Stezka odvahy Psáry – Dolní Jirčany

Hodnocení:
(počet hlasů: 3)
Komentáře:
2
Stezka odvahy Psáry - Dolní Jirčany

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Stezku odvahy tvoří dvanáct informačních tabulek porůznu rozmístěných v ulicích dvou sousedících obcí, Psár a Dolních Jirčan, a to jak v původní zástavbě, tak ve vznikajících novodobých předměstích. Zastávky obsahují odborné na texty na téma rozšiřování obytné zástavby, vzniku satelitních čtvrtí, suburbanizace, sídelní kaše a negativních jevů s tím spojených.

Stezka odvahy není v pravém slova smyslu „stezkou“, tedy předem určenou, značenou trasou, ale jde o tabule stojící samostatně na poměrně rozlehlé ploše, bez jakýchkoliv navigačních prvků (značení, ukazatele apod.). Jedním ze dvou zdrojů informací o umístění zastávek je centrální infopanel před obecním úřadem, kde je sice uveden jejich seznam a místa, kde je najdeme, ale zároveň je na něm pouze nepoužitelný obrysový plánek obce bez uliční sítě. Druhým zdrojem je tištěný prospekt vydaný ke stezce, který obsahuje dva plánky, jednak zmiňovaný obrysový, a naštěstí také plánek s naznačenou uliční sítí (který pro základní zorientování postačí). Prospekt lze získat na obecním úřadě, který je ovšem otevřen pouze ve všední dny.

Naše zvolená trasa, kterou jsme všechny zastávky obešli, vedla většinou po chodnících se zámkovou dlažbou nebo ulicemi, které jsou buď dlážděné, nebo asfaltované, místy pouze štěrkové. K zastávce 7 vede z Psár poměrně křivolaká vozová cesta, kterou se pak i vracíme zpět. S kočárkem se stezka projet dá, ale je nutno místy počítat s horším terénem, převýšením a minimální možností odpočinku (na trase jsme nepotkali snad ani jedinou lavičku).

Potenciálně zajímavé téma naučné stezky se tvůrcům podařilo pohřbít nevhodně zvolenou formou prezentace. Ať už to byl záměr nebo ne, informační tabule působí chladně, přezíravě, nekomunikují s okolím, tvůrci se ani nesnaží člověka zaujmout a získat pro danou problematiku. Otázkou je, koho vlastně oslovit chtěli, zda odbornou veřejnost a studenty stavebních fakult, nebo obyčejné lidi, místní obyvatele, běžné návštěvníky naučných stezek. Pro laika mají texty na panelech v podstatě nulový vzdělávací efekt – jde pouze o citace z odborných publikací, často spíše filozofické, bez uvedení do kontextu, bez kritického zhodnocení, bez vysvětlení, proč ten který text je umístěn zrovna na tom konkrétním místě, zda je pravdivý či ne, jestli je zmíněný jev přímo v Psárech/Dolních Jirčanech demonstrovatelný nebo se zde potvrdila jeho platnost apod. U citátů není uveden zdroj, tuto informaci nalezneme pouze na centrálním panelu a ve zmíněném prospektu.

Pokud bychom měli Stezku odvahy nějak obecně zhodnotit, tak má jistě potenciál pro odborné exkurze a jako výukový prostor studentů urbanismu, ale běžnému člověku neřekne naprosto nic. Je spíše do jisté míry konceptuálním uměním, pseudointelektuálním produktem, který neplní funkci, kterou by mohl (tj. zaujmout co nejširší skupinu lidí), ale místo toho demonstruje snad všechny nešvary, kterých se tvůrci naučných stezek dopouštějí. Z tohoto pohledu jde pro nás o jednu z nejhorších naučných stezek, co jsme kdy navštívili.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-západ
Začíná a končí:
PSÁRY-DOLNÍ JIRČANY, Pražská ulice, před budovou obecního úřadu (pošty)
Délka:
cca 11 km
Zastávek:
12
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
listopad 2012
Tvůrce stezky:
Matěj Al Ali, Petr Dub, Tomáš Moravec
Naše návštěva:
leden 2013
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Sídelní kaše
 2. Demografie
 3. Vize
 4. Dopravní obslužnost
 5. Legislativa
 6. Funkce
 7. Development
 8. Motiv
 9. Optimální řešení
 10. Plánování
 11. Historie
 12. Sociální síť

Informační náplň

Zastávka 1: Sídelní kaše

 • zdroj citace: Suburbanizace pražského okolí: dopady na sociální prostředí a krajinu (autoři Miroslav Baše, Václav Cílek, 2005)

Zastávka 2: Demografie

 • zdroj citace: Sídelní kaše. Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů (autor Pavel Hnilička, 2005)

Zastávka 3: Vize

 • zdroj citace: Staveniště Evropy (autor Rudolf Schwarz, 1936)

Zastávka 4: Dopravní obslužnost

 • zdroj citace: Sídelní kaše. Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů (autor Pavel Hnilička, 2005)

Zastávka 5: Legislativa

 • zdroj citace: Analýza aktérů suburbánního rozvoje (autoři Petra Špačková, Marie Feřtrová, Martin Ouředníček, 2011)

Zastávka 6: Funkce

 • zdroj citace: Sídelní kaše. Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů (autor Pavel Hnilička, 2005)

Zastávka 7: Development

 • zdroj citace: Analýza aktérů suburbánního rozvoje (autoři Petra Špačková, Marie Feřtrová, Martin Ouředníček, 2011)

Zastávka 8: Motiv

 • zdroj citace: Sídelní kaše. Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů (autor Pavel Hnilička, 2005)

Zastávka 9: Optimální řešení

 • zdroj citace: Suburbanizace pražského okolí: dopady na sociální prostředí a krajinu (autoři Miroslav Baše, Václav Cílek, 2005)

Zastávka 10: Plánování

 • zdroj citace: Analýza aktérů suburbánního rozvoje (autoři Petra Špačková, Marie Feřtrová, Martin Ouředníček, 2011)

Zastávka 11: Historie

 • zdroj citace: Suburbanizace pražského okolí: dopady na sociální prostředí a krajinu (autoři Miroslav Baše, Václav Cílek, 2005)

Zastávka 12: Sociální síť

 • zdroj citace: Sídelní kaše. Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů (autor Pavel Hnilička, 2005)

Popis trasy

výchozí místo → okruh Dolními Jirčany → výchozí místo → okruh Psáry → návrat k výchozímu místu

Naučná stezka nemá určenu trasu, není nijak značena a panely jsou umístěny v různých ulicích na celé ploše obou obcí. Místo obvyklého textového popisu trasy zde proto uvádíme pouze odkaz na upravený plánek s vyznačením zastávek (jde o sken z tištěného prospektu, čísla zastávek jsme doplnili my). Doporučujeme jej v každém případě vytisknout a vzít s sebou, pro poctivé projití celé stezky je naprosto nezbytný.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 05. 01. 2013 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Praha-západ, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 2)

 • Petr Dub hod.

  Dobrý den,

  upřímně nás těší zájem o náš projekt a rádi bychom touto cestou poděkovali za Vaši pozornost i publikaci této recenze.

  Váš komentář je ve skutečnosti velmi trefným a pro jeho dokreslení je snad jen třeba doplnit, že cílem „Stezky odvahy“ nikdy nebylo vytvoření klasické naučné stezky, ale umělecká intervence. Vybrané texty na jednotlivých zastaveních reprezentují především přenos odborných textů do veřejného prostoru, kdy naším cílem bylo upozornit na zásadní rozpory mezi urbanistickou teorií a výslednou praxí. Stezka je ve své podstatě reflexí mechanismu vzniku satelitních předměstí, kterého se účasní různé sociální skupiny a to často s odlišnými cíli. Vámi zmiňovaný „chlad a přezíravost“ je ponejvíce spojen se snahou o vytvoření univerzálního formátu, který je možné přenést na různá místa. Jakkoli jsou Psáry a Dolní Jirčany svým charakterem „typickým českým satelitem“, nebylo naším záměrem nijak hodnotit konkrétní místo, ale především poukázat na šíři celé problematiky. Současně je třeba dodat, že stezka je součástí projektu CULBURB, který v roce 2012 organizoval intervence v různých městech po celé střední Evropě. V samotných Psárech se jednalo celkem pět projektů. Více info. naleznete na: http://www.culburb.eu.

  Za tým výše jmenovaných autorů,
  Petr Dub

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, děkuji za vaši reakci na článek, za doplnění, i za to, že nás automaticky nenapadáte a nehádáte se s námi jen proto, že máme odlišný pohled na věc, jak je u jiných tvůrců naučných stezek dobrým zvykem, kdykoli jim něco zkritizujeme. Věřím, že z našeho článku vyplývá, že se projekt Stezky odvahy nesnažíme ztrhat za každou cenu, ale pokoušíme se na něm najít i něco z našeho pohledu pozitivního, případně stezku nějak subjektivně ukotvit (přestože nesplňuje naše kritéria, která na naučné stezky po desetiletých zkušenostech klademe, a z tohoto pohledu JE opravdu jednou z těch nejhorších).

   I proto jsme se navzdory kritice vzdali možnosti přiřadit stezce hvězdičkové hodnocení (a čekáme, jak ji budou hodnotit jiní návštěvníci), protože už po projití její části v Dolních Jirčanech jsme (navzdory – přiznávám – zklamání a frustraci z ní) pochopili, že se tomuto typu hodnocení vymyká, že jde opravdu spíše o umělecký projekt než klasickou naučnou stezku. Přesto jsme byli nuceni ji vzhledem k zaměření našich stránek hodnotit naší optikou a dle našich kritérií, stejně jako bychom hodnotili (a zkritizovali) kteroukoli jinou naučnou stezku – jako „naučná stezka“ je Stezka odvahy ostatně označována i v tiskové zprávě Zahájení provozu Stezky odvahy.

   Přesto, navzdory vyhraněnému názoru na ni, jsme ji poctivě zmapovali a po dlouhém rozmýšlení zhodnotili. Věřím tomu, že je pro vás náš názor na ni (třebaže negativní) mnohem cennější než články o ní různě po internetu od lidí, kteří možná viděli úvodní panel a dvě tři zastávky, které ani nečetli, a pak jen napsali pochvalný text, aniž se nad projektem hlouběji zamysleli. Přiznám se, že mě osobně Stezka odvahy naštvala a zklamala, ale také mě přiměla k vyhledání nějakých informací k tématu, a k delšímu i hlubšímu zamyšlení, než se podařilo 90 % jiných naučných stezek. Věřím, že i to bylo jejím účelem.

   Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář