Naučná stezka Lipanská mohyla

Hodnocení:
(počet hlasů: 10)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Lipanská mohyla

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka spojuje obce Vitice a Lipany cestou přes Lipskou horu, v jejímž okolí se dne 30. května 1434 odehrála jedna z nejvýznamnějších bitev českých dějin z období husitských válek, bitva u Lipan, v níž se střetla vojska radikálních husitů s koalicí umírněných kališníků a katolíků. Radikálové zde byli poraženi, což v důsledku ukončilo husitskou revoluci. Na severním svahu Lipské hory byl v roce 1881 slavnostně odhalen památník této bitvy – 11 metrů vysoká pískovcová Lipanská mohyla. Ta je od té doby nejen zdejší krajinnou dominantou, ale i místem pravidelných vzpomínkových akcí (např. rekonstrukce bitvy apod.).

Naučná stezka vede vedlejšími ulicemi nebo vozovou polní cestou. Místy je trochu kamenitá, ale s kočárkem se absolvovat dá. Trasa je značena zelenobílými značkami naučných stezek, relativně dostatečně. Prohřeškem je například absence značení ve Viticích do slepé odbočky ke kostelu sv. Šimona a Judy, u něhož se nachází jedna ze zastávek a návštěvník sledující značení ji tak zcela mine.

Zatímco procházka z Vitic do Lipan je příjemná, kvalita samotné naučné stezky je dost nevyrovnaná – zatímco hlavnímu zdejšímu „taháku“, bitvě u Lipan, jsou věnovány pouze dva infopanely, ve Viticích je rozmístěno hned pět, vesměs zbytečných zastávek, jejichž informační náplň by se dala shrnout maximálně do dvou. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, což vedlo ke klasickému plýtvání peněz, např. za odpočinkové altány (tři na dvoukilometrové trase) a dokonce i květináče (!) pod každým informačním panelem apod. Webové stránky občanského sdružení, které stezku vytvořilo, inzerované na každém panelu jako místo pro získání dalších informací k naučné stezce, neexistují.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kolín
Začíná:
VITICE, autobusová zastávka „Vitice“ (dole u potoka, směr Kšely)
Končí:
LIPANY, v obci
Délka:
2,5 km
Zastávek:
8
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
2012
Tvůrce stezky:
občanské sdružení Czech Countryside
Naše návštěva:
září 2012
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Seznámení s obcí Vitice
 2. Kostel sv. Šimona a Judy
 3. Historie obce Vitice
 4. Příroda Vitic I.
 5. Příroda Vitic II.
 6. Bitva u Lipan I.
 7. Bitva u Lipan II.
 8. Husitství

Informační náplň

Zastávka 1: Seznámení s obcí Vitice

 • informace o naučné stezce
 • současnost obce Vitice
 • nejvýznamnější památky Vitic
 • občanská vybavenost Vitic, život ve Viticích
Vyobrazení:
Obecní úřad Vitice; kostel sv. Šimona a Judy; plánek naučné stezky

Zastávka 2: Kostel sv. Šimona a Judy

 • historický a stavební vývoj kostela
 • popis kostela
 • interiér kostela
Vyobrazení:
kostel sv. Šimona a Judy; zvonice s márnicí; plánek naučné stezky

Zastávka 3: Historie obce Vitice

 • historie Vitic, přidružené obce
 • zajímavosti z 30. let 20. století
 • obec Hřiby
 • obec Chotýš
 • obec Lipany
 • obec Dobré Pole
 • legenda – Raráškova díra a Čertova brázda
Vyobrazení:
boží muka ve Viticích; lipanská mohyla; plánek naučné stezky

Zastávka 4: Příroda Vitic I.

 • činnost Mysliveckého sdružení Vitice
 • srnec obecný
 • prase divoké
 • zajíc polní
Vyobrazení:
srnka; zajíc polní; plánek naučné stezky

Zastávka 5: Příroda Vitic II.

 • bažant
 • liška obecná
 • lov lišky
 • ptactvo Vitic a okolí
Vyobrazení:
sojka; sýkora koňadra; sýkora modřinka; strakapoud; plánek naučné stezky

Zastávka 6: Bitva u Lipan I.

 • předehra k bitvě
 • hlavní vojenští představitelé bitvy u Lipan
  • Prokop Holý
  • Diviš Bořek z Miletínka
Vyobrazení:
zbroj používaná v bitvě; plánek naučné stezky

Zastávka 7: Bitva u Lipan II.

 • táborský svaz
 • sirotčí svaz
 • průběh bitvy
 • důsledky bitvy
Vyobrazení:
plánek naučné stezky

Zastávka 8: Husitství

 • Jan Hus
 • průběh husitské revoluce
 • klady a zápory husitské revoluce
 • výsledky husitské revoluce
Vyobrazení:
lipanská mohyla; pamětní desky na mohyle; plánek naučné stezky

Popis trasy

Vitice → lipanská mohyla → Lipany

Naučnou stezku zahájíme ve Viticích, na autobusové zastávce „Vitice“ dole v obci, u potoka. Přímo zde je umístěna 1. zastávka (Seznámení s obcí Vitice).

Odtud vyrážíme po kovové lávce přes potok a poté v přímém směru příkře stoupající ulicí, která se výše změní ve vozovou cestu dlážděnou mřížovanými zatravňovacími dlaždicemi. Vystoupáme úvozem, za nímž vejdeme opět mezi domy. Zde hned na začátku odbočíme do uličky vpravo, ke hřbitovu a kostelu. Pozor, tato odbočka není nijak vyznačena. U vrat hřbitova nalezneme 2. zastávku (Kostel sv. Šimona a Judy).

Vrátíme se zpět k úvozu a pokračujeme vpravo ulicí mezi domy. Ještě před příchodem k hlavní silnici, u hostince Na Rafandě, odbočíme do ulice vpravo, která nás po pár metrech zavede k 3. zastávce (Historie obce Vitice), umístěné vedle obecního úřadu.

Odtud vyrážíme hlavní ulicí vzhůru. Asi o 80 metrů dál potkáme 4. zastávku (Příroda Vitic I.), a výše u parčíku naproti škole 5. zastávku (Příroda Vitic II.).

Za školou odbočíme vpravo širokou vozovou cestou, která posléze opustí zástavbu a vede mezi poli. Po asi 1,5 kilometru dorazíme na křižovatku polních cest tvaru T, kde se dáme vlevo, k již viditelnému panelu a altánu 6. zastávky (Bitva u Lipan I.).

Dále pak mírně stoupáme asi 400 metrů, až přijdeme k malému parkovišti před lipanskou mohylou. Zde nalezneme 7. zastávku (Bitva u Lipan II.).

Po prohlídce lipanské mohyly pokračujeme dále po úzké asfaltové silnici klesající od mohyly do Lipan. Níže ve svahu, už téměř na dohled Lipanům, u pomníku osvobození Rudou armádou, nalezneme poslední, 8. zastávku (Husitství). Tím naučná stezka končí, a my sestoupíme po asfaltce do Lipan, případně můžeme na úplně první křižovatce odbočit po silnici vlevo a vrátit se do Vitic.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 06. 10. 2012 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kolín, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář