Naučná stezka Přírodním areálem Botanické zahrady Praha

Hodnocení:
(počet hlasů: 10)
Komentáře:
1
Naučná stezka Přírodním areálem Botanické zahrady Praha

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka prochází územím ve správě Botanické zahrady mezi pražskými částmi TrojaBohnice, ve svahu tzv. trojské kotliny. Stezka krom stručného představení venkovních expozic Botanické zahrady seznamuje s chráněnými územími na trase (přírodní památka Salabka, přírodní památka Havránka, přírodní památka Velká skála), a také obecně s historií trojské kotliny (pastevectví, vinařství).

Vede převážně po kvalitních vozových či lesních cestách, místy pěšinách. Na trase jsou dvě větší stoupání – jednak výstup z Troje k Bohnicím, a dále z údolí potoka Haltýře k Velké skále. Příjemná procházka je doplněna instalacemi výtvarníka Lukáše Gavlovského – dětské hřiště, zvukové objekty.

Stezka je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, bohužel před 5. zastávkou není zamalována šipka značení starší verze stezky, a zbytečně tak mate návštěvníky.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 7
Začíná:
PRAHA-TROJA, Nádvorní ulice, nedaleko vchodu do Botanické zahrady Praha
Končí:
PRAHA-TROJA, křižovatka ulic Trojská a Pod Havránkou
Délka:
3 km
Zastávek:
11
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
2006 (jako rekonstrukce starší verze)
Tvůrce stezky:
Botanická zahrada hl. m. Prahy
Naše návštěva:
červen 2007
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
zastávka 11 nenalezena

Seznam zastávek

 1. Úvod
 2. Co je za plotem?
 3. Pískovna
 4. Salabka
 5. Les nad dětským hřištěm
 6. Haltýř
 7. Velká skála
 8. Protierozní opatření na Pusté vinici
 9. Pustá vinice – panorama
 10. Pustá vinice
 11. Trojská vinice

Informační náplň

Zastávka 1: Úvod

 • uvítání na naučné stezce
 • stručný popis trasy a náplně stezky, instalace výtvarníka Lukáše Gavlovského
 • údržba a přístupnost stezky
 • výtah z návštěvního řádu
Vyobrazení:
plánek stezky, tématické fotografie z trasy stezky

Zastávka 2: Co je za plotem?

 • informace o připravovaných venkovních expozicích Botanické zahrady
 • zpřístupněné a provozní části Botanické zahrady
Vyobrazení:
mokřad v zásobní zahradě, pivoňková louka; plánek stezky, generel Botanické zahrady

Zastávka 3: Pískovna

 • sedimentační činnost bývalého řečiště Vltavy
 • pískovna – geologická minulost
 • areál dětského hřiště v podobě keltského oppida
 • Lukáš Gavlovský o dětském hřišti
 • výtah z návštěvního řádu
Vyobrazení:
5 časosběrných fotografií výstavby dětského hřiště; výtvarník Lukáš Gavlovský; plánek stezky

Zastávka 4: Salabka

 • geologický podklad Salabky
 • vřesoviště Salabka – flóra
 • cílené vypásání Salabky ovcemi a kozami
 • vinice a usedlost Salabka
 • Pazderka
 • výtah z návštěvního řádu
Vyobrazení:
vřes obecný, válečka prapořitá, ovsíř luční, hlaváč bledožlutý, štírovník růžkatý, metlička křivolaká, máčka ladní; usedlost Salabka a okolí na historické mapě; usedlost Salabka na historické fotografii; plánek stezky

Zastávka 5: Les nad dětským hřištěm

 • přírodní areál Botanické zahrady
 • z jaké doby pocházejí zdejší lesy, jak vypadala krajina předtím
 • druhové složení lesa
 • poznávání druhů stromů
 • instalace „Les plný zvuků“ Lukáše Gavlovského – xylofon, zvukovod
Vyobrazení:
les nad dětským hřištěm, jeden z prvních návrhů na xylofon; 3 časosběrné fotografie výroby xylofonu; historická mapa Troje; historické fotografie Troje (práce na poli); plánek stezky

Zastávka 6: Haltýř

 • údolí Haltýře, prameniště
 • mokřadní vegetace
 • možnost přerušit zde chůzi po naučné stezce
Vyobrazení:
lilek potměchuť, kopřiva dvoudomá, devětsil bílý, přeslička bahenní, tužebník jilmový, vrbovka chlupatá; údolí nad prameništěm Haltýře (foto), prameniště Haltýř (akvarel, Radka Josková); historická mapa (výřez z indikační skici stabilního katastru 1840); plánek stezky

Zastávka 7: Velká skála

 • geologicky nejzajímavější a nejvýše položené místo na trase naučné stezky
 • geologická minulost a složení Velké skály
 • vegetace Velké skály
Vyobrazení:
vrcholové partie Velké skály, 4 časosběrné letecké snímky Velké skály demonstrující postupný rozvoj okolní zástavby (z let 1953, 1975, 1996 a 2004); plánek stezky

Zastávka 8: Protierozní opatření na Pusté vinici

 • erozní rýha způsobená neukázněnými cyklisty
 • realizace protierozních opatření
Vyobrazení:
erozní rýha na vřesovišti Pustá vinice způsobená neukázněnými cyklisty a jezdci na koních (4 tématické fotografie); plánek stezky

Zastávka 9: Pustá vinice – panorama

 • Stromovka
 • Trojský statek
 • zahrady trojského zámku
 • zámek Trója
 • vinice svaté Kláry
 • Pustá vinice
Vyobrazení:
viditelné panorama s popisem význačných staveb

Zastávka 10: Pustá vinice

 • součást přírodní památky Havránka
 • původně vinice, dnes vřesoviště
 • flóra vřesoviště
 • výhled z Pusté vinice
 • usedlost Havránka
Vyobrazení:
vřes obecný, metlička křivolaká, jestřábník chlupáček, řebříček obecný, zvonek okrouhlolistý, paličkovec šedavý, máčka ladní; pasoucí se stádo; Pustá vinice na výřezu z indikační skici stabilního katastru (z r. 1840), panorama na Pusté vinici v době pastvy; plánek stezky

Zastávka 11: Trojské vinice

v místě, kde měla být, jsme ji nenalezli

Popis trasy

Praha-Troja → Salabka → Velká skála → Praha-Troja

Naučná stezka začíná v Nádvorní ulici, nedaleko vstupu do venkovních expozic Botanické zahrady. Dostaneme se sem nejlépe autobusem MHD od stanice metra trasy C „Nádraží Holešovice“ k zoologické zahradě, a poté Trojskou ulicí vzhůru podle ukazatelů směr „Venkovní expozice“.

Úvodní panely stezky nalezneme v Nádvorní ulici nedaleko od křižovatky s Trojskou, v místě, kde z ulice odbočuje vlevo vzhůru vozová cesta. Právě touto cestou vzápětí začneme stoupat hlubokým úvozem. Po asi 100 metrech přijdeme k vratům, kde nacházíme 2. zastávku.

Zde se stezka stáčí vlevo a dále asi 300–400 metrů stoupá zahloubeným úvozem, až k netradičně pojatému dětskému hřišti v podobě keltského oppida vybudovanému v bývalé pískovně. Ještě před hřištěm opustíme vozovou cestu a zahneme vlevo. Zde nacházíme 3. zastávku. Za ní odbočujeme znovu vlevo do lesa a pokračujeme užší asfaltovou cestou. Ta nás po asi 200 metrech dovede na okraj přírodní památky Salabka (stráň vlevo pod námi), kde nacházíme 4. zastávku (je zde rovněž stolek s lavicí).

Pokračujeme dál vzhůru asfaltovou cestou. Pozor: po cca 100 metrech, před příchodem ke křižovatce, za níž vidíme další panel naučné stezky, je chybně umístěna šipka naučné stezky ukazující vlevo. Tato šipka patřila k dřívější verzi této stezky, a omylem nebyla zamalována. Stezka dál vede rovně!

Za křižovatkou tedy přicházíme k 5. zastávce, která je v okolí doplněna několika zajímavými objekty z dílny výtvarníka Lukáše Gavlovského: jednak „vzorkovnicí“ určenou k poznávání druhů stromů podle dřeva, a také tzv. zvukovými objekty instalace „Les plný zvuků“ (dřevěný xylofon, a o kus dál zvukovod a hlásná trouba). Zastavte se a pohrajte si! 🙂

Pokračujeme dál rovně až na křižovatku u oplocení, kde odbočujeme vlevo. Na další křižovatce po asi 50 metrech se stáčíme vpravo. Po dalších asi 50 metrech, v místě, kde asfaltová cesta zatáčí vlevo, pokračujeme rovně širokou pěšinou, vedoucí jakoby po okraji terénní vlny, která nás v přímém směru dovede až k pokladně a parkovišti areálu Sever Botanické zahrady. Zde se sice ztratí značení naučné stezky, nicméně trasa vede stále rovně, tzn. obejde budku pokladny a pokračuje za ni užším koridorem mezi vysokým valem okraje parkoviště po levé straně a oplocením po pravé. Na konci tohoto úseku je v oplocení branka s nápisem „Průchod na trasu naučné stezky“. Projdeme jí tedy, a pokračujeme rovně dolů úzkou pěšinkou mezi keři (za tabuli přírodní památky). Sestoupíme do nehluboké rokle a pokračujeme jí vpravo dolů.

Po asi 150–200 metrech sestoupíme až k prameništi potoka Haltýř, nad nímž je umístěna 6. zastávka (k prameništi můžeme odbočit vpravo dolů a pak se sem vrátit). Za zastávkou pokračujeme cestou rovně, která nyní začíná prudce stoupat do úbočí rokle. Po výstupu z ní na rozhraní vysokého lesa odbočujeme vlevo. Dále, nyní již mírněji, stoupáme, až k chatové osadě, po jejímž okraji dorazíme na malé prostranství, kde nacházíme 7. zastávku. Samotná Velká skála, o níž informuje, je za lesíkem přímo před námi ve směru příchodu ke křižovatce, s označením přírodní památky. Pokud tedy chcete tuto pamětihodnost zhlédnout, stačí projít kolem křovin a pokračovat pár desítek metrů lesem k severu, pěšinou odbočující vpravo ze zelené turistické značky. Svah se mírně zvedá až k samotnému skalnatému vrcholku. Výstup není dlouhý ani obtížný.

U zastávky 7 zahýbáme (od původního směru příchodu sem) vpravo, uzounkou vyšlapanou pěšinkou na rozhraní lesa a volné plochy. Dále se pěšina rozšíří v mírně zpustlou vozovou cestu a začne klesat. Na křižovatce níže vede rovně, posléze se napojí na panelovku (ulice Pod Havránkou). Po ní míří vpravo dolů, ale brzy odbočuje kamenitou vozovou cestou vpravo. Hned za křižovatkou se nachází 8. zastávka. Za ní jdeme několik metrů k oplocení z kulatiny, jímž projdeme vlevo a zamíříme vyšlapanou cestou k okraji vřesoviště na Pusté vinici. Je odtud nádherný výhled na trojskou kotlinu, od Holešovic přes Stromovku a trojský zámek k vinici svaté Kláry. Výhled je doplněn informačním panelem s viditelným panoramatem a popisem nejvýznačnějších objektů. Třebaže má panel odlišný vzhled od ostatních panelů naučné stezky, je uváděn jako její 9. zastávka.

Od vyhlídky se vrátíme zpět na vozovou cestu a začneme klesat. Vozová cesta se posléze změní ve vinoucí se pěšinu, později zpevněnou stupni. Nakonec sestoupíme až do ulice Pod Havránkou. Hned při vyústění schodiště do této ulice nacházíme 10. zastávku.

Pokračujeme vpravo ulicí Pod Havránkou, která nás dovede až dolů na křizovatku s Trojskou ulicí. Zde by se měl nacházet ještě poslední panel 11. zastávky, ale nenašli jsme ho ani při opakované návštěvě.

Zde stezka končí. K výchozímu místu před zoologickou zahradou se dostaneme směrem vpravo podél zdi zahrady trojského zámku.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 24. 07. 2007 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 1)

 • Petr Uher hod.

  Na tento výlet (NS Botanické zahrady, 18.5.2023) jsem se připravoval několik posledních týdnů. Potřeboval jsem spojit čtyři verze naučné stezky v oblasti botanické zahrady v Troji (1995, 2001, 2006 a 2011) v jednu cestu, a tak bylo nutné sehnat informace z dob minulých – hodně mi pomohl text z Vašich stránek, kde ale marně hledám poslední verzi z roku 2011 (jiné panely, menší počet zastavení – devět, délka 3 km, průběh stejný jako verze 2006, zároveň došlo k rozšíření placené plochy zahrady), další podrobnosti poskytly i jiné internetové stránky, příbuzní, známí a dokonce i jedna starší zaměstnankyně Botanické zahrady. Nakonec z toho bylo deset kilometrů, což znamenalo projít téměř všechny existující cesty kolem placeného areálu a samozřejmě především díky verzi z roku 1985 jsem musel vstoupit i do zahrady. K té poslední úpravě z roku 2011 uvádím jména zastávek: 1. Popis trasy (nyní záměrně nahrazeno obrázkovou reklamou), 2. Úvozová cesta, 3. Pískovna, 4. Salabka, 5. Les nad pískovnou, 6. Haltýř, 7. Velká skála, 8. Pustá vinice, 9. Zadní Ovenec. Verze trasy z roku 2001 navíc nabízela návštěvu hradiště Na Farkách s vyhlídkami na Podhoří, nynější stezka nic takového neuvádí a ani nemůže, hradiště Na Farkách z palisád bylo před několika týdny z bezpečnostních důvodů odstraněno, ale vyhlídky zůstaly.

  Trasa nové verze se vyhýbá hřišti s prvky výtvarníka Lukáše Gavlovského, které je v placeném prostoru a v této souvislosti je průběh cesty upraven.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář