Naučná stezka Dolní Počernice

Hodnocení:
(počet hlasů: 11)
Komentáře:
2
Naučná stezka Dolní Počernice

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje se zajímavostmi, pamětihodnostmi, historií, význačnými stavbami a přírodou městské části Praha-Dolní Počernice. Stezka vede od přírodní rezervace V Pískovně do středu obce, prochází zámeckým parkem a po hrázi Velkého Počernického rybníka (přírodní památka), a poté podél něj až do místní části Vinice, kde končí.

Stezka nemá určenu (značenu) konkrétní trasu, panely jsou rozmístěné v ulicích mezi domy, nebo podél cest. Většinou, ale ne vždy navazují číselně za sebou, a často jsou bohužel velmi těžko k nalezení – jsou totiž např. umístěny na zdi za rohem, kde si jich všimnete pouze v případě, že se ohlédnete, bývají zastrčené ve všemožných koutech nebo na těch nejnepravděpodobnějších místech mimo logický směr chůze. U mnohých zastávek se navíc z plánku nepozná, kde přesně (u které cesty) jsou umístěny, což opět zbytečně ztěžuje orientaci. Jako by tvůrci věnovali velkou pozornost podobě informačních panelů, ale zapomněli, že se na stezce musí zorientovat i návštěvník, který je na daném místě poprvé v životě (což nebyl náš případ). V konkrétním případě jinak kvalitně připravené naučné stezky Dolními Počernicemi jde o jeden z mála, ale bohužel zásadní nedostatek.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 9
Začíná:
PRAHA-DOLNÍ POČERNICE, parkově upravená rekultivovaná skládka nad přírodní rezervací V Pískovně (úvodní panel je umístěn na kamenném soklu dřevěného jehlanu – nejvyšší bod parku)
Končí:
PRAHA-DOLNÍ POČERNICE, ulice Nad Rybníkem, pod dálničním mostem Pražského okruhu (Východní spojky)
Délka:
cca 3 km
Zastávek:
21
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
září 2008
Tvůrce stezky:
Městská část Praha-Dolní Počernice, MCN, o. p. s.
Naše návštěva:
leden 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Přírodní rezervace V Pískovně
 2. Rekultivovaná skládka
 3. Počernický hřbitov
 4. Rokytka
 5. Socha sv. Jana Nepomuckého
 6. Zámecký park v Dolních Počernicích
 7. Historie obce
 8. Památný strom
 9. Kamenná pevnost
 10. Starý a Nový zámek
 11. Kostel Nanebevzetí Panny Marie
 12. Bývalý pivovar – kulturní památka
 13. Mlýn – kulturní památka
 14. Velký Počernický rybník – historie a současnost
 15. Významné stromy
 16. Přírodní amfiteátr
 17. Kulturní centrum
 18. Přírodní památka Počernický rybník
 19. Přírodní park Klánovice–Čihadla
 20. Broukárna
 21. Dálniční most

Informační náplň

Zastávka 1: Přírodní rezervace V Pískovně

 • chráněné území bývalé pískovny
 • fauna a flóra rezervace
 • skládka materiálu z demolic na Žižkově v 70. letech a její rekultivace
 • negativní vlivy na chráněné území
 • projekt přírodního parku Na Čeňku
Vyobrazení:
vozy s pískem v 1. polovině 20. století; potápka roháč; přírodní rezervace (ilustrační foto); rozmístění a seznam zastávek naučné stezky

Zastávka 2: Rekultivovaná skládka

 • původně součást pískovny
 • po ukončení těžby písku založení skládky pro materiál z demolic na Žižkově, později černá skládka dalšího odpadu
 • projekt revitalizace skládky, vybudování parkové plochy, obnova přirozené vegetace
Vyobrazení:
vozy s pískem v 1. polovině 20. století; stav skládky před rekultivací; rozmístění a seznam zastávek naučné stezky

Zastávka 3: Počernický hřbitov

 • popis hřbitova, jeho novodobé rozšíření
 • osobnosti Dolních Počernic zde pohřbené
 • hrobka padlých ve 2. světové válce, hrob ruského vojáka Ivana Bakurina
 • pomník padlých dolnopočernických občanů v 1. světové válce (v centru obce)
Vyobrazení:
rodinná hrobka Dercsényiů (posledních majitelů zámku v Dolních Počernicích); jeden z nejstarších náhrobků hřbitova; náhrobek prvního starosty počernického Sokola Václava Baťka; rozmístění a seznam zastávek naučné stezky

Zastávka 4: Rokytka

 • informace o potoku Rokytce (kde pramení, charakteristika toku, plocha povodí atd.)
 • přírodní památka Počernický rybník
 • projekt revitalizace Rokytky v suchém poldru Čihadla
 • romantická zákoutí, přírodní, stavební a umělecké památky
 • ubývání břehových porostů, nutná obnova a údržba do budoucna
Vyobrazení:
meandr Rokytky nad Počernickým rybníkem; velká voda na bezpečnostním přelivu Počernického rybníka; revitalizace Rokytky na Čihadlech; rozmístění a seznam zastávek naučné stezky

Zastávka 5: Socha sv. Jana Nepomuckého

 • nová moderní socha sv. Jana Nepomuckého jako náhrada poničené barokní
 • nápad na vytvoření nové sochy, její popis, slavnostní odhalení
 • vyjádření k nové soše: autorky Ellen Jilemnické, RNDr. Jiřího T. Kotalíka a RNDr. Igora Němce
Vyobrazení:
původní barokní socha sv. Jana Nepomuckého; nová socha je umísťována na podstavec (říjen 2004); rozmístění a seznam zastávek naučné stezky

Zastávka 6: Zámecký park v Dolních Počernicích

 • součást přírodní památky Počernický rybník, lemován historickými památkami (zámek, mlýn, pivovar, oranžérie a kostel Nanebevzetí Panny Marie)
 • původní využití parku
 • poslední vlastníci zámeckého areálu – maďarský rod Dercsényiů
 • pozdější nevhodné a nahodilé úpravy parku ve vlastnictví pražské obce, umělecká díla v parku
 • projekt rehabilitace parku v novém tisíciletí
 • současná podoba parku, skladba dřevin, průběh revitalizace
Vyobrazení:
podzimní nálada v zámeckém parku; stav parku v 80. letech; rozmístění a seznam zastávek naučné stezky

Zastávka 7: Historie obce

 • pravěké a pozdější osídlení v okolí a na území dnešních Dolních Počernic
 • původ názvu Počernice, první historické zmínky o obci
 • majitelé Počernic
 • rozvoj obce v průběhu staletí
 • připojení Dolních Počernic k Praze
 • další rozvoj městské části v současnosti
Vyobrazení:
rozmístění a seznam zastávek naučné stezky

Zastávka 8: Památný strom

 • dub letní v historickém jádru obce
 • rozměry stromu, údržba
 • dub letní – obecná charakteristika stromu
Vyobrazení:
mohutné větvení památného stromu; monumentální koruna vyniká pouze pohledem ze sousedního domu; rozmístění a seznam zastávek naučné stezky

Zastávka 9: Kamenná pevnost

 • umělecká díla v parku, důvod jejich vytvoření v 80. letech 20. století
 • úpravy anglické i francouzské části parku
 • Kočičí hrádek – dílo Františka Skály
 • mostky v parku, další umělecká díla a jejich autoři
Vyobrazení:
mostek od ing. arch. Petra Václavka; vstupní vrata do parku u zámecké oranžerie od ing. Jana Mayera; mostek s lvími hlavami od Stefana Milkova a Ivana Exnera; rozmístění a seznam zastávek naučné stezky

Zastávka 10: Starý a Nový zámek

 • Starý zámek – kulturní památka, historický a stavební vývoj, současné využití
 • Nový zámek – kulturní památka, historický a stavební vývoj, současné využití
Vyobrazení:
vstupní schodiště do Starého zámku; stará část zámku; jižní průčelí Nového zámku; rozmístění a seznam zastávek naučné stezky

Zastávka 11: Kostel Nanebevzetí Panny Marie

 • nejstarší stavba v Dolních Počernicích (cca 800 let)
 • historický a stavební vývoj
 • interiér kostela
Vyobrazení:
interiér kostela; systém krovu věže kostela; rozmístění a seznam zastávek naučné stezky

Zastávka 12: Bývalý pivovar – kulturní památka

 • počátek vaření piva v Počernicích
 • historický a stavební vývoj pivovaru
 • devastace objektu od 60. let 20. století (sídlo Státního statku Praha)
 • dnes součást kulturní památky Areál zámku v Dolních Počernicích
 • probíhající rekonstrukce objektu, snaha o uvedení do původního stavu, výstavba kulturního centra
Vyobrazení:
ochutnávka počernického piva (historická fotografie); objekty pivovaru před rekonstrukcí; jeden z pěti ledových sklepů; rozmístění a seznam zastávek naučné stezky

Zastávka 13: Mlýn – kulturní památka

 • počátky budování mlýna ve stylu anglické novogotiky
 • součást zámeckého areálu rodiny Dercsényiů
 • devastace mlýna v době, kdy zde sídlil Státní statek Praha
 • vybavení mlýna
 • snaha o jeho kompletní rekonstrukci a smysluplné využití v budoucnu
Vyobrazení:
mlýnská chasa; hlavní budova mlýna před rekonstrukcí; poslední mlynáři; rozmístění a seznam zastávek naučné stezky

Zastávka 14: Velký Počernický rybník – historie a současnost

 • vybudování rybníka v 19. století, zpočátku k zadržení vody pro pohon mlýnů, později i jako chovný s pravidelným vypouštěním
 • zřízení první české terénní stanice a současně první hydrobiologické stanice na světě
 • rekonstrukce rybníka v letech 2004–2006 – odbahnění, oprava hráze a bezpečnostního přelivu, oprava hrázky obtokové strouhy, výstavba ostrova atd.
Vyobrazení:
rekonstrukce mostu; výstavba nového požeráku; rekonstrukce hráze; hloubení lagun; Velký Počernický rybník z dálničního mostu; historická fotografie mostu; rozmístění a seznam zastávek naučné stezky

Zastávka 15: Významné stromy

 • počet stromů v parku
 • dendrologický průzkum v rámci projektu rehabilitace zámeckého parku
 • nejstarší a nejmohutnější stromy
 • stromy na hrázi Velkého Počernického rybníka
Vyobrazení:
platan padlý ve vichřici v roce 1995; alej na hrázi Počernického rybníka před jeho rekonstrukcí; jírovec maďal; rozmístění a seznam zastávek naučné stezky

Zastávka 16: Přírodní amfiteátr

 • projekt vybudování přírodního amfiteátru
 • hlavní cíl projektu, umístění a podoba amfiteátru
 • realizace projektu
 • dnešní a budoucí využití
Vyobrazení:
starý amfiteátr pod hrází rybníka; nový amfiteátr při plném využití; rozmístění a seznam zastávek naučné stezky

Zastávka 17: Kulturní centrum

 • projekt společného kulturního centra městských částí Praha-Dolní Počernice a Praha 14
 • rekonstrukce pivovaru, s cílem vytvořit důstojné prostory pro pořádání kulturních a společenských akcí, spojená s celkovou revitalizací zámeckého parku a rekonstrukcí historického centra zámeckého areálu
 • současné a budoucí využití
Vyobrazení:
galerie; trámový sál; rozmístění a seznam zastávek naučné stezky

Zastávka 18: Přírodní památka Počernický rybník

 • rok vyhlášení, charakteristika, důvod ochrany
 • ptáci na Počernickém rybníku, další fauna
Vyobrazení:
laguna v zadní části rybníka; potápka roháč; mládě lysky černé hnízdící na rybníce; vážka ploská; rozmístění a seznam zastávek naučné stezky

Zastávka 19: Přírodní park Klánovice–Čihadla

 • významný krajinný prvek, největší přírodní park na území Prahy
 • zvláště chráněná území v rámci přírodního parku
 • charakteristika přírodního parku Klánovice-Čihadla
 • Xaverovský háj
 • Klánovický les
 • vymezení oblasti klidu
Vyobrazení:
území Dolních Počernic s horizontem Xaverovského háje; lesy na území přírodního parku tvořící porosty dubu, lípy a habru; Velký Počernický rybník; rozmístění a seznam zastávek naučné stezky

Zastávka 20: Broukárna

 • první hydrobiologická laboratoř na světě na břehu Počernického rybníka
 • vybavení laboratoře
 • využití stanice po ukončení provozu
 • demolice zdevastované Broukárny při rekonstrukci Velkého Počernického rybníka
Vyobrazení:
zděný domek výzkumné stanice; zařízení laboratoře; rozmístění a seznam zastávek naučné stezky

Zastávka 21: Dálniční most

 • most Pražského okruhu (Východní spojky)
 • negativní vlivy mostu na chráněné území a Dolní Počernice
 • snaha městské části o nápravu (instalace nových protihlukových stěn apod.)
 • informace o konstrukci a stavbě mostu
 • klady a zápory mostu pro obyvatele Dolních Počernic
Vyobrazení:
nově řešené závěry dilatačních spár na koncích mostu; oblá linie tělesa mostu; uchycení konstrukce protihlukových stěn; rozmístění a seznam zastávek naučné stezky

Popis trasy

PR V Pískovně → střed Dolních Počernic → zámecký park → Velký Počernický rybník → dálniční most Pražského okruhu

Naučná stezka Dolní Počernice nemá určenu pevnou trasu, jde víceméně o očíslované panely rozmístěné většinou v logickém sledu, některá čísla jsou ale umístěna mimo směr chůze (např. zastávka 9 a další zastávky v zámeckém parku). Následující text proto nepopisuje oficiální trasu, ale naši doporučenou, jak si naučnou stezku projít a nevynechat žádnou zastávku.

Naučná stezka začíná na vrcholu parkově upravené rekultivované skládky na konci Bakurinovy ulice v Dolních Počernicích, v prostoru mezi dolnopočernickým hřbitovem a zatopenou bývalou pískovnou (přírodní rezervace V Pískovně). Sem se dostaneme pěšky buď z centra Dolních Počernic, nebo z Černého Mostu po cestě kolem rybníka Martiňák. Úvodní 1. zastávku (Přírodní rezervace V Pískovně) nalezneme na nejvyšším místě bývalé skládky, na kamenném podstavci dřevěného jehlanu (rozhledny).

Odtud jdeme Bakurinovou ulicí směrem do středu Dolních Počernic. Pozor – 2. zastávku (Rekultivovaná skládka) nalezneme hned na kraji parkové plochy, na začátku ohradní zdi hřbitova. Dál jdeme ulicí až k vratům hřbitova, kde nalezneme 3. zastávku (Počernický hřbitov).

Po asi 200 metrech se ulice dělí, my jdeme vpravo, vyjdeme na hlavní, přejdeme silniční most přes Rokytku a hned za ním zahneme cestou vpravo. Na břehu Rokytky nacházíme 4. zastávku (Rokytka).

Vrátíme se zpět na silnici, přejdeme zpátky most a pokračujeme vpravo po hlavní ulici. Hned vzápětí, u sochy, potkáváme 5. zastávku (Socha sv. Jana Nepomuckého) umístěnou na ohradní zdi zámeckého parku, a o kus dál u vrat parku 6. zastávku (Zámecký park v Dolních Počernicích). Do parku nevcházíme, dostaneme se tam později, místo toho pokračujeme hlavní ulicí do středu obce k informačnímu centru, na němž je umístěna 7. zastávka (Historie obce). Poté obejdeme zleva budovu infocentra a míříme za ni, do prostoru malého parkoviště a k penzionu. V koutě po pravé straně zezadu na budově muzea nalézáme 8. zastávku (Památný strom).

Vrátíme se před infocentrum na hlavní ulici a pokračujeme vlevo, směrem ke kostelu, ovšem nepřehlédneme vpravo vjezd do dvora dětského domova v zámku – na zdi vedle vjezdu, poněkud bizarně za tabulí soukromého pozemku, je umístěna 10. zastávka (Starý a Nový zámek).

Vrátíme se zpět na ulici a jdeme vpravo ke kostelu, před nímž nalezneme 11. zastávku (Kostel Nanebevzetí Panny Marie). Pokračujeme podél kostela a dál asi 150 metrů, načež zahneme vpravo směrem k hrázi Počernického rybníka. Pozor – hned za rohem budovy nepřehlédněme na zdi umístěnou 12. zastávku (Bývalý pivovar – kulturní památka).

Dál projdeme vraty k hrázi a přejdeme most přes strouhu, za níž ale hned odbočíme vpravo dolů do parku pod hrází. Úplně dole, na podpěrné zdi terasy bývalého mlýna, nalezneme 13. zastávku (Mlýn – kulturní památka). Pokračujeme rovně parkovou cestou podél strouhy až k přírodnímu amfiteátru – nejdříve těsně před ním odbočíme vpravo a přes můstek dojdeme až k budově bývalého pivovaru, kde u dveří nacházíme poněkud zastrčenou 17. zastávku (Kulturní centrum), po návratu na parkovou cestu potkáváme vzápětí 16. zastávku (Přírodní amfiteátr) a o kus dál u cesty 15. zastávku (Významné stromy).

Dál pokračujeme cestou parkem, přejdeme můstek a na příští křižovatce se dáme vlevo, směrem až k ohradní zdi přiléhající k železniční trati. Přímo na zdi, u tzv. Kamenné pevnosti (Kočičího hrádku), nacházíme 9. zastávku (Kamenná pevnost).

Od ní jdeme cestou vlevo podél zdi až k bezpečnostnímu přelivu na hrázi Počernického rybníka – zde zahneme vlevo a pokračujeme po kamenném můstku nad přelivem a dále po hrázi. (Cestou míjíme 6. zastávku, která je umístěna na dvou místech.) Přejdeme přes celou hráz, a téměř už na jejím konci, nedaleko mlýna, potkáváme 14. zastávku (Velký Počernický rybník – historie a současnost).

Na konci hráze, ale ještě před můstkem přes strouhu, odbočujeme cestou vpravo po břehu rybníka, po nízké hrázce mezi rybníkem a obtokovou strouhou. Po asi 150 metrech potkáváme 18. zastávku (Přírodní památka Počernický rybník). Po dalších asi 200 metrech dorazíme k dřevěnému můstku přes strouhu – přejdeme přes něj a kousek nad ním u silnice potkáme poněkud nelogicky umístěnou 19. zastávku (Přírodní park Klánovice–Čihadla). Od ní se totiž vrátíme zase zpět přes můstek na břeh rybníka a pokračujeme dál v původním směru podél břehu.

Po dalších asi 150 metrech dorazíme k dalšímu můstku přes strouhu, který přejdeme a za ním potkáme 20. zastávku (Broukárna). Nad ní vystoupáme méně výraznou cestou k silnici (ulice Nad Rybníkem) a pokračujeme dál po ní směrem vpravo mírně vzhůru. Na travnatém silničním ostrůvku před dálničním mostem nalézáme poslední, 21. zastávku (Dálniční most).

Zde naučná stezka končí – pokračovat můžeme za most, kde je zastávka autobusů MHD ve směru do centra, nebo ještě dál necelý půlkilometr na konečnou autobusu, kde se napojíme na modrou turistickou značku, po níž sestoupíme dolů k Rokytce, a posléze pod viaduktem a po můstku přes Rokytku dorazíme k železniční stanici Praha-Běchovice (rovněž bus MHD a parkoviště P+R).

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 08. 02. 2009 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 2)

 • Rickr hod.

  Tabule 1 a 9 neexistují. Zbytek stezky je v pořádku. Moc děkuji za popis trasy tady na webu, bez něj by byly některé tabule asi nedohledatelné.

  Odpovědět
 • Petr Uher hod.

  Dnes (2.8.2023) jsem se byl podívat na naučnou stezku v Dolních Počernicích, kterou znám dalo by se říci dlouhá léta a tak vím, že ji nikdo neudržuje a je to vidět na první pohled. Když bych to vzal od prvního zastavení a vžil se do role návštěvníka, který je v těchto končinách poprvé, tak jsem hned skončil. Na žádném serveru o naučných stezkách, ani na oficiálních stránkách obce není správně vyznačené místo startu, přestože to původní již několik let neexistuje. Situaci tak zachraňují mapy.cz, kde jsou po aktualizaci přesně vyznačená umístění existujících zastavení. První informační panel je nahrazen tabulí označující významné lokality – v tomto případě pískovnu – není u rozhledny, ale na nejvzdálenějším břehu rybníka Vidlák. Dobře, oželím první tabuli, turisté jsou zkušení a poradí si pomocí druhého zastavení, kde je mapka, ale bez upozornění, že start je posunutý a navíc z důvodu kompletní opravy ohradní zdi zámeckého parku dočasně chybějí zastavení číslo pět, šest a devět. Oprava zdi proběhla v roce 2019, dnes je již druhá polovina roku 2023 – a nic. Jen nerad píši o naprosto nesmyslném umístění tabulí například na restauraci Kulturního centra (číslo 17), nebo v křoví za polorozpadlým, a tedy nebezpečným můstkem (číslo 20). To, že některé texty na zastávkách nelze téměř přečíst z důvodu vyblednutí, je myslím dostatečným důkazem toho, že o tuto naučnou stezku se dlouhodobě nikdo nestará. Další závady? Chybějící druhý panel číslo šest na hrázi Dolnopočernického rybníka a jen o kousek vedle pouze náhradní tabule za zastavení číslo 14, mohutný strom přes cestu k již jednou zmíněnému panelu číslo dvacet, což zcela znemožňuje průjezd kočárkem. Znovu připomínám, že toto všechno uvádím z pohledu návštěvníka, který je v těchto místech poprvé a nemá možnost se předem informovat o stavu naučné stezky – argument, že všichni mají přístup k internetu je naprosto zcestný, nakonec ani tam se o špatném stavu stezky nic nedozvím. Pokud ale pomineme naučnou stezku, procházka parkem a okolo rybníka je pěkná a ve všední dny i klidná.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář