vzpomínáme

Naučná stezka Dubeč – Uhříněves (původní verze)

Hodnocení:
(počet hlasů: 6)
Komentáře:
4
Naučná stezka Dubeč - Uhříněves (původní verze)

původní podoba naučné stezky, nahrazena v roce 2004 novou verzí

Spojovala dvě okrajové městské části Prahy (jihovýchodní okraj), její osu tvořil potok Říčanka. Vedla krajinou velmi ovlivněnou činností člověka (pravěké sídliště, regulace potoka, staré lomy, rybníkářství). Stezka seznamovala s těmito jevy na trase, a s výsledky zdejšího přírodovědeckého průzkumu (fauna a flóra).

Stezka byla nenáročná, vedla po cestách různého typu (převážně travnaté cesty a pěšiny, místy vozové cesty a silnice s minimálním provozem, částečně i mimo cesty). Značena byla klasickými zelenobílými značkami naučných stezek.

Vznikla po roce 2000, ale protože velmi trpěla činností vandalů, musela být poměrně záhy, v roce 2004, zrekonstruována. Nová verze má stejnou trasu i informační náplň, panely mají mírně odlišné grafické zpracování, některé jsou umístěny na jiných místech (prohozené), a jednotlivé zastávky jsou pojmenované.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 10
Začínala:
PRAHA-DUBEČ, Starodubečská ul., zastávka autobusu MHD „Za Pavilonem“
Končila:
PRAHA-UHŘÍNĚVES, křižovatka ulic Morávkova a Vachkova
Délka:
cca 4–5 km
Zastávek:
15
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek (značeno z Dubče do Uhříněvse, v opačném směru značení méně viditelné)
Vznikla:
po r. 2000
Tvůrce stezky:
dobrovolní pracovníci ochrany přírody s pomocí grantu Magistrátu hl. m. Prahy
Naše návštěva:
květen 2002, listopad 2002, duben 2009
Stav naučné stezky:
nahrazena v plném rozsahu novou verzí

Seznam zastávek

Jednotlivé zastávky nebyly pojmenované, zde uvádíme stručnou informační náplň:

 1. úvodní informace o naučné stezce, historie Dubče
 2. rybník V Rohožníku, rybniční soustava na Říčance v okolí Dubče
 3. PP Rohožník – Lom v Dubči, geologická minulost území
 4. Přírodní park Říčanka – obecně o území, flóra, fauna
 5. Rohožník – archeologický průzkum, historie osídlování kraje
 6. PP Rohožník – Lom v Dubči (flóra, fauna), výhled na Dubeček
 7. PP Rohožník – geologická minulost, lomy; obojživelníci
 8. potok Říčanka, informace o povodí
 9. Podleský rybník, Podleský mlýn, mlynářství
 10. Podleský rybník – původ názvu
 11. Podleský rybník, rybníkářství
 12. PP Obora v Uhříněvsi – skladba dřevin
 13. nejstarší historie Uhříněvsi, židovský hřbitov
 14. PP Obora v Uhříněvsi – výsledky přírodovědeckých průzkumů
 15. novodobá historie Uhříněvsi (19.–20. století)

Informační náplň

Zastávka 1

 • základní informace o naučné stezce
 • historie Dubče a jejího okolí
Vyobrazení:
zbytky tvrze v Dubči (1846); městský znak Dubče

Zastávka 2

 • hráz rybníka V Rohožníku
 • móda budování rybníků v historii
 • tradice rybníkářství
Vyobrazení:
mapa okolí Dubče (1783); hnízdo lysky černé

Zastávka 3

 • přírodní památka Rohožník – lom v Dubči (geologická stavba)
 • lom v Rohožníku
Vyobrazení:
stratigrafická tabulka ordoviku; lom v Dubči

Zastávka 4

 • přírodní park (stručné vysvětlení pojmu)
 • přírodní park Říčanka
 • Uhříněveská obora – vyskytující se rostliny a ptáci
Vyobrazení:
správní mapa Prahy s vyobrazením 11 pražských přírodních parků

Zastávka 5

 • návrší Rohožník
 • výsledky zdejšího archeologického průzkumu
 • historie pravěkého sídliště
 • podoba okolní krajiny v minulosti
Vyobrazení:
typy keramiky kultur doby kamenné; zvoncový pohár nalezený v Dubči

Zastávka 6

 • přírodní památka Rohožník – lom v Dubči (podrobný popis, důvod ochrany)
 • výhled na Dubeček (popis místního kostela sv. Petra)
Vyobrazení:
stehlík obecný, konipas bílý

Zastávka 7

 • geologická stavba hřbetu Rohožníku
 • užití zdejšího kamene
 • obojživelníci
Vyobrazení:
letecký pohled na Dubeč a PP Rohožník; ropucha zelená

Zastávka 8

 • potok Říčanka – podrobnější charakteristika vodního toku
 • ptáci přírodního parku Říčanka
Vyobrazení:
geobotanická mapa okolí Prahy (1969)

Zastávka 9

 • Podleský rybník – historie a současnost
 • Podleský mlýn
 • mlynářství
Vyobrazení:
kosatec žlutý; myšice; rákosník zpěvný

Zastávka 10

 • vysvětlení názvu Podleského rybníka
 • činnost tzv. okrašlovacích spolků
Vyobrazení:
hnízdo moudivláčka; ocún jesenní

Zastávka 11

 • systém rybníků na potoce Říčanka v minulosti
 • zpustnutí a rušení rybníků po třicetileté válce
 • spojitost Podleského rybníka s T. G. Masarykem
Vyobrazení:
skokan zelený; chráněná území přírodního parku Říčanka (mapka)

Zastávka 12

 • přírodní památka Obora v Uhříněvsi (podrobný popis)
 • rostlinstvo obory
 • ptactvo obory
Vyobrazení:
červenka obecná, budníček lesní

Zastávka 13

 • nejstarší historie Uhříněvsi
 • židovský hřbitov
 • motýli uhříněveské obory
Vyobrazení:
schematický plánek Uhříněvsi (1715)

Zastávka 14

 • přírodovědecký průzkum na území Prahy
 • jeho význam a zjištěné výsledky
Vyobrazení:
prvosenka vyšší; netopýr rezavý

Zastávka 15

 • základní informace o naučné stezce
 • Uhříněves od 18. století do současnosti
 • renesanční zámek
 • další stavby v Uhříněvsi
Vyobrazení:
starý mlýn; městský znak Uhříněvsi

Popis trasy

Praha-Dubeč → Rohožník → Podleský rybník → Praha-Uhříněves

Naučná stezka začínala v Praze-Dubči, ve Starodubečské ulici, na autobusové zastávce MHD „Za Pavilonem“ (ve směru z Dubečku do Kolodějí). První zastávka byla přímo u ní, panel byl připevněn na plot zahrady.

Odtud prolukou mezi domy k rybníku V Rohožníku (2. zastávka). Na druhé straně rybníka vlevo, asi o 50 metrů dál 3. zastávka, opět připevněná na plotě. Vozovou cestou vpravo vzhůru, o dalších cca 30 metrů vpravo k okraji pole. Dále vpravo po okraji pole, zakrátko 4. zastávka. Odtud dál podél zahradní kolonie, až k lesíku. Zde 5. zastávka.

Pěšinou lesem stále v původním směru po okraji skalních srázů bývalých lomů na Rohožníku až na návrší, kde 6. zastávka. Dolů do lomu, tam vlevo a pěšinou do vedlejšího lomu. Zde na okraji lomu při vstupu 7. zastávka.

Poté z lomu a vlevo proti proudu potoka Říčanky, po půl kilometru v místě panelového brodu 8. zastávka. Dále stejnou cestou podél břehu až k lesíku a pak na hráz Podleského rybníka, kde 9. zastávka.

Po hrázi vpravo, za propustí vlevo, přes další propust, za ní vlevo, v místě travnaté pláže 10. zastávka. Dále po obvodu rybníka až k boudě na hladině, kde 11. zastávka, od ní vpravo přes strouhu cestou na asfaltku, po níž vlevo až k mostu přes potok, za nímž vpravo proti proudu – zkraje 12. zastávka. Rovně podél břehu potoka, přes můstek k židovskému hřbitovu, za ním 13. zastávka.

Odtud pak ulicí na rozhraní vilové zástavby a lesa, kde 14. a závěrečná 15. zastávka. Naučná stezka končila na rohu Obory, na křižovatce ulic Morávkova a Vachkova.

Poznámka: Stezku bylo možné absolvovat i v opačném směru, ale značení bylo vyhotoveno spíše ve správném směru stezky, navíc text na panelech vždy předpokládal směr Dubeč–Uhříněves. Opačně byla mnohdy orientace trochu složitější (chybějící značení).

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 15. 03. 2003 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 4)

 • Josef Maxant hod.

  Doporučuji do vašeho webového souboru vložit plánek naučné stezky a kopie naučných popisů, tak jak jsou uveřejněny na všech zastávkách.

  Nedávno jsem byl u Podleského rybníka a všimnul jsi že tam byly káceny stromy u hráze nedaleko mlýna. Aby se zamezilo kradení stromů, doporučuji, aby ochranáři přírody požadovali povinné vyvěšení úředního povolení ohledně kácení stromů, kde by byl eventuelně uveden i počet stromů vyčleněných ke kácení, zejména pokud se jedná o kácení v území s chráněnými stromy.

  S pozdravem, Josef Maxant

  Odpovědět
  • Tom hod.

   [Josef Maxant]: Dobrý den, naučnou stezku Dubeč – Uhříněves jsme tento víkend znovu prošli, takže při příští aktualizaci stránek doplním plánek, nové údaje a fotogalerii.

   Odpovědět
 • Tom hod.

  Stezka byla nově zpracována podle současného stavu.

  Odpovědět
 • Tomáš hod.
  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář