Naučná stezka Po stopách středověké vesnice Hol

Hodnocení:
(počet hlasů: 3)
Komentáře:
1
Naučná stezka Po stopách středověké vesnice Hol

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s lokalitou zaniklé středověké vesnice Hol, o jejíž existenci svědčí dnes už jen terénní nerovnosti skrývající základy zdí původních stavení, stará studna nebo dvě mohutné hráze dávno vypuštěných rybníků, to vše ukryté v hloubi Klánovického lesa mezi Klánovicemi a Úvaly. Informační panely a tabule představují historii zaniklé obce a shrnují výsledky archeologického průzkumu několika konkrétních vybraných lokalit. Naučná stezka Po stopách středověké vesnice Hol leží na trase naučné stezky Klánovickým lesem (začíná na její 2. zastávce – tvoří s ní společný infopanel).

Naučná stezka sestává ze tří různých vstupních panelů po obvodu lokality zaniklé vesnice, kde se dozvíte podrobné informace, a dále z číslovaných tabulek na konkrétních prozkoumaných místech. Trasa vede většinou volným lesním terénem nebo různými pěšinami. Je nenáročná, jen občas je nutné překonat nahromaděné větve po těžbě dřeva nebo přeskočit strouhu. Naučná stezka je značena velmi nečitelným zeleným nápisem HOL na stromech. Že se jedná o značení stezky, jsme ale upřímně řečeno pochopili až skoro na konci stezky, kdy jsme se ztratili v terénu u 9. zastávky a tyto značky nás dovedly zpět na cestu, což asi nebyla náhoda. Připomínají ale spíš nějaké lesácké značky, a na informačních panelech o nich není zmínka.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 9
Začíná:
Klánovický les mezi Klánovicemi a Úvaly, na trase naučné stezky Klánovickým lesem (u její 2. zastávky „Zaniklé vesnice Hol a Lhota“)
Končí:
víceméně tamtéž (nejde o okružní trasu, ale pokud projdeme zastávky a navštívíme všechny vstupní panely, dostaneme se zhruba k výchozímu místu)
Délka:
cca 3 km
Zastávek:
3 vstupní panely (každý jiný, na různých místech po obvodu lokality) + 9 zastávek
Značení trasy:
zelený nápis HOL na stromech
Vznikla:
14.5.2016
Tvůrce stezky:
Spolek Újezdský STROM; Lesy České republiky
Naše návštěva:
srpen 2019
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
2 zastávky zničené (čísla 1 a 8)

Seznam zastávek

 • Vstupní panel A
 • Vstupní panel B
 • Vstupní panel C
 1. Hráz rybníka Hol
 2. Hákový dům
 3. Studna
 4. Volná parcela
 5. Obytná budova
 6. Stodola
 7. Hospodářské stavby
 8. Hráz rybníka Žák
 9. Obytný dům

Informační náplň

Vstupní panel A

 • západní okraj zaniklé vesnice Hol
 • popis a význam lokality z historického hlediska
 • dochované pozůstatky vesnice
 • archeologický průzkum
 • tvůrci naučné stezky
 • 2. zastávka naučné stezky Klánovickým lesem „Zaniklé vesnice Hol a Lhota“
Vyobrazení:
archeologický průzkum; studna s kamenným obložením; pozůstatek hráze rybníka Žák; schematický plánek vesnice Hol s vyznačením místa, kde právě stojíme; podrobný plánek vesnice Hol s vyznačením jejích pozůstatků a jednotlivých informačních panelů naučné stezky Po stopách středověké vesnice Hol; schematický plánek naučné stezky Po stopách středověké vesnice Hol zasazený do širšího okolí; plánek naučné stezky Klánovickým lesem

Vstupní panel B

 • východní okraj zaniklé vesnice Hol
 • historie zaniklé vesnice Hol
 • podrobnější popis archeologického průzkumu
 • tvůrci naučné stezky
Vyobrazení:
archeologické práce na parcele XVIII; konečný stav odkryvu na parcele XVIII; kresebný záznam konečného stavu odkryvu na parcele XVIII; schematický plánek vesnice Hol s vyznačením místa, kde právě stojíme; podrobný plánek vesnice Hol s vyznačením jejích pozůstatků a jednotlivých informačních panelů naučné stezky Po stopách středověké vesnice Hol; schematický plánek naučné stezky Po stopách středověké vesnice Hol zasazený do širšího okolí

Vstupní panel C

 • severní okraj zaniklé vesnice Hol
 • historie archeologických průzkumů lokality
 • tvůrci naučné stezky
Vyobrazení:
Dr. Justin Václav Prášek; schematický plánek vesnice Hol s vyznačením místa, kde právě stojíme; podrobný plánek vesnice Hol s vyznačením jejích pozůstatků a jednotlivých informačních panelů naučné stezky Po stopách středověké vesnice Hol; schematický plánek naučné stezky Po stopách středověké vesnice Hol zasazený do širšího okolí

Zastávka 1: Hráz rybníka Hol

 • zničená

Zastávka 2: Hákový dům

 • stručný popis lokality
Vyobrazení:
schematický plánek vesnice Hol s vyznačením místa, kde právě stojíme; podrobný plánek vesnice Hol s vyznačením jejích pozůstatků a jednotlivých informačních panelů naučné stezky

Zastávka 3: Studna

 • stručný popis studny
Vyobrazení:
schematický plánek vesnice Hol s vyznačením místa, kde právě stojíme; podrobný plánek vesnice Hol s vyznačením jejích pozůstatků a jednotlivých informačních panelů naučné stezky

Zastávka 4: Volná parcela

 • stručný popis lokality
Vyobrazení:
schematický plánek vesnice Hol s vyznačením místa, kde právě stojíme; podrobný plánek vesnice Hol s vyznačením jejích pozůstatků a jednotlivých informačních panelů naučné stezky

Zastávka 5: Obytná budova

 • stručný popis lokality
Vyobrazení:
schematický plánek vesnice Hol s vyznačením místa, kde právě stojíme; podrobný plánek vesnice Hol s vyznačením jejích pozůstatků a jednotlivých informačních panelů naučné stezky

Zastávka 6: Stodola

 • stručný popis lokality
Vyobrazení:
schematický plánek vesnice Hol s vyznačením místa, kde právě stojíme; podrobný plánek vesnice Hol s vyznačením jejích pozůstatků a jednotlivých informačních panelů naučné stezky

Zastávka 7: Hospodářské stavby

 • stručný popis lokality
Vyobrazení:
schematický plánek vesnice Hol s vyznačením místa, kde právě stojíme; podrobný plánek vesnice Hol s vyznačením jejích pozůstatků a jednotlivých informačních panelů naučné stezky

Zastávka 8: Hráz rybníka Žák

 • zničená

Zastávka 9: Obytný dům

 • stručný popis lokality
Vyobrazení:
schematický plánek vesnice Hol s vyznačením místa, kde právě stojíme; podrobný plánek vesnice Hol s vyznačením jejích pozůstatků a jednotlivých informačních panelů naučné stezky

Popis trasy

vstupní panel A → hráz rybníka Hol → středověká studna → vstupní panel B → hráz rybníka Žák → vstupní panel C → návrat na začátek trasy

Naučnou stezku Po stopách středověké vesnice Hol zahájíme na trase naučné stezky Klánovickým lesem, na její 2. zastávce, k níž se dostaneme nejlépe po její trase z železniční zastávky Praha-Klánovice, po červené značce. Obě naučné stezky jsou zde sloučeny do jednoho panelu – je to zároveň vstupní panel A naučné stezky Po stopách středověké vesnice a také 2. zastávka naučné stezky Klánovickým lesem „Zaniklé vesnice Hol a Lhota“.

Od tohoto panelu pokračujeme po červené značce až k výraznému valu původní rybniční hráze, u níž se nachází 1. zastávka (Hráz rybníka Hol), v době naší návštěvy zničená.

Za ní opustíme červenou značku a odbočíme vlevo do lesa. Na stromech si povšimneme nečitelných zelených nápisů HOL, které představují značení naučné stezky. Po asi 50 metrech dorazíme ke 2. zastávce (Hákový dům).

U ní se stáčíme vpravo a jdeme lesem rovnoběžně s železniční tratí. Zakrátko před sebou spatříme 3. zastávku (Studna). Za ní jdeme stejným směrem a napojíme se na lesní cestu s červenou značkou, po níž pokračujeme vlevo. Po dalších asi 50 metrech spolu se značenou vozovou cestou zahneme vpravo.

Po několika desítkách metrů potkáme 4. zastávku (Volná parcela) a o kus dále 5. zastávku (Obytná budova). Další dvě zastávky se nacházejí mimo cestu v lese vpravo, do cca 50 metrů od cesty. Je to 6. zastávka (Stodola) a o kousek blíže cestě 7. zastávka (Hospodářské stavby).

Vrátíme se na cestu značenou červenou značkou a pokračujeme v původním směru vpravo. Po asi 150 metrech dorazíme ke vstupnímu panelu B.

Zde opustíme červenou značku a pokračujeme dál jakoby za panel, po tělese bývalé hráze dalšího zaniklého rybníka. Na jejím konci je 8. zastávka (Hráz rybníka Žák), v době naší návštěvy rovněž zničená.

Dále se pohybujeme volným lesem, spolehneme se tedy pouze na značení HOL na stromech, které nás po asi 80 metrech dovede k 9. zastávce (Obytný dům). Od ní jdeme stále volným lesem po značení HOL, až se napojíme na lesní vozovou cestu a jdeme po ní vpravo. Po asi 150 metrech dorazíme na křižovatku, kde zahneme vlevo. Zde se nachází vstupní panel C.

Od něj můžeme pokračovat rovně směrem k železniční trati. Po asi 250 metrech se napojíme znovu na červenou značku a trasu stezky mezi 3. a 4. zastávkou.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 14. 01. 2020 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 1)

 • Petr Uher hod.

  Na chybějících panelech číslo 1 a 8 se od Vaší návštěvy v roce 2019 nic nezměnilo, k nim přibylo ještě číslo 7 a k šestému zastavení se jde skrz metr vysokou trávu, o nějakém kvalitním značení si můžeme nechat jenom zdát. Je to další neudržovaná stezka, z tvůrců na místě nikdo nebyl několik let.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář