Naučná stezka Vymyšlenská pěšina

Hodnocení:
(počet hlasů: 11)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Vymyšlenská pěšina

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka sestupuje od rozhledny na Veselém vrchu u obce Mokrsko do osady Kobylníky na břehu Slapské přehrady. Seznamuje s faunou, flórou a přírodními poměry přírodní rezervace Vymyšlenská pěšina rozkládající se na příkrých lesnatých svazích vltavského kaňonu. Krom toho informuje např. o způsobech obnovy lesa, a připomíná voraře, kteří se kaňonem plavili v době před vybudováním přehrad vltavské kaskády.

Naučná stezka vede pouze po okraji rezervace, zpočátku lesní cestou, poté většinu trasy úzkou asfaltkou. Je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, ne vždy dostatečně. V první části trasy vede navíc souběžně s naučnou stezkou Zlaté Psí hory, přičemž se do sebe míchá značení obou stezek. Trasa prakticky celou dobu klesá. Z cílového místa v osadě Kobylníky je pak nutno se stejnou cestou vrátit zpět.

Typický příklad zbytečné naučné stezky vedoucí odnikud nikam, sdělující na své několikakilometrové trase to, co by dokázal shrnout jeden velký informační panel u tabulky přírodní rezervace.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Příbram
Začíná:
MOKRSKO, Veselý vrch, 100 metrů pod rozhlednou
Končí:
osada Kobylníky
Délka:
cca 4 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
1999
Tvůrce stezky:
obec Chotilsko, Svaz ochrany přírody a krajiny Louňovice pod Blaníkem, Lesy České republiky, s. p., lesní závod Dobříš
Naše návštěva:
duben 2007
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
úvodní tabule zničena

Seznam zastávek

(nejsou číslované, zde jen pro přehlednost)

 1. ???
 2. Ptáci
 3. Stopy zvěře
 4. Flóra
 5. Přírodní rezervace Vymyšlenská pěšina
 6. Voroplavba
 7. Lesní zvěř
 8. Lesní dřeviny
 9. Hospodaření v lese
 10. Úvodní / závěrečná

Informační náplň

Zastávka 1: ???

byla v době naší návštěvy zničená

Zastávka 2: Ptáci

 • dlask tlustozobý
 • sedmihlásek hajní
 • střízlík obecný
 • drozd zpěvný
 • linduška lesní
 • budníček lesní
 • výr velký
 • sýček obecný
 • orel mořský
 • kalous ušatý
 • krkavec velký
 • puštík obecný
Vyobrazení:
dlask tlustozobý, sedmihlásek hajní, střízlík obecný, drozd zpěvný, linduška lesní, budníček lesní, výr velký, sýček obecný, orel mořský, kalous ušatý, krkavec velký, puštík obecný

Zastávka 3: Stopy zvěře

 • co jde vyčíst ze stop
 • kde jsou stopy nejlépe pozorovatelné
Vyobrazení:
stopy myšice lesní, stopy lišky obecné, stopy veverky obecné, stopy jezevce lesního, stopy prasete divokého, stopy zajíce polního, stopy srnce obecného, stopy králíka divokého

Zastávka 4: Flóra

 • zimostrázek nízký
 • černýš hajní
 • jetel chlumní
 • hruštice jednostranná
 • okrotice dlouholistá
 • vrbka úzkolistá
 • bělozářka větvitá
 • samorostlík klasnatý
 • starček vejčitý (Fuchsův)
 • vrbovka chlupatá
 • pryšec chvojka
Vyobrazení:
zimostrázek nízký, černýš hajní, jetel chlumní, hruštice jednostranná, okrotice dlouholistá, vrbka úzkolistá, bělozářka větvitá, samorostlík klasnatý, starček vejčitý (Fuchsův), vrbovka chlupatá, pryšec chvojka

Zastávka 5: Přírodní rezervace Vymyšlenská pěšina

 • informace o přírodní rezervaci – datum vyhlášení, předmět ochrany, geologie, flóra, fauna
 • jeřáb muk, jeřáb břek, červenka obecná, šoupálek dlouhoprstý, plšík lískový
Vyobrazení:
jeřáb muk, jeřáb břek, červenka obecná, šoupálek dlouhoprstý, plšík lískový

Zastávka 6: Voroplavba

 • život ve středním Povltaví
 • vorařství
 • dochované památky
 • nářadí ke stavbě vorů
 • ryby a rybáři
 • dřevěná rozhledna na Besedné
Vyobrazení:
jednotlivé části voru, nářadí k přípravě a vázání voru, tématické obrázky

Zastávka 7: Lesní zvěř

 • zdánlivě opuštěná mláďata
 • srnčí zvěř
 • černá zvěř
 • další zvěř
 • šelmy
Vyobrazení:
srnec evropský, liška obecná, tchoř světlý, prase divoké, zajíc polní

Zastávka 8: Lesní dřeviny

 • smrk ztepilý
 • jedle bělokorá
 • borovice lesní
 • douglaska tisolistá
 • modřín opadavý
 • jalovec obecný
 • dub zimní
 • habr obecný
 • olše černá
 • buk lesní
 • lípa srdčitá
 • líska obecná
Vyobrazení:
vyjmenované druhy dřevin

Zastávka 9: Hospodaření v lese

 • vývoj hospodaření v lesích
 • výběrný hospodářský způsob
 • podrostní hospodářský způsob
 • holosečný hospodářský způsob
Vyobrazení:
vyjmenované způsoby hospodaření v lese

Zastávka 10: Naučná stezka Vymyšlenská pěšina

 • informace o naučné stezce
 • plánovaná těžba zlata na Veselém vrchu u Mokrska
 • památkové stavby v okolí
Vyobrazení:
mapa naučné stezky a okolí

Popis trasy

Veselý vrch → PR Vymyšlenská pěšina → osada Kobylníky

Naučná stezka začíná (případně končí, pokud ji jdeme v opačném směru) cca 100 metrů pod rozhlednou na Veselém vrchu u obce Mokrsko, u závory na hlavní příchozí cestě k vrcholu (k němu se z Mokrska dostaneme podle ukazatelů k rozhledně). Zde se nachází úvodní (závěrečný) panel, v době naší návštěvy zničený.

Odtud jdeme lesní cestou vedoucí „za panel“, ve směru od sestupu z rozhledny tedy vpravo. Mírně klesáme nebo jdeme po rovině, cesta se stáčí na pravou stranu po obvodu Veselého vrchu pod rozhlednou. Těsně před příchodem k rozcestí, kde se napojíme na žlutou turistickou značku, se nachází 2. zastávka (Ptáci).

Dál pokračujeme vlevo po žluté a mírně klesáme. Na rozcestí tvaru trojúhelníku se k nám zleva přidá trasa naučné stezky Zlaté Psí hory, souběžně s níž jdeme následující cca 1 km (a potkáváme rovněž její informační panely. Je značena zelenobílými značkami naučných stezek s písmenem Z, a zelenobílým „psaníčkem“.). Po pár stovkách metrů dorazíme na rozcestí Pod Veselým kopcem, kde opustíme hlavní cestu a odbočujeme šikmo vpravo, stále po žluté, na užší lesní pěšinu. Zakrátko dorazíme na další rozcestí, kde se napojíme na travnatou vozovou cestu. Zde se nachází 3. zastávka (Stopy zvěře).

Odbočujeme vpravo po vozové cestě a začneme dále mírně klesat. Po několika desítkách až stovkách metrů se od nás odpojí trasa NS Zlaté Psí hory – odbočí vpravo. My pokračujeme rovně po žluté. Brzy potkáme 4. zastávku (Flóra), a dorazíme na rozcestí Nad Sejckou hájovnou.

Stezka vede dál rovně, spíš úzkou pěšinou, kterou dále klesá, až se napojí na asfaltku, jíž se budeme v přímém směru držet až do konce stezky. U tohoto napojení je 5. zastávka (Přírodní rezervace Vymyšlenská pěšina).

Dále postupně míjíme 6. zastávku (Voroplavba) u sochy sv. Jana Nepomuckého a vyhlídky na hladinu Slapské přehrady (rozcestí Svatý Jan), dále 7. zastávku (Lesní zvěř), a u odbočky na naučnou stezku prof. PhDr. Františka Drtiny (Drtinovu stezku) 8. zastávku (Lesní dřeviny). Na této křižovatce opouštíme žlutou turistickou značku, a dál pokračujeme stále rovně asfaltkou, ale nyní již jen po značkách naučné stezky.

Dále asfaltka začíná mírně, posléze více klesat. Potkáváme 9. zastávku (Hospodaření v lese), a dále výrazně klesáme až do osady Kobylníky, na jejímž okraji se nachází 10. zastávka (úvodní, pokud stezku zahajujeme zde). Zde stezka končí, a protože v osadě není moc co dělat, nezbývá nám než se otočit a vydat se zpátky stejnou cestou do kopce směr Mokrsko, případně alespoň cca 1,5 km k odbočce Drtinovy stezky a po ní do Živohoště.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 16. 11. 2008 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Příbram, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář