vzpomínáme

Naučná stezka Levý Hradec (původní verze)

Hodnocení:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Levý Hradec (původní verze)

původní verze stezky, nahrazená někdy po roce 2006 novou verzí

Naučná stezka procházela územím národní kulturní památky Levý Hradec, slovanského hradiště, které bylo jedním ze sídel knížete Bořivoje. Nachází se nedaleko za severním okrajem Prahy, na ostrožně nad vltavským údolím. Hradiště je dnes volně spojeno zástavbou s městem Roztoky u Prahy. Stezka seznamovala s areálem hradiště, jeho historií a archeologickým průzkumem.

Naučnou stezku jsme prvně navštívili v dubnu 2003 – její tehdejší podobu popisuje text na této stránce a náš schematický plánek. Při opakované návštěvě v srpnu 2010 jsme zjistili, že bylo upraveno rozmístění některých zastávek a také jejich informační náplň. Nově byla umístěna zastávka téměř na začátek stezky, informující o obvodovém valu hradiště – dostala číslo 1, a původní zastávky 1 a 2 dostaly čísla 2 a 3 (ale měly stejné umístění i náplň jako jejich předchůdkyně). Původní 3. zastávka byla bez náhrady zrušena. Od 4. zastávky je pak již číslování + umístění jako dřív. Zastávce 7 byla změněna informační náplň – místo původního obecného panoramatu Levého Hradce z přelomu 19. a 20. století nově obsahuje aktuální informace o archeologických nálezech z let 2005–2006, kdy probíhala rekonstrukce inženýrských sítí.

Hradištěm původně procházela zelená turistická značka – to dnes taktéž neplatí, byla přeznačena a vede jinudy, k hradišti pouze odbočuje její slepá významově značená větev. Podrobnější informace o nové verzi naučné stezky

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-západ
Začínala:
ROZTOKY-LEVÝ HRADEC, otočka autobusu MHD (křižovatka ulic Komenského a Levohradecká)
Končila:
hradiště Levý Hradec, nad údolím Vltavy za hřbitovem u kostela sv. Klimenta
Délka:
< 1 km
Zastávek:
8
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2001
Tvůrce stezky:
město Roztoky, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Archeologický ústav AVČR, Praha
Naše návštěva:
duben 2003, srpen 2010
Stav naučné stezky:
nahrazena novou verzí

Seznam zastávek

nebyly pojmenované, následující seznam pouze shrnuje jejich hlavní náplň

 • úvodní – Levý Hradec, národní kulturní památka
 1. několikaprostorový objekt kůlové konstrukce
 2. vrch Řivnáč, řivnáčská kultura
 3. pozůstatky opevnění a další nálezy
 4. rokle Ve Vikouši
 5. val opevnění
 6. osídlení akropole hradiště
 7. panorama Levého Hradce z přelomu 19. a 20. století
 8. výspa akropole hradiště nad Vltavou

Informační náplň

Úvodní panel

 • národní kulturní památka Levý Hradec
 • upozornění na stálou expozici věnovanou Levému Hradci ve Středočeském muzeu v Roztokách + otevírací doba
Vyobrazení:
plán hradiště s vyznačením naučné stezky

Zastávka 1

 • místo původního kůlového objektu
 • archeologické nálezy
Vyobrazení:
vyjmenované věci; půdorys stavby

Zastávka 2

 • pohled na vrch Řivnáč
 • hradiště objevené na Řivnáči
 • původ označení „řivnáčská kultura“

Zastávka 3

 • archeologický průzkum
 • objev pozůstatků opevnění a jam
 • mince, kovářské předměty
Vyobrazení:
nákresy vyjmenovaných nálezů

Zastávka 4

 • rokle Ve Vikouši
 • opevnění, valy
Vyobrazení:
průkop valem v roce 1941

Zastávka 5

 • val
Vyobrazení:
průřez opevněním u Vankovy hospody ze 40. let 20. století; jihozápadní část akropole v 19. století

Zastávka 6

 • osídlení akropole
 • archeologické nálezy
Vyobrazení:
pozůstatky novověké zástavby; půdorys stavby

Zastávka 7

Vyobrazení:
fotografie – panorama Levého Hradce z přelomu 19. a 20. století

Zastávka 8

 • pohled do údolí Vltavy
 • Klecany – působiště V. B. Třebízského
 • tzv. Pravý Hradec
Vyobrazení:
letecký pohled na hradiště v Klecanech

Popis trasy

Levý Hradec → předhradí → hradiště → vyhlídka do údolí Vltavy

Trasu naučné stezky jsme zahájili na otočce autobusu MHD na Levém Hradci. Vedle dřevěného přístřešku zastávky je velká plakátovací plocha, v jejíž levé části jsme nalezli úvodní panel naučné stezky, v záplavě plakátů snadno přehlédnutelný, s plánkem hradiště a rozmístěním zastávek. Stezka nebyla nijak značená.

Od panelu jsme vyrazili vlevo, uličkou mezi domy, ale krátce poté jsme ji opustili a odbočili mírně vpravo pěšinkou vyšlapanou v trávě. Po pár metrech jsme narazili na sloupek 1. zastávky. Vstoupili jsme na nerovnou travnatou plošinu s menšími skalními výchozy, kterou jsme následně obešli po jejím obvodu. Po levé straně se nám posléze otevřel výhled na vrch Řivnáč a pravotočivou zákrutu vltavského údolí. Krátce poté jsme nalezli sloupek 2. zastávky. Pokračovali jsme dále, a po pár metrech jsme se stočili vpravo. Brzy jsme nalezli sloupek 3. zastávky. Zde jsme šli rovněž po trase (tehdejší – pozn.) zelené turistické značky. Dál už jsme mířili zpět k zástavbě Levého Hradce. Přišli jsme k okrajovým zahradám, opustili travnatou plošinu a prošli uzounkou prolukou mezi ploty na ulici. Zde jsme se dali vlevo směrem ke kostelíku. O kus dál, v mezeře mezi výrazně odděleným předhradím a akropolí hradiště, jsme našli sloupek 4. zastávky. Dál jsme mířili až ke kostelu sv. Klimenta, před nímž je malinký kruhový objezd. Po jeho levé straně byl sloupek 5. zastávky.

Naproti němu na opačné straně objezdu bylo osm velkých obsáhlých panelů, které popisovaly historii hradiště a jeho archeologický průzkum.

Odtud jsme pokračovali do volného prostoru vpravo vedle kostela. Zde byly krátce za sebou sloupky 6. a 7. zastávky. Za nimi jsme opustili (tehdejší – pozn.) zelenou značku (která vedla vpravo a klesala k Vltavě) a mířili podél zdi hřbitova, u jehož zadního rohu nad vltavským údolím jsme nalezli poslední 8. zastávku. Zde krátká naučná stezka končila.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 04. 05. 2003 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Praha-západ, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář