Ekologická naučná stezka Košinka a Dendrologická naučná stezka

Hodnocení:
(počet hlasů: 16)
Komentáře:
2
Ekologická naučná stezka Košinka a Dendrologická naučná stezka

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka se nachází v parku Pod Korábem v Praze-Libni na pravobřežním svahu údolí Vltavy, nad sportovním areálem Košinka. Má dvě části – naučnou stezku s ekologickou tématikoudendrologickou stezku (tabule u známých i neobvyklých druhů stromů), doplněné navíc geologickou expozicí (ukázkou nejvýznamnějších hornin České republiky).

Stezka je vedena po asfaltových parkových cestách. Trasa není značena, ani konkrétně určena, ale zastávky obou částí stezky jsou rozmístěny tak, že je lze jednou konkrétní trasou procházet vzestupně od jedničky do konce. V podstatě ale stezka využívá celé plochy parku, takže není nutné chodit postupně podle čísel zastávek, ale stačí se prostě procházet po parku s hezkým výhledem na Libeň a zastavovat se na přeskáčku u tabulí, které potkáme. V každém případě vedou oba tematické okruhy naučné stezky souběžně, takže při procházení trasy potkáváme postupně 1.–10. panel ekologické stezky a 1.–24. panel stezky dendrologické. Na úvodním panelu je vyobrazen plánek parku s rozmístěním zastávek.

Naučná stezka je dle našeho názoru velmi povedená. Ekologická tématika je zpracována srozumitelně a výstižně, případné cizí pojmy jsou vysvětleny ve slovníčku v zápatí panelu. Dendrologická stezka je pak jednoznačně nejlepší, jakou jsme kdy navštívili – její panely (opět srozumitelné a výstižné) jsou umístěny přímo u popisovaných stromů tak, že i laikovi je jasné, o který strom v jeho okolí jde. Ve spodní části parku je pak umístěna geologická expozice – 10 balvanů jednotlivých hornin vystavených podél parkové cesty, doplněných informačním panelem se stručnými informacemi o každé hornině.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 8
Začíná a končí:
PRAHA 8-LIBEŇ, park Pod Korábem, začátek Korábských schodů ve směru z Kašparova náměstí
Délka:
cca 1 km
Zastávek:
10 zastávek ekologické stezky + 24 tabulek dendrologické stezky + 1 panel geologické expozice
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
červen 2010
Tvůrce stezky:
RNDr. Dominika Dobrylovská
Naše návštěva:
červen 2010
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

Ekologická naučná stezka

 1. Úvodní panel
 2. Atmosféra
 3. Odpady
 4. Chráněná území Prahy 8
 5. Fauna a flóra města
 6. Vztahy organismů v přírodě
 7. Specifické případy znečištění
 8. Hydrosféra
 9. Městské mikroklima
 10. Půda

Dendrologická naučná stezka

 1. Javor tatarský
 2. Javor jasanolistý
 3. Javor babyka
 4. Jilm vaz
 5. Smrk pichlavý
 6. Bříza bělokorá
 7. Modřín opadavý
 8. Dub letní
 9. Třešeň ptačí
 10. Dub červený
 11. Habr obecný
 12. Javor mléč
 13. Javor klen
 14. Jalovec čínský
 15. Jasan pensylvánský
 16. Mahalebka obecná
 17. Lípa srdčitá
 18. Sakura ozdobná
 19. Jabloň purpurová
 20. Pajasan žláznatý
 21. Borovice vejmutovka
 22. Borovice černá
 23. Borovice lesní
 24. Douglaska tisolistá

Geologická expozice

 1. Žula
 2. Čedič
 3. Znělec
 4. Ryolit
 5. Melafyr
 6. Pískovec
 7. Vápenec
 8. Kontaktní rohovec
 9. Rula – ortorula
 10. Skarn

Informační náplň

Zastávka 1: Úvodní panel

Vyobrazení:
severní část území parku (historické foto); plánek parku s vyznačením zastávek obou okruhů naučné stezky

Zastávka 2: Atmosféra

 • složení a význam atmosféry Země
 • kyslík
 • oxid uhličitý
 • znečištění atmosféry
 • kvalita ovzduší v Praze
Vyobrazení:
graf složení atmosféry; koloběh plynů v atmosféře; melanom

Zastávka 3: Odpady

 • odpad jako vynález člověka
 • dělení odpadů dle původu a nebezpečnosti
 • zneškodňování odpadů
  • spalování
  • skládkování
  • kompostování
  • recyklace
 • odpady v Praze
Vyobrazení:
graf procentního množství odpadů; spalovna Malešice; barevné kontejnery na tříděný odpad

Zastávka 4: Chráněná území Prahy 8

 • obecné dělení chráněných území dle velikosti a významu
 • výpis jednotlivých chráněných území v Praze 8
Vyobrazení:
mapa Prahy 8 s vyznačením chráněných území; přírodní rezervace Podhoří; přírodní památka Prosecké skály

Zastávka 5: Fauna a flóra města

 • specifický ekosystém města
 • fauna
 • flóra
Vyobrazení:
někteří zástupci vyjmenovaných živočichů a rostlin; funkce stromu

Zastávka 6: Vztahy organismů v přírodě

 • vnitrodruhové vztahy
 • mezidruhové vztahy
 • další příklady vztahů
Vyobrazení:
ilustrační fotografie některých zmíněných vztahů

Zastávka 7: Specifické případy znečištění

 • světelné znečištění
 • znečištění hlukem
 • elektrosmog
Vyobrazení:
ilustrační fotografie

Zastávka 8: Hydrosféra

 • charakteristika a význam vody v přírodě
 • rozdělení zásob vody na Zemi
 • nedostatek pitné vody
 • znečištění vody
 • nevhodné zásahy do vodního režimu
Vyobrazení:
rozdělení zásob vody na Zemi; koloběh vody v přírodě; nádrž postižená eutrofizací a přemnožením sinic

Zastávka 9: Městské mikroklima

 • co ovlivňuje městské mikroklima
  • teplota
  • vlhkost
  • vítr
  • znečištění
 • slovníček cizích pojmů
Vyobrazení:
rozrazil rozprostřený; ilustrační fotografie

Zastávka 10: Půda

 • charakteristika a vznik půdy
 • půdní horizont
 • ohrožení půdy
 • městská půda v Praze
Vyobrazení:
příklady půdních organismů; půdní profil hnědozemě; různorodost půdních barev

Popis trasy

okruh parkem Pod Korábem v Praze-Libni

Naučná stezka se nachází v parku Pod Korábem v Praze 8, ohraničeném ulicemi Krejčího, Konšelská, Primátorská, Kandertova a Korábskými schody. Začíná na Kašparově náměstí u Základní školy Bohumila Hrabala, na počátku parkové cesty klesající ke Korábským schodům. Panel 1. zastávky je asi 30 metrů od náměstí hned za koncem plotu první zahrady na levé straně.

Jak je již řečeno v úvodu, naučná stezka pokrývá téměř celou plochu parku. Jednotlivé zastávky obou částí stezky jsou sice rozmístěny tak, že je lze jednou konkrétní trasou procházet vzestupně od jedničky do konce, ale není to v žádném případě nutné. Proto zde místo obvyklého textového popisu uvádíme pouze odkaz na plánek parku s vyznačením zastávek (naleznete ho pouze na úvodním informačním panelu). Pro poctivé projití celé stezky doporučujeme vytisknout a vzít s sebou, ale orientace i bez něj není složitá.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 11. 07. 2010 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 2)

 • Ivana hod.

  Velmi příjemná stezka se spoustou laviček k posezení
  s výhledem na Prahu. Jen škoda, že vandalové si našli cestu i sem a některé informační panely jsou mírně poničené. I tak příjemný zážitek.

  Odpovědět
 • Petr Uher hod.

  Ve čtvrtek 15. června jsem prošel Ekologickou NS Košinka a Dendrologickou NS, jedině geologická expozice je kompletní, na ekologické stezce je pouze pět panelů (3, 4, 8, 9 a 10) a dendrologická stezka neexistuje, všech čtyřiadvacet tabulek bylo z terénu před několika lety odstraněno prý z důvodu údržby trávníku.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář