vzpomínáme

Naučná stezka Mokřady dolní Liběchovky

Hodnocení:
(počet hlasů: 7)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Mokřady dolní Liběchovky (stará verze)

stará verze naučné stezky, nahrazena v plném rozsahu naučnou stezkou Mokřady Pšovky a Liběchovky

Krátká naučná stezka procházející částí přírodní rezervace Mokřady dolní Liběchovky, nacházející se na území CHKO Kokořínsko, u obce Želízy na Mělnicku. Trasa lužním lesem v záplavovém území potoka Liběchovky vedoucí buď pěšinou, nebo po povalovém chodníku přes podmáčený terén, seznamovala s přírodními poměry a významem mokřadů v krajině a faunou a flórou tohoto biotopu v povodí Liběchovky a Pšovky.

Stezka byla za ideálního stavu krátká a nenáročná. Protože však byla velmi náchylná k poškození (povodněmi, ale i vandaly), mohli jste tak jako my narazit pouze na fragmenty podemletých povalových chodníků, vyvrácené panely a jinak neudržovanou trasu. Jak bylo uvedeno na bývalém webu Správy CHKO Kokořínsko, z důvodu velké finanční náročnosti se stezka v té době rekonstruovala méně často než dříve, s tím, že tam byly ke stažení náhledy všech informačních tabulí k vytisknutí (to už neplatí). Jinou kapitolou pak byla samotná trasa, která byla kompletně schůdná jen za normálního vodního stavu.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Mělník
Začínala a končila:
obec ŽELÍZY, údolí potoka Liběchovky, na trase modré a žluté turistické značky, mezi rozcestím ŽelízyŽelízy, BUS
Délka:
300 metrů
Zastávek:
7
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2001
Tvůrce stezky:
Správa CHKO Kokořínsko
Naše návštěva:
květen 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
stezka velmi poničena

Seznam zastávek

 1. Mokřady Liběchovky a Pšovky
 2. Rákosiny a ostřicové porosty
 3. Mokřadní olšiny
 4. Potok Liběchovka
 5. Péče o mokřady
 6. Stojaté vody
 7. Mokřady a jejich funkce v krajině

Informační náplň

Zastávka 1: Mokřady Liběchovky a Pšovky

 • charakteristika území
 • vzácná a ohrožená flóra a fauna
 • údaje o rozloze území mokřadů – součást těchto chráněných území: CHKO Kokořínsko, PR Kokořínský důl, PP Prameny Pšovky, PR Mokřady horní Liběchovky, PR Mokřady dolní Liběchovky
Vyobrazení:
ilustrační foto

Zastávka 2: Rákosiny a ostřicové porosty

 • nepůvodní společenstva, podmíněná činností člověka
 • postupný vývoj k původnímu společenstvu – olšině
 • vrkoč bažinný
Vyobrazení:
rákosník obecný, páření šídélek velkých na stéble rákosu, plž jantarka obecná, šváb rusec laponský, vrkoč bažinný, pavouk lovčík vodní; ostřice klasnatá

Zastávka 3: Mokřadní olšiny

 • původní vegetace menších vodních toků
 • složení stromového a bylinného patra
 • fauna olšin
Vyobrazení:
čížek lesní, srpice obecná, střevlík kožitý, mnohonožka, stonožka, stínka obecná; prvosenka jarní, sasanka hajní

Zastávka 4: Potok Liběchovka

 • páteř přírodní rezervace Mokřady dolní Liběchovky
 • přirozený charakter koryta
 • fauna dna potoka, vody a okolí vodního toku
Vyobrazení:
ledňáček říční, skorec vodní, netopýr rezavý, tesařík pižmový, larva pošvatky, pstruh obecný, hrachovka říční

Zastávka 5: Péče o mokřady

 • využívání mokřadů v minulosti, obhospodařování mokřadních luk
 • návrat nevyužívaných mokřadů k čistě přírodnímu stavu
 • snaha CHKO Kokořínsko o zpomalení a usměrnění tohoto procesu z důvodu např. zachování tůní pro rozmnožování obojživelníků nebo míst výskytu chráněných rostlin
Vyobrazení:
pravidelně kosená ostřicová louka v přírodní památce Prameny Pšovky s květy prstnatce májového; část nově vybagrované tůně u Zakšína

Zastávka 6: Stojaté vody

 • v údolí Liběchovky vzácné, budování umělých tůní
 • flóra a fauna tůní, význam tůní
Vyobrazení:
čolek horský, pár ropuch obecných při páření, potápník vroubený, splešťule blátivá, bruslařka, vážka ploská, buchanka, perloočka; kosatec žlutý

Zastávka 7: Mokřady a jejich funkce v krajině

 • zdánlivá neužitečnost mokřadů
 • odvodňování mokřadů v minulosti a jejich přeměna na zemědělskou půdu nebo skládku odpadů
 • významné funkce mokřadů
 • úvaha: Co „získáme“ zničením mokřadů?
Vyobrazení:
srovnání dvou míst: skládka u Liběchovky v Tupadlích zlikvidovaná Správou CHKO Kokořínsko, a mokřadní olšina s kvetoucími blatouchy u Želíz

Popis trasy

výchozí místo → okruh mokřadem → konečné místo

Jak je již řečeno v úvodu, stezku bylo poměrně obtížné nalézt – přestože jsme věděli, že tam je a kde ji máme hledat, podařilo se nám ji napoprvé minout, protože chyběl úvodní panel (u hlavní asfaltky). Počátkem naučné stezky tak byla úzká zarostlá pěšina odbočující (ve směru z centra Želíz) vpravo do vegetace, doplněná povalovým chodníkem. Malým územím vedla pouze pěšina naučné stezky, takže zabloudit se nedalo.

Trasa měla tvar písmene „U“ obráceného vzhůru nohama. Začínala v jeho pravé části, a vedla střídavě pěšinou a povalovým chodníkem proti proudu potoka, zpočátku rovně, po asi 100 metrech (v zakřivení koryta potoka) se stáčela vlevo (zde byla stále znatelná pěšina nebo povalový chodník). U dalšího oblouku potoka (zde byla zastávka Potok Liběchovka) se od něj trasa již odkláněla, odbočovala vlevo a nevýrazným travnatým úsekem mezi křovinami, rovnoběžně s první třetinou trasy (a kolem zastávky Péče o mokřady), se vracela zpět na asfaltovou komunikaci, kde naučná stezka začínala. V tomto úseku již nebyl povalový chodník, a cesta byla místy podmáčená.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 05. 01. 2013 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Mělník, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář