vzpomínáme

Naučná stezka Housle (stará verze do roku 2012)

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 6)
Komentáře:
6
Naučná stezka Housle (stará verze do roku 2012)

stará verze naučné stezky, nahrazena v září 2012 novou verzí

Naučná stezka procházela územím přírodní památky Housle, úzkou pískovcovou roklí a jejím nejbližším okolím na severozápadním okraji Prahy, v městské části Lysolaje. Naučná stezka seznamovala nejen s faunou, flórou a geologickým vývojem chráněného území, ale rovněž s historickým osídlováním Prahy, ochranou životního prostředí a zdravým životním stylem.

Trasa naučné stezky nebyla příliš náročná – zpočátku vedla krátce po chodníku se zámkovou dlažbou, poté pak výhradně lesními cestami a pěšinami, většinou po rovině až na jedno výrazné, ale krátké stoupání. Při naší první návštěvě v roce 2003 byla přehledně značena zelenobílými značkami naučných stezek, bohužel při následné návštěvě v srpnu 2010 jsme zjistili, že trasa je v terénu prakticky neznatelná – značení se neobnovovalo a bylo vybledlé až k neviditelnosti. V závěru naučné stezky byla trasa navíc zarostlá a zpustlá – tuto její část zjevně nikdo neprocházel a neobnovoval.

V září 2012 byla naučná stezka v této podobě zrušena a odstraněna, a nahrazena zcela novou verzí v částečně odlišné trase a s novou, atraktivnější informační náplní.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 6
Začínala a končila:
PRAHA-LYSOLAJE, pod zastávkou autobusu MHD „Lysolaje“, studánka u kapličky
Délka:
cca 2,5 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
2001
Tvůrce stezky:
ZČHB Kandík
Naše návštěva:
srpen 2003, srpen 2010, listopad 2012
Stav naučné stezky:
stezka v této podobě zrušena, v září 2012 nahrazena zcela novou verzí

Seznam zastávek

 • Zázračná studánka
 • Voda jako živel – eroze
 • Pískovna – těžba nerostného bohatství
 • Osídlení Prahy a přírodní divadlo
 • Geologický profil rokle
 • Sukcese
 • Fauna
 • Houževnatost rostlin
 • Křoviny Houslí
 • Ptáci

Informační náplň

Zastávka: Zázračná studánka

 • vodní režim v rokli, studánky a jejich zánik
 • vznik pramenů
 • spotřeba vody člověkem, průmyslové využití
 • šetření vodou

Zastávka: Voda jako živel – eroze

 • vznik rokle Housle působením vody
 • tok řeky a její vliv na krajinu (rozděleno na horní, střední a dolní tok)
Vyobrazení:
meandrující říční tok

Zastávka: Pískovna – těžba nerostného bohatství

 • těžba nerostných surovin
 • spotřeba surovin na jednoho člověka
 • pozitiva těžby rud
 • příklady míst, kde dřívější těžba přispěla k atraktivitě či neobvyklosti lokality
 • rekultivace lomů
 • současnost zdejší bývalé pískovny

Zastávka: Osídlení Prahy a přírodní divadlo

 • pravěké osídlení území dnešní Prahy a okolí (starší a střední doba kamenná, mladší doba kamenná, pozdní doba kamenná)
 • Keltové
 • Praha významným centrem Čech
 • rozvoj Prahy až do současnosti
 • náplň života Pražanů v minulosti
 • informace o přírodním divadle v rokli
 • tradice ochotnictví, jeho útlum po nástupu televize
 • vliv televizních pořadů na děti, souvislost násilí v televizi s nárůstem zločinnosti

Zastávka: Geologický profil rokle

 • stručné shrnutí informací o přírodní památce Housle
 • stručně popsaný vznik rokle a motiv ochrany
 • podrobně popsaný vývoj rokle Housle v jednotlivých geologických epochách
 • typy hornin
 • zarůstání rokle
Vyobrazení:
geologické podmínky Prahy (mapa)

Zastávka: Sukcese

 • přirozený vývoj v přírodě
 • mechy a kapraďorosty v rokli
Vyobrazení:
dvouhrotec, měřík

Zastávka: Fauna

 • význam přírodní památky pro živočichy
 • bezobratlí
 • mravenci
 • živočichové okrajů lesa, polí a luk (bělozubka, rejsek)
 • liška obecná

Zastávka: Houževnatost rostlin

 • zarůstání strže a rozrušování hornin
 • nepůvodní problematické dřeviny (trnovník akát, smrk ztepilý)
 • stavba stromu
 • typy zakořenění

Zastávka: Křoviny Houslí

 • zalesňování okolí rokle
 • bez černý
 • význam a funkce křovin

Zastávka: Ptáci

 • ochrana ptactva
 • ptáci vyskytující se na území PP Housle
 • lovná zvěř
 • myslivost

Popis trasy

Praha-Lysolaje → rokle Housle → Praha-Lysolaje

Naučná stezka začínala v Lysolajích u kapličky Panny Marie Sedmibolestné, u níž byla úvodní zastávka Zázračná studánka. Dále stezka vedla lesním úsekem, kde se za rozdvojením cest nacházela zastávka Voda jako živel – eroze. Na konci lesa před kotlinou bývalé pískovny byla zastávka Pískovna – těžba nerostného bohatství.

Za kotlinou naučná stezka znovu vstoupila do lesa, a dál vedla dnem rokle až na její konec, postupně míjejíc zastávky Osídlení Prahy a přírodní divadlo, Geologický profil rokle, Sukcese, Fauna, a Houževnatost rostlin.

Od slepého konce rokle se vracela stejnou cestou zpátky, ale ještě před opětovným vstupem do travnaté kotlinky pískovny se stáčela téměř v úhlu 180° vpravo a začala stoupat úbočím rokle, spolu s modrou turistickou značkou, která po okraji srázu nad roklí posléze dorazila na malou loučku, kde byla zastávka Křoviny Houslí. Dále vedla po vozové cestě vlevo, jakoby zpět k Lysolajím. Po asi 300 metrech, v ostré pravotočivé zatáčce vozové cesty, byla zastávka Ptáci.

Dále vystoupala cestou k poli, na jehož okraji odbočovala vlevo a vedla na rozhraní lesa a pole. Tuto část stezky evidentně nikdo neprocházel, byla zpustlá, zarostlá kopřivami a značení bylo také nevýrazné, většinou jsme je objevili až tehdy, když jsme rozhrnuli větve křovisek. O kus dál naučná stezka odbočovala vlevo, zcela neznatelnou cestou po okraji srázu rokle, klesala a prodírala se hustým porostem. V závěru klesla prudčeji do travnaté kotlinky bývalé pískovny, odkud pak vedla vpravo do Lysolají, k výchozímu místu u kapličky.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 30. 10. 2010 v rubrikách Naučné stezky v Praze. Aktualizace textu na této stránce: říjen 2010.

Komentáře (celkem: 6)

 • Michail

  Publikováno hod.

  11. 1. 2012. Stezku lze projít, ale značení je nevýrazné, některé panely uříznuté, některé zřejmě chybí. Dělá dojem „naučné stezky v likvidaci“. Škoda.

  Odpovědět
 • Jan Škoda

  Publikováno hod.

  Dnes jsem stezku zkoušel projít, našel jsem ale jen dva panely. Jinak samé prázdné sloupky, ovšem vypadají jako čerstvě natřené, takže možná probíhá rekonstrukce.
  Navíc – u zázračné studánky jsou panely dva, jeden s chemickým rozborem vody (možná nepatří ke stezce), druhý s historií obce Lysolaje (není tady zmíněn).

  Odpovědět
  • Tom

   Publikováno hod.

   Dobrý den, děkuji za aktuální informace a doplnění. Pokud si pamatuji, ten panel s chemickým rozborem vody tam byl (ale do naučné stezky jsme ho nezahrnuli, brali jsme ho spíš jako informativní ke studánce). Na panel o Lysolajích si nevzpomínám, zřejmě je nově instalován. Uvidíme, jak dopadne rekonstrukce (pokud se opravdu chystá).

   Odpovědět
 • Milan

  Publikováno hod.

  Rekonstrukce stezky prý snad probíhá (proběhla?). Chci se tam vypravit – při mé poslední návštěvě se nedalo do rokle ani vejít.

  Odpovědět
 • Lucie Matulova

  Publikováno hod.

  Ano stezka je nově zrekonstruovaná i s dřevěným bludištěm pro děti a upravenou vyhlídkou! Otevřena byla v programu Blíž přírodě 20. září 2012.
  Za ČSOP Lucie Matulová

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentář