vzpomínáme

Naučná stezka Housle (stará verze do roku 2012)

Hodnocení:
(počet hlasů: 6)
Komentáře:
6
Naučná stezka Housle (stará verze do roku 2012)

stará verze naučné stezky, nahrazena v září 2012 novou verzí

Naučná stezka procházela územím přírodní památky Housle, úzkou pískovcovou roklí a jejím nejbližším okolím na severozápadním okraji Prahy, v městské části Lysolaje. Naučná stezka seznamovala nejen s faunou, flórou a geologickým vývojem chráněného území, ale rovněž s historickým osídlováním Prahy, ochranou životního prostředí a zdravým životním stylem.

Trasa naučné stezky nebyla příliš náročná – zpočátku vedla krátce po chodníku se zámkovou dlažbou, poté pak výhradně lesními cestami a pěšinami, většinou po rovině až na jedno výrazné, ale krátké stoupání. Při naší první návštěvě v roce 2003 byla přehledně značena zelenobílými značkami naučných stezek, bohužel při následné návštěvě v srpnu 2010 jsme zjistili, že trasa je v terénu prakticky neznatelná – značení se neobnovovalo a bylo vybledlé až k neviditelnosti. V závěru naučné stezky byla trasa navíc zarostlá a zpustlá – tuto její část zjevně nikdo neprocházel a neobnovoval.

V září 2012 byla naučná stezka v této podobě zrušena a odstraněna, a nahrazena zcela novou verzí v částečně odlišné trase a s novou, atraktivnější informační náplní.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 6
Začínala a končila:
PRAHA-LYSOLAJE, pod zastávkou autobusu MHD „Lysolaje“, studánka u kapličky
Délka:
cca 2,5 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
2001
Tvůrce stezky:
ZČHB Kandík
Naše návštěva:
srpen 2003, srpen 2010, listopad 2012
Stav naučné stezky:
stezka v této podobě zrušena, v září 2012 nahrazena zcela novou verzí

Seznam zastávek

 • Zázračná studánka
 • Voda jako živel – eroze
 • Pískovna – těžba nerostného bohatství
 • Osídlení Prahy a přírodní divadlo
 • Geologický profil rokle
 • Sukcese
 • Fauna
 • Houževnatost rostlin
 • Křoviny Houslí
 • Ptáci

Informační náplň

Zastávka: Zázračná studánka

 • vodní režim v rokli, studánky a jejich zánik
 • vznik pramenů
 • spotřeba vody člověkem, průmyslové využití
 • šetření vodou

Zastávka: Voda jako živel – eroze

 • vznik rokle Housle působením vody
 • tok řeky a její vliv na krajinu (rozděleno na horní, střední a dolní tok)
Vyobrazení:
meandrující říční tok

Zastávka: Pískovna – těžba nerostného bohatství

 • těžba nerostných surovin
 • spotřeba surovin na jednoho člověka
 • pozitiva těžby rud
 • příklady míst, kde dřívější těžba přispěla k atraktivitě či neobvyklosti lokality
 • rekultivace lomů
 • současnost zdejší bývalé pískovny

Zastávka: Osídlení Prahy a přírodní divadlo

 • pravěké osídlení území dnešní Prahy a okolí (starší a střední doba kamenná, mladší doba kamenná, pozdní doba kamenná)
 • Keltové
 • Praha významným centrem Čech
 • rozvoj Prahy až do současnosti
 • náplň života Pražanů v minulosti
 • informace o přírodním divadle v rokli
 • tradice ochotnictví, jeho útlum po nástupu televize
 • vliv televizních pořadů na děti, souvislost násilí v televizi s nárůstem zločinnosti

Zastávka: Geologický profil rokle

 • stručné shrnutí informací o přírodní památce Housle
 • stručně popsaný vznik rokle a motiv ochrany
 • podrobně popsaný vývoj rokle Housle v jednotlivých geologických epochách
 • typy hornin
 • zarůstání rokle
Vyobrazení:
geologické podmínky Prahy (mapa)

Zastávka: Sukcese

 • přirozený vývoj v přírodě
 • mechy a kapraďorosty v rokli
Vyobrazení:
dvouhrotec, měřík

Zastávka: Fauna

 • význam přírodní památky pro živočichy
 • bezobratlí
 • mravenci
 • živočichové okrajů lesa, polí a luk (bělozubka, rejsek)
 • liška obecná

Zastávka: Houževnatost rostlin

 • zarůstání strže a rozrušování hornin
 • nepůvodní problematické dřeviny (trnovník akát, smrk ztepilý)
 • stavba stromu
 • typy zakořenění

Zastávka: Křoviny Houslí

 • zalesňování okolí rokle
 • bez černý
 • význam a funkce křovin

Zastávka: Ptáci

 • ochrana ptactva
 • ptáci vyskytující se na území PP Housle
 • lovná zvěř
 • myslivost

Popis trasy

Praha-Lysolaje → rokle Housle → Praha-Lysolaje

Naučná stezka začínala v Lysolajích u kapličky Panny Marie Sedmibolestné, u níž byla úvodní zastávka Zázračná studánka. Dále stezka vedla lesním úsekem, kde se za rozdvojením cest nacházela zastávka Voda jako živel – eroze. Na konci lesa před kotlinou bývalé pískovny byla zastávka Pískovna – těžba nerostného bohatství.

Za kotlinou naučná stezka znovu vstoupila do lesa, a dál vedla dnem rokle až na její konec, postupně míjejíc zastávky Osídlení Prahy a přírodní divadlo, Geologický profil rokle, Sukcese, Fauna, a Houževnatost rostlin.

Od slepého konce rokle se vracela stejnou cestou zpátky, ale ještě před opětovným vstupem do travnaté kotlinky pískovny se stáčela téměř v úhlu 180° vpravo a začala stoupat úbočím rokle, spolu s modrou turistickou značkou, která po okraji srázu nad roklí posléze dorazila na malou loučku, kde byla zastávka Křoviny Houslí. Dále vedla po vozové cestě vlevo, jakoby zpět k Lysolajím. Po asi 300 metrech, v ostré pravotočivé zatáčce vozové cesty, byla zastávka Ptáci.

Dále vystoupala cestou k poli, na jehož okraji odbočovala vlevo a vedla na rozhraní lesa a pole. Tuto část stezky evidentně nikdo neprocházel, byla zpustlá, zarostlá kopřivami a značení bylo také nevýrazné, většinou jsme je objevili až tehdy, když jsme rozhrnuli větve křovisek. O kus dál naučná stezka odbočovala vlevo, zcela neznatelnou cestou po okraji srázu rokle, klesala a prodírala se hustým porostem. V závěru klesla prudčeji do travnaté kotlinky bývalé pískovny, odkud pak vedla vpravo do Lysolají, k výchozímu místu u kapličky.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 30. 10. 2010 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 6)

 • Michail hod.

  11. 1. 2012. Stezku lze projít, ale značení je nevýrazné, některé panely uříznuté, některé zřejmě chybí. Dělá dojem „naučné stezky v likvidaci“. Škoda.

  Odpovědět
 • Jan Škoda hod.

  Dnes jsem stezku zkoušel projít, našel jsem ale jen dva panely. Jinak samé prázdné sloupky, ovšem vypadají jako čerstvě natřené, takže možná probíhá rekonstrukce.
  Navíc – u zázračné studánky jsou panely dva, jeden s chemickým rozborem vody (možná nepatří ke stezce), druhý s historií obce Lysolaje (není tady zmíněn).

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, děkuji za aktuální informace a doplnění. Pokud si pamatuji, ten panel s chemickým rozborem vody tam byl (ale do naučné stezky jsme ho nezahrnuli, brali jsme ho spíš jako informativní ke studánce). Na panel o Lysolajích si nevzpomínám, zřejmě je nově instalován. Uvidíme, jak dopadne rekonstrukce (pokud se opravdu chystá).

   Odpovědět
 • Milan hod.

  Rekonstrukce stezky prý snad probíhá (proběhla?). Chci se tam vypravit – při mé poslední návštěvě se nedalo do rokle ani vejít.

  Odpovědět
 • Lucie Matulova hod.

  Ano stezka je nově zrekonstruovaná i s dřevěným bludištěm pro děti a upravenou vyhlídkou! Otevřena byla v programu Blíž přírodě 20. září 2012.
  Za ČSOP Lucie Matulová

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář