Naučná stezka Středověké opevnění města Kouřimi

Hodnocení:
(počet hlasů: 6)
Komentáře:
1
Naučná stezka Středověké opevnění města Kouřimi

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Nachází se ve městě Kouřim, ležícím asi 30 km východně od Prahy, začíná i končí na náměstí.

Seznamuje s jedinečně zachovalým komplexem středověkého opevnění, které bylo jako jediné v republice vyhlášeno národní kulturní památkou. Stezka je zaměřena na popis jednotlivých více či méně zachovalých částí.

Trasa vede buď vedlejšími ulicemi města, nebo kvalitními cestami podél opevnění. Není nijak značená, což v některých místech zbytečně komplikuje orientaci. Text některých panelů je doplněn popisem trasy k další zastávce.

Návštěvu Kouřimi je možné doplnit okružní trasou po hradišti Stará Kouřim nebo procházkou po naučné stezce Zásmuky – Kouřim.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kolín
Začíná a končí:
KOUŘIM, Mírové náměstí (v parku uprostřed)
Délka:
cca 2–3 km
Zastávek:
9
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2004
Tvůrce stezky:
město Kouřim, autor textů PhDr. Vladislav Razím, výtvarné zpracování naučných tabulí Petr Hozman
Naše návštěva:
duben 2005
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Středověké opevnění města Kouřimi – úvodní informace
 2. Olešská brána
 3. Západní část městského opevnění
 4. Severozápadní nároží městského opevnění
 5. Pražská brána
 6. Severovýchodní část městského opevnění
 7. Kolínská brána
 8. Jihovýchodní část městského opevnění
 9. Malotická brána

Informační náplň

Zastávka 1: Středověké opevnění města Kouřimi – úvodní informace

 • stručná charakteristika Kouřimi, význam opevnění měst ve středověku
 • výjimečnost opevnění Kouřimi, důvod vyhlášení národní kulturní památkou
 • atraktivita hradeb pro návštěvníky města
 • seznam zastávek naučné stezky s jejich vyznačením v historickém plánku města
Vyobrazení:
středověký plán města s vyznačením zastávek naučné stezky

Zastávka 2: Olešská brána

 • kdy se začaly hradby stavět a jak dlouho stavba trvala
 • stručný popis zaniklé Olešské brány
Vyobrazení:
historické zobrazení Kouřimi a fortifikačního systému

Zastávka 3: Západní část městského opevnění

 • zcela dochovaná část opevnění
 • podrobnější popis jednotlivých prvků opevnění, které by musel útočník překonat
 • způsob obrany jednotlivých prvků opevnění

Zastávka 4: Severozápadní nároží městského opevnění

 • další dochovaná část opevnění v téměř nezměněné podobě
 • nárožní bašta parkánové hradby
 • původ pískovcových kvádrů v této části hradby

Zastávka 5: Pražská brána

 • Pražská brána v kontextu ostatních – zaniklých – bran
 • výjimečnost brány
 • popis brány a okolního nezachovaného opevnění

Zastávka 6: Severovýchodní část městského opevnění

 • dochovaná hlavní hradba
 • podrobnější popis jednotlivých prvků opevnění (cimbuří, parkán, parkánová hradba, parkánové bašty…)

Zastávka 7: Kolínská brána

 • popis zaniklé Kolínské brány a okolí
 • zachovaná bašta, její obranný význam
 • zachované části hradeb v jižním směru odtud

Zastávka 8: Jihovýchodní část městského opevnění

 • ojedinělá možnost prohlídky městského opevnění z vnější i vnitřní strany
 • popis zdejšího zachovaného systému hradeb

Zastávka 9: Malotická brána

 • popis a význam zaniklé Malotické brány
 • zachovaná parkánová zeď mezi branami Malotickou a Olešskou

Popis trasy

Kouřim (centrum) → západní část opevnění → Pražská brána → Kolínská brána → park Na Hradbách → jihovýchodní část opevnění → Kouřim (centrum)

Naučnou stezku zahájíme v Kouřimi na Mírovém náměstí. Úvodní panel (1. zastávka) se nachází v centrálním parčíku nedaleko informačního centra (poblíž je rovněž panel naučné stezky Zásmuky – Kouřim). Z náměstí vycházíme ulicí, kterou máme za zády, pokud k panelu 1. zastávky stojíme čelem (tedy ulicí Československé armády). Ta nás po asi 150 metrech chůze mezi domky dovede na Okružní ulici vedoucí po obvodu dvou třetin města. Při příchodu k této ulici se nachází 2. zastávka.

Zde u ní zahýbáme vpravo na parkově upravenou cestu vedoucí po koruně valu, s živým plotem po stranách, sledující městské opevnění po pravé straně. Po dalších asi 150 metrech dorazíme ke 3. zastávce. Za ní pokračujeme dál rovně stejnou cestou. V místě, kde se cesta stáčí podél opevnění vpravo (po levé straně u silnice pod námi vidíme malé autobusové nádraží), je 4. zastávka.

Cesta se stočí vpravo a nadále podél opevnění (zde narušeného) klesne zvolna na Okružní ulici. Krátce poté přijdeme na křižovatku, kde odbočíme ulicí vpravo k Pražské bráně, u níž se nachází 5. zastávka. Od ní se vrátíme zpět k Okružní ulici a jdeme vpravo podél ní vyšlapanou cestou travnatým prostranstvím a sadem podél hradby. Silnice vlevo pod námi klesá do hlubokého úvozu. Brzy vidíme 6. zastávku.

Za ní pokračujeme ve stejném směru podél hradeb, a posléze začínáme nejprve pozvolna, později prudčeji klesat dolů na úroveň silnice. Zde pod mohutnou baštou a u domů na křižovatce cest u Okružní ulice se nachází 7. zastávka.

Zde odbočujeme od původního směru vpravo – projdeme krátkým úsekem vyšlapanou cestou a vyjdeme po schůdkách na dlážděnou ulici vedoucí přímo podél hradeb. Dáme se po ulici vlevo, ale téměř vzápětí odbočujeme do uličky vpravo a začneme stoupat vzhůru po kamenných schodech. Nahoře jdeme krátce dlážděnou uličkou až na křižovatku, kde odbočíme doprava, směrem ke kostelu a náměstí.

Kostel obcházíme zleva, na úrovni jeho boku si po levé straně všimneme zelených vrat, jimiž se vstupuje do parku Na Hradbách. V areálu parku se nachází 8. zastávka – projdeme tedy vraty a vstoupíme dovnitř. Zastávku 8 nalezneme hned v přední části areálu. (Poznámka: Park je dle údajů na vratech přístupný celoročně, od 8.00 do 17.00 hod. Přesto byl při naší první návštěvě zamknut a bylo nám řečeno, že se otevírá pouze v sezóně. Jak je to tedy doopravdy, nemáme tušení.)

Po prohlídce parku – nejen horní, ale i spodní části, vycházíme z parku a vracíme se z náměstí zpět dolů uličkou, jíž jsme se sem dostali, až na první křižovatku, kde v přímém směru pokračuje dolů kamenné schodiště. Zde zahýbáme vpravo, uličkou křivolace dlážděnou kameny vedoucí rovně mezi domky a později mírně stoupající podél parku Na Hradbách, který jsme předtím navštívili (odtud z uličky je ale nepřístupný), až na ulici Komenského, kde je vpravo přes ulici 9. zastávka. Odtud pokračujeme rovně opět Okružní ulicí, která se stáčí vpravo, až na křižovatku s ulicí Československé armády, kde se nachází 2. zastávka. Zde zahneme vpravo a ulicí Československé armády se vrátíme do centra Kouřimi na náměstí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 15. 10. 2006 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kolín, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 1)

 • nikola hod.

  Je to hustý, včera jsme tudy šli.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář