vzpomínáme

Naučná stezka Průhonickým parkem – 1. okruh (park)

Hodnocení:
(počet hlasů: 2)
Komentáře:
1
Naučná stezka Průhonickým parkem - 1. okruh (park)

zrušená stezka

Průhonický park se rozkládá v údolí potoka Botiče za jihozápadním okrajem Prahy. Spolu s průhonickým zámkem, kde sídlí Botanický ústav AV ČR, tvoří botanicky, umělecky i esteticky hodnotný ostrov zeleně v jinak intenzivně zemědělsky využívané krajině středních Čech. Park dnes slouží nejen k vědeckým a studijním účelům, ale také jako příjemné místo k procházce a odpočinku.

Naučnou stezku tvořily dva okruhy – jeden v přední, navštěvovanější části parku, a druhý v Oboře (viz NS Průhonickým parkem – 2. okruh). Ke stezce vyšel (pravděpodobně v druhé polovině 90. let 20. století) tištěný průvodce. S instalováním informačních panelů se vzhledem k charakteru parku nepočítalo. Trasa naučné stezky měla být vyznačena, ale z neznámého důvodu k tomu nedošlo. Vedla po kvalitních zpevněných cestách a nebyla nijak náročná.

Při vstupu do parku se platí vstupné – platí pro území celého parku, tedy i Obory.

Skok na: Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-západ
Začínala a končila:
PRŮHONICE; hlavní vstup do Průhonického parku
Délka:
cca 2 km
Zastávek:
15
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
pravděpodobně 90. léta 20. století
Tvůrce stezky:
Botanický ústav ČSAV, Průhonice
Naše návštěva:
květen 2005
Stav naučné stezky:
závisí na dostupnosti kdysi vydaného průvodce, stezka je jinak zrušena

Informační náplň

Zastávka 1

 • tzv. Velké nádvoří Průhonického zámku – stavby, historie
 • vlastníci průhonického panství
 • hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca a rozvoj zámku a parku za jeho vlastnictví
 • rostliny v blízkém okolí zastávky

Zastávka 2

 • hráz Podzámeckého rybníka, potok Botič a jeho význam v parku
 • kamenná věž
 • tzv. Pivoňková vyhlídka
 • rostliny v blízkém okolí zastávky

Zastávka 3

 • jeden z nejhezčích pohledů na zámek
 • rostliny v blízkém okolí zastávky

Zastávka 4

 • rozcestí nad malým vodopádem Podemlejnského rybníka
 • dlouhodobý ochranářský program na záchranu některých druhů stromů ohrožených onemocněními
 • rostliny v blízkém okolí zastávky

Zastávka 5

 • konec Pivoňkové vyhlídky
 • rostliny v blízkém okolí zastávky

Zastávka 6

 • zarostlý pohled na Gloriet – umělou zříceninu
 • rostliny v blízkém okolí zastávky

Zastávka 7

 • údolní louky podél Botiče
 • původní luční společenstva a jejich obhospodařování
 • rostliny v blízkém okolí zastávky
 • živočichové údolí potoka Botiče

Zastávka 8

 • rostliny v blízkém okolí zastávky

Zastávka 9

 • Chotobuz
 • provozní plochy parku, rozárium
 • kulturní a botanické růže
 • rostliny v blízkém okolí zastávky
 • ptáci Průhonického parku

Zastávka 10

 • Hlavní vyhlídka, Leknínový záliv, rybník Podkarasák, Podzámecký rybník
 • šlechtění pěnišníků
 • rostliny v blízkém okolí zastávky

Zastávka 11

 • rostliny v blízkém okolí zastávky
 • houby

Zastávka 12

 • rostliny v blízkém okolí zastávky

Zastávka 13

 • průhonické alpínum a okolí
 • rostliny v blízkém okolí zastávky

Zastávka 14

 • pamětní deska zakladateli parku A. E. Silva-Taroucovi
 • splav na Botiči
 • řečiště Botiče
 • Leknínový záliv
 • rostliny v blízkém okolí zastávky
 • vodní hmyz a další drobní živočichové potoka Botiče

Zastávka 15

 • hráz Podzámeckého rybníka
 • ryby, vodní ptactvo
 • průhonický zámek – sídlo Botanického ústavu Akademie věd České republiky
 • rostliny v blízkém okolí zastávky
 • živočichové okolí rybníka

Popis trasy

zámek → Podzámecký rybník → okruh parkem → Gloriet → zámek

Do parku vstupujeme hlavním vchodem z centra Průhonic a pokračujeme na nádvoří před zámkem (1. zastávka). Obejdeme zprava zámek a klesáme kamenitou cestou nad Botičem dolů k Podzámeckému rybníku (2. zastávka). Ještě před ním odbočujeme vpravo k Malému podzámeckému rybníku, přejdeme most přes Botič a hned za ním odbočujeme doleva. Odtud stoupáme asi 200 metrů v pravotočivé serpentině až ke žlutému provoznímu domu parku. Na křižovatce tvaru T za ním odbočíme vpravo po zpevněné kamenité cestě, a míříme krátce k vyhlídce na zámek (3. zastávka).

Od vyhlídky se vracíme k domku, ale pokračujeme rovně zpevněnou vozovou cestou zahlubujícím se úvozem. Na další křižovatce tvaru T zahneme vlevo a klesáme až k Botiči (4. zastávka), kde zatáčíme ostře vpravo (téměř o 180°) a jdeme dál hliněnou polozpevněnou cestou po pravém okraji rozlehlé louky. V průseku po pravé straně (konec Pivoňkové vyhlídky) byla 5. zastávka. Cesta se pozvolna stáčí na levou stranu, až dojdeme na křižovatku, kde přímo před námi je dřevěný můstek (6. zastávka). Ten ale nepřecházíme a místo toho odbočujeme vpravo po břehu Botiče.

Míjíme splav a dál se stáčíme podél potoka. Posléze se potok odklání vlevo a my vyjdeme na rozcestí čtyř hlavních cest, kde pokračujeme doleva, opět podél potoka (7. zastávka). Cesta nás dovede k dalšímu dřevěnému můstku, který přejdeme, a dospějeme na křižovatku kamenitých cest (8. zastávka), kde pokračujeme vlevo. Hned ale po asi 20–30 metrech zahneme ostře vzhůru vpravo do stráně. Vystoupáme hliněnou vozovou cestou k širokému rozcestí ve travu trojúhelníku, kde odbočujeme vlevo (9. zastávka). Na dalším podobném rozcestí jdeme rovněž vlevo, trochu zarostlou vozovou cestou. Dál jdeme rovně, cestou pozvolna se stáčející vlevo a mírně klesající, až dojdeme na křižovatku tvaru T, kde odbočíme vlevo a dál klesáme. Mineme vyhlídku na zámek (10. zastávka), dále klesáme, nyní se stáčíme vpravo – přímo před sebou míjíme rovně odbočující pěšinku na hřeben ke Glorietu (11. zastávka), kam můžeme odbočit. Po návratu sem pak dál klesáme k Botiči.

Dole se napojíme na cestu podél potoka, po níž zahýbáme vpravo, ale krátce poté odbočujeme vlevo přes můstek. Jdeme delším lučním úsekem rovně (12. zastávka), po asi 150–200 metrech zatáčíme vpravo a kamenitou cestou (13. zastávka) se blížíme k Podzámeckému rybníku. Přejdeme můstek a po krátké slepé odbočce naučné stezky k pamětní desce zakladatele parku (14. zastávka) se vracíme zpět k můstku, ale jdeme nyní již rovně cestou po okraji Podzámeckého rybníka (15. zastávka) k zámku.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 22. 04. 2007 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Praha-západ, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 1)

 • Petr Uher hod.

  Ani jsem netušil, že v seznamu Naučných stezek máte zařazen i Průhonický park, a to hned dvakrát. V současnosti jsou v parku tři okruhy různých délek, ta nejkratší je pouze v okolí zámku, střední sice vede i druhou částí, ale jen okrajově, a pouze desetikilometrová zvládá projít v obou částech parku vše podstatné. Panely typu naučných stezek žádné nenajdeme, naopak nechybějí interaktivní panely se zvukovým doprovodem a samozřejmě popisky všech možných rostlin. Zpřístupněný je částečně zámek, vyhlídková věž Kozí hrádek (Gloriet) je po rekonstrukci, otevřena je i Botanická zahrada. Co ale není příjemné (i když je to potřeba) jsou opravy cest na několika místech především ve druhé části parku, kvůli kterým je nutné měnit naplánovanou vycházku. Mapa uzavřených míst i kompletní plánek areálu je k dispozici na oficiálních stránkách Průhonického parku, zjednodušené plánky jsou na pokladně a kompletní síť značených okruhů je na několika panelech přímo v terénu, okruhy samotné jsou rovněž značené. Z čerstvé zkušenosti vím, že projít všechny tři znamená mít v nohách dvacet kilometrů za zhruba šest hodin. Návštěvu doporučuji (pokud je to vůbec možné) ve všední den, celé dopoledne – byť bylo nádherné počasí – nás tam opravdu moc nebylo.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář