Naučná stezka Milíčov

Hodnocení:
(počet hlasů: 19)
Komentáře:
5
Naučná stezka Milíčov

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka Milíčov nás provede přírodní památkou Milíčovský les a rybníky, která je součástí přírodního parku Botič–Milíčov, na jižním okraji Prahy. Seznamuje s Milíčovským vrchem, okolními mokřinami, pastvinami v okolí Milíčovského dvora, rybníky, nově založenou třešňovou alejí a s typickou faunou a flórou některých stanovišť.

Naučná stezka je okružní, začíná a končí na severozápadním úpatí Milíčovského vrchu. Značena je klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, relativně dostatečně. Na každém panelu je schematický plánek stezky. Naučná stezka vede střídavě po asfaltových, štěrkových, panelových nebo lesních cestách, s minimálním převýšením a zcela mimo automobilový provoz. Pokud jde o schůdnost trasy, měli jsme poprvé možnost prověřit tento aspekt v reálu s kočárkem. Bohužel jsme nezvolili vhodné období, některé úseky byly velmi podmáčené nebo rozbahněné (párkrát jsme museli přenášet). Obecně ale návštěvu Milíčova s kočárky doporučujeme, cestou jsme jich i mnoho potkali, jen je vhodné vynechat některé úseky trasy mimo zpevněné asfaltové cesty. Cestu Milíčovským lesem zpříjemňují na mnoha místech lavičky, odpočinkové altány a několik dětských hřišť.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 4
Začíná i končí:
PRAHA, na rozhraní čtvrtí Kateřinky a Jižní Město, severozápadní úpatí Milíčovského vrchu
Délka:
cca 4,8 km
Zastávek:
9
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
listopad 2011
Tvůrce stezky:
01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“
Naše návštěva:
únor 2012
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %
Hlavní zajímavosti na stezce:
Milíčovský les, soustava Milíčovských rybníků, Milíčovský vrch

Seznam zastávek

 1. Historie
 2. Vliv člověka
 3. Milíčovské mokřiny
 4. Pastva
 5. Brouci ve stromech
 6. Milíčovské rybníky
 7. Třešňovka
 8. Rostliny
 9. Les

Informační náplň

Zastávka 1: Historie

 • informace o trase a náplni naučné stezky
 • Minulost území – Milíčov, obora a bažantnice, Milíčovské rybníky, Milíčovský vrch
 • otázka: Kdy bylo vystavěno Jižní Město?
Vyobrazení:
Milíčovský rybník; Milíčovský dvůr; historická mapa bažantnice; Milíčovský vrch; myslivna; plán obytného objektu hospodářského dvora; ortofotomapa území z roku 1953 a 1980; plánek naučné stezky; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 2: Vliv člověka

 • lidská činnost a její působení na přírodní památku Milíčovský les a rybníky
 • výstavba sídliště a její vliv na vodní režim
 • volné pobíhání psů
 • nepůvodní druhy rostlin
 • ekosystémy závislé na lidské činnosti
 • otázka: Co patří mezi původní dřeviny České republiky?
Vyobrazení:
mapa – odtok dešťové vody z území a odtok dešťové vody ze střech domů nové zástavby; ilustrační fotografie; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 3: Milíčovské mokřiny

 • rybník Křtiny
 • rákosiny
 • tůně
 • obojživelníci
 • otázka: Kolik druhů obojživelníků se vyskytuje na Milíčově?
Vyobrazení:
moták pochop; chřástal vodní; skokan štíhlý; tůň zarůstající vegetací; nezarostlá tůň; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 4: Pastva

 • tradiční způsob hospodaření
 • jak a na co pastva působí
 • babočka paví oko
 • otázka: Které domácí zvíře je při pastvě nejméně vybíravé?
Vyobrazení:
nedopasky, místa bez pastvy – pěšiny, zapojený travní drn, přepasené nebo vydupané plochy; babočka paví oko; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 5: Brouci ve stromech

 • proč mají brouci rádi osamocené stromy a aleje
 • ohrožení brouci jsou stále ohroženější
 • tesařík obrovský
 • požerky
 • „hlavaté“ vrby
 • otázka: Jak dlouho se vyvíjí larva tesaříka obrovského ve stromě?
Vyobrazení:
ilustrační obrázky; tesařík obrovský; požerek larev tesaříka obrovského; hlavaté vrby; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 6: Milíčovské rybníky

 • první rybníky v Čechách
 • rybníky v okolí naučné stezky
 • pásmo mělké vody
 • pásmo hluboké vody
 • kapr obecný
 • otázka: Který je nejnovější rybník v okolí stezky?
Vyobrazení:
Milíčovské rybníky na mapě vojenského mapování z roku 1842; pásmo mělké a hluboké vody; lyska černá; kulík říční; potápka roháč; ledňáček říční; slípka zelenonohá; polák velký; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 7: Třešňovka

 • zakládání sadů v historii
 • význam starých třešní z pohledu biologa
 • revitalizace sadu u této zastávky
 • otázka: Kde byla vyšlechtěna třešeň Karešova?
Vyobrazení:
krasec třešňový; zbytky sadu na historické fotografii; nálet trnovníku akátu; dřín jarní; jeřáb břek; brslen evropský; klokoč zpeřený; plán nově založené třešňovky; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 8: Rostliny

 • rostliny v lesích a na lukách
 • lesní kvítí
  • jarní aspekt
  • letní aspekt
 • luční kvítí
 • hospodaření na loukách
 • otázka: Kdy kvete nejvíce druhů rostlin?
Vyobrazení:
sasanka hajní; lilie zlatohlávek; ilustrační obrázky; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 9: Les

 • co všechno je součástí lesa
 • jak se v lese hospodaří
 • otázka: Čí je vyobrazená stopa?
Vyobrazení:
listy: jeřáb ptačí, habr obecný, lípa srdčitá, dub zimní; stopy: zajíc, pes, veverka, kočka; jak změřit výšku stromu; schematický plánek naučné stezky

Popis trasy

Milíčovský vrch → Milíčovský dvůr → rybník Vrah → Milíčovský les → Milíčovský vrch

Naučnou stezku zahájíme u severozápadního cípu Milíčovského vrchu, ve čtvrti Kateřinky, nedaleko Proutěné ulice. Hned na začátku při úpatí vrchu nalezneme 1. zastávku (Historie).

Odtud vyrážíme asfaltovou cestou vedoucí rovně podél úpatí Milíčovského vrchu, po levé straně máme novou obytnou čtvrť a sídliště Jižní Město. Po asi 300 metrech dorazíme ke 2. zastávce (Vliv člověka).

Pokračujeme dál rovně stejnou cestou, po dalších asi 400 metrech, za pravotočivou zatáčkou, přijdeme k malému rybníku, za jehož hrází zahneme vlevo dolů, přejdeme výtok z rybníka a mírně vystoupáme k 3. zastávce (Milíčovské mokřiny).

Za zastávkou se cesta po asi 100 metrech napojí na širší štěrkovou vozovou cestu, po níž jdeme dále vpravo, směrem k Milíčovskému dvoru. Posléze se cesta změní v panelovku. Po asi 350 metrech dorazíme ke křižovatce u Milíčovského dvora, kde nalezneme 4. zastávku (Pastva).

Dál jdeme v přímém směru protilehlou vozovou cestou podél budov a ohrad Milíčovského dvora. Posléze se cesta začne stáčet vlevo, až dorazí ke křižovatce s asfaltkou. Tu přejde, a vede dál rovně travnatou cestou podél pletivového oplocení. Po asi 80 metrech se kolem něj stočí vpravo. Následující rovný travnatý úsek končí na křižovatce asfaltových cest u rybníka Vrah – my zde míříme rovně na jeho hráz, kde nalezneme 5. zastávku (Brouci ve stromech).

Pokračujeme asfaltkou po hrázi, a dále pak obcházíme rybník navazující cestou. Za rybníkem překročíme mělkou strouhu a lesní cestou podél ní dorazíme na křižovatku tvaru T, kde se dáme vlevo (přes strouhu). Téměř vzápětí cesta zahne vpravo a rovným úsekem dorazí po asi 100 metrech na hlavní vozovou cestu, po níž se dáme vpravo. Po dalších asi 300 metrech dojdeme k Milíčovskému rybníku, u něhož odbočíme vlevo, k 6. zastávce (Milíčovské rybníky).

Mírně stoupáme asfaltkou do stráně nad rybníkem, o něco výše potkáváme 7. zastávku (Třešňovka).

Za ní pak míříme k lesu a dále pak jdeme širokou cestou lesem, ale jen asi 200 metrů, na výraznou křižovatku, kde se dáme vpravo. Po dalších asi 200 metrech dorazíme k altánu s lavičkami. U křižovatky za ním je umístěna 8. zastávka (Rostliny).

Dále pokračujeme rovně asfaltovou cestou. Po asi 700 metrech dorazíme na výraznou křižovatku, kde odbočíme vpravo. Hned záhy potkáváme poslední, 9. zastávku (Les).

Lesní cesta nás dále po 300 metrech dovede na kraj lesa a k sídlišti. Vyjdeme z lesa a začneme mírně stoupat téměř protilehlou asfaltovou cestou, do úbočí Milíčovského vrchu. Ta zakrátko překoná horizont a klesne k výchozímu místu naučné stezky, kde procházka po ní končí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 26. 02. 2012 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 5)

 • Honza B hod.

  V době mé návštěvy (srpen 2012) byla naučná stezka v perfektním stavu. Zajímavý přechod sídliště a přírody, jen trošku problematické značení v oblasti rybníka Vrah, kdy můžete snadno zabloudit až k rybníku Homolka (což není na škodu).

  Odpovědět
 • Peter hod.

  Dobře značená stezka. Tak raději pravdu, Špatně značená cesta tak jako všechny v ČR. Šel jsem od 9 zastávky a chtěl dojít až j jedničce, ale došel jsem k 5 zastávce a pak už žádna značka a cest bylo spoustu kam se vydat. Takže nakonec jsem to vzdal a vrátil se po zelené odkud jsem přišel. Jinak je to místo krásný, jen to české značení turistických stezek je na nulové hodnotě.

  Odpovědět
 • Zdeněk hod.

  Byli jsme zde včera a mohu vřele doporučit.
  SDobrá dostupnost metrem i rozumné parkovací možnosti. Trasu lze zvládnout i s kočárkem nebo jako mi se malým začínajícím cyklistou. Co zde trochu chybí je jakékoli občerstvení. Doporučuji vzít si alespoň nějaké pití. Co jsme ocenili bylo množství dětských hřišť cestou.
  Co se týká naučné stezky, všechny tabule jsou v zásadě v pořádku. Navigačně je zdejší terén trošku složitější, jelikož je zde spousta cest a cestiček. Stačí ale jen sledovat značenou naučnou stezku (bílý čtverec se zelenou úhlopříčnou čárou) a nezabloudíte. Krom toho je cestou několik map celého parku.
  Doporučuji vzít s sebou nějaké jablka nebo mrkev pro koně městské policie mezi tabulemi 4 a 5.

  Zdeněk

  Odpovědět
 • Tom hod.

  Stezka stále odpovídá popisu. Příjemným spestřením byli kozy a koně u zastávky 4. Se značením je to občas horší, ale u každé zastávky je mapa tak skoro nejde zabloudit.

  Odpovědět
 • Petr Uher hod.

  V pondělí 3. července jsem prošel naučnou stezku Milíčov a tady zápis není vůbec obtížný – všechno je v naprostém pořádku – devět panelů, značení, terén. Proč to jinde nejde…

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář