vzpomínáme

Keltská stezka

Hodnocení:
(počet hlasů: 27)
Komentáře:
19
Keltská stezka

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

naučná stezka nahrazena novou naučnou stezkou Točná-Závist

Prochází rozsáhlým keltským hradištěm na jižním okraji Prahy, mezi městskými částmi Točná a Zbraslav nad Břežanským údolím, územím přírodní rezervace Šance a národní kulturní památky Závist u Zbraslavi, částí „Šance“. Hradiště se rozkládá i na protější straně údolí. Stezka seznamuje s faunou a flórou chráněného území, historií hradiště a výsledky archeologického průzkumu.

Trasa je nenáročná, jediným výraznějším stoupáním je výstup lesem od Točné k hradišti. V prostoru hradiště vede po rovině nebo klesá, v závěru pak prudce sestupuje do vltavského údolí. Vede většinou po kvalitních lesních pěšinách, kromě prudkého sestupu kamenitou pěšinkou ke skalní vyhlídce se zastávkou č. 5.

Značena je klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, částečně vede rovněž po žluté turistické značce.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 4
Začíná:
PRAHA-TOČNÁ (náměstí A. Pecáka)
Končí:
PRAHA-ZBRASLAV, osada ZÁVIST
Délka:
cca 2 km
Zastávek:
11
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
???
Tvůrce stezky:
Svaz ochrany přírody a krajiny České republiky
Naše návštěva:
únor 2007
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
zničené zastávky 5 a 6, částečně poničena zastávka 9

Seznam zastávek

(Nejsou číslované, zde jen pro orientaci)

 1. Přírodní rezervace Šance, národní kulturní památka Závist (část Šance)
 2. Obnova lesa
 3. Lesní zvěř
 4. Hmyz PR Šance
 5. Otec a syn Nickerlové
 6. Vyhlídka do Břežanského dolu a na Hradiště
 7. Dřeviny PR Šance
 8. Ptáci PR Šance
 9. Ve vratech
 10. Vegetace PR Šance
 11. Přírodní rezervace Šance, národní kulturní památka Závist (část Šance)

Informační náplň

Zastávka (1): Přírodní rezervace (PR) Šance, národní kulturní památka Závist (část Šance)

 • přírodní rezervace Šance – základní údaje, motiv vyhlášení
 • geologická stavba
 • místo působení českých vědců v minulosti
 • skladba lesů
 • hradištní soustava Na Šancích (osídlení)
 • autoři naučné stezky
Vyobrazení:
jestřáb lesní, pěnkava obecná, budníček větší, náprstník červený; zdobená keramika z jedné z chat, mince s podobou koníčka; plán stezky

Zastávka (2): Obnova lesa

 • způsoby obnovy lesních porostů
 • přirozená cesta obnovy
 • toulavá seč
 • výmlatkový hospodářský způsob
 • holosečný hospodářský způsob
 • podrostní hospodářský způsob
 • výběrný hospodářský způsob
 • činnost Lesů ČR, s. p.
Vyobrazení:
schéma podrostního obnovního způsobu, schéma holosečného obnovního způsobu, schéma výběrného způsobu hospodaření

Zastávka (3): Lesní zvěř

 • druhy zvěře zde žijící
 • spárkatá zvěř
 • černá zvěř
 • šelmy
Vyobrazení:
jezevec lesní, tchoř světlý, tchoř tmavý, lasice kolčava, lasice hranostaj, kuna lesní, kuna skalní, liška obecná, srnec obecný, prase divoké

Zastávka (4): Hmyz PR Šance

 • lesní porost v minulosti
 • unikátní nálezy druhů brouků
 • brouci a hmyz současných lesních porostů
 • entomologové F. A. Nickerl a jeho syn O. Nickerl (pamětní deska)
Vyobrazení:
krajník hnědý, roháček (dorcus), zlatohlávek, otakárek ovocný, otakárek fenyklový, bělopásek topolový, batolec červený, babočka paví oko, můra luperina nickerlii, hnědásek (…), tesařík (…)

Zastávka (5): Otec a syn Nickerlové

 • Franz Anton Nickerl (životopis)
 • Ottokar Nickerl (životopis)
 • pamětní deska
Vyobrazení:
dvě fotografie, otce i syna

Druhá polovina tabule je v němčině a je téměř zničená.

Zastávka (6): Vyhlídka do Břežanského dolu a na Hradiště

 • bývalé keltské oppidum Závist, vrch Hradiště
 • archeologický průzkum, nálezy, vývoj osídlení
Vyobrazení:
užitková keramika, keramika nalezená v jedné ze studní, závěsný amulet (olovo), závěsný amulet z bronzu, fragmenty šatních spon, keltská hlava muže vytesaná z pískovce, hliněná destička k odlévání polotovarů mincí, mince

Zastávka (7): Dřeviny PR Šance

 • dřeviny vázané na různorodá stanoviště
Vyobrazení:
habr obecný, jeřáb obecný, lípa srdčitá, smrk ztepilý, květ smrku, topol osika, javor mléč, javor babyka, javor klen, trnovník akát (květ, list), dub letní, dub zimní, jasan ztepilý, borovice lesní (samčí květ, samičí květ), šiška borovice lesní

Zastávka (8): Ptáci PR Šance

 • ptáci vázaní na různorodá stanoviště
Vyobrazení:
pěnkava obecná, sojka obecná, červenka obecná, drozd zpěvný, budníček lesní, ťuhýk obecný, sedmihlásek hajní, pěnice pokřovní, kalous ušatý, žluna zelená, strakapoud prostřední, puštík obecný, sýkora modřinka, sýkora koňadra, brhlík lesní, kukačka obecná

Zastávka (9): Ve vratech

 • vrch Šance a zaniklé keltské oppidum
 • zachované opevnění hradiště – valy (charakteristika, stavba, rozšíření)
Vyobrazení:
řez opevněním (těleso sypaného valu, doplněná dřevěná předprseň, berma neboli lavice, uměle vyhloubený příkop), železné šipky, železná sekyra, železný nůž, část železného hrotu kopí, železný hrot šípu (2×)

Zastávka (10): Vegetace PR Šance

 • různorodá vegetace území PR Šance
 • černýšová dubohabřina
 • ohrožení biotopů PR Šance výstavbou na sousedních pozemcích
Vyobrazení:
bělozářka liliovitá, černýš hajní, třemdava bílá, hrachor černý, jaterník podléška, ptačinec velkokvětý, tolita lékařská, jestřábník bledý, skalník celokrajný, plicník lékařský, kručinka barvířská, kostřava ovčí, lipnice hajní

Zastávka (11): PR Šance, NKP Závist (část Šance)

 • přírodní rezervace Šance – základní údaje, motiv vyhlášení
 • geologická stavba
 • místo působení českých vědců v minulosti
 • skladba lesů
 • hradištní soustava Na Šancích (osídlení)
 • autoři naučné stezky
Vyobrazení:
jestřáb lesní, pěnkava obecná, budníček větší, náprstník červený; zdobená keramika z jedné z chat, mince s podobou koníčka; plán stezky

Popis trasy

Praha-Točná → hradiště Šance → osada Závist

Naučná stezka začíná v obci Točná na jižním okraji Prahy, na náměstí A. Pecáka. Zpočátku se budeme držet žluté turistické značky, která z náměstí vede vilovou čtvrtí, nejprve ulicí Branišovskou, a v místě, kde ta se odklání vpravo, jdeme rovně ulicí Na Stráňkách. Po necelém kilometru chůze mezi domy dojdeme k lesu. Zde hned na kraji lesa se nachází úvodní panel.

Pokračujeme dále po žluté značce a stoupáme, nejdříve mírně (potkáme 2. zastávku – Obnova lesa), potom příkřeji vstříc průchodu cesty valem hradiště.

Projdeme skrz val a na návrší (kde je 3. zastávka – Lesní zvěř) opustíme žlutou značku a dále pokračujeme po značkách naučné stezky (po průchodu valem směrem vlevo). Zatímco žlutá turistická značka prochází napříč hradištěm, naučná stezka se vine po koruně valu nad srázem Břežanského údolí. Zároveň začne brzy klesat směrem k údolí, kousek za pravotočivou zákrutou nacházíme 4. zastávku (Hmyz).

Od ní vede slepá odbočka přímo dolů ze svahu příkrou kamenitou pěšinkou, která nás po cca 200 metrech dovede na skalní terasu nad Břežanským dolem. Sestoupíme ještě po několika zarostlých schůdcích a na plošince nad pamětní deskou F. A. Nickerla najdeme 5. zastávku (Otec a syn Nickerlové). Odtud se stejnou cestou vracíme vzhůru ke 4. zastávce a od ní pokračujeme v původním směru, pěšinou po úbočí srázu.

Po cca 200 metrech dojdeme k 6. zastávce (Vyhlídka do Břežanského dolu a na Hradiště). Zde se pěšina mírně stáčí vpravo a nyní již lesem dojdeme k altánu, před nímž je 7. zastávka (Dřeviny). Zde se znovu napojíme na žlutou značku – pokračujeme po ní vlevo, ještě před východem z hradiště potkáme 8. zastávku (Ptáci).

Lesní cesta začne nejprve mírně, potom více klesat. Opět projdeme tělesem valu hradiště – hned za ním je tabule 9. zastávky (Ve vratech). Odtud pak již stále klesáme. V dolní polovině svahu potkáme 10. zastávku (Vegetace). Krátce předtím, než vstoupíme do zástavby osady Závist, nalezneme poslední, 11. zastávku, stejnou jako úvodní, kterou jsme viděli v Točné.

Odtud pokračujeme rovně na hlavní silnici, kde je zastávka autobusu MHD, nebo můžeme pokračovat vlevo dolů k nádraží ČD Praha-Zbraslav, nebo přes most Závodu míru do Zbraslavi.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 15. 03. 2003 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 19)

 • Tomas hod.

  Mám jeden dotaz. Slyšeli jsme, že vede z Točné stezka do obce Lhota, ale nemůžeme najít žádnou mapu. V případě, že opravdu taková stezka je a i mapa existuje, prosím o zaslání informací včetně mapy. Děkuji a přeji krásný zbytek léta

  Odpovědět
  • Tom hod.

   [Tomas]: Dobrý den, bohužel, o žádné takové stezce nemám tušení. Musela by být nově vybudovaná, protože jsme tudy procházeli cca v únoru 2007 a žádná zde nevedla. Také je možné, že se jedná o okruh oppidem Závist, jen nepřesně popsaný.

   Odpovědět
 • Dóča hod.

  Sli jsme to s rodinou o vikendu a stezka je značena velmi málo čitelnou barvou, takže jsme se více drželi žluté značky, ale info tabule tam byly. Doporučuji!

  Odpovědět
  • Tom hod.

   [Dóča]: Dobrý den, děkujeme za zprávu. Nevím, jestli značení na Šancích provádí Klub českých turistů, ale pokud ano, mělo by být standardně každé cca tři roky obnovováno, tak snad brzy přijde na řadu i Keltská stezka (v době naší návštěvy v únoru 2007 bylo v pořádku, pokud si vzpomínám).

   Jen tak mimochodem – v souvislosti s Keltskou stezkou mi vždy připadalo zvláštní, že relativně nevelkým prostorem hradiště procházejí stejným směrem dvě značené trasy (žlutá značka a naučná stezka), každá jinudy (žlutá středem opevněné plochy, naučná stezka po obvodu podél hrany Břežanského údolí), a ať člověk zvolí kteroukoli z nich, vždy pozná jen konkrétní část hradiště a zbytek zcela mine. Myslím, že by situaci prospělo, kdyby se do budoucna obě značené trasy spojily do jedné, a zbytkem hradiště by případně vedlo nějaké místní okružní značení, jako to dříve bývalo na sousední Závisti.

   Odpovědět
  • točná hod.

   TOČNÁ JE NEJ!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Odpovědět
 • Jana F. hod.

  Po Keltské stazce jsme šli minulý víkend (tj. 13.3.2011) a mám pro všechny smutnou zprávu. Vandalové zničili všechny !!! informační tabule. Ale jinak je to příjemná procházka 🙂

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, děkujeme za aktuální info, to opravdu není moc veselá zpráva. Praha bude mít letos co opravovat…

   Odpovědět
 • Jan Škoda hod.

  Dnes jsem si stezku prošel (společně s NS Oppidum Závist), všechny tabule již jsou v naprostém pořádku, na zastávce č. 7 navíc ještě přibyl druhý panel – Dějiny Keltů v našich zemích a v Evropě.
  Jen škoda, že nikoho nenapadlo udělat od zastávky č. 3 krátkou odbočku k unikátnímu dělostřeleckému okopu z třicetileté války.

  Odpovědět
  • Zbyněk Mezera hod.

   Prosím o bližší info, kde se okop nachází (GPS?), v blízké době se na „Kelty“ chystám – okruh Břežany – Závist -Zbraslav(nádr) – Šance – Točná – Břežany.

   Odpovědět
   • Jan Škoda hod.

    Bohužel GPS vám neposloužím, nejsem tímto přístrojem vybaven a na letecké mapě to nezaměřím, jelikož tam je les.
    Ale je to opravdu cca 30 m od zastávky č. 3 přibližně severním směrem a nedá se to přehlédnout – velký obdélníkovitý útvar ohraničený výraznými valy.

    Odpovědět
 • Petr hod.

  Velmi zajímavá a příjemná procházka, všechny informační tabule v pořádku, pouze značení stezky by potřebovalo obnovu jako sůl, místy je velmi vybledlé (i v porovnání s blízkou žlutou trasou).
  P.

  Odpovědět
 • F. Reichel hod.

  Naučná stezka je vedena nádhernou trasou s vynikajícími výhledy a pěkným popisem přírody -zejména lesa. Ale:
  1)Plánek a první popis by měl být hned na náměstí u autobusu. Když zde někdo vystoupí a nemá před tím načteno, nemá ani šanci se k ní dostat.
  2) V místě, kde je panel „Lesní zvěř“, který je uprostřed valů tj oppida není o tomto vůbec zmínka. Vzhledem ktomu, že se jedná o Keltskou naučnou stezku by zde měl být podrobný popis a hlavně plánek této nádherné části oppidy i s doporučním jak obejít a co je, kde vidě např. Modřany. Prosím doplňta a bude to ideální!
  Srdečně zdraví
  Dr. F. Reichel

  Odpovědět
  • Tom hod.

   1) Souhlas. V Točné alespoň začíná trasa žluté značky, i když o stezce tam určitě není slovo. Nevím, co je na úvodním turistickém ukazateli, zda je tam aspoň kilometráž k hradišti?
   2) On ten název Keltská stezka je mírně zavádějící – samozřejmě seznamuje s Kelty a hradištěm, ale její hlavní náplní je spíše fauna a flóra přírodní rezervace Šance. Širší okolí pro ni v podstatě neexistuje…

   Odpovědět
 • Lukas hod.

  Dobrý den, dá se s trochou vůle projít off road kočárkem-přenést par metru v nejhorším zvládneme, na jednotlivé vyhlídky bychom samozřejmě nesplhali.. díky za odpověď.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, nebyli jsme tam už přes deset let, takže moji odpověď prosím berte s rezervou, leccos se mohlo změnit. Jednu změnu vidím už při pohledu na mapu – jak se zdá, byla žlutá turistická značka sjednocena s trasou naučné stezky. Dříve procházely hradištěm každá jinudy (žlutá značka širokou cestou jeho středem, zatímco trasa NS spíše po obvodu pěšinou nad hranou Břežanského údolí, jejíž povrch se dost drolil). Pro kočárek bych bez problémů doporučil tu původní žlutou trasu. U trasy NS se obávám, jestli nebude na projetí příliš úzká a křivolaká. Ale jak říkám, berte to s rezervou, nebyli jsme tam velmi dlouho. Možná odpoví někdo znalejší.

   Odpovědět
   • Rickr hod.

    Značení žluté značky je opravdu přeloženo po trase NS. S kočárkem nedoporučuji, na valu dost úzké, kamenité a drolivé. Skoro všechny tabule jsou zničené vandaly. Škoda, jinak jde o krásné místo a oproti známějšímu Hradišti více romantičtější.

    Odpovědět
    • Tom hod.

     Dobrý den, moc děkuji za upřesnění a aktuální informace.

     Odpovědět
 • Šotek hod.

  Na žádné z tabulí naučné stezky bohužel není ani jeden text, pouze názvy a čísla zastávky.

  Odpovědět
 • Petr Uher hod.

  V pondělí 12.6.2023 jsem prošel NS Točná-Závist a zároveň Keltskou stezku, trasy jsou stejné i podle původní mapky, panely jsou samozřejmě jiné, ale všechny v pořádku a na správných místech, dnes je jich pouze deset i podle současného plánku.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář