vzpomínáme

Naučná stezka V Mejtě (Nedvězí)

Hodnocení:
(počet hlasů: 1)
Komentáře:
3
Naučná stezka V Mejtě (Nedvězí)

zrušená, neudržovaná stezka

Seznamovala s CHPV „V Mejtě“ (dnes PR Mýto, součást přírodního parku Rokytka), ležícím na jihovýchodním okraji Prahy u obce Nedvězí. Osou stezky je potok Rokytka. Ta v rámci rezervace protéká úzkým zalesněným údolíčkem, kde vytváří klikaté koryto, jehož nárazové břehy jsou mnohde hluboce zaříznuty do svahu. Po pravé straně Rokytky je několik starých lůmků. Krásu území doplňuje zvláště na jaře zajímavá květena.

Stezka dnes již není udržovaná. Neměla informační panely, pouze úvodní s plánkem, a veškeré údaje se čerpaly z průvodního textu. Místa zastávek byla označena v terénu kovovými značkami NS doplněnými číslem zastávky.

Příjemná a nenáročná trasa vede zpočátku po asfaltovém a dlážděném chodníčku, a dále převážnou většinu trasy po lesních a lučních cestách a pěšinách.

Značení stezky bylo provedeno klasickými zelenobílými značkami naučných stezek. Od vzniku stezky některé původní cesty zanikly, proto je trasa v úseku slepé odbočky ke 4. zastávce těžko průchodná. V závěru stezky přehrazuje trasu oplocení rekreačního komplexu MEJTO, které je třeba obejít zleva po okraji pole.

Z Prahy se do Nedvězí dostanete autobusem MHD z konečné stanice metra A „Depo Hostivař“. Přímo na autobusové zastávce MHD „Hájová“ v Nedvězí je dosud úvodní informační panel s plánkem stezky.

Skok na: Seznam zastávek | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 10
Začínala:
PRAHA-NEDVĚZÍ, centrum obce (zastávka autobusu MHD „Hájová“)
Končila:
PRAHA-NEDVĚZÍ, rekreační komplex Mejto
Délka:
cca 2–3 km
Zastávek:
6
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek (ale již většinou zničené), stanoviště byla označena značkou s číslem
Vznikla:
cca 1985
Tvůrce stezky:
???, autor průvodního textu prom. ped. Vítězslav Jaroš
Naše návštěva:
květen 2006
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
zrušená, neudržovaná

Seznam zastávek

 1. bývalý lom
 2. vlhká až bažinatá louka v nivě potoka
 3. skalnato-travnatá plocha na horním okraji lesního svahu, s bylinným teplomilným společenstvem
 4. bývalá skládka
 5. profil svahovými hlinami na vysokém nárazovém břehu meandru potoka
 6. les

Popis trasy

Praha-Nedvězí → PR Mýto → Praha-Nedvězí

Prohlídku naučné stezky zahájíme v centru obce Nedvězí, před budovou obecního úřadu. Odtud jdeme asfaltovanou uličkou, která vede proti proudu Rokytky po jejím pravém břehu (máme ji tedy po levé straně). Míjíme domy obce, posléze přijdeme na vydlážděnou plochu, kde se vlevo nachází úvodní panel naučné stezky s vyznačením trasy. Vpravo si rovněž povšimneme směrovky „Naučná stezka“. Pokračujeme dál rovně, nyní po vozovce se zámkovou dlažbou. Vpravo je již les, vlevo je nad námi větší dům. Zde na jeho úrovni se nacházela 1. zastávka, jak nás o tom přesvědčuje tabulka s jedničkou vpravo na stromě. Dál jdeme stále rovně, Rokytka se odkloní vpravo a před námi je volný úsek vpravo s loukou, vlevo je svah s několika chatkami. Dojdeme na jejich konec a dál pokračujeme vozovou cestou po okraji louky podél někdejšího oplocení. Na konci louky, ještě před zákrutem cesty, si na stromě povšimneme tabulky s dvojkou, označující místo 2. zastávky.

Pokračujeme stále stejnou cestou. Nyní již jdeme lesem a cesta se stáčí vpravo. O pár desítek metrů dál mineme vlevo lomovou stěnu. Za ní se vyškrábeme do svahu po levé ruce až na kraj lesa, kde byla pravděpodobně umístěna 3. zastávka.

Slezeme zpátky na cestu a vracíme se zpět jakoby k Nedvězí, ale kousek za lomem odbočujeme vlevo vedlejší cestou k Rokytce. Tu překonáme po provizorní železné lávce a pokračujeme dál rovně. Zde se domníváme, že stezka původně překonávala Rokytku o pár metrů dál proti proudu, nicméně v onom místě je přechod nemožný a proto vezmeme zavděk tímhle. Z prostoru za potokem odbočovala stezka vlevo a vedla k zastávce 4. Tady narážíme na velmi zpustlý úsek, kde se většinou nezachovala žádná cesta, místy jen neznatelná pěšina. Můžeme využít ji, která odbočuje vlevo na okraji lesa před polem, nebo jít po okraji pole. O desítky metrů dál, blíže ke 4. zastávce, rozeznáme i zřejmě někdejší vozovou cestu, nyní zcela zarostlou. Sem tam uvidíme značku, která nám naznačí, že jdeme správně. Zastávka 4 se nacházela někde v prostoru částečně rekultivované skládky, její přesné umístění jsme ale nenalezli. Navíc v posledním úseku této slepé odbočky je svah nad Rokytkou natolik strmý, že prakticky znemožňuje průchod jinudy než po okraji pole. Tam však posléze narazíme na oplocená, zřejmě soukromá políčka.

Od bývalé skládky se vracíme stejnou cestou, ale všimneme si značek stezky, které vedou jen několik metrů od kraje lesa podél pole a posléze se odklánějí vpravo a začínají již volnějším lesem pozvolna klesat k Rokytce. Zde rovněž rozeznáme uzoučkou pěšinku. Pak ještě narazíme na neprůchodný úsek lesa, který ale obejdeme zleva nebo zprava a vyjdeme zpátky na vedlejší cestu, z které jsme k 4. zastávce odbočovali.

Po této cestě pokračujeme vlevo. O kus dál se zatáčí vpravo a vede pak po horní hraně lesnatého svahu nad Rokytkou, vlevo za úzkým pásem hraničních stromů je pole. Zde, zřejmě v prostoru nad širokým a hluboce zařízlým meandrem, byla 5. zastávka. Jisti si ale můžeme být až 6. zastávkou, jejíž kovová tabulka s číslem je dosud zachovaná a nalezneme ji o několik desítek metrů dál.

Nyní jdeme stále cestou blízko okraje lesa, která nás dovede k uzavřenému oplocení rekreačního objektu Mejto (chatky). Původně stezka zřejmě procházela přímo areálem, nám nezbyde než komplex zleva obejít po poli. Zakrátko se pak napojíme na silnici, po níž jdeme k hlavnímu vchodu „Mejta“. Zde někde naučná stezka končí a my pokračujeme po silnici dál, a klesáme zpátky do centra obce Nedvězí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 01. 05. 2004 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 3)

 • Karlík hod.

  Pod názvem Naučná stezka „Mýto“ je stezka funkční a plně vybavená (6 zastavení). Na tabulích ale není žádný letopočet.
  1. Obec Nedvězí – její historie a krajina
  2. PR Mýto jako součást PP Rokytka
  3. Rokytka a její meandry
  4. Přípotoční niva a geomorfologie
  5. Flora PR Mýto
  6. Fauna v okolí Velkého meandru

  Odpovědět
 • Karlík hod.

  Aha, vy to tu máte dvojmo – nová verze je pod https://www.stezky.info/naucnestezky/naucna-stezka-myto.htm

  Odpovědět
 • Petr Uher hod.

  Použil jsem Váš popis původní verze a bylo to (po letech) horší, než jsem čekal. Je pravda, že motelem Mejto, kudy stezka probíhala, se dá nerušeně projít, protože jsou vrata trvale otevřená (utržená) a plot poničený, ale jinde už to tak jednoduché není. Jak píšete na svých stránkách, je většina pozemků v okolí soukromá, po mnoha cestách se může jít pouze několik desítek metrů, protože dál jsou neprostupné, a některé cesty už nejsou k nalezení vůbec. Přesto zůstávají určité historické body, jako jsou například plechové značky, jedna taková je těsně za plotem motelu Mejto. A tak jsem si alespoň prošel celou lesní cestu vedoucí k vodní nádrži Pacov.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář