Kudrnáčova stezka

Hodnocení:
(počet hlasů: 1)
Komentáře:
2
Kudrnáčova stezka

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Kudrnáčova stezka spojuje Poříčany a Klučov, dvě zdánlivě obyčejné obce ležící vedle sebe na hlavní železniční trati Praha–Kolín, a zábavnou formou ukazuje, že i takové obce a jejich okolí, které známe maximálně jako šmouhu z okna vlaku, mohou mít zajímavou historii a památky, a že cesta mezi nimi může být poutavá, plná objevů a nevšedních výhledů do krajiny.

Kudrnáčova stezka je vedena většinou po kvalitních cestách, převážně travnatých. Úsek úvozové cesty z Poříčan, který by mohl být za špatného počasí rozbahněný, je vysypán dřevěnou drtí. Cesta přes travnaté návrší je zřejmě pravidelně prosekávána. Celkově je Kudrnáčova stezka s trochou úsilí dobře průjezdná s terénním kočárkem.

Trasa je doplněna několika interaktivními prvky – nejzajímavější byla asi bosonohá stezka (v jejímž okolí ale bylo dost střepů, což asi nebyl tvůrčí záměr), dále několik jednoduchých houpaček, které ale visely buď příliš blízko kmene, takže neumožňovaly větší rozhoupání, nebo byly příliš vysoko a naše děti na ně nevylezly nebo se pak bály houpat. Podél cesty je rozmístěno několik originálních dřevěných posezení vydlabaných z kmenů. V prostoru hradiště Klučov je v provozní době otevřen stánek s jednoduchým občerstvením a možností degustace místního vína.

Informační panely Kudrnáčovy stezky byly na první pohled velmi pěkné, s poutavými ilustracemi Galiny Miklínové a stručně podanými informacemi, ale postupně nám začaly připadat až příliš graficky a informačně roztříštěné, forma převládla nad obsahem. Panelům chyběla nějaká základní informace – TOHLE je důležité, aspoň TOHLE si zapamatujte. Naše děti to vůbec nezaujalo, z dialogů dvou protagonistů stezky (kluka Kudrnáče a jeho psa Chlupáče) byly zmatené a kreslené vtipy pro ně byly příliš složité a nepochopitelné. I my zjišťujeme, že jsme si z návštevy vlastně nezapamatovali skoro nic, že zbytečná grafická vata odváděla naši pozornost od opravdu zajímavých informací.

Samostatnou kapitolou je špatná orientace na trase – v Poříčanech i Klučově stezka začíná v zapadlých postranních uličkách, které neznalý návštěvník velmi těžko hledá. Úvodní panel v Poříčanech je sice umístěn před nádražím, jenomže k samotnému začátku Kudrnáčovy stezky je nutné projít kilometr ulicemi neznámé obce bez jakéhokoli značení nebo ukazatelů. Tvůrci zřejmě vůbec nebrali v úvahu, že stezku může procházet někdo, kdo není místní a nevyzná se tu. Naprostou chybou je pak nevyznačení odbočky na vrcholu návrší mezi obcemi a následné trasy kolem vinice, které brání jejímu bezproblémovému projití (pro podrobnější informace viz popis trasy).

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kolín
Začíná:
Poříčany – na prostranství před železniční stanicí, kde je úvodní informační panel (samotná Kudrnáčova stezka ale začíná až na jižním okraji Poříčan, v Úzké ulici)
Končí:
Klučov – v centru obce na hlavní ulici, ostrůvek uprostřed křižovatky (samotná Kudrnáčova stezka končí už na severním okraji Klučova, ve svahu pod hradištěm Klučov)
Délka:
cca 3,5 km
Zastávek:
11
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
červen 2021
Tvůrce stezky:
Jiří Hrabě, Petra Dusilová, Galina Miklínová
Naše návštěva:
srpen 2021
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

Zastávky nemají názvy ani nejsou číslované, zde uvádíme čísla pro lepší orientaci a jejich hlavní tematickou náplň.

 1. Vítejte na Kudrnáčově stezce (Poříčany)
 2. Úvozová cesta
 3. Poříčanská fara
 4. Vyhlídka na Poříčany
 5. Železniční trať
 6. Vysílačky
 7. Vinice
 8. Předkové
 9. Slovanské hradiště Na Ptáčku
 10. Hradiště
 11. Vítejte na Kudrnáčově stezce (Klučov)

Informační náplň

Zastávka 1: Vítejte na Kudrnáčově stezce

 • informace o trase stezky
Vyobrazení:
znak Poříčan, ilustrační obrázky

Zastávka 2: Úvozová cesta

 • úvozová cesta z Poříčan
 • co byl úvoz
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka 3: Poříčanská fara

 • fara v Poříčanech
 • farská zahrada
 • tajné podzemní chodby
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka 4: Vyhlídka na Poříčany

 • původ názvu Poříčan
 • kostel Narození Panny Marie
 • vyhlídka na Kersko, Bohumil Hrabal
 • Lhota na Kří
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka 5: Železniční trať

 • železnice v Poříčanech
 • vinice
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka 6: Vysílačky

 • liblické vysílačky
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka 7: Vinice

 • historie vinic v Klučově
 • Klučovské vinařství
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka 8: Předkové

 • barbaři
 • Keltové
 • Germáni
 • Slované
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka 9: Slovanské hradiště Na Ptáčku

 • informace o hradišti
 • Jaroslav Kudrnáč
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka 10: Hradiště

 • vznik jména Klučov
 • hradiště v okolí
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka 11: Vítejte na Kudrnáčově stezce

 • informace o trase stezky
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Popis trasy

Poříčany → hradiště Klučov → Klučov

Naučnou stezku zahájíme na prostranství před nádražím v Poříčanech – naproti nádražní budově před bytovkami se nachází úvodní panel stezky. Samotná Kudrnáčova stezka ale začíná až o cca kilometr dál na jižním okraji obce, v zapadlé postranní uličce, a orientace sem je příšerná. Na úvodním panelu je sice stručně uvedeno, jak se tam dostat od kostela, ale během cesty skrze obec návštěvník tento popis zapomene, protože ho nepovažuje za tak důležitý. Začátek Kudrnáčovy stezky jsme tak našli jen díky tomu, že jsme s sebou náhodou měli vytisknutý plánek Poříčan.

Od nádraží, stojíme-li čelně k úvodnímu infopanelu, jdeme tedy vpravo Lipovou ulicí. Po asi 300 metrech dorazíme na malé prostranství s ostrůvkem a obecním úřadem, kde pokračujeme šikmo vlevo Mírovou ulicí.

Po dalších asi 150 metrech dojdeme na hlavní ulici, po níž odbočíme vlevo k mostu přes potok a pak stále rovně asi 150 metrů až ke kostelu.

Před ním je křižovatka, my jdeme vlevo po hlavní, Hořanské ulici. Po dalších asi 150 metrech odbočujeme vpravo do okrajové ulice Na Záhabří, a po dalších asi 50 metrech opět vpravo do Úzké ulice.

Zde po levé straně už před sebou vidíme bránu Kudrnáčovy stezky a informační panel 2. zastávky.

Projdeme bránou a stoupáme úvozovou cestou lesem. Po chvíli narazíme na bosonohou stezku a informační panel 3. zastávky.

Vystoupáme úvozem na návrší, kde skončí lesík a po pravé straně se otevře pěkný výhled na Poříčany. Zde je informační panel 4. zastávky.

Následuje úsek přímé cesty přes návrší, kde je po asi 150 metrech 5. zastávka.

Dále cesta stále mírně stoupá delším úsekem bez zastávek přes travnaté návrší. Až po asi 400 metrech dorážíme k informačnímu panelu 6. zastávky.

POZOR – zde se nachází orientační past: ukazatel zde není žádný a před návštěvníkem leží dvě rovnocenné cesty vysekané v trávě – jedna logická v přímém směru, druhá vedoucí vpravo k nějakým vratům v dálce. Kterou si vybrat?

Stezka zde každopádně vede VPRAVO, směrem ke vzdáleným vratům. Teprve po 100 metrech uvidíme, že po levé straně vrat u oplocení místní vinice se nachází informační panel 7. zastávky, který byl až do té chvíle skryt vysokou trávou.

Další orientační past následuje: Zde u vrat jsme tak nějak logicky předpokládali, že trasa k vratům byla jen slepou odbočkou k vinici, a že se teď asi máme vrátit zpět k rozcestí u 6. zastávky a pokračovat tou druhou vysekanou cestou. Vůbec nás NENAPADLO, že máme pokračovat od vrat vpravo podél plotu a celou vinici obejít na druhou stranu, kde jsou další zastávky! Přišli jsme na to jen díky tomu, že jsme poměrně vysocí a že jsme se kvůli pořízení fotky náhodou podívali přes vrata a uviděli ZA VINICÍ další informační panely!

Od vrat a 7. zastávky jdeme tedy VPRAVO podél plotu, krátce poté na rohu vinice dál VLEVO podél plotu, a pak před sebou v dálce uvidíme informační panel 8. zastávky.

Od něj jdeme vlevo, mírně z kopce, stále podél nedalekého oplocení vinice. Po asi 80 metrech potkáváme informační panel 9. zastávky.

Dále pak klesáme směrem k dřevěné chatičce, kde je v provozní době malé občerstvení. Na chatičce je umístěn i kohoutek s vodou a umyvadlo, ale není uvedeno, zda jde o pitnou vodu. Kousek za chatičkou je pak informační panel 10. zastávky.

Dále se už cesta stáčí vlevo dolů k bráně Kudrnáčovy stezky ve směru od Klučova. Za ní už sejdeme podél vinice k okraji zástavby, kde je momentálně staveniště několika rodinných domů a není úplně znát, kudy vede silnice, nicméně projdeme zde štěrkovým pásem mezi domy směrem dolů, kde tušíme střed Klučova.

Sestoupíme až na hlavní ulici, kde se dáme vpravo, a po asi 400 metrech na křižovatce s ostrůvkem nalezneme poslední informační panel, který je uvítacím pro ty, co jdou Kudrnáčovu stezku v opačném směru.

Tím naučná stezka končí. Chůzí v přímém směru po hlavní ulici dorazíme po 150 metrech k železniční zastávce Klučov.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 24. 08. 2021 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kolín, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 2)

 • Obyvatel Porican hod.

  Nam v Poricanech se Kudrnacova stezka libi a pokud Vam ne tak vas nikdo nenuti tam chodit. Je to stezka propojujici hlavne Klucov a Poricany a tudiz jejich obyvatelstvo. Jelikoz jsou to pomerne male vesnice tak nikdo moc nepocital s ti ze by Kudrnacovu stezku navstevoval nekdo kdo neni z Porican/ Klucova a okoli.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, děkuji za Váš názor a respektuji ho, třebaže je spíše ukázkou přezíravosti a neschopnosti vidět věci v kontextu. Z Vašich slov usuzuji, že máte na Kudrnáčovu stezku snížené nároky, protože je dle Vás určena jen místním obyvatelům, kterým to bohatě stačí. Asi nevíte, že Kudrnáčova stezka je aktuálně jednou z nejznámějších naučných stezek v České republice. Je od doby budování a vzniku intenzivně propagována prostřednictvím sítě Facebook, obsáhlý článek o ní vyšel v časopise Květy a její tvůrci měli možnost ji představit i na obrazovce České televize, a to formou rozhovoru v pořadu Sama doma (rozhovor s Jiřím Hrabětem, „otcem“ Kudrnáčovy stezky) a dokonce ve zpravodajském pořadu Události, komentáře (rozhovor s Jiřím Hrabětem a výtvarnicí Galinou Miklínovou). Byla-li dle Vás Kudrnáčova stezka určena jen obyvatelům Klučova a Poříčan, myslím, že by stačila zmínka o ní v obecním zpravodaji.
   Na obou našich webech věnujících se naučným stezkám (Stezky.info a Naučné-stezky.cz) je Kudrnáčova stezka aktuálně nejnavštěvovanější ze všech ostatních naučných stezek (v rámci celé republiky).
   Píšete, že nás nikdo nenutí na Kudrnáčovu stezku jít, když se nám (dle Vašeho názoru) nelíbí. A že údajně nikdo nepočítal s tím, že by stezku navštěvoval někdo, kdo není z Poříčan, Klučova a okolí. Pro Vaši informaci – narodil jsem se a celý svůj život žiji v Českém Brodě, 4 km od Klučova. A na stezce jsme jen náhodou nezabloudili.

   Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář