Naučná stezka Strašnice

Hodnocení:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
1
naučná stezka Strašnice

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s historií a zajímavostmi pražské čtvrti Strašnice. Je okružní, začíná a končí na stanici metra Strašnická. Trasa nás zavede např. k neobvyklému kostelu Neposkvrněného početí Panny Marie, provede nás unikátním urbanistickým souborem sídliště Solidarita, kolem vinohradského hřbitova a strašnického krematoria a pak zajímavou vilovou čtvrtí.

Naučná stezka je nenáročná, občas s větším, ale krátkým převýšením, vedoucí výhradně ulicemi města po parkových asfaltových komunikacích nebo chodnících. Trasa je značena klasickými zeleno-bílými značkami naučných stezek, relativně dobře, přesto by neškodilo občas nějakou značku přidat – někde jsou dost daleko od sebe, mohou být zakryté vozidly nebo vegetací a zbytečně to komplikuje orientaci. Také některé změny směru na křižovatkách by mohly být vyznačeny výrazněji. Byli jsme rádi, že s sebou máme z domova vytisknutý plánek a nebloudíme.

Informační panely mají hezký design, ale vadilo nám na nich, že nás v několika případech seznamovaly s něčím, co jsme už před několika desítkami metrů minuli a museli bychom se tam vracet, nebo jsme se ani nedozvěděli, kde daný objekt vlastně je, jak se k němu máme dostat. Mnoho jistě zajímavých lokalit nám tak úplně uniklo.

Vedle úvodního panelu na stanici metra Strašnická je umístěn zásobník na automatický výdej letáčků ke stezce. Údajně by měl být vybaven solárním napájením a letáčky vydávat po zaslání SMS kamsi na nějaké telefonní číslo. Nevíme, před kolika lety automat fungoval naposledy, ale v době naší návštěvy působil už hodně zanedbaným a poškozeným dojmem. Kéž by byl ten letáček raději k dostání někde v blízké trafice než takovéhle „hi-tech“ zbytečnosti, které brzy někdo zničí a pak je drahé je neustále opravovat.

Celkový stav naučné stezky je uspokojivý, ale několik zastávek je posprejovaných (zejména druhá, která je prakticky nečitelná), a názvy zastávek a tematické kvízy vyfrézované do dřeva panelu jsou téměř nečitelné.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 10
Začíná a končí:
PRAHA 10-STRAŠNICE, stanice metra Strašnická
Délka:
3,5 km
Zastávek:
11
Značení trasy:
zeleno-bílé značky naučných stezek
Vznikla:
asi 2014
Tvůrce stezky:
ZO ČSOP Natura, quo vadis?, Útulné Strašnice o.s., Městská část Praha 10
Naše návštěva:
listopad 2022
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
celkově dobrý, ALE: některé zastávky počmárané a částečně nečitelné; názvy zastávek špatně čitelné, kvízy téměř nečitelné

Seznam zastávek

 1. Strašnická
 2. Usedlosti
 3. U kostela
 4. Foerstrova
 5. V aleji
 6. Solidarita
 7. U sídliště
 8. Miramare
 9. Na Vinici
 10. Vinohradská
 11. Ve vilách

Informační náplň

Zastávka 1: Strašnická

 • historie dopravní dostupnosti Strašnic
 • Kulturní dům Barikádníků
 • stará strašnická škola
Vyobrazení:
tramvajová trať na pohledech z období první republiky, vestibul stanice metra Strašnická, tematické historické fotografie (koncert v KD Barikádníků, stavba KD Barikádníků, stará školní fotografie, Jubilejní škola V Olšinách); plánek naučné stezky

Zastávka 2: Usedlosti

 • Bečvářův dvůr
 • budova MUZO
 • Strašnický zámeček
Vyobrazení:
tematické historické fotografie; plánek naučné stezky

Zastávka 3: U kostela

 • výroba motocyklů Ogar a Jawa
 • kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
 • kolonie U trati
Vyobrazení:
dobové reklamy na motocykly Ogar, historické tematické fotografie (finální kompletace motocyklů Jawa, fara, kolonie U trati, architektonický návrh domů pro kolonii), interiér kostela Neposkvrněného početí Panny Marie; plánek naučné stezky

Zastávka 4: Foerstrova

 • vznik jména Strašnice
 • historie Strašnic
 • připojení Strašnic k Praze
 • Josef Bohuslav Foerster
Vyobrazení:
rekonstrukce bitvy u Štěrbohol, historické snímky starých Strašnic, Josef Bohuslav Foerster, Foerstrova vila; plánek naučné stezky

Zastávka 5: V aleji

 • Jiráskova alej
 • sochy ve veřejném prostoru
Vyobrazení:
historický plán města, sochy a plastiky; plánek naučné stezky

Zastávka 6: Solidarita

 • Strašnické divadlo, dříve Kulturní dům Solidarita a Divadlo Járy Cimrmana
 • sídliště Solidarita
Vyobrazení:
dobové materiály Divadla Járy Cimrmana, historický návrh dostavby sídliště Solidarita, dobové materiály k budování sídliště Solidarita; plánek naučné stezky

Zastávka 7: U sídliště

 • urbanistický vývoj Strašnic v průběhu 20. století
Vyobrazení:
historické tematické fotografie, srovnávací ortofotomapy; plánek naučné stezky

Zastávka 8: Miramare

 • historie hotelu Miramare
 • sochy Ivana Jilemnického
 • hostinec Na Kovárně a další místa společenského života
 • Sokol Strašnice
Vyobrazení:
Miramare – historické snímky, Ivan Jilemnický, křtitelnice pro smíchovský evangelický sbor, strašnická sokolovna (historická fotografie); plánek naučné stezky

Zastávka 9: Na Vinici

 • Hagibor
 • sídlo Rádia Svobodná Evropa
 • evangelický hřbitov
Vyobrazení:
tematické snímky (sportoviště, Rádio Svobodná Evropa, evangelický hřbitov); plánek naučné stezky

Zastávka 10: Vinohradská

 • Vinohradský hřbitov
 • strašnické krematorium
Vyobrazení:
tematické fotografie; plánek naučné stezky

Zastávka 11: Ve vilách

 • strašnická vilová čtvrť
 • Trmalova vila
 • Sbor Evangelické církve metodistické
Vyobrazení:
tematické historické fotografie; plánek naučné stezky

Popis trasy

stanice metra Strašnická → kostel Neposkvrněného početí Panny Marie → sídliště Solidarita → park Ivana Jilemnického → strašnické krematorium → vilová čtvrť → stanice metra Strašnická

Naučnou stezku zahájíme na stanici metra Strašnická (na lince A), kde se hned naproti východu z metra nachází 1. zastávka (Strašnická). Vedle ní je zásobník na letáčky k naučné stezce, který už ale asi hodně dávno dosloužil – v době naší návštěvy byl prázdný a evidentně i nějak poškozený.

Odtud sestoupíme dolů do podchodu pod ulicí V Olšinách, projdeme jím a za ním pokračujeme rovně navazující parkovou asfaltovou cestou. Po necelých 100 metrech přicházíme k 2. zastávce (Usedlosti). V době naší návštěvy byla silně posprejovaná a špatně čitelná.

Stejnou cestou v přímém směru dojdeme do ulice V Zátočce u strašnického zámku (služebna Policie ČR), jíž pokračujeme stále rovně, a rovně jdeme pak i navazující ulicí Ke Strašnické. Tato ulice se postupně stáčí vlevo vzhůru a brzy nás mezi paneláky dovede ke kostelu Neposkvrněného početí Panny Marie. Na křižovatce na protějším chodníku je 3. zastávka (U kostela).

Dále jdeme vlevo ulicí Kolovratskou a poté rovně navazující ulicí K Rybníčkům. U křižovatky s Foerstrovou ulicí nalézáme 4. zastávku (Foerstrova).

Pokračujeme ulicí K Rybníčkům a na nejbližší křižovatce odbočíme vlevo do ulice Solidarity. U kruhového objezdu přejdeme ulici V Olšinách a jdeme dál rovně ulicí Solidarity. Hned za kruhovým objezdem je 5. zastávka (V aleji).

Po dalších asi 150 metrech v ulici Solidarity naproti Strašnickému divadlu potkáváme 6. zastávku (Solidarita).

Za divadlem odbočíme vlevo ulicí Dvouletky a jdeme až na její konec, kde odbočíme vpravo do Dětské ulice. Ta nás dovede na hlavní Černokosteleckou ulici. Na křižovatce u vyústění Dětské ulice je 7. zastávka (U sídliště).

Přejdeme Černokosteleckou a jdeme po ní vlevo a krátce poté vpravo vzhůru po schodech do ulice Ve Stínu. Na nejbližší křižovatce pak odbočujeme vlevo do kopce do ulice Na Výsluní.

Vystoupáme k budově Miramare a na začátku parku za ní nalezneme 8. zastávku (Miramare).

Sejdeme ulicí Na Výsluní, dole přejdeme ulici Na Palouku a pokračujeme v přímém směru protilehlým asfaltovým chodníkem kolem bytovek. Po asi 100 metrech na konci budov po levé straně odbočíme šikmo vlevo k rampě do podzemních parkovišť. U ní je umístěna 9. zastávka (Na Vinici).

Dále dojdeme zpět na Černokosteleckou ulici, kde odbočíme krátce vpravo. Naproti strašnickému krematoriu je 10. zastávka (Vinohradská).

Přejdeme Černokosteleckou ulici a pak pokračujeme dolů podél hřbitova ulicí Za Strašnickou vozovnou. Dále je potřeba pečlivě sledovat značení, trasa stezky často nečekaně mění směr.

Na konci ulice Za Strašnickou vozovnou odbočíme vlevo do ulice Nad Primaskou a hned následně vpravo do ulice U Nových vil. Projdeme následnou křižovatku a pak odbočíme vlevo do Mrštíkovy ulice.  Po asi 50 metrech u malého parku je umístěna 11. zastávka (Ve vilách).

Dále se dáme šikmo vpravo protějším parkem a zakrátko dojdeme ke stanici metra Strašnická, kde naučná stezka končí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 23. 11. 2022 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 1)

 • Petr Uher hod.

  Návštěva 31. srpna, všechny panely v pořádku (včetně Vámi uváděného posprejovaného druhého zastavení), nechybí mapky a navíc celá trasa je vyznačena klasickým bílým čtvercem s úhlopříčným zeleným pruhem. Automat na informační listy již několik let není funkční, ale s tím se muselo počítat – byl to prostě pokus, který nevyšel.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář