U Bludiště zamířit neznačenou pěšinou přímo do lesa – po několika desítkách metrů dorazíte k mezi stromy viditelnému panelu 2. zastávky naučné stezky, k němuž byste se normálně dostali až po průchodu Bludištěm. Zde můžete počkat, až vaši přátelé projdou Bludištěm, a u tohoto panelu se sejdete.)

Trasa skrz skalní Bludiště je jednoznačně nejzajímavějším úsekem stezky. V první části Bludiště procházíme většinou širšími mezerami mezi skalními bloky. Po průchodu touto částí poté podél okraje skal sestoupíme do lesa pod nimi, kde ale vzápětí začneme písčitou lesní cestou stoupat vlevo, nahoře se pak v ostrém úhlu stočíme opět vlevo a vystoupáme vstříc druhé části Bludiště. Následující trasu nemá smysl popisovat, ani by to nešlo. Procházíme mezerami mezi balvany, vystupujeme po dřevěných stupních nebo spletených kořenech stromů, protahujeme se ani ne půl metru úzkými puklinami mezi obrovskými skalními bloky. Trasa Bludištěm je velmi dobře a dostatečně značena, vyplatí se však značení pečlivě sledovat, protože cesta často dál vede tam, kam by nás to v životě nenapadlo. Až úplně nakonec nás čeká v úvodu zmiňovaný výstup s řetězem. Nahoře kousek nad výlezem pak nalezneme 2. zastávku (Geologie).

Pokračujeme mírně vzhůru a směrem vlevo, nyní již opět obyčejnou lesní cestou. Zakrátko vyjdeme na silnici a jdeme po ní vpravo k hájovně Na Rovinách v osadě Romanov. Za hájovnou silnici opustíme a odbočujeme vozovou cestou vpravo do lesa. Dále jdeme rovně, po asi 100 metrech mineme východiště turistických tras, po dalších asi 400 metrech protneme výrazný Švédský val. Za ním je umístěna 3. zastávka (Lesní fauna).

Za Švédským valem stezka odbočuje vlevo lesní cestou zároveň s modrou značkou, vedoucí zpočátku po rovině a později mírně klesající. Klesáme lesem, napojíme se na výraznější cestu a míříme vpravo do uměle upraveného skalního úvozu tzv. Průsečné skály, který se čím dál více zahlubuje. Zakrátko pak dorazíme k rozcestí Obří hlava a Žába.

Zde opustíme modrou značku a dál pokračujeme vlevo klesající cestou pouze po žlutém psaníčku. Po 300 metrech dorazíme k rozcestí, kde zahneme vlevo a začneme velmi příkře stoupat mezi skalami. Po asi 100 metrech se napojíme na vrstevnicovou cestu. Zde nalezneme 4. zastávku (Lesní flóra).

Odtud stoupáme směrem vpravo vozovou cestou zahloubeným skalním úvozem. Postupně dojdeme až na okraj lesa, k výrazné křižovatce vozových cest, kde zahneme vpravo. Cesta ještě krátce vystoupá a pak začne mírně klesat loukou nebo mezi křovinami, níže poté po okraji pole. Zde se stočí vlevo, projde úzkým remízkem a dál vede v přímém směru vozovou cestou mezi poli – před sebou v dálce vidíme věž kostela sv. Martina ve Mšeně. Na konci pole se cesta stočí vlevo, pak sestoupí vpravo do hlubokého úvozu. Na jeho konci, těsně před napojením na silnici, již na okraji Mšena, potkáváme 5. zastávku (Historie Mšena).

Sestoupíme kolem kapličky na silnici a jdeme po ní v přímém směru kolem koupaliště, za nímž začneme pravotočivě stoupat ulicemi Mšena. Značení nás jimi dovede zpět do centra města, kde naučná stezka končí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 17. 06. 2010 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Mělník, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 26)

 • Pepa hod.

  16stránkový pracovní sešit (pracovní listy) k naučné stezce z roku 2010 je na adrese http://www.kokorinsko.ochranaprirody.cz/res/data/200/025525.pdf (web CHKO Kokořínsko). Na vnitřní dvojstraně (str. 8-9) je mapa Cinibulkovy stezky – zákres cest se mi zdá dokonce přesnější než v běžných turistických mapách.

  Odpovědět
 • Míla hod.

  Pro kočárek to rozhodně není :-), ale stezka stojí za trošku námahy.

  Odpovědět
 • Petra hod.

  Zrovna jsem se vrátila domů z výletu. Prošla jsem si stezku s pejskem a líbila se mi. Je nahoru a dolů 🙂 Jedno místo s řetězy je velmi náročné (pejsek měl problém vylézt 🙂

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Vsadil bych se, že vím, o které místo jde 🙂 My jsme pejska museli vynést v náruči 🙂

   Odpovědět
 • Robert hod.

  Dnes jsme si prošli Cinibulkovu naučnou stezku a byla to velmi pěkná procházka a mohu jí jen doporučit. I když slibované sluneční paprsky neprošly mlhou, i tak byly podzimní scenérie úžasné. Cesta je velmi dobře značena, šli jsme jí sice v protisměru než je zde uvedený popis, ale zabloudit nešlo. Stezka má pěkné výstupy i sestupy, je občas krkolomná, ale celkově nijak náročná. Měli jsme sebou také hafana a místo s řetězy u bludiště jsme sestupovali také s pejskem v náručí, ale máme vipeta (13kg), takže to šlo. Ale prý to jde nějak obejít, alespoň jeden tatínek s malým klukem to obcházeli. Pár fotek z výletu: http://robert71.rajce.idnes.cz/Cinibulkova_naucna_stezka_-_20.10.2012/

  Odpovědět
 • Irena hod.

  Dobrý den, chci se zeptat jak dlouho trvá cesta stezkou?:
  Děkuji za odpověď

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, záleží na vás, jakým tempem chcete trasu projít. My osobně jsme to měli na téměř celodenní výlet od devíti do tří (nebyl důvod spěchat), a stejným způsobem pojímáme návštěvu každé stezky. Vzhledem k tomu, že je Cinibulkova stezka cca 9 km dlouhá, průměrná rychlost chůze je cca 5 km a jedná se o náročný terén, předpokládám, že by se to dalo stihnout za 3 hodiny (ale byla by to škoda).

   Odpovědět
  • Marian a Romca hod.

   Nam to trvalo presne 2hod. , ale v lete + deti znamena cas navíc a s koupanim ve Msene je to pak na cely den. 😉

   Odpovědět
 • Jan Škoda hod.

  Začátek stezky je teď poněkud zajímavější, již se nejde po silnici až do Romanova, nýbrž na druhé křižovatce zahýbá vlevo do ulice Jezerní, podél dvou rybníků dojde až k modré a zelené značce na začátku údolí, ovšem vzápětí přejde na protější stranu údolí a po kamenném schodišti vystoupá na jeho horní hranu, po níž dále pokračuje až k odbočce polní pěšiny vpravo, po níž se dojde na onu silnici před hospůdkou na začátku Romanova.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Děkujeme za doplnění, díval jsem podle vašeho popisu na mapu, kudy to vede. Je to zajímavé, o tom skalnatém údolíčku u Mšena jsme neměli tušení, vždy jsme se mu nějakou cestou vyhnuli. Věřím, že je to takhle mnohem lepší než se táhnout k Romanovu do kopce po silnici.

   Odpovědět
 • Lucie hod.

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, zda se dá stezka zahájit z Kokořínského Dolu, resp. přilehlého Autocampu Kokořín, nebo zda je nutné (či výrazně lepší) jet do Mšena.

  Děkuji

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, při pohledu na mapu zjišťuji, že autokemp Kokořín leží zcela mimo trasu, takže doporučuji se autem (nebo jinak) přesunout do Mšena. Druhou možností je projít si k nové verzi stezky navíc i její původní podobu, kterou můžete zahájit na parkovišti pod Pokličkami v Kokořínském dole. Viz https://www.stezky.info/zrusene-stezky/ns-cinibulkova-puvodni.htm. Po modré značce se odtud přesunete k Průsečné skále, kde se na soudobou trasu stezky napojíte. Po projití žlutě značeného okruhu naučné stezky (včetně Mšena) se pak vrátíte opět k Pokličkám.

   Odpovědět
 • Staadéroza hod.

  Krásná procházka, ale se psy trochu náročné (hlavně u místa s řetězem, psa jsme museli vynést). Skvělé místo na turistiku a na unavení dětí a psů…

  Odpovědět
 • zuz hod.

  Stezka je výborně značená, jen těch tabulí je dost málo (5 tabulí na 9 km) a úkoly v pracovních listech spíše pro větší děti. Prošli jsme za krásného podzimního dne s dětmi od 3 do 9 let, malí jsou hrdinové, že to celé ušli, a ti větší taky. Rozhodně jedna z nejnáročnějších stezek, které jsme kdy absolvovali. Začali jsme v deset na náměstí a vrátili se tam kolem půl čtvrté.

  Odpovědět
 • Irena hod.

  Dobrý den chtěla jsem se zeptat jak se da dostat do mšena a napojit se na ztezku když pojedeme z prahy městskou dopravou děkuji

  Odpovědět
 • Lenka hod.

  Hoj, vcera jsme si stezku vyzkouseli i s pejskem. Mame maleho spice a super chvilemi jsme poponesli jinak supr vylet. Dali jsme to za 4h a moc se nam mezi skalami libilo

  Odpovědět
 • Petr hod.

  Stezku jsme teď o víkendu šli opačným směrem než dle popisu (po směru hodinových ručiček), s malým dítětem v krosničce.

  Bludiště jsme nakonec prošli i s tou krosničkou, akorát jsme ho šli proti směru hodinových ručiček (tj. dle popisu tady). Na sestup po řetězu s dítětem na zádech jsme se necítili, tak jsme prošli tu dvacetimetrovou zkratku, prošli to popsaným směrem a nad řetězem jsme podruhé použili zkratku. S krosničkou to šlo dobře až asi na čtyří místa, kde jsme si krosničku podávali skrz úzkou průrvu (my prostorově objemnější turisté jsme se do nich museli otáčet bokem a krosnička už by se nevyšla).

  Rozhodně je to krásná procházka.

  Odpovědět
 • Ivka hod.

  Moc pěkné, místy docela náročné, ale dá se zvládnout. Super výlet. 😀

  Odpovědět
 • Gábina hod.

  Krásný výlet, stezka dobře značená, panely nezničené 🙂 Je pravda, že občas je stezka trochu náročnější 😀 Ale za tu námahu to stojí, doporučuju!

  Odpovědět
 • Eve hod.

  Krásná stezka, pro nesportovce velmi namáhavá. Šli jsme po směru hodinových ručiček, takže místo s řetězy jsme šli dolů, synové 9 a 11 v pohodě, ale sedmiletého jsem musela hodně přemlouvat, naštěstí zezdola pomohl ochotný turista. Od nádraží jsme vyrazili v 10 a zpět na náměstí jsme dorazili ve 3.
  Cestu nám ještě místy ztížili popadané stromy, u Obrazárny jich bylo asi osm u sebe.
  Výborně značeno. S dětmi si doporučuji ohlídat, aby vpředu šel vždy někdo starší, stezka má tendence občas prudce změnit směr, tak ať vám děti někam nezahučí 🙂
  Kvalitní obuv a hodně vody s sebou, vypili jsme jen na samotné stezce každý 1,5 litru a všechnu jsme vypotili 😀
  Z Prahy spojení z Ládví autobusem do Mělníka a pak lokálkou do Mšena.

  Odpovědět
 • Jirka hod.

  Skvělá stezka, velmi dobře značená. Nádherná příroda. Krásných 2,5 hodiny, hodně jsme fotili. Nemělo to chybu, krásně jsme si to užili.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář