vzpomínáme

Pionýrská naučná stezka

Hodnocení:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
zatím žádný
Pionýrská naučná stezka

zrušená stezka

Již vzhledem ke svému názvu dávno neexistující naučná stezka, zřízená v roce 1979 Okresním vlastivědným muzeem v Mělníku k 30. výročí vzniku PO SSM. Posláním naučné stezky bylo „usnadnit mládeži cestu za poznáváním přírody, památek a zajímavostí kraje, ve kterém žije“. Byla okružní, procházela územím mezi Mělníkem a obcemi Lhotka a Mělník-Chloumek.

Poněkud fádní trasu poli a lesy oživují menší romantické skalní pískovcové výchozy v okolí Lhotky (hranice CHKO Kokořínsko je odtud nedaleko). K nejzajímavějším místům na trase patří skalní byt ve Lhotce, kostel Nejsvětější Trojice v Chloumku a barokní kaple sv. Jana Nepomuckého na vrchu Chloumeček.

Naučná stezka neměla informační panely, v terénu byla údajně umístěna pouze čísla zastavení a doprovodný text byl uveden v tištěném průvodci, který se nám ale bohužel nepodařilo sehnat (ani u tehdejšího zřizovatele, tedy Okresního muzea v Mělníku). Při naší návštěvě jsme po stezce již nenašli ani stopu. Základní informace jsme převzali z průvodce Máchův kraj (vydala Olympia, 1985).

Skok na: Seznam zastávek | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Mělník
Začínala a končila:
MĚLNÍK, železniční stanice, Nádražní ul.
Délka:
15 km
Zastávek:
19
Značení trasy:
bez vlastního značení, vedla převážně po turisticky značených trasách (žluté a červené), některé úseky byly bez značení
Vznikla:
1979
Tvůrce stezky:
Okresní vlastivědné muzeum v Mělníku
Naše návštěva:
duben 2004
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
v terénu po ní není ani památky

Seznam zastávek

 1. Bývalý hostinec U Vaňků – místo připomínající dělnické hnutí
 2. Blata – zajímavosti této městské čtvrti Mělníka
 3. Geologické poměry
 4. Potok Pšovka
 5. Kokořínský důl
 6. Lhotka
 7. Skalní byt ve Lhotce
 8. Lesní rostliny
 9. Lesní rostliny
 10. Lesní rostliny
 11. Lesní společenstva a lesní škůdci
 12. Lesní školky – pěstování sazenic
 13. Chloumek, kostel sv. Trojice
 14. Střelnice ČMS
 15. Umělá nora
 16. Porost borovice banksovky, lesní zvěř a ptactvo
 17. Vrch Chloumek, třetihorní vyvřelina, kostelík sv. Jana Nepomuckého
 18. Pohled z vyhlídky od kostela (Říp, průmyslové stavby v Mělníku)
 19. Vinohradnictví

Popis trasy

Mělník (nádraží) → Lhotka → Chloumek → Mělník (nádraží)

Naučnou stezku zahajujeme před železniční stanicí Mělník, v Nádražní ulici. Stezka nebyla značena a žádné zjevné pozůstatky po ní se nezachovaly, proto si tedy alespoň projdeme její trasu a umístění zastávek zmíníme jen přibližně.

Po východu z nádražní budovy zahýbáme ulicí vlevo, zároveň se žlutou turistickou značkou, které se budeme v první zhruba třetině trasy držet (až do obce Lhotka). Poměrně rušnou ulicí dojdeme až ke křižovatce. Zde někde byla zřejmě 1. zastávka, ale bývalý hostinec U Vaňků se nám objevit nepodařilo, pokud vůbec ještě stojí. Před dvaceti lety byl údajně součástí autobusového nádraží.

Dál přejdeme železniční přejezd a pokračujeme ulicí rovně, a po asi 100–200 metrech odbočujeme šikmo vpravo postranní uličkou Hleďsebskou. Ta vede mezi domy, přejde křižovatku a postupně se změní v prašnou vozovou cestu a vyjde z okrajové zástavby mezi zahrádky a pole. Zde někde jsme minuli 2. zastávku.

Dál pak pokračuje mezi lány polí, téměř stále přímo a rovně, až k první skupince stromů a křižovatce polních cest, kde se přímo před námi ve směru příchodu nachází psí hřbitov. Zde cesta udělá malé levotočivé esíčko, ale hned se opět vyrovná a dál pokračuje opět stejným směrem. Zpočátku jdeme opět mezi poli, posléze se k nám zleva přidá les.

Tři a půl kilometru od Mělníka mineme rozcestí „Bílé břehy“ (možná 3. zastávka), jdeme ale stále rovně po žluté, později středem úžšího pásu pole, až na křižovatku vozových cest (rozcestí Čepička – pozor, rozcestník není přímo na křižovatce, ale vlevo u kraje lesa). Zde žlutá značka odbočuje vlevo a dál vede spíše jako pěšina na rozhraní lesa (vlevo) a pole. Les brzy skončí a my jdeme opět mezi poli. Za nimi se k nám zprava přidá les a cesta se začne více podobat vozové a mírně klesá zahlubujícím se úvozem. Někde v tomto úseku byly zřejmě zastávky 4, 5 a 6.

Sejdeme až ke skupince chatiček, kolem kterých projdeme. Za oplocením vozová cesta zatáčí vpravo. Zde opustíme žlutou značku, která uhýbá ostře vlevo, a začneme klesat nijak neznačenou asfaltkou přímo mezi domy obce Lhotka. Po pár metrech přicházíme ke „skalnímu bytu“ (upozorňují na něj i směrovky KČT), kterého si všimneme po pravé straně (jednopatrová chaloupka vytesaná do pískovcového bloku, s nabíleným průčelím). Tuto pozoruhodnou stavbu v době naší návštěvy využíval oddíl dětí a mládeže, který nám umožnil se podívat dovnitř a poskytl výklad. Krátkou expozici tvořila malá světnice s dvěma okny, výklenkem pro poličku, původním stolem a novější pecí. Na stěně bylo možné si prohlédnout několik archivních fotografií. Ve druhé menší místnosti byly vystaveny různé předměty denní potřeby našich předků. Místnost v prvním patře nebyla přístupná. O této pozoruhodné stavbě informovala 7. zastávka.

Od skalního bytu klesáme uličkou dolů obcí (cestou si rovněž všimneme dalších skalních obydlí téměř na každém dvoře, využívaných dnes zřejmě převážně jako kůlny apod.). Dole se napojíme na hlavní ulici, po níž pokračujeme vlevo napříč obcí, až k rozcestí, kde se k nám zleva opět přidá žlutá turistická značka a zároveň se napojíme na červenou. Ta nás bude následně provázet až do Chloumku.

Od rozcestí jdeme tedy vlevo po červené značce, opustíme hlavní ulici a jdeme zpočátku kolem stavení, dále se stezka oddělí od žluté a stáčí se vpravo. Nyní jdeme vozovou cestou, vlevo máme zalesněný svah s několika skalními výchozy, vpravo je oplocení okrajových zahrad. Dále začneme stoupat lesem. Posléze vyjdeme z lesa a pokračujeme travnatou pěšinou podél úzkého pásu stromů, vpravo je pole. Dále se cesta zahlubuje do úvozu zarostlého travou a křovinami. Dále přejdeme panelovou cestu a pokračujeme naproti lesní cestou (z volného úseku tedy znovu vstoupíme do lesa). Po asi 200–300 metrech narazíme na hlavní rušnou silnici. Opět ji přejdeme a téměř naproti (spíše vlevo) se znovu ponoříme do lesa (stále jdeme po červené značce). V úseku mezi Lhotkou až sem byly zastávky 8-12.

Po asi 400 metrech červená značka odbočuje vpravo. Projdeme zbývajícím úsekem lesa a vyjdeme na malé prostranství u Lesní ulice v místní čtvrti Mělníka Chloumek. Naproti vidíme kostel Nejsvětější Trojice (13. zastávka). Vyjdeme na ulici a zahneme po ní vpravo. Jdeme asi 100 metrů k rozcestí červené, žluté a zelené značky. Zde opustíme červenou značku a zahýbáme po zelené a žluté vpravo opět do lesa.

Na dalším rozcestí opustíme zelenou a pokračujeme rovně po žluté, až na kraj lesa u střelnice (14. zastávka). Odtud dále jdeme vlevo lesním průsekem s elektrickým vedením zpět do Chloumku (v tomto úseku zastávky 15 a 16). Při příchodu k silnici se dáme vlevo, a zakrátko odbočujeme vpravo vzhůru, k nevysokému vrchu Chloumečekkaplí sv. Jana Nepomuckého (17. a 18. zastávka).

Vrátíme se z vršku zpět na silnici a pokračujeme vpravo do města. Brzy přijdeme znovu k rozcestí s červenou, zelenou a žlutou značkou, kde jsme byli už předtím, nyní zde však zahneme vpravo po červené a začneme klesat Chloumeckou ulicí mezi rodinnými domky. Níže opustíme zástavbu a poněkud rušnější silnicí mezi poli a vinicemi (19. zastávka) míříme stále rovně, k panoramatu Mělníka přímo před sebou. Níže opět vstoupíme mezi domy, přejdeme po přejezdu železniční trať a hned za ní odbočíme vlevo do Nádražní ulice, která nás zavede zpět k železniční stanici Mělník, kde jsme procházku po stezce začínali.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 10. 02. 2010 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Mělník, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář