vzpomínáme

Naučná stezka Zásmuky – Kouřim

Hodnocení:
(počet hlasů: 6)
Komentáře:
3
Naučná stezka Zásmuky - Kouřim

oficiálně zrušená stezka (od konce března 2011)

Naučná stezka spojovala města ZásmukyKouřim, její osu tvořil Vavřinecký potok (Výrovka). Vedla kolem dvou kamenných barokních mostů (ve Vlčím dole u Zásmuk a u Toušic), a pod významným hradištěm Stará Kouřim. Seznamovala nejen s historií, ale rovněž s přírodními poměry regionu. Vedla převážně zemědělskou krajinou, s malými územími zachovalé přírody více či méně ovlivněné činností člověka.

Trasa naučné stezky byla značena zelenobílým značením naučných stezek proměnlivé kvality (někde bylo značení dostatečné, někde méně, někde v dlouhých úsecích zcela chybělo). Orientace ale nebyla složitá, protože současně vedla i po turisticky značených trasách (ze Zásmuk do Toušic po žluté značce, z Toušic do Kouřimi po modré), s výjimkou odbočky k rybníku Strašík, která byla značena pouze značkami naučných stezek. Vedena byla většinou po lesních a polních vozových cestách. Ve vlhkém počasí mohly být některé úseky podmáčené nebo rozbahněné.

Původní zřizovatel se naučnou stezku rozhodl ke konci března 2011 zrušit a postupně bez náhrady zlikvidovat. V dubnu 2011 jsme na trase již našli pouze pozůstatky původních panelů bez textu nebo prázdné tyče. Historie této pěkné stezky se tak po 24 letech existence (doufejme že ne navždy) uzavřela.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kolín
Začínala:
ZÁSMUKY, náměstí (úvodní panel byl vedle autobusové čekárny)
Končila:
KOUŘIM, Mírové náměstí, park uprostřed
Délka:
cca 9 km
Zastávek:
11
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek (ale ne všude), a současně po žluté a modré turistické značce (s výjimkou odbočky k rybníku Strašík)
Vznikla:
1987
Tvůrce stezky:
okresní muzeum v Kolíně
Naše návštěva:
listopad 2002, duben 2011
Stav naučné stezky:
stezka ke konci března 2011 zrušena

Seznam zastávek

 1. Úvodní panel v Zásmukách
 2. Zásmucká bažantnice
 3. Tůně a jejich obyvatelé
 4. Vlčí důl I
 5. Vlčí důl II
 6. Toušické prahy
 7. Rybník Strašík
 8. Výrovka
 9. Geologie okolí naučné stezky
 10. Vzrostlá zeleň a její funkce
 11. Úvodní panel v Kouřimi

Informační náplň

Zastávka 1: Úvodní panel, Zásmuky

 • informace o trase naučné stezky
 • historie obce Zásmuky
 • Zásmučtí rodáci
Vyobrazení:
zásmucký zámek

Zastávka 2: Zásmucká bažantnice

 • základní informace o bažantnici
 • drobné ptactvo
Vyobrazení:
brhlík lesní, strakapoud velký

Zastávka 3: Tůně a jejich obyvatelé

 • důvody zanikání tůní
 • význam tůní
 • důvod ochrany tůní, fauna tůní
Vyobrazení:
kuňka ohnivá, skokan skřehotavý

Zastávka 4: Vlčí důl I.

 • popis údolí Vlčí důl
 • složení porostů okolí Vavřineckého potoka, svahů údolí a teras
 • ústup přirozených porostů na úkor umělé výsadby nepůvodních druhů
 • dřeviny, byliny
 • negativa lesních monokultur
 • význam lesů
Vyobrazení:
dub zimní; plicník lékařský

Zastávka 5: Vlčí důl II.

 • meandrování Vavřineckého potoka
 • břehový porost a jeho význam
Vyobrazení:
olše lepkavá; kořenový systém

Zastávka 6: Toušické prahy

byla v době naší návštěvy zničená

Zastávka 7: Rybník Strašík

 • historie a základní údaje o rybníku Strašík
 • účel rybníka
 • hospodaření v rybníku (rybářství)
 • ptačí fauna
Vyobrazení:
polák velký; candát obecný

Zastávka 8: Výrovka

 • údaje o toku a povodí Výrovky (rovněž názvy Anenský potok, Vavřinecký potok, Kouřimka)
 • mlýny na Výrovce
Vyobrazení:
mapka – rozmístění mlýnů na Výrovce

Zastávka 9: Geologie okolí naučné stezky

 • geologická stavba oblasti mezi Zásmuky a Kouřimí
 • kutnohorské krystalinikum
 • česká křída
Vyobrazení:
geologická mapa okolí naučné stezky 1:25 000

Zastávka 10: Vzrostlá zeleň a její funkce

 • produkce kyslíku
 • funkce hygienická
 • mikroklimatická funkce
 • vodohospodářská a půdoochranná funkce
 • estetická funkce
 • stěnový lom a využití kamene z něj
Vyobrazení:
lípa malolistá

Zastávka 11: Úvodní panel, Kouřim

 • informace o trase naučné stezky
 • historie města Kouřim
 • Muzeum vesnice – skanzen
Vyobrazení:
mapa stezky, bazilika sv. Štěpána, skanzen – chalupa z Budče

Popis trasy

Zásmuky → údolí Vavřineckého potoka → Toušice → Kouřim

Naučná stezka začínala v Zásmukách na náměstí. Úvodní panel byl vedle čekárny autobusové zastávky. Zpočátku vedla stezka pouze po zelenobílých značkách naučných stezek, a to dolů z kopce hlavní Riegrovou ulicí. Po necelém půl kilometru ji opouštěla a odbočovala vpravo do vedlejší Barákovy ulice (silniční ukazatel směr Plaňany a Svojšice). Po asi 300 metrech dorazila k rozdvojení před železniční stanicí. Zde vedla vlevo ulicí dlážděnou kočičími hlavami, podél kamenné zdi, od této chvíle rovněž společně se žlutou turistickou značkou, jíž se pak držela celou první polovinu trasy až do Toušic. Na konci ohrazení pak odbočila provalenou zdí vlevo do lesa a vstoupila do bývalé zásmucké bažantnice.

Dál vedla lesní cestou nedaleko kamenné ohradní zdi. Po cca půl kilometru, krátce před koncem ohrazení, byla 2. zastávka (Zásmucká bažantnice).

Vyšla opět provalenou zdí a mířila polní cestou vlevo dolů. Na křižovatce vozových cest u malého rybníčku odbočovala vpravo. Po cca 100 metrech nás dovedla k 3. zastávce (Tůně a jejich obyvatelé).

Naučná stezka dál pokračovala směrem k lesu a stáčela se vlevo do údolí. Sestoupila až k potoku ke kamennému mostu, před nímž odbočovala vpravo. Dál vedla údolím podél vodního toku, po pravé straně míjela skalní stěnu. Po asi půl kilometru se spolu se žlutou značkou od potoka oddělila a začala stoupat nevyšlapanou cestou mezi stromy vzhůru po úbočí. Vystoupala na vozovou cestu, po níž pokračovala vlevo. Po pár desítkách metrů se k ní zprava na chvíli připojila železniční trať ze Zásmuk do Bošic, která se brzy opět vzdálila. Stezka dál vedla lesem, poté po okraji lesa nebo přímo na rozhraní lesa a pole. Na křižovatce lesních cest byla 4. zastávka (Vlčí důl I).

Dále stezka postupně klesla do údolí a znovu se přiblížila k potoku. Jen kousek před příchodem ke kamennému mostu u Toušic byla 5. zastávka (Vlčí rokle II.).

O kousek dál, přímo u kamenného mostu, byla 6. zastávka (Toušické prahy). Naučná stezka dál pokračovala nevýraznou travnatou cestou nad pravým břehem směrem k již viditelné obci Toušice. Do ní vstoupila vozovou cestou mezi domy. Napojila se na ulici, kterou vedla vlevo, a po asi 100 metrech dorazila na hlavní, po níž pokračovala také vlevo do středu obce. Z té na čas odbočovala vpravo na úzkou lávku přes potok a dále vedla po opačném břehu mimo hlavní ulici. Posléze se na ni opět napojila, a pak dorazila k rozcestníku žluté a modré značky. Zde se definitivně rozloučila se žlutou značkou, a dále až do Kouřimi vedla po modré (až na krátkou odbočku k rybníku Strašík, viz níže).

Od rozcestníku vedla vpravo ulicí směrem na Malotice. Na konci Toušic, kousek za cedulí konce obce, odbočovala naučná stezka úvozem vpravo. Vystoupala na pole a poté pokračovala vozovou polní cestou středem lánu k protějšímu vzdálenému lesu. Tento úsek mohl být ve vlhkém počasí silně rozbahněný.

Na druhé straně pole dospěla k několika chatám se zahrádkami a pak k lesu. Kousek za jeho okrajem, jak je již řečeno výše, opustila trasa naučné stezky modrou značku a odbočovala vpravo pěšinou po okraji lesa pouze po značkách naučných stezek. Po asi 100 metrech dorazila k rybníku Strašík, nad jehož břehem pokračovala vlevo. Nad hrází opět vystoupala mezi chatami k původní cestě s modrou značkou. U napojení byla 7. zastávka (Rybník Strašík).

Dál vedla naučná stezka znovu po modré značce. Mírně klesala, až asi po 300 metrech dorazila do malé chatové osady. U plotu u mlýna Pášov byla 8. zastávka (Výrovka).

Po dalších asi 200 metrech cesty podél potoka, u jakési bílé hranolovité stavby, byla umístěna 9. zastávka (Geologie okolí naučné stezky).

O kus dál dorazila ke skupině budov kolem mlýna Bukačov. Minula klesající vjezd k vratům objektu a mířila vlevo vzhůru. Za posledním plotem pak opustila asfaltovou cestu a odbočila vpravo po okraji louky. Sestoupila ke strouze bývalého náhonu, přešla ho po betonové lávce a pokračovala dál podél něj. Znovu přešla po další betonové lávce na druhý břeh, a dále vedla úzkým pruhem cesty mezi skalním srázem po levé straně a náhonem a potokem po pravé.

Po asi 400 metrech dorazila do Kouřimi, pěšina se napojila na dlážděnou vozovou cestu, která sklesla na křižovatku u mostu přes Vavřinecký potok. Pod stromem u domu po pravé straně byla 10. zastávka (Vzrostlá zeleň a její funkce).

Dále naučná stezka zahnula vlevo směrem k centru města a brzy začala stoupat kamenitou ulicí Na Schodech a pak přes Ptačí ryneček vzhůru ke kostelu. Za ním je pak náměstí – poslední, 11. zastávka (Úvodní panel, Kouřim) se nacházela uprostřed vnitřního parku. Zde naučná stezka končila.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 23. 04. 2011 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kolín, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 3)

 • Jan Škoda hod.

  24.7.2010. Stezka bohužel (především v závěru) hodně poničená. Panel č. 6 už je obnoven, pro změnu jsem ale nenašel č. 5. Na místě 8. zastávky visí dvě prázdné podkladové desky (větší a menší), u 9. zastávky je jen výklad k Hradišti u sv. Vojtěcha (Stará Kouřim III.), avizovaná geologie chybí (rovněž prázdná deska).

  Odpovědět
  • Jan Škoda hod.

   Ještě jedna připomínka k obsahu:
   Na panelu 6. je stručně probírána historie Toušic, přičemž se dost mluví o toušické tvrzi. Turista se však nedozví, že zmiňované tvrziště je hned na pravé straně mostu, cca 20 m od panelu. Viz:
   http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/tousice/tvrziste

   Odpovědět
 • Vendula hod.

  Zásmuky – Kouřim a následně pěšmo do Olešky na autobus po zelené, jsem si dala včera. A byla jsem nadšená. Není to sice žádná exkluzivní romantická vyhlídková trasa, spíše divočina. Panely už jsem taky viděla hezčí 😀 ale! Nepotkala jsem za celou cestu ani živáčka! Kamenné mosty jsou skvělé, Vavřinec také, trasa z velké části stíněná stromy a je tam božský klid. Jediné co mě zmátlo, bylo rozcestí za bažantnicí. Prošla jsem všemi směry a hledala pokračování žluté trasy, která je znovu značená až po pár set metrech. Takže pokud by to někomu pomohlo, tak na konci cesty, kde přejdete betonovou stružku vedoucí od rybníka po levé ruce, musíte jít cestou doprava, ač je z nich nejméně lákavá. Po pravé ruce budete míjet malý (a pravděpodobně v jakékoliv roční době velmi žabincový 😀 ) rybník a poté vstoupíte do lesa. Tam už je první žlutá značka, i když se objevuje dost sporadicky, občas jsem si nebyla jistá, zda jdu správně. Je to divočina, ale je tam božský klid 🙂

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář