vzpomínáme

Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí (verze 1998)

Hodnocení:
(počet hlasů: 1)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí (verze 1998)

stará verze stezky z r. 1998, nahrazena v roce 2006 novou verzí

Naučná stezka seznamovala s flórou, faunou, geologickou stavbou a přírodními poměry chráněných území za severním okrajem Prahy: PP Sedlecké skály, PR Roztocký háj – Tiché údolí, a PR Údolí Únětického potoka. Trasa neměla vlastní značení, vedla střídavě po žluté a modré turistické značce.

Naučná stezka vznikla původně v roce 1975. Poté, v roce 1982, byla upravena v nové trase s novými zastávkami. V roce 1998 byla zrekonstruována. V době naší návštěvy (tedy duben 2003) byla již delší dobu ve velmi špatném stavu. Nakonec došlo v listopadu 2006 k její opětovné celkové rekonstrukci, s novými informačními panely a mírně upravenou trasou (nová verze stezky vynechává odbočku k vltavské terase – tedy původní zastávku 10). Níže naleznete jak seznam zastávek této staré verze stezky, tak jejich informační náplň.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
PRAHA 6 (vedla rovněž územím okresu Praha-západ)
Začínala:
PRAHA-SUCHDOL, zastávka autobusu MHD „Kamýcká“ na Kamýcké ulici, výchozí bod žluté turistické značky (oficiální začátek stezky byl až u 1. zastávky na konci žluté významové odbočky)
Končila:
PRAHA-STARÝ SUCHDOL, ul. Ke Kozím hřbetům
Délka:
cca 7,5 km
Zastávek:
13
Značení trasy:
bez vlastního značení, vede střídavě po žluté a modré turistické značce
Vznikla:
původně 1975, úprava v r. 1982, rekonstrukce 1998, 2006
Tvůrce stezky:
Hnutí Brontosaurus – Viking
Naše návštěva:
duben 2003
Stav naučné stezky:
nahrazena téměř v plném rozsahu novou verzí

Seznam zastávek

 1. Údolí Vltavy
 2. Vyhlídka na Zámky
 3. Roztocký háj
 4. Obec Roztoky
 5. Únětický potok
 6. Maxmiliánka
 7. Spálený mlýn
 8. Tůmův mlýn
 9. Trojanův mlýn
 10. Vltavská terasa
 11. Holý vrch
 12. Kaple sv. Václava
 13. Starý Suchdol

Informační náplň

Zastávka 1: Údolí Vltavy

v době naší návštěvy byla zničená

Zastávka 2: Vyhlídka na Zámky

v době naší návštěvy byla zničená

Zastávka 3: Roztocký háj

 • geologický podklad Roztockého háje
 • Velký a Malý háj
 • mohylové pohřebiště ze starší doby železné – archeologické nálezy
 • lesy u Roztok
 • lesní typy
 • skladba lesních porostů
Vyobrazení:
průřez halštatskou mohylou; kokořík mnohokvětý a ptačinec velkokvětý

Zastávka 4: Obec Roztoky

 • archeologický výzkum roztockého katastru
 • historie Roztok
 • zámek a poplužní dvůr
 • významné osobnosti Roztok
 • Zdenka Braunerová
 • současný rozvoj obce
Vyobrazení:
Roztocký zámek v roce 1876 – kresba F. Chalupy; portrét Zdenky Braunerové

Zastávka 5: Únětický potok

 • základní charakteristika toku, mlýny
 • citlivost vůči znečištění, původci znečištění

Zastávka 6: Maxmiliánka

 • Malý háj, Velký háj
 • flora
Vyobrazení:
krabilice zápašná, zbytek zničen

Zastávka 7: Spálený mlýn

v době naší návštěvy byla zničená

Zastávka 8: Tůmův mlýn

v době naší návštěvy byla zničená

Zastávka 9: Trojanův mlýn

 • historie mlýna
 • osídlení okolí v minulosti
 • tzv. Přemyslovská stezka
 • rostlinná společenstva starých a úvozových cest
Vyobrazení:
hlaváč bledožlutý, pcháč bezlodyžný, černohlávek velkokvětý, válečka prapořitá

Zastávka 10: Vltavská terasa

v době naší návštěvy byla zničená

Zastávka 11: Holý vrch

v době naší návštěvy byla zničená

Vyobrazení:
A. Kosárek: Selská svatba (motivy krajiny u Holého vrchu kolem roku 1850); chata únětické kultury, keramika únětické kultury

Zastávka 12: Kaple sv. Václava

v době naší návštěvy byla zničená

Zastávka 13: Starý Suchdol

 • historie suchdolského dvora
 • současnost

Popis trasy

Praha-Suchdol → Roztoky → údolí Únětického potoka → Holý vrch → Praha-Starý Suchdol

Z Prahy-Suchdola (Kamýcká ulice, bus MHD Kamýcká) po žluté turistické značce Suchdolskou ulicí, dále ulicí Na Rybářce. Po asi 700 metrech od výchozího místa po významové odbočce žluté značky vpravo, asi 100 metrů, k vyhlídce na Sedlec a údolí Vltavy (zastávka 1). Návrat na žlutou a dál v původním směru, zahradní kolonií, dále přes louku, stále po okraji městské zástavby k lesu. U plotu zahrady 2. zastávka. Dále mírný sestup lesem, v dolní polovině svahu 3. zastávka. Dále po žluté na okraj Roztok (4. zastávka). Podél zástavby vlevo, pak vpravo k lávce přes Únětický potok – odtud dále po modré značce, proti proudu potoka, podél zadních zdí zahrad. Brzy 5. zastávka. Dále k rybníčku a restauraci Maxmiliánka – na asfaltovém prostranství 6. zastávka. Dále po modré, přes dva mosty. Posléze Spálený mlýn (7. zastávka). Dále podél skalních útesů a bývalých lomů, 8. zastávka. Údolí se postupně rozšiřuje. Vlevo několik budov mlýna (9. zastávka). Za ní odbočit vpravo do stráně (na čas opustit modrou značku). Mírný výstup vozovou cestou po okraji louky. Po asi 200 metrech výrazné travnaté návrší. Na jeho úpatí 10. zastávka. Od ní sestup zpět na modrou značku, po pravém okraji louky. Dále k rozcestníku pod Holým vrchem (11. zastávka). Zde opustit modrou značku a dále po žluté – přes potok, přes rozcestí žluté a zelené značky – zde vlevo po žluté, zprvu po dně údolí, pak výstup lesem. Po necelém kilometru okraj zástavby. Krátký výstup ke křižovatce (12. zastávka). Odtud vlevo po asfaltce (ulice Ke Kozím hřbetům) a do centra Starého Suchdola (13. zastávka). Konec stezky.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 04. 05. 2003 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Praha-západ, Naučné stezky v Praze, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář