Naučná stezka Svatojánské proudy

Hodnocení:
(počet hlasů: 57)
Komentáře:
51
Naučná stezka Svatojánské proudy

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Stezka vede romantickým hlubokým skalnatým údolím řeky Vltavy, úsekem bývalých Svatojánských proudů, nyní zatopených Štěchovickou přehradní nádrží, mezi obcemi Štěchovice a Nové Třebenice (stezka končí pod hrází Slapské přehrady). Prochází rovněž osadou Ztracenka, hrající významnou roli v historii českého trampingu.

Dále stezka seznamuje s flórou a faunou, geologickou stavbou vltavského kaňonu, voroplavbou a ochranou přírody.

Naučná stezka nemá vlastní značení, využívá turisticky značených cest. Vzhledem k terénu je stezka určena výhradně pěším turistům. Ideální dobou k návštěvě je suché období, v jakémkoli jiném mohou být některé části trasy neschůdné. Protože stezka vede většinou po užší římse vysoko nad hladinou Štěchovické přehrady, není vhodná pro osoby trpící závratí.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-západ
Začíná:
ŠTĚCHOVICE, ulice Na Buku, na trase modré turistické značky, okraj obce
Končí:
NOVÉ TŘEBENICE, nad přístavištěm parníků pod hrází Slapské přehrady
Délka:
cca 6 km
Zastávek:
12
Značení trasy:
bez vlastního značení, vede nejdříve po modré, a pak většinu trasy po zelené turistické značce
Vznikla:
1981–82 (původně), současná verze v r. 1999
Tvůrce stezky:
11. ZO ČSOP Třebenice (původně), rekonstrukce ZČHB Evans, chataři z osady Ztracenka atd.
Naše návštěva:
září 2006
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
zničena 1. zastávka (úvodní), částečně poničeny zastávky 2, 5 a 6

Seznam zastávek

(ve skutečnosti nejsou číslované, zde jen pro přehlednost)

 1. Úvodní
 2. Jedle a dravci
 3. Naše zvěř
 4. Ochrana přírody
 5. Voroplavba
 6. Osada Ztracenka a osada Svatojánské proudy
 7. Osada Ztracenka
 8. Na výsluní
 9. Suťová pole
 10. Voda a fauna
 11. Les a ptáci
 12. Vltavský kaňon
 • Úvodní (Třebenice)

Informační náplň

Zastávka 1: Úvod (Štěchovice)

v době naší návštěvy zničená

Zastávka 2: Jedle a dravci

(v době naší návštěvy povalena mimo cestu, text zachován)

 • popis jedle bělokoré
 • charakteristické znaky jedle
Vyobrazení:
větvička s šiškou

Zastávka 3: Naše zvěř

 • myslivost
 • dělení na zvěř užitkovou a škodnou
 • muflon
 • prase divoké
 • srnec obecný
Vyobrazení:
vydra obecná (?), muflon, prase divoké

Zastávka 4: Ochrana přírody

 • co zajišťuje a kdo provádí v České republice ochranu přírody
 • cíl moderní ochrany přírody
 • působení člověka na přírodu
 • PR Kobylí draha na protějším břehu – charakteristika, důvod ochrany
Vyobrazení:
jaterník trojlaločný, sasanka hajní, vrba jíva

Zastávka 5: Voroplavba

(v době naší návštěvy částečně poničena)

 • voroplavba na Vltavě
 • pokusy o splavnění Vltavy v historii
 • Štěchovické (Svatojánské) proudy
 • pokles významu voroplavby po 1. světové válce
 • vliv stavby přehrad na voroplavbu
 • konec voroplavby
Vyobrazení:
fotografie původního řečiště Vltavy (1939), nákres voru

Zastávka 6: Osada Ztracenka a osada Svatojánské proudy

(v době naší návštěvy částečně poničena)

 • trampské hnutí
 • vznik chatových osad
 • negativní vliv osad na přírodu
Vyobrazení:
tématické obrázky

Zastávka 7: Osada Ztracenka

 • vznik a historie osady Ztracenka
 • trampské písně, významné osobnosti spjaté se Ztracenkou
 • trampské hnutí
 • vznik chatových osad
 • negativní vliv osad na přírodu
Vyobrazení:
tématické obrázky

Zastávka 8: Na výsluní

 • slepýš křehký
 • ještěrka zelená
 • rostliny suchých skal
 • rozchodník bílý, rozchodník ostrý, chrpa Triumfettiho, tis červený
Vyobrazení:
slepýš křehký, ještěrka obecná; rozchodník ostrý, chrpa Triumfettiho, tis červený

Zastávka 9: Suťová pole

 • vznik suťových polí
 • společenstva suťových porostů
 • borovice lesní
Vyobrazení:
javor klen, javor mléč, borovice lesní

Zastávka 10: Voda a fauna

 • zachovalý zbytek původního meandru řeky
 • voda ve Štěchovické přehradě – teplota, vliv přítoku spodních vrstev vody ze Slapské přehrady
 • ryby žijící v přehradě
 • mlok skvrnitý
 • užovka podplamatá
Vyobrazení:
pstruh obecný, mlok skvrnitý, užovka podplamatá

Zastávka 11: Les a ptáci

 • funkce lesních porostů na svazích Štěchovické přehrady
 • vliv kolísání hladiny přehrady (důsledek činnosti hydroelektrárny) na pobřežní porosty
 • habr obecný
 • kolik strom vyprodukuje kyslíku
 • živočichové lesa a břehových porostů
 • strakapoud velký, datel černý, brhlík lesní, střízlík obecný
Vyobrazení:
habr obecný; strakapoud velký, datel černý, brhlík lesní, střízlík obecný

Zastávka 12: Vltavský kaňon

 • geologické složení vltavského kaňonu
 • tzv. jílovské pásmo
 • tařice skalní
 • výr velký
Vyobrazení:
tařice skalní; výr velký

Úvodní panel (Nové Třebenice)

 • uvítání na naučné stezce
 • popis území, kudy stezka vede
 • plánek a tvůrci stezky
 • Štěchovická přehrada – informace
 • Slapská přehrada – informace
Vyobrazení:
původní koryto řeky (fotografie), Svatojánské proudy (kresba), plánek stezky s vyznačením zastávek

Popis trasy

Štěchovice → osada Ztracenka → Nové Třebenice

Upozornění: Stezka je určena výhradně pěším turistům, v suchém období. Za deště či sněhu mohou být některé úseky neschůdné a životu nebezpečné. Trasa není vhodná pro osoby trpící závratí.

Stezku zahájíme u turistického rozcestníku na autobusovém nádraží ve Štěchovicích, odkud vyrážíme po modré značce směr Slapská přehrada. Mineme parkoviště automobilů po levé straně a na příští křižovatce odbočujeme vlevo, do Školské ulice. Přejdeme most přes říčku Kocábu a za ním odbočujeme šikmo vpravo do ulice Na Buku. Ta nás mezi rodinnými domy dovede až téměř na okraj Štěchovic, kde nacházíme úvodní panel naučné stezky, v době naší návštěvy zničený. Zde opouštíme ulici a začneme stoupat pěšinou vpravo do stráně (stále po modré značce). Cesta mine chaty a stoupá dál lesem. Po pár desítkách metrů dojde k oplocení a pak vede betonovým ohrazeným mostem nad potrubím Štěchovické přehrady. Jdeme dál, tentokrát už spíše po vrstevnici, stále po modré značce, až na rozcestí „Pod Strání“, kde modrou značku opustíme a pokračujeme dál po zelené. Zelená značka nás bude provázet až do konce stezky.

Mineme zastávku „Jedle a dravci“. Projdeme osadou Na Fáberce. Dále sestoupíme téměř k hladině přehrady a krátce zajdeme do vnitrozemí, abychom po lávce překonali potok. Dál jdeme cestou nízko nad hladinou. Krátce poté narazíme na dřevěnou branku označující nejspíš hranici osady. Projdeme jí, není zamčená.

Pokračujeme dál, míjíme zastávku „Naše zvěř“. Dále překonáváme ve vnitrozemí další strž. Jdeme dál, míjíme zastávku „Ochrana přírody“. Dále cesta, dosud vedoucí níže nad hladinou, začíná stoupat šikmo po úbočí na skalní vyhlídku.

Krátce za ní se cesta rozdvojuje na dvě rovnocenné cesty, my jdeme tou vpravo vzhůru do svahu, stoupající v několika malých serpentinách. Posléze vystoupáme na další vyhlídku, tentokrát už vysoko nad hladinou. Dále cesta pokračuje po rovině nebo mírně stoupá. Nakonec vyjde krátce z lesa mezi chaty a vede spíše pěšinou ve svahu než po skalní římse. Zde je zastávka „Voroplavba“, již zničená.

Za chatami cesta začíná klesat, a posléze přícházíme do osady Ztracenka, kde nacházíme zastávku „Osada Ztracenka a osada Svatojánské proudy“. Procházíme mezi chatami. Dál jdeme pěšinou vedoucí víceméně po rovině. Později začneme opět stoupat. Projdeme úsekem, kde jsou pro větší bezpečnost pověšeny řetězy. Dále cesta opět spíše klesá. Projdeme dalším úsekem s řetězy. Postupně sklesneme téměř až k hladině, pak opět mírně stoupáme. Potkáváme ve skále připevněnou zastávku „Osada Ztracenka“.

Cesta vede dál víceméně po rovině, pak začne stoupat k nejdivočejšímu úseku trasy, úzké římse ve skalní stěně spadající kolmo dolů do přehradního jezera. Nejnebezpečnější úseky jsou vybaveny kovovým zábradlím a řetězy. Téměř v závěru tohoto úseku potkáváme zastávku „Na výsluní“.

Za ní cesta opět vstupuje do lesa. Postupně projdeme dvěma skalními tunely. Mineme chatu po levé straně přiléhající těsně k cestě, a dále přicházíme ke kamenitému svahu zpevněnému podezdívkou. Zde potkáváme další zastávku („Suťová pole“). V následujícím úseku přibývá chat. Procházíme další brankou. Dorážíme k rozcestí „Pod Třebenicemi“.

Postupně pěšina klesne definitivně nízko nad hladinu, skalní stěna ustoupí a my kráčíme spíše povlovným travnatým svahem s mnoha chatami. Potkáváme zastávku „Voda a fauna“. Posléze se pěšina napojí na vozovou cestu, kde nacházíme zastávku „Les a ptáci“. Po vozové cestě kráčíme vpravo. Dále potkáme ještě zastávku „Vltavský kaňon“, než dorazíme ke konci stezky nad přístavištěm parníků, kde nacházíme úvodní panel pro ty, kteří chtějí stezku absolvovat v opačném směru.

Pokračujeme dál po zelené značce až do Nových Třebenic, kde je zastávka autobusu směr Štěchovice a Praha.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 17. 06. 2007 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Praha-západ, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 51)

 • Petra hod.

  Se zájmem jsem si prečetla informace o Svatojánských proudech, které jste doplnili na svůj web. Nám se výlet na tuto stezku podařilo zakončit příjemným zpestřením, které v popisu nezmiňujete. Cestou zpátky jsme nejeli autobusem z Třebenic, ale vrátili jsme se z Třebenic lodí po Vltavě do Štechovic, a tam odsud autobusem do Prahy. Byla to víceméně náhoda, že loď zrovna jela, ale výlet by se dal naplánovat i podle jízdního řádu lodi.

  Do Štechovic to lodí trvalo 50 minut, zaplatili jsme 70 Kč za lístek a součástí cesty bylo projetí obrovskou plavební komorou, kde loď klesá o cca 20–25 metrů, což byl pro osazenstvo lodi obrovský zážitek :). Jinak lodí se dá dojet až do Prahy, ale trvá to 3,5 hodiny.

  Odpovědět
  • Zuzka hod.

   Aktualne stoji listek Stechovice-trebenice 250 Kc/osoba. Ale je to moc poucna a krasna plavba. Na lodi je mozne obcerstveni i obed za nizsi nez prazske ceny

   Odpovědět
 • Pepek hod.

  Turistická stezka SVATOJÁNSKÉ PROUDY je skutečný skvost. Vede ze Slap do Štěchovic kolem osad SVATOJÁNSKÉ PROUDY a ZTRACENKA.

  Bohužel asi 2 km před Štěchovicemi je značně poškozená a přechod je nebezpečný. Nevím, kdo se o ni stará a je schopen ji opravit. Pokud to někdo víte – předejte tuto informaci dál.
  Děkuji.
  Pepek

  Odpovědět
 • Petra hod.

  O tuto stezku jak si mnozi všimnou se v úsecích osad staraji osadníci.Nebýt nich tak už se po té cestě opravdu nedá jit.Bohužel v mnohém tuto cestu niči velký provoz kolařů ,kteří na ni závodíi, když tam nemaji co dělat.Každým rokem je zde zaznamenáno několik vážných úrazu (spadnutí ze skal) a bohužel i smrttelné úrazy .Stezce též nepomáha masová medializace.Vzhledem již zmíněné neúdržbě je jeji frekventovanost opravdu veliká.Nemluvě o tom ,že každý kdo se vypraví do přirody by se měl nejdříve zamyslet jak se v té přírodě chovat.

  Odpovědět
  • Karel hod.

   Proč tam kolaři nemají co dělat? Který zákon to zakazuje?

   Odpovědět
   • Tomáš hod.

    Zákon zdravého rozumu, který bohužel většina pumpičkářů postrádá…

    Odpovědět
    • Tom hod.

     Nevím jak kolaři poškozují stezku, je to vžitý blud… Jel jsem tam několikrát a nevidím důvod tam nejet zase..

     Odpovědět
     • Tom hod.

      Vážení cyklisté, prosím, už toho nechte. I když jste na našich stránkách vítáni (a nic proti slušným cyklistům), tvoříme je primárně pro pěší turisty a cyklisty v potaz nebereme a brát nebudeme. Co je či není blud si prosím běžte řešit někam jinam. Jezdit na kole Svatojánské proudy je dle mého soudu projev nehorázné arogance nejen vůči chodcům, kteří mnohde ani nemají kam uskočit, ale hlavně k místním lidem, kteří stezku každoročně vlastními silami obnovují. Trocha pokory by neškodila.

     • bohus75 hod.

      pravda, su sám kolař či pumpičkář… ale taky rád chodím na pěší výšlapy. Vzhledem k frekventovanosti ns svatojánské proudy a prostorovým poměrům na stezce bych tam ale nikdy na kole nejel… je mnoho jiných cest, které jsou na kolo bezva a nemusím nechávat chodce uskakovat ze skal do vltavy 🙂

     • Tom hod.

      Děkuji za přípěvek, jsem rád, že ještě existují normální cyklisté 🙂

     • Anonym hod.

      Kolaři nás na stezce Drbákov s malým chlapcem málem zabili, když na nás shodili lavinu kamení. Příště si tam vezměte čtyřkolku, to je větší adrenalin.
      P.S.: Jsem kolař a motorkář a s obojím jezdím PO SILNICI, blbečci.

   • plch hod.

    Radí to zdravý rozum. Pro ty, kteří ho postrádají, jsou na místě zákazy. Pro debila, který se tam zabije, nebo poraní, musí přiletět helikoptéra a to něco stojí…

    Odpovědět
   • Rendy hod.

    Jako motorkáři tak i kolisté obtěžují na všech ztezkách.magoři !za mě ,na hostivařské přehradě na přehledným úseku do mě zezadu narazil až jsem spadl na zem,vyrazil mi dech ,slova debile uhni se sebral a odjel.takže jsou to pouze otravovové kteří neví na co mají nohy a mozek.zákaz!!!chatař

    Odpovědět
 • Petr hod.

  Ahoj, dá se stezka projet s kočárkem? Je to vhodné? A není nebezpečná pro pětileté děti? Díky předem za komentář. Petr

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, bohužel vás zklamu, ale naučná stezka pro kočárek vhodná není. Pěšina, kudy vede, je místy velmi úzká, kamenitá, křivolaká, s prudkým stoupáním a klesáním. Pokud jde o nebezpečnost pro (pětileté) děti, záleží na tom, dokážete-li dítě ohlídat, pokud bude cesta třeba metr široká a po levé straně bude kolmý sráz, zakončený desítky metrů pod vámi hladinou přehrady. Osobně bych počkal na pozdější věk, nebo dítě držel celou cestu za ruku (a sám se taky něčeho držel) 🙂

   Odpovědět
 • Aluscha hod.

  Dobrý den, je někde po cestě možnost rozdělat oheň? Díky, A.

  Odpovědět
  • Robert hod.

   Dobrý den, asi už to pro vás není aktuální, ale ohniště jsme viděli na několika místech v osadách a dle mého byly situovaná veřejně, takže si myslím že ano.

   Odpovědět
 • Veverčák hod.

  Ahoj kamarádi.31.8.-1.9.2012 jsme tedy začali cestu na lokalitu „Svatojánské proudy T.O.Ztracená naděje“.A přesně podle pokynů, za kterých se cesta na Ztrcenku nedoporučuje.Pršelo,klouzalo,chladno bylo,nikde nikdo a na stezce my.Jsme totiž z daleka a couvnout nešlo.Zvědavost byla silnější a odhodlání bylo nastartováno již před několika měsíci, možná i lety. Mekku trampingu nevidět a jezdit vandrem tolik let, nesplnit si touhu ponořit se do minulosti vzniku něčeho vyjímečného jako je tramping? Jdeme dál. Sdílené fotografie v naší domovině si pomalu porovnáváme s realitou kterou procházíme.Prší a na Ztracence nás přivítal jen chundelatej raťfák. Štěknul a zmizel. Na verandě osadní boudy s č.p.0172 jsme dali gáblík, strávili noc (děkujem) a ráno šlapali dál.Po 1/2km šlapání jsme u vody dali kafe, nakrmili diviké kachny a dál pokračujem vandrem. Kam ? Najít suchý dok. Asi na Berounku.Bylo pošmourno a přitom tak hezky. Děkujem Ztracená naděje. Ahoj Měkoni-Karviná T.O.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Nejsem si úplně jist, jestli jste si nás s někým nespletli, každopádně děkujeme za komentář 🙂

   Odpovědět
 • Robert hod.

  Dobrý den, dnes jsme si prošli stezku Svatojánské proudy a je to opravdu krásná procházka. Kdo by se na ni ale chtěl vydat do 31.10.2012, tak počítejte asi s 3km obcházkou přes les, protože se za Štěchovicemi opravuje lávka, více na http://www.stechovice.info/. Obcházka vede po červené a modré turistické značce, vše je dobře značené a je to příjemná procházka navíc. Nějaký ten metr sice nastoupáte, ale na rozcestí je altánek pro odpočinek či sváču a na Svatojánské proudy se opět v pohodě vrátíte.

  Odpovědět
 • Jan Škoda hod.

  Pozor! Až do 31.10.2012 je z důvodu rekonstrukce uzavřena lávka přes potrubí přečerpávací elektrárny. Nutno obcházet po červené a modré značce kolem Chlumu a Homole (3,5 km, ale velké převýšení)

  Odpovědět
 • Krupajz hod.

  Stezku jsem šel o víkendu a divím se, v jakém je hrozném stavu, zejména mám na mysli informační tabulky, ze kterých by se člověk měl něco dozvědět. Bohužel, co to byly svatojánské proudy, jak vypadaly a spoustu dalších zajímavostí se buď nedozvíme vůbec, nebo je luštíme ze zašlých, 30 let starých hnijících (polo)rozpadlých tabulek… 🙁 Nechápu, že na opravu tak významné a známé stezky ještě nikdo nevěnoval nebo nesehnal pár tisícovek, jistě by se dalo sáhnout do nějakých fondů, zažádat o příspěvek EU apod., když už je takovými penězi mnohdy zbytečně mrháno kdekoliv jinde… Nevíte někdo, kolik stálo to šílené železobetonové monstrum přes potrubí z Homole?? Jako lávka na turistické trase mi opravdu nepřipadá, dřevěný mostek by sem zapadl určitě mnohem lépe a stál by polovinu…

  To samé platí o informační ceduli na hrázi Slapy, rovněž se na ní podepsal zub čas, ale hlavně pokud nemáte vskutku ostříží zrak, téměř nic si ze vzdálenosti 5 metrů od silnice nepřečtete… :-((

  Odpovědět
 • Petr hod.

  Dobrý den,
  tuto sobotu 27.7.2013 jsem chtěl jít stezku Svatojánské proudy(Ztracenka),bohužel stezka je dočasně uzavřena z důvodu sesutého svahu.Je tam cedule s přísným zákazem vstupu(bohužel až dole,na začátku stezky od Slapské přehrady)a malý kousek dál jsou vidět trosky chaty,kterou zničil sesutý svah(jestli to byla tato chata,kde zahynuli manželé při povodni letos v červenci,nevím..)Každopádně by bylo vhodné upozornit o neschůdnosti této stezky.Snad se brzy podaří její oprava a zpřístupnění.Díky Petr

  Odpovědět
  • marty hod.

   Nevíte jak je to s tím dočasným uzavřením stezky? Chceme se na ní s přáteli vypravit 16.8. Děkuji za informaci

   Odpovědět
   • Tom hod.

    Vzhledem k tomu, že pěšinu, po níž stezka Svatojánské proudy vede, udržují svépomocí místní dobrovolníci, je pravděpodobnější dlouhodobější uzavření, zvláště pokud došlo k výraznějšímu sesuvu a jiným poškozením. Ale to jen spekuluji.

    Odpovědět
 • Jeroným Lešner hod.

  Ahoj chataři, turisti i ostatní, kteří máte rádi výlety po stezkách. Jsem řešícím inženýrským geologem na sesuvu v Třebenicích a zákazové cedule jsem kolem sesuvu doporučil umístit poté, kdy jsem po neštěstí prováděl ve svahu odbornou dokumentaci. Nejen na tomto místě mi dovolte, abych vyjádřil soustrast pozůstalým po dvou zmařených lidských životech.

  Stabilita svahu je předmětem právě probíhajících odborných geologických prací. Jak je teď sucho, tak se to trochu zlepšilo. Do příštího deště. S ohledem na různé úřední lhůty nemohu slíbit, kdy budou stanoveny nové podmínky provozu na cestě, odhaduji spíše řád měsíců. V případě hlubšího zájmu o toto téma mě prosím kontaktujte přes web http://www.geotechnik.cz nebo telefonicky na čísle 607634166.

  Za Vaši ohleduplnost při výletech po stezkách vám děkuji.
  Mgr. Jeroným Lešner

  Odpovědět
 • Daniel hod.
  Odpovědět
 • Honza hod.

  Ahojky Všem… tak včera jsem se tam s přítelkou byl podívat. vše je schůdné, je tam nádherně… počasí nám vyšlo suprově 🙂 všem doporučuju…snad jen těm co mají závratě tak radši jít s někým kdo je psychicky zachrání… někde jsem viděl dotaz jestli se tam může s kočárkem…ani omylem…neprojedete… cestou jsme tam potkali dva aktivní důchodce i rodinku se dvěma dětmi cca 4-5let a jednoho kolistu (klobouk dolů)… takže je na každém jestli si to riskne.

  Odpovědět
  • Vladik hod.

   klobouk dolů? spíš toho cyklistu!

   Odpovědět
 • Miloš hod.

  Byl jsem tam před cca třemi týdny, krásný den, krásná procházka. S malými dětmi ale rozhodně nezodpovědnost, tedy pokud nebudou na hodně krátkém vodítku. Psychicky a prostorově labilní by asi měli zhruba druhou půlku cesty vynechat (dá se vylézt doprava na kopec a pokračovat po jiné značce), cesta po římsách pro ně může být dost nepříjemná. Musím přiznat, že u některých naučných tabulí jsem se i trochu pobavil. Konkrétně u té o rybách…

  Odpovědět
 • Petra hod.

  Absolvováno dnes za skvělého slunečného počasí a užila jsem si to náramně! Doporučuji směr z Třebenic do Štěchovic, vše schůdné, někde hůře někde lépe, přírodní scenérie úžasné, ale jak je psáno výše: na kočárek či pro malé děti mi to vhodné nepřijde. Hlásím potkání se třemi cyklisty, se dvěmi přímo pod značkou – zákaz vjezdu pro kola.. Prostě lidi jsou všelijací, dle mě to na kole ani sjízdné není. Ti, co dali stezku dohromady udělali kus práce, patří Vám díky.

  Odpovědět
 • Honza hod.

  Dobrý den,
  plánuji udělat výlet pro menší skupinu lidí (8) a cestou jim připravit překvapení jako je možnost opékání buřtů. Je na tomto výletu vůbec taková možnost? Vím že jsou tam osady ale nevím jak je to s veřejným přístupem.
  Děkuji za pomoc

  Odpovědět
 • Patricie hod.

  Prošli jsme dnes, konec října, slunečno, až 14°C. Se 7 letým dítětem. Krásný podzim, naštěstí sucho, hodně listí – někdy tak napadaný, že není vidět okraj stezky.Je tu trochu provoz (sobota), stále jsme někoho potkávali (hodně s pejsky), naštěstí druhá půle už klidnější. Někdy bylo nutné i zastavovat a nechat přejít. Pro děti na panelech drobné úkoly (spíše pro školáky). Z parkoviště v Třebenicích až k autobusu ve Štěchovicích je to 8 km. Zastavili jsme pouze na cca 15 min.na jídlo a jinak přečtení panelů. Cesta je krásná, mírně nahoru a dolů. Přesto jsme to dali až za cca 3,5 hod. Vyšli jsme až ve 13hod. a druhá půlka cesty (šli jsme Třebenice – Štěchovice) byla stále ve stínu, takže doporučuji zejména na podzim vyjít dříve, kdy je slunce výše. Jinak, velmi hezká procházka. Žádní cyklisté 🙂 A zaujal mě i suvenýrový samoobslužný obchod s mincemi v mističce (takže jsme museli koupit sovičku)…

  Odpovědět
 • Libor hod.

  Zdravím všechny,chtěl bych říci že všechny stezky jsou opotřebovány frekvencí na nich,ať už turisty nebo cykloturisty,je to stejné a v nemalé míře na ně mají vážný dopad také počasí a přírodní vlivy,a proto se čas od času o ně musí někdo postarat,nejspíš někdo v jejich blízkosti.Pro příklad cykloturista zvládne 30km,což mnozí pěší projdou s pomocí auta na třikrát.Takže bych vše nesváděl na cyklisty.A to,jak se kdo chová na stezce vůči ostatním,je také individuální záležitost.

  Odpovědět
 • Eva hod.

  Plánovali jsme stezku projet na kole, když jsme zjistili, že je tam zákaz. Bohužel jsme jiný den už cestu kolem neměli a nechtěli jsme si ji nechat ujít a tak jsme se odvážili vstoupit i s koly. Bylo to přes týden mimo sezónu, takže i osady byly liduprázdné a potkali jsme maximálně 3 skupinky turistů, někde jsme šli a kola vedli, někde se musela i přenášet na rameni, některé úseky se dají sjet.

  Cedule nedoporučující vjezd s kolem je na místě, stezka není celá sjízdná. Cedule zákaz vjezdu cyklistům je ale mimo, není důvod, proč by měli být diskriminováni ohleduplní turisté, kteří akorát mají kolo. Je zcela normální, že pokud cyklista potká turistu, jedná ohleduplně tak, aby se bezpečně vyhli a pokud je horší terén, úzký chodník, prostě sleze z kola a turisty obejde. Netřeba z toho dělat drama.

  Takže pokud se tam chcete vydat s kolem, určitě vydejte, ale jestli nechcete slyšet několik uštěpačných poznámek od místních, že je tam přece cedule, tak co tam děláte, vydejte se tam raději mimo letní sezónu a mimo víkendy (začátek května značka ideál:-)).

  Odpovědět
  • IKE hod.

   Milá Evo,
   celý život se intenzivně věnuji jak pěší turistice, tak cyklistice a považuji se za slušného člověka se vztahem k přírodě. Právě proto by mě nikdy nenapadlo cpát se s kolem tam, kde nemá co dělat /a ještě k tomu navádět druhé/.
   Nejde jen o to, že ve chvíli, kdy vsednete na kolo, musíte znát a dodržovat pravidla Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. V případě stezky, jako je tato kolem Svatojánských proudů, je řada míst, kde i přes veškerou ohleduplnost můžete ohrožovat ostatní návštěvníky, ale i sebe a jízda (či vláčení kola) narušuje stabilitu svahu. Občas na pěšince potkáme mloka nebo slepýše,kterého z kola těžko zahlédnete nebo nestihnete včas zareagovat….
   Máte pravdu, netřeba z toho dělat drama – ale jen do chvíle, než v exponovaném úseku sjedete z cesty, rozbijete si hubu a záchranáři vás odtamtud budou pracně dostávat.
   Pokud se opravdu považujete za ohleduplné turisty, zamyslete se a berte ohled – na ostatní výletníky, na zákony, na přírodu.

   Odpovědět
   • Rendy hod.

    Vláčení kola narušuje stabilitu svahu.ty jsi jelito že větší snad není.kdo tě porodil?

    Odpovědět
    • Tom hod.

     Rendy, tak už dost. Zanadával jste si, chápu Vaši frustraci, ale zde na tomto webu pro její ventilování není místo. Pokud nemáte žádnou užitečnou informaci k naučným stezkám, zdržte se prosím komentáře, děkuji.

     Odpovědět
 • Jana hod.

  Zdravím všechny!
  Tento červenec vyrážíme na kolech do středních čech. Zajímá mě, kde můžeme bezpečně zaparkovat kola ve Stechovicich než pěšky vyrazíme na stezku S.Proudů.
  Na kolech budeme mít všechno potřebné pro spaní a cestování vůbec. Kemp budeme mít třeba u Karlštejna řekněme a cennosti si ponecháme v kempu u správce. Ale potřebujeme se dopravit do těch Štěchovic a zpět. Takže děkuji za tipy a nápady.
  Mimochodem, v ČR nežijeme 20let, takže fakt nevíme jak to chodí. Jedeme prostě na pas blink užívat naší krásné přírody.
  Díky!!! Jana

  Odpovědět
 • Petr hod.

  Dobrý den.včera 15.9.2016 jsem se byl projít na Povltavské stezce.Cesta proběhla bez problému.Jenom mě překvapilo,že u elektrárny jsou nové kovové schody zavřené.V předchozích příspěvcích z let 2014 to bylo stejné.Zajímalo by mě,kdy budou schody otevřené. Děkuji.

  Odpovědět
 • Matěj Boháč hod.

  Dobrý den,
  marně se snažím vypátrat informaci, kdy byla vybudována část stezky s tunely. Vždy mě udivovalo, kdo a na jaký popud se do takto obtížné práce pustil. Ocením nějaké podrobnosti, nebo odkaz na případný seriózní zdroj.
  Díky!

  Odpovědět
 • Matej hod.

  Dobrý den,
  marně se snažím vypátrat informaci, kdy byla vybudována část stezky s tunely. Vždy mě udivovalo, kdo a na jaký popud se do takto obtížné práce pustil. Ocením nějaké podrobnosti, nebo odkaz na případný seriózní zdroj.
  Díky!

  Odpovědět
 • Aleš hod.

  Dobrý den,

  rád bych se zeptal, v jakém stavu se vynachází stezka nyní. Je bez problémů schůdná?
  Poslední informace zde jsou z roku 2016.

  děkuji Aleš

  Odpovědět
 • Zdeněk Pilný hod.

  Svatojánské proudy jsem šel z Třebenic do Štěchovic v polovině května 2017 a je to hodně zajímavý výlet. Jen jsem se trochu přecenil a neuvědomil si, že ve věku 77 roků to nebude asi žádná legrace. Dopadlo to tak, že poslední 2 km jsem „šel“ 3 hodiny a kousek (asi 500m) taky po čtyřech břichem nahoru, to když tělo vypovědělo službu a nemohl jsem vstát (nebylo v tu chvíli čeho se chytit). Nemyslím si, že je stezka vhodná pro malé děti a případní cyklisté jsou sebevrazi a nezodpovědní šílenci. Někomu se tady v diskuzi nelíbila ta lávka přes potrubí elektrárny, ale uvědomte si, že jsou i šílenci pěší a zkusili by se dostat po tom potrubí až k elektrárně. Nemohlo by to dopadnout dobře a elektrárna by byla popotahovaná, že dostatečně nezajistila nebezpčné místo, jsou totiž i takoví, kteří by ji v případě zranění žalovali. Tak to je asi všechno, už si tu cestu nezopakuju, ale byla to nádhera. (Nohy a páteř mne bolely 4 dny.)

  Odpovědět
 • Ríša a Jarka hod.

  Trošku neplánovaně jsme se vydali využít volný čas na radu majitele pizzerie ve Štěchovicích právě na stezku. Bez nějakého outdoor vybavení. Byla to nádhera , příroda a dramatické scenérie skal , tunely , chaty ma místech , kde bych si je ani nedokázal představit. A Ztracenka , to je krása sama osobě. Moc hezká procházka , pak pekelně drahé jidlo a pití v hospodě u zastávky … ale je to jednou za čas, tak to neřeším. Všem doporučuju.

  Odpovědět
 • Marie hod.

  Stezku jsme šli minulý týden. Je krásná. Místy je však lehce nebezpečná – sesouvá se půda a kamení a stezka je v těch místech třeba jen 15-20 cm široká. Určitě jsou zapotřebí dobré pevné boty.

  Odpovědět
 • Láďa a Pavlína hod.

  Všem doporučujem. Nádherna procházka podel Vltavy, místy trošku obtížná , ale za tu krásu to stojí.

  Odpovědět
 • Lenka hod.

  Dobry den,
  Dnes jsem prosla NS je uzasna a misty dech berouci. Obdiv vsem, kteri ji vybudovali. Je pravda, ze misty je sesuv pudy a pesina je velice uzka a uklonena k vode. Myslim cca 7 km od prehrady. Za mokra velmi nebezpecne. I dverena lavka je uz 2x propadla. Ale da se prejit. Jeste jednou diky. Urcite se jeste vratim.
  Lenka

  Odpovědět
 • Sany hod.

  NS krásná, co jen musim vytknout, tak zdejší popis, stezka není urcite cca 6km ale rovných 10km, tak jen pro info 😉

  Odpovědět
 • Petr Uher hod.

  NS Svatojánské proudy (29.4.2024), v naprostém pořádku, v úseku Třebenice – okraj Štěchovic se jde po klasické značce pro naučné stezky, zbytek po modré. Všech patnáct panelů je v pořádku, cesta udržovaná, bez odpadků, což v našich končinách není až tak běžné. Trasa je bezpečná, na mnoha místech navíc jištěná lany, řetězy, nebo zábradlím, s patřičnou opatrností mohou jít určitě i děti a starší turisté, není zde žádné velké převýšení, délka do deseti kilometrů. Výhodou bude kvalitnější obuv – dost často se jde po štěrku. Jinak platí to, co v ostatních komentářích – pro kočárky a vozíčkáře to opravdu není.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář