vzpomínáme

Naučná stezka Borky (stará verze)

Hodnocení:
(počet hlasů: 21)
Komentáře:
10
Naučná stezka Borky

původní verze naučné stezky, nahrazená v roce 2020 novou verzí

Příjemná naučná stezka prochází různorodým lesním komplexem a lesoparkem Borky na severozápadním okraji Kolína. Trasa vede smíšenými, listnatými i jehličnatými lesy, lužními lesy či borovou monokulturou, a částečně rovněž po břehu řeky Labe. Seznamuje s různými typy lesa, a rostlinami a živočichy na ně vázanými. Jedna zastávka je umístěna u psího útulku.

Trasa je nenáročná, vede výhradně po rovině a většinou po kvalitních cestách (v rámci lesoparku, blíže ke Kolínu – zde je bez větších problémů sjízdná i pro kočárek). Stezka je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, většinou bezproblémově. Je ideální naučnou procházkou ve vegetačním období roku.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kolín
Začíná i končí:
KOLÍN-Zálabí, Křičkova ulice, v parkovém a sportovním areálu na kraji lesa, nedaleko železniční zastávky „Kolín-zastávka“ (díky nově zbudované lávce přes Labe)
Délka:
4,6 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
po r. 2000
Tvůrce stezky:
ing. Ivo Rus
Radek Smutný (MěÚ Kolín)
tisk: Ateliér Longin
Naše návštěva:
září 2006
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
zničeny zastávky 4 a 5

Seznam zastávek

 1. Borky – rekreační les
 2. Ekosystém smíšeného lesa
 3. Ekosystém smíšeného lesa
 4. Ekosystém listnatého lesa
 5. Ekosystém říčního břehu, řeka Labe
 6. Ptačí společenstvo
 7. Útulek pro psy
 8. Ekosystém jehličnatého lesa
 9. Geologie okolí NS
 10. Parkový les Borky

Informační náplň

Zastávka 1: Naučná stezka Borky

 • základní údaje o stezce
 • rekreační les Borky (historie + současnost, charakteristika)
 • poslání rekreačního lesa
Vyobrazení:
historické a současné mapy území

Zastávka 2: Ekosystém smíšeného lesa

 • charakteristika stanoviště
 • lesnická typizace přírodních podmínek
 • cedr atlaský (atlantský)
 • dub červený
 • společenstvo hmyzích konzumentů (škůdců) na dubech
Vyobrazení:
cedr; rozvrstvení lesní vegetace; hmyzí škůdci; srovnání listů dubu červeného s domácími duby

Zastávka 3: Ekosystém smíšeného lesa

 • charakteristika stanoviště
 • koloběh živin, fotosyntéza, dýchání
 • mykorrhiza
 • společenstvo užitečného hmyzu v lese – predátoři
 • pavouci – význam
 • mravenci – význam
Vyobrazení:
životní cyklus lesního stromu mírného pásma; užitečný hmyz v lese; lumek velký; pavouci; mravenec lesní; průřez mraveništěm lesního mravence rodu Formica

Zastávka 4: Ekosystém listnatého lesa

 • charakteristika stanoviště
 • lužní les
 • více podob lužního lesa
 • postupný zánik polabských lužních lesů
 • potravní vztahy společenstev organismů
Vyobrazení:
více podob lužního lesa (schéma); různí živočichové vázaní na listnatý les

Zastávka 5: Ekosystém říčního břehu

 • charakteristika stanoviště
 • řeka Labe
 • kolínské Polabí
 • stručná historie splavňování řeky Labe
 • okraj lesa – hraniční biotop mezi dvěma ekosystémy
Vyobrazení:
mapa – původní řečiště Labe s meandry před regulací; mapa – současný stav řečiště Labe kolínského Polabí; hraniční biotop okraje lesa; mol předivka zhoubná; šidélko motýlice lesklá; ještěrka obecná

Zastávka 6: Ptačí společenstva

 • ptáci tekoucích vod velkých řek
 • druhy potápivé a brodivé (rozdíly)
 • ptáci lesů
 • ekologická nika
Vyobrazení:
Srovnávací schémata (Nohy vodních ptáků, Tvar zobáku dle přijímané potravy, Rozdílná potrava – různý tvar zobáku, Rozdělení potravních zón podle hloubky u jednotlivých druhů kachen); labuť velká, ledňáček říční, volavka popelavá, poštolka obecná, racek chechtavý, rehek zahradní, polák velký, potápka roháč
Srovnávací schémata (Druhové spektrum, Využití potravník nik u tří druhů sýkor); mlynařík dlouhoocasý, brhlík lesní, lejsek bělokrký, datel černý, sameček žluvy hajní

Zastávka 7: Naučná stezka Borky

 • základní údaje o stezce
 • útulek pro psy (význam, procedura příjmu psa, následná péče o něj)
Vyobrazení:
mapa s vyznačením trasy naučné stezky; půdorys útulku pro psy

Zastávka 8: Ekosystém jehličnatého lesa

 • charakteristika stanoviště
 • současné lesy (lesy přirozené a umělé – kulturní)
 • společenstvo podkorních a dřevokazných škůdců na borovicích
Vyobrazení:
borovice se dvěma, třemi a pěti jehlicemi ve svazku; požerky a chodbičky podkorních a dřevokazných škůdců

Zastávka 9: Geologie okolí naučné stezky

 • kutnohorské krystalinikum (starohory)
 • česká křídová pánev (druhohory)
 • čtvrtohory (kvartér)
 • váté písky (přesypy)
Vyobrazení:
pedologická mapa okolí NS; geologická mapa okolí NS; hydrogeologický řez; půdní profil

Zastávka 10: Parkový les Borky – lesopark

 • postupná přeměna rekreačního lesa v parkový a lesopark
 • parkový les (vysvětlení pojmu)
 • lesopark (vysvětlení pojmu)
Vyobrazení:
Studie parkového lesa Borky (1995) s částí lesoparku (1995); náčrtky: dětské hřiště 1 a 2, altán 1 a 2

Popis trasy

Kolín → Borky → řeka Labe → Kolín

Stezka začíná nedaleko železniční zastávky „Kolín-zastávka“. Pokud přijedeme od Prahy, přejdeme za zastávkou po silničním přejezdu koleje a pokračujeme přímo rovně brankou po můstku přes labské rameno na Kmochův ostrov, a dále navazující nově zbudovanou lávkou pro pěší a cyklisty, která nás převede přes řeku Labe na druhý břeh. Za lávkou pak pokračujeme v přímém směru kaštanovou alejí. Na jejím konci, přímo na kraji lesa, nacházíme úvodní panel naučné stezky.

Stezka je velmi přehledně a dostatečně značená. Od úvodního panelu jdeme vlevo, krátce nato (40–50 m) vpravo přímo do lesa. Cca 100 metrů od kraje lesa nacházíme 2. zastávku. Dále přijdeme na křižovatku lesních cest, kde stezka odbočuje šikmo vlevo. Po asi 200 metrech přijdeme na okraj sportovního areálu s hřišti. Dál jdeme rovně podél pletivového oplocení až na roh fotbalového hřiště. Zde na rohu je 3. zastávka.

Od původního směru zahýbáme vlevo, stále podél oplocení hřiště. Brzy přijdeme na asfaltku (kudy vede původní červená značka). Přejdeme ji a pokračujeme protilehlou lesní cestou. Ta se stáčí vpravo. Vstupujeme do odlehlejší části stezky, cesty zde již nejsou parkově upravené, místy se změní v pouhou pěšinku v trávě. Cesta se opět stočí vlevo a vyrovná se, pak zahýbá v pravém úhlu vpravo a vede rovně jako vozová cesta až k další zatáčce, kde je 4. zastávka. U ní tedy zahneme vlevo, jdeme krátce rovně (asi 100–200 metrů), pak zahýbáme vpravo a vyšlapanou pěšinou míříme světlým listnatým lesem stále rovně, pak se stáčíme doleva. Projdeme mezi oplocením a připojíme se na vozovou cestu a zatáčíme po ní vpravo. Vozová cesta opět prochází mezi oplocením. Přijdeme na křižovatku trochu zpustlých vozových cest, kde zahneme vlevo a míříme k břehu Labe. Zde na břehu nacházíme 5. zastávku.

Pokračujeme vpravo po břehu řeky. Po asi půl kilometru přijdeme k 6. zastávce.

Pokračujeme až do místa, kde do Labe ústí betonová výpust, kde zahýbáme vpravo a pokračujeme vozovou cestou kolmo od řeky. Dále se napojíme na asfaltku, obejdeme jakýsi oplocený areál a krátce poté vyjdeme na cestu s červenou značkou. Tu překřížíme a pokračujeme protilehlou, v době naší návštěvy rozblácenou cestou, vlevo máme chatky a zahrádky, vpravo jednak objekt ČOV, dále pak zarostlou travnatou plochu. Mineme první odbočku vpravo a zahýbáme až tou druhou, která nás nejdříve přes zpustlou louku a pak kolem rozlehlého komplexu psího útulku dovede k 7. zastávce.

Od útulku pokračujeme vozovou cestou vlevo, zpočátku po okraji lesa. Asfaltka krátce nato zahne vpravo a v místě, kde se asfaltka opět stáčí vlevo a míří kamsi do dálky podél lesa, jdeme my rovně přímo do lesa, nyní již lesní cestou. Krátce za okrajem lesa opouští širší lesní vozovou cestu a zatáčí vpravo a začne mírně stoupat užší lesní cestou. Té se stále držíme. Brzy, ještě v borovém lese, narazíme na 8. zastávku.

Dále jdeme až na křižovatku lesních cest, kde nalezneme 9. zastávku. Za ní opouštíme hlavní přímou cestu a míříme směrem mírně vlevo. Ujdeme asi 50 metrů na křižovatku lesních pěšin, kde zatáčíme vpravo. Brzy již narazíme na okrajovou zástavbu Kolína. U dětského hřiště na kraji lesa je poslední, 10. zastávka. Pokračujeme dál rovně a brzy přijdeme k úvodnímu panelu, kde stezka končí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 15. 03. 2013 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kolín, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 10)

 • KOLTURISTA hod.

  Upozorňuji na chybějící NS Polepy v okrese Kolín

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, děkujeme za upozornění. Byla ale už opravdu oficiálně otevřena v plném rozsahu? Vím jen, že se již dlouho (několik let) připravuje, že už byly realizovány nějaké její panely v Polepském údolí, a také že se plánuje nějaká naučná stezka širším okolím Polep (nevím, jestli je to tatáž, nebo nějaká jiná). Žádné podrobnější informace jsem ale nenašel…

   Odpovědět
 • Mirek hod.

  Naučná stezka je stále ve stejné podobě, jako zde na stránkách. Pouze chybí 2 cedule, na které spadl strom.

  Odpovědět
 • rolnička hod.

  Dobrý den v červnu 2020 byla stezka obnovena a bylo zde přidáno i 11 nových zastávek s interaktivním obsahem zejména pro děti.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, děkuji za zprávu, víme o tom. Zatím jsem ale přiznám se neměl moc odvahu zjišťovat, jak nová naučná stezka vypadá, vzhledem k tomu, že ji financovala Billa a z fotek z jejího slavnostní otevření mi běhal mráz po zádech (červenožluté hostesky, logo Billy úplně na všem, reklamní tašky pro děti). A informace o tom, kudy stezka vede, jak je dlouhá atd. – nulové. Chtěl jsem se proto zeptat – má nová naučná stezka běžné naučné panely, nebo jsou na nich jen aktuální slevové akce v Bille? 🙂

   Odpovědět
   • Rolnička hod.

    No my ji prošli v sobotu s dětmi 6 a 14 let a ty to bavilo, jen v jednou úseku jsme se museli vyhýbat blatu,ale to se dá v lese čekat. Edukační panely jsou opravené a přidány ty nové pro děti s herními prvky kde je nazev sponzora v rohu dole nic co by mělo někomu vadit. A myšlenka ovocného sadu se mi zdá velmi dobra (sice výsledky budou vidět až za pár let). Námořnické stromořadí se taky hezky rozrůstá a literární díla děti taky třeba někoho zaujmou. Jen je škoda že není asi zas tak navštěvovaná mi nepotkali nikoho kdo by šel přímo po stezce.

    Odpovědět
    • Tom hod.

     Super, děkuji za info. Ano, ta trasa bývá někdy rozbahněná, hlavně v lese mezi sportovním areálem k Labi, pak už je to v pohodě.

     Odpovědět
 • Olga hod.

  My jsme byli na stezce včera a potkali jsme akorát školku (nebo příměstský tábor), zrovna pro děti jsou edukační panely fajn i ty nové, jsou hezky vymyšlené. Stezka nemá 11 nových zastavení, jen u těch stávajících panelů stojí další 😉

  Odpovědět
 • Roman Šulc hod.

  Stezku jsem prošel, nafotil a popsal, vypadá dobře (nevadí, že to zaplatila Billa, alespoň tohle má smysl :-)) https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/naucna-stezka-borky

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Super, moc děkuji 🙂 Tak to vypadá hezky.

   Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář