Naučná stezka Havran Pírko

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 5)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Havran Pírko

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka představuje nejzajímavější druhy stromů rostoucí v zámeckém parku v Praze-Čakovicích. Nejde v pravém slova smyslu o stezku s pevně danou trasou, ale tvoří ji dvacet zastávek rozmístěných bez ohledu na číslování různě po parku u konkrétních stromů. Park je také významným hnízdištěm havranů, odtud název stezky.

Parkem se pohybujeme většinou po zpevněných štěrkových cestách. Chůze je nenáročná, bez převýšení. Na úvodním panelu u zámku je vyobrazen plán parku s vyznačením zastávek.

Pro prezentaci informací na jednotlivých zastávkách byla zvolena forma dřevěných prosklených vitrín, v nichž je nástěnka s připíchnutými potisklými kancelářskými papíry. Vypadá to hrozně, do vitrín zatéká, papíry se vlhkem kroutí a ve srovnání s jinými podobně zaměřenými naučnými stezkami to celé působí nudně a nezajímavě. Ani samotný zámecký park se nám nijak zvlášť nelíbil a neláká nás k další návštěvě.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 9
Začíná a končí:
PRAHA-ČAKOVICE, vchod do zámeckého parku z Cukrovarské ulice
Délka:
cca 1 km
Zastávek:
20
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2013
Tvůrce stezky:
kolektiv autorů
Naše návštěva:
květen 2013
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 • úvodní
 1. Habr obecný
 2. Jírovec maďal
 3. Lípa srdčitá, lípa velkolistá
 4. Javor klen, javor mléč, javor babyka
 5. Jasan ztepilý
 6. Jírovec pleťový
 7. Topol černý
 8. Jinan dvoulaločný
 9. Buk lesní
 10. Jasan ztepilý
 11. Katalpa trubačovitá
 12. Dub letní
 13. Platan javorolistý
 14. Bříza bělokorá
 15. Ořešák královský
 16. Jeřáb ptačí
 17. Olše lepkavá
 18. Topol bílý, jilm habrolistý
 19. Smrk pichlavý, borovice černá, jedle bělokorá
 20. Tis červený

Informační náplň

Úvodní zastávka

 • informace o zámeckém parku v Čakovicích
 • poslední majitelé zámku, vznik parku
 • přírodní poměry zámeckého parku
 • místní rybník
 • hnízdiště kolonie havranů
 • poslání naučné stezky
Vyobrazení:
plánek parku s vyznačením zastávek; ilustrační obrázky

Zastávky 1-20:

 • informace o stromu
 • list
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Popis trasy

Naučná stezka nemá žádnou trasu, uvádíme zde tedy pouze plán parku s vyznačením zastávek, který je součástí úvodního panelu naučné stezky (doporučujeme při příchodu vyfotit).

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 31. 01. 2019 v rubrikách Naučné stezky v Praze.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář