vzpomínáme

Naučná stezka Povodím Botiče (stará verze do roku 2008)

Hodnocení:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Povodím Botiče (stará verze do roku 2008)

stezka v této trase zrušena, částečně nahrazena novou verzí

Seznamovala s fragmenty relativně zachovalé přírody a chráněnými územími v povodí Botiče a Pitkovického potoka (přírodní park Hostivař–Záběhlice, přírodní park Botič–Milíčov, PP Meandry Botiče, PP Pitkovická stráň). Dále seznamovala s pravěkým hradištěm Šance, Hostivařskou přehradou, a v závěru s lesním komplexem Milíčovského lesa a přilehlou rybniční soustavou Milíčovské rybníky (PP Milíčovský les a rybníky).

Nacházela se na jihovýchodním okraji Prahy, spojovala městské části a obce Hostivař, Petrovice, Křeslice a Jižní Město. Byla vedena převážně po kvalitních cestách různého typu. Značena byla klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, ne vždy dostatečně.

Nová verze naučné stezky byla zkrácena, nevede již k Milíčovskému lesu a rybníkům, ale končí v Pitkovicích. Trasa se tak z původních 11 kilometrů zkrátila téměř na polovinu a zjednodušila, což stezce jednoznačně prospělo. Milíčovský les se má v budoucnu stát součástí jiné naučné stezky.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 10
Začínala:
PRAHA-HOSTIVAŘ, Doupovská ulice, Toulcův dvůr (zastávka autobusu MHD „Toulcův dvůr“ – dříve „Chudenická“), nebo PRAHA-HOSTIVAŘ, Švehlova ulice, zastávka autobusu a tramvaje „Hostivařská“
Končila:
PRAHA-JIŽNÍ MĚSTO, konečná stanice metra trasy C „Háje“
Délka:
cca 11 km (šlo zkrátit, protože na několika místech stezka křížila trasy autobusů MHD)
Zastávek:
úvodní + 14
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
původně 1980, tato verze ?
Tvůrce stezky:
4. ZO ČSOP Botič–Rokytka
Naše návštěva:
duben 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
stezka v této trase zrušena, částečně nahrazena novou verzí

Seznam zastávek

 • úvodní
 • Toulcův dvůr
 • Meandry Botiče
 • Šance
 • Hostivařská přehrada
 • Pod Kozincem
 • Petrovice
 • Nový most
 • Dobrá Voda
 • Soutok
 • Údolí Pitkovického potoka
 • Pitkovická stráň
 • Skládka Tingl
 • Milíčovský les
 • Milíčovské rybníky

Informační náplň

Úvodní panel

 • základní info o naučné stezce
 • chráněná území na trase stezky
Vyobrazení:
plán stezky; fotografie: Meandry Botiče, Pitkovická stráň, Milíčovský les; křivatec český, koniklec luční; lyska černá; babočka paví oko

Zastávka: Toulcův dvůr

 • historie a popis Toulcova dvora
 • využití Toulcova dvora v minulosti
 • současnost Toulcova dvora
Vyobrazení:
plán Toulcova dvora

Zastávka: Meandry Botiče

 • popis chráněného území
 • důvod ochrany
 • flóra, fauna
 • ohrožení chráněného území
Vyobrazení:
mapka – přírodní památka Meandry Botiče

Zastávka: Šance

 • popis hradiště Hostivař
 • opevnění, charakteristika
 • archeologické nálezy
Vyobrazení:
plánek kulturní památky Hradiště Hostivař

Zastávka: Hostivařská přehrada

 • informace o přehradě, funkce
 • ryby zde žijící
 • lesopark v sousedství
 • geologická stavba okolí
Vyobrazení:
candát, rak bahenní

Zastávka: Pod Kozincem

 • geologická stavba okolí Hostivařské přehrady
Vyobrazení:
schematický geologický profil údolím Botiče v oblasti Hostivařské přehrady

Zastávka: Petrovice

 • nejstarší historie Petrovic, kostel sv. Jakuba Většího, zámek
 • rozvoj výstavby Petrovic
 • bývalá čistírna odpadních vod
 • mokřad v místech vtoku Botiče do Hostivařské přehrady – ptactvo
Vyobrazení:
kostel v Petrovicích

Zastávka: Nový most

 • rumištní rostliny
 • přírodní prostředí za mostem – flóra, fauna
 • mlýnský náhon
Vyobrazení:
laskavec srstnatý, mlynařík dlouhoocasý

Zastávka: Dobrá Voda

 • původ názvu Dobrá Voda
 • zdejší mlýny
Vyobrazení:
středověké kupecké stezky

Zastávka: Soutok

 • soutok Botiče a Pitkovického potoka
 • erozivní činnost vodního toku, meandry
 • historie Křeslic
Vyobrazení:
schéma meandrujícího toku

Zastávka: Údolí Pitkovického potoka

 • vznik údolí
 • vývoj porostů v údolí
 • kulturní kosené louky, flóra
 • dřeviny původní potoční nivy
 • ptáci v lese, ryby Pitkovického potoka
Vyobrazení:
průřez údolím Pitkovického potoka

Zastávka: Pitkovická stráň

 • geologická stavba Pitkovické stráně
 • důvod ochrany
 • údržba stráně
Vyobrazení:
kostřava žlábkovitá, koniklec luční, křivatec český

Zastávka: Skládka Tingl

 • historie skládky a její revitalizace a přeměna na současný stav
 • problematika odpadů
Vyobrazení:
řez tělesem skládky, pohled na protější svah (kresba)

Zastávka: Milíčovský les

 • historie a charakteristika Milíčovského lesa
 • druhová skladba lesa
 • fauna Milíčovského lesa
Vyobrazení:
puštík obecný, sýček obecný

Zastávka: Milíčovské rybníky

 • základní popis soustavy Milíčovských rybníků
 • funkce jednotlivých rybníků
 • flóra a fauna okolí rybníků
Vyobrazení:
slípka zelenonohá, polák chocholačka

Popis trasy

Hostivař → Hostivařská přehrada → Petrovice → Pitkovická stráň → Křeslice → Milíčovský les → metro Háje

Naučná stezka začínala v Praze-Hostivaři na zastávce autobusu MHD „Toulcův dvůr“, dříve „Chudenická“, u Toulcova dvora. Úvodní panel stezky byl umístěn ve vitríně vývěsky pod autobusovou zastávkou z boku Toulcova dvora. Před vchodem do dvora ve směru od staré Hostivaře byl pak panel zastávky Toulcův dvůr.

Od Toulcova dvora se šlo dolů po schodech do staré části Hostivaře, Selskou ulicí, za kostelem Stětí sv. Jana Křtitele Domkářskou ulicí vlevo, a hned šikmo vpravo úzkou uličkou ke schodišti, dolů k potoku Botiči, dále cestou vpravo proti proudu na hlavní ulici.

Stezka následně pokračovala naproti na parkoviště u hotelu Selský dvůr a pak po lávce na louku. Za loukou vpravo ulicí U Břehu, po cca 0,5 kilometru panel zastávky Meandry Botiče. Dále stejnou cestou podél Botiče. Od malé nádrže pod Hostivařskou přehradou prudce vlevo panelovkou do stráně. Po 100 metrech na okraji hradiště panel zastávky Šance.

Návrat zpět a vlevo, k hrázi Hostivařské přehrady – zde zastávka Hostivařská přehrada. Od hráze stále rovně, nad břehem přehrady. V ohybu vodní plochy, kousek za protáhlým poloostrovem, zastávka Pod Kozincem. Na konci přehrady mokřadní plochy. Zpevněnou cestou k objektu čistírny odpadních vod, vlevo u plotu zastávka Petrovice. Odtud dál rovně po betonové cestě do středu obce. Zde po hlavní ulici krátce vlevo, ale hned vpravo, ulicí Grammovou, dále k tělesu silničního náspu, pod mostem zastávka Nový most. Dále podél Botiče až k vyústění trubky, odkud k betonovým nádržím. Odtud vpravo po panelovce zpátky k Botiči. Zde se jeho koryto stáčí vpravo, a ústí do něj drobný potůček. Na druhém břehu potůčku, kousek před lávkou přes Botič, byla zastávka Dobrá voda.

Zde, v místě zvaném Dobrá voda, bylo na výběr mezi dvěma směry naučné stezky – její skutečnou trasou, která vedla vlevo stále podél stejného břehu Botiče a později Pitkovického potoka až za Pitkovickou stráň, a zkratkou, která po lávce přešla Botič a vedla do Křeslic, kde se opět napojila na standardní trasu (tím ovšem vynechala zastávky 9–12).

Standardní trasa: Stezka opustila červenou značku a vedla dál po zelené, podél pole a lesíkem. V lese zastávka Soutok, odtud vlevo, chvíli lesem, pak loukou, podél jejího levého okraje. V místě, kde se louka na konci zužuje, byla zastávka Údolí Pitkovického potoka. Tabule byla zcela skrytá vlevo v keřích.

Dál rovně, loukou podél potoka, pak do lesa. Na rozcestí vpravo. Krátce poté, po asi 100–200 metrech, vlevo, kde zastávka Pitkovická stráň. Dál kamenitou pěšinkou podél dřevěného oplocení louky vzhůru na návrší. Za loukou nahoře lesíkem; v místě výhledu do údolí Pitkovického potoka zastávka Skládka Tingl.

Odtud stejnou cestou zpět k Pitkovické stráni a dále až na louku u Pitkovického potoka, kterou jsme sem přišli, a pak odbočit vlevo přes louku k lávce. Za potokem pak lesní vozovou cestou vzhůru do Křeslic, až na hlavní ulici, po níž vpravo dolů k silničnímu mostu přes Botič. Za ním zprava napojení zkratky naučné stezky, vedoucí sem od Dobré vody.

Popis trasy zkratky: Od tabule 8. zastávky společně s červenou a zelenou turistickou značkou, po lávce přes Botič a k rozcestníku „Dobrá voda“. Za ním rovně, ale na hraně potoční nivy, kde zpevněná cesta vede rovně k nové zástavbě, vlevo podél stromořadí. Po asi 200 metrech k soutoku Botiče s Pitkovickým potokem. Dál rovně, k malému objektu Pražských vodovodů a kanalizací, za ním krátký úsek silničky se zámkovou dlažbou, která se změní na kamenitou ulici mířící do obce. Dál mezi domy a k hlavní ulici a silničnímu mostu přes Botič, kde se zleva napojovala trasa stezky od Pitkovické stráně.

Krátce hlavní ulicí, kousek za autobusovou zastávkou vlevo zpevněnou cestou po zelené turistické značce, ke dvoru Štít a hlavní silnici. Zde vlevo a rovně, k Milíčovskému lesu. Asi 10 metrů od kraje lesa panel zastávky Milíčovský les. Dál rovně po zelené značce okrajem lesa, po asi 200–300 metrech na asfaltovou silničku, po níž vpravo, až k soustavě Milíčovských rybníků. Poslední zastávka Milíčovské rybníky vpravo ještě před rybníkem. Hned za panelem cestou vpravo a pak rovně, posléze vlevo na hráz rybníka Homolky. Za hrází vlevo zpět na asfaltku po hrázi Nového (Milíčovského) rybníka. Zde vpravo a vstříc siluetě paneláků Jižního Města. Zpočátku vozovou cestou, ale u objektu milíčovského dvora (vpravo) již okrajovou ulicí (ul. K Milíčovu), pak kolem plotu školního areálu. Za školní budovou stále rovně, i ve chvíli, kdy ulice končí a dál pokračuje pouze asfaltová cesta. Pak už jen asi 20 metrů, dál vpravo, skrz park a pak šikmo napříč travnatým prostorem mezi paneláky ke stanici metra C „Háje“.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 23. 06. 2003 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář