Naučná stezka svatého Josefa

Hodnocení:
(počet hlasů: 11)
Komentáře:
5
Naučná stezka svatého Josefa

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka svatého Josefa seznamuje s historií a současností zajímavé, ale obecně nepříliš známé pražské čtvrti Malešice, která v sobě zahrnuje nejen jedno z prvních a ve své době největších pražských sídlišť, nově zrevitalizovaný rozsáhlý Malešický park, ale také původní zástavbu starých Malešic, historické a technické památky a jiné zajímavosti, které patřily a patří k běžnému životu malešických občanů.

Trasa naučné stezky je většinou vedena po kvalitních cestách a pěšinách, nebo vedlejšími městskými ulicemi. Značena je zelenobílými značkami naučných stezek, relativně dostatečně, občas by ale stálo za to nějakou přidat pro ujištění, že jdeme správně. Na každém panelu je plánek naučné stezky s vyznačením zastávek. Trasa vzhledem k členitému městskému a přírodnímu terénu není bezbariérová, ale s kočárkem je sjízdná bez větších problémů (je nutné počítat s komplikacemi spojenými s jízdou po městě, a případnými výmoly apod.).

Naučná stezka se nám velmi líbila, je zajímavá, kvalitně připravená a doslova z ní dýchá osobní zainteresovanost autorů, vztah k jejich čtvrti navzdory všem jejím nedokonalostem, nostalgie a příjemná retro atmosféra.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 10
Začíná a končí:
PRAHA 10, Počernická ulice, zastávka autobusu MHD Plaňanská
Délka:
4 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
2013
Tvůrce stezky:
iniciativa Naše Malešice, 01/14. ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“
Naše návštěva:
prosinec 2013
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Plaňanská
 2. U zdi
 3. Malešický park
 4. U pískovny
 5. Malešický lesík
 6. U svatého Josefa
 7. U kapličky
 8. U trati
 9. Malešické náměstí
 10. Oáza

Informační náplň

Zastávka 1: Plaňanská

 • malešický genius loci – historický a stavební vývoj Malešic
 • proč jsou Malešice takové, jaké jsou
 • pozvánka na naučnou stezku
 • doplňkový panel – sestavte si tři dobové pohledy na Malešice
Vyobrazení:
celoplošný plánek naučné stezky; ilustrační fotky k jednotlivým zastávkám

Zastávka 2: U zdi

 • Malešický park – historie a současnost
 • co byla Malešická zeď
 • představení tvůrce naučné stezky
 • doplňková otázka
 • doplňkový panel – Malešický park
Vyobrazení:
původní podoba Malešické zdi před zbouráním (2011); původní návrh Malešického parku; dobové ilustrační záběry z Malešického parku

Zastávka 3: Malešický park

 • výstavba malešického sídliště
 • malešická panelstory – život na malešickém sídlišti s nedokončenou infrastrukturou
 • doplňková otázka
 • doplňkový panel – panorama Malešic a Prahy
Vyobrazení:
dobová fotografie sídliště Malešice; fotografie z doby před výstavbou sídliště; dobové fotografie z výstavby sídliště; plánek naučné stezky

Zastávka 4: U pískovny

 • rostliny a živočichové Malešic
 • doplňková otázka
 • doplňkový panel – jak by vám to slušelo jako zajícovi?
Vyobrazení:
malešická pískovna (foto z 50. let 20. století); bažant obecný; netopýr; krahujec obecný; zajíc polní; babočka kopřivová (housenka, motýl); merlík bílý; plánek naučné stezky

Zastávka 5: Malešický lesík

 • pražské lesy
 • malešický lesík
 • doplňková otázka
 • doplňkový úkol – ptačí budky v okolí
Vyobrazení:
mapa lesní zeleně; rozdíl mezi dubem letním, zimním a červeným; bedla jedlá; péče o les; plánek naučné stezky

Zastávka 6: U svatého Josefa

 • domov seniorů v Malešicích
 • nerealizovaný kostel sv. Josefa
 • doplňková otázka
 • doplňkový úkol – hlavolam
Vyobrazení:
možná podoba nerealizovaného kostela sv. Josefa; možná podoba interiéru kostela; pohled na areál domova seniorů od altánku Karla Nepraše; areál domova seniorů na leteckém snímku během výstavby; plastika Čestmíra Sušky „Obr, velryba a žába“; plastika Čestmíra Sušky „Rytíř“; dobový snímek základů kostela sv. Josefa; staveniště domova seniorů se strážními věžemi; plánek naučné stezky

Zastávka 7: U kapličky

 • bitva u Štěrbohol
 • výklenková kaple
 • Milíčova modlitebna
Vyobrazení:
fotografie výklenkové kapličky a okolí z roku 1974; Milíčova modlitebna; práce na věži Milíčovy modlitebny; domy v Janderově ulici (kolonka); výstavba domů v kolonce; hmyzí hotel; bitva u Štěrbohol; plánek naučné stezky

Zastávka 8: U trati

 • železniční viadukt tratě na nákladové nádraží Praha-Žižkov
 • Jiráskova vila v areálu botanické zahrady
Vyobrazení:
Jiráskova vila v botanické zahradě; zahradník František Thomayer; botanická zahrada; průvod malešických baráčníků (1945); fotbalista Jindřich Valášek; fotbalisté; pohled na staré Malešice a železniční viadukt z vrchu Tábor; plánek naučné stezky

Zastávka 9: Malešické náměstí

 • historie Malešic
 • malešický zámek
 • doplňková otázka
 • doplňkový úkol: přiřazení oblouků ke stavebním slohům
Vyobrazení:
Malešické náměstí a zámek; dobové pohlednice starých Malešic; statek čp. 11; předválečný pohled do ulice U Tvrze; mapa Malešic z roku 1841

Zastávka 10: Oáza

 • jak se žilo na sídlišti
 • nákupy v nákupním středisku Oáza
 • doplňková otázka
 • doplňkové panely – nakupte v Oáze v roce 1965
Vyobrazení:
zimní radovánky na sídlišti Malešice (dobové foto); obchodní centrum Oáza na obrázku z původní plánové dokumentace; ženy cvičící v sokolovně; žvýkačka Pedro; úklid sněhové nadílky; sídliště Malešice (dobový letecký snímek); dobový sortiment obchodního střediska Oáza; ilustrační fotografie; plánek naučné stezky

Popis trasy

sídliště Malešice (zastávka MHD Plaňanská) → Malešický park → Malešický lesík → staré Malešice → sídliště Malešice

Naučnou stezku zahájíme na zastávce autobusu MHD Plaňanská v Počernické ulici, kde nalezneme 1. zastávku (Plaňanská) s velkým a přehledným plánem trasy.

Odtud vyrážíme kolmou Cerhenickou ulicí vstříc Malešickému parku, který se zdvihá v pozadí před námi. Na jeho počátku nacházíme 2. zastávku (U zdi).

Stoupáme v přímém směru širokou asfaltovou cestou na vrchol Malešického parku, kde se na nachází 3. zastávka (Malešický park).

Stále v přímém směru pokračujeme podél nějakého oplocení, mírně klesáme a stáčíme se vlevo, a pak sestoupíme vpravo k Malešické ulici. Přejdeme ji a jdeme dál protilehlou cestou podél oplocení sportovního areálu. Klesneme k okraji lesa, kde je umístěna 4. zastávka (U pískovny).

Pokračujeme v přímém směru do lesa, po krátkém klesání se stočíme vpravo a jdeme pak spíše po rovině. Po asi 200 metrech dorazíme k panelu 5. zastávky (Malešický lesík).

Za ní odbočíme vpravo a začneme řídkým porostem stoupat, na terénním schodu se stočíme vpravo a zakrátko vyjdeme na okraj volné zarostlé plochy, kde odbočíme pěšinou vlevo. Tato pěšina nás dovede na okraj zástavby v Bakalářské ulici, jíž pokračujeme vpravo. Sestoupíme až ke křižovatce s Rektorskou, kde nalezneme 6. zastávku (U svatého Josefa).

Po krátké slepé odbočce vpravo Rektorskou ulicí ke hmyzímu hotelu se vrátíme a pokračujeme Rektorskou ulicí vlevo. Ta se stáčí, až dorazí na křižovatku tvaru T, kde odbočíme vpravo. Pak již přímo před sebou na okraji zahrádkářské kolonie vidíme 7. zastávku (U kapličky).

Pokračujeme v přímém směru cestou podél zahrádkářské kolonie, dole se stočíme vlevo do Kaňkovy ulice a poté vpravo do Janderovy. Na následující křižovatce odbočíme vlevo do Chládkovy a u železniční tratě vpravo do Strnadovy. V parčíku u pomníku nalezneme 8. zastávku (U trati).

Dále zahneme vpravo do Vydrovy ulice, na jejím konci pak vlevo dolů do Janderovy, která nás přivede k hlavní ulici U Tvrze.

Dáme se po ní vpravo k nejbližšímu přechodu, kde ji přejdeme a krátce poté zahneme vlevo do Tomsovy. Následně zahneme vpravo a míříme k malému parčíku na Malešickém náměstí, kde projdeme kolem kaple zpátky k hlavní ulici. Zde je umístěna 9. zastávka (Malešické náměstí).

Přejdeme opět hlavní ulici na druhou stranu k autobusové zastávce a míříme vlevo, a poté hned vpravo do Malešické ulice. Téměř vzápětí zamíříme šikmo vlevo do parku.

Na jeho konci vstoupíme do Káranské ulice, kterou pokračujeme krátce v přímém směru, projdeme křižovatku s Limuzskou ulicí a poté za prvním panelákem odbočíme vlevo chodníkem. Dále míříme opět vlevo, vystoupáme několik schodů, projdeme průchodem starého nákupního střediska a dorazíme do Počernické ulice, k zastávce autobusu MHD Sídliště Malešice, kde se nachází i 10. zastávka naučné stezky (Oáza).

Zde je možné naučnou stezku ukončit, nebo můžeme ještě pokračovat vpravo Počernickou ulicí asi půl kilometru k začátku naučné stezky a dokončit okruh.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 05. 01. 2014 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 5)

 • Jiří Schwarzer hod.

  Prosím, proč je u zastávky č. 7 uváděna bitva u Štěrbohol, což je velmi zavádějící, když ta se odehrála o cca 4 km dál a je tam i pomníček. Schwarzer

  Odpovědět
  • Milan Maršálek hod.

   Dobrý den,
   bitva u Štěrbohol se ve skutečnosti udála na obrovském rozsáhlém území a v Malešicích byly nalezeny ostatky nejednoho vojáka. Taktéž zde byla vystavěna výklenková kaple, nejspíše z důvodu existence hromadného hrobu po této bitvě. O kapličku se nyní nikdo nestará a rádi bychom ji v dohledné době dali včetně jejího okolí do pořádku, více na našem webu.

   Odpovědět
 • Mju hod.

  Stav stezky z 2.3.2019:
  Většina tabulí OK, pouze jedna posprejována, čitelnost ale i přesto celkem dobrá.
  Někdo ovšem přeznačil téměř všechny značky naučné stezky (s šikmým zeleným pruhem) normální žlutou značkou, pod kterou navíc prosvítá původní zelené značení – působí to velmi amatérsky a vůbec nechápu, proč nešlo tu žlutou namalovat pod tu naučnou…???
  Mezi zastávkami 8 a 9 je navíc jedna další, vtipně označená jako 8,75 (před restaurací Malešická tvrz).
  Jinak moc pěkné, bydlíme ve Strašnicích, ale v těchhle zákoutích jsme nikdy nebyli. Na panelech je mnoho zajímavých informací o malešickém sídlišti, vilové čtvrti, přírodě okolo, technických a jiných zajímavostech okolo – velmi doporučuji.

  Odpovědět
 • Petr Uher hod.

  NS Svatý Josef (15.2.2023) je – tak jak se píše v komentářích – vedena po žluté značce, je na ní docela chválená neoficiální zastávka 8,75, také ale platí, že téměř všechny tabule jsou posprejované, tedy od posledního komentáře nic nového.

  Odpovědět
 • Petr Uher hod.

  Ve čtvrtek 29.2.2024 jsem po roce prošel NS svatého Josefa a je mi smutno. V průběhu minulého roku byly všechny tabule očištěné a nyní jsou některé opět „vyzdobené“ malůvkami tak, že texty jsou nečitelné.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář