Naučná stezka na Medníku

Hodnocení:
(počet hlasů: 21)
Komentáře:
27
Naučná stezka na Medníku

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka prochází údolím řeky Sázavy a po svazích vrchu Medník v dolním Posázaví. Začíná i končí na železniční zastávce Petrov u Prahy. Seznamuje nejen s faunou, flórou a přírodními poměry Medníku a jeho okolí, ale informuje rovněž např. o stavbě železniční trati Posázavského pacifiku, řece Sázavě, vodáctví a historii trampingu. V úseku podél řeky vede souběžně s trasou tzv. Posázavské stezky.

Stezka je vedena převážně po pevných lesních cestách. Podél Sázavy vede většinou po rovině nebo po vytesaných stupních ve skále, poté následuje prudký výstup po úbočí Medníku a nakonec sestup zpět a návrat do výchozího místa. Trasa je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, na Posázavské stezce rovněž současně červenou turistickou značkou.

Naučná stezka byla již delší dobu (mnoho let) ve velmi špatném stavu, mnoho zastávek chybělo nebo bylo poničených. Na podzim 2009 byla základní organizací ČSOP 11/11 Zvoneček (Centrum ekologické výchovy Zvoneček) z Vraného nad Vltavou zrekonstruována do nové podoby.

Za poskytnutí informací o trase a fotografií děkujeme paní Nině Havlové.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-západ
Začíná i končí:
železniční zastávka PETROV U PRAHY
Délka:
cca 5 km
Zastávek:
14
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
říjen 2009 (původně 1965, jedná se o vůbec první oficiální naučnou stezku na území Československa)
Tvůrce stezky:
ZO ČSOP 11/11 Zvoneček, Centrum ekologické výchovy Zvoneček z Vraného nad Vltavou
Naše návštěva:
březen 2003 (stará verze), nová zatím nenavštívená
Stav naučné stezky:
nově otevřená

Seznam zastávek

 1. Úvodní informace
 2. Vodáctví a vodní turistika
 3. Řeka Sázava
 4. Invazivní druhy
 5. Posázavský Pacifik
 6. Suťové lesy
 7. Studánky a prameny
 8. Prameništní potůček
 9. Les nejen pro dřevo
 10. Strom
 11. Kandík psí zub
 12. Geologie a těžba zlata
 13. Ekosystém květnatých bučin
 14. Tramping a turistika

Informační náplň

Zastávka 1: Úvodní informace

 • informace o rekonstrukci naučné stezky
 • tvůrci stezky
 • základní údaje o nové verzi stezky
Vyobrazení:
plánek naučné stezky Medník, náhledy jednotlivých informačních panelů

Zastávka 2: Vodáctví a vodní turistika

 • základní pravidla vodáků
 • vodácký slovníček
 • historie vodáctví v Čechách
 • jak se dnes jezdí na vodu
 • řeka Sázava
Vyobrazení:
průjezd šlajsnou, průjezd peřejí, další tématické fotografie; malebná zákoutí řeky Sázavy pod Medníkem

Zastávka 3: Řeka Sázava

 • jak se řeka obecně podílí na utváření krajiny
 • funkce řeky v krajině
 • popis koryta Sázavy v okolí Medníku
 • evropsky významná lokalita Dolní Sázava
 • plavení dřeva
Vyobrazení:
Sázava z pikovického mostu, na břehu Sázavy; ještěrka zelená; netřesk skalní, tařice skalní; pohled z pravého břehu Sázavy (Posázavské stezky)

Zastávka 4: Invazivní druhy

 • vysvětlení pojmu
 • negativní vliv invazivních druhů
 • nebezpečné invazní druhy rostlin a živočichů
 • co můžeme podniknout proti šíření těchto druhů
Vyobrazení:
bolševník velkolepý, křídlatka česká, křídlatka sachalinská, křídlatka japonská, netýkavka žláznatá, trnovník akát; plzák španělský, rak pruhovaný

Zastávka 5: Posázavský Pacifik

 • které tratě se označují jako Posázavský Pacifik a kdy tento název vznikl
 • historický a stavební vývoj této železniční trati
 • zastávka Petrov u Prahy
 • pozoruhodnosti na trati v okolí Medníku – Pikovická jehla, viadukt Žampach
 • význam trati pro Posázaví a Brdy
 • současnost Posázavského Pacifiku
 • další zajímavosti o trati
Vyobrazení:
viadukt Žampach v roce 1927, viadukt Žampach v současnosti, Pikovická jehla, kreslená mapka dolního Posázaví, zvláštní parní vlak s lokomotivou 434.2186 projíždí odbočkou Skochovice; železniční zastávka Pikovice (dnes Petrov u Prahy); motorová lokomotiva řady 714 v čele osobního vlaku z Prahy do Čerčan projíždí skalní úsek tratě v okolí Pikovic

Zastávka 6: Suťové lesy

 • charakteristika suťových lesů
 • typické přírodní podmínky
 • specifická flóra a fauna
Vyobrazení:
světlý suťový les pod Medníkem; kopytník evropský, kapraďorost osladič obecný, tis obecný, chodby z pavučin v mechu

Zastávka 7: Studánky a prameny

 • podzemní voda
 • typy pramenů
 • bezobratlí živočichové vázaní na studánky a prameny
 • obnova studánek
Vyobrazení:
studánka pod Dračí skálou; trubky z přírodního materiálu; obnovená studánka v Divoké Šárce; oprava studánky v Malé Chuchli; strunovec, praménka

Zastávka 8: Prameništní potůček

 • závislost České republiky na srážkové vodě
 • charakteristika zdejšího potůčku
 • vysvětlení pojmu bioindikátor kvality vody
 • rostlinná společenstva dna údolí s vysokou hladinou podzemní vody
 • ohrožení invazními druhy
 • bezobratlí živočichové vázaní na studánky a prameny
Vyobrazení:
hluboké údolí vytvořené potůčkem (údolí Jezevčin), potůček; udatna lesní, mlok skvrnitý, schránka chrostíka, podbílek šupinatý, mechy rodu Mnium/Rhizomnium, netýkavka nedůtklivá

Zastávka 9: Les nejen pro dřevo

 • ovlivnění lesů člověkem
 • odlesňování ve středověku
 • snahy o ochranu lesa od 17. století
 • současné hospodářské lesy
Vyobrazení:
černýšová dubohabřina, střední les a pařeziny, větrný polom; bělopásek dvouřadý, lýkožrout smrkový, pestrokrovečník mravenčí, přástevník kostivalový

Zastávka 10: Strom

 • strom jako samostatný ekosystém
 • na čem závisí osídlení stromu konkrétními živočichy
 • soužití stromů s houbami
 • odumřelé stromy
Vyobrazení:
starý doupný strom, troudnatec kopytovitý na odumřelém buku, buk lesní – nejběžnější listnáč na Medníku; páchník hnědý, datel černý, sýkora koňadra, netopýr stromový, roháč obecný

Zastávka 11: Kandík psí zub

 • kdo rostlinu kandík psí zub na Medníku objevil a určil
 • jazykový původ slova kandík
 • botanické zařazení
 • nutnost ochrany kandíku, postupný úbytek jeho populace
 • vyhlášení přírodní rezervace, dnes národní přírodní památky Medník
Vyobrazení:
světlý listnatý háj, kandík psí zub, znak nedaleké obce Hradištko s motivem kandíku, poštovní známka s motivem kandíku

Zastávka 12: Geologie a těžba zlata

 • geologický podklad zdejší oblasti
 • skalní vyhlídka Třeštibok
 • historie druhé světové války v okolí řeky Sázavy a Medníku
 • historie těžby zlata – zpočátku rýžováním z řeky, později těžbou v okolí Jílového u Prahy
Vyobrazení:
buližníkový skalní útvar Pikovická jehla; mapa okolí s vyznačenými oblastmi těžby zlata; pravý břeh Sázavy s vyskládanými kameny zabraňujícími sesuvům půdy

Zastávka 13: Ekosystém květnatých bučin

 • vysvětlení pojmu květnaté bučiny, kde se vyskytují, druhové složení
 • bezobratlí a další živočichové květnatých bučin
 • flóra bylinného patra květnatých bučin
Vyobrazení:
květnatá bučina, martináč bukový, mlok skvrnitý, roháček bukový, pěnice černohlavá; lýkovec jedovatý, sasanka pryskyřníkovitá, kopytník evropský, jaterník podléška

Zastávka 14: Tramping a turistika

 • historie trampingu
 • nejznámější trampské osady
 • kultura a sport spojené s trampingem
 • osobnosti českého trampingu
 • současnost českého trampingu
 • zajímavosti o trampingu
 • Posázavská stezka
Vyobrazení:
chatová osada na Sázavě u Pikovic; některé chaty původních osadníků přečkaly do dnešní doby, výhled z Posázavské stezky v místě zvaném Klimentova vyhlídka; z některých chat jsou krásné výhledy na malebná zákoutí řeky Sázavy; Posázavský Pacifik

Popis trasy

Petrov u Prahy (železniční zastávka) → Pikovice → Posázavská stezka → sedlo pod Medníkem → Pikovice → Petrov u Prahy (železniční zastávka)

Uvádíme zatím pouze plánek naučné stezky, protože jsme novou verzi stezky dosud nenavštívili.

Fotografie byly pořízeny na podzim 2009, krátce po otevření naučné stezky. Za jejich poskytnutí děkujeme paní Nině Havlové.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 25. 11. 2009 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Praha-západ, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 27)

 • Pavel Vojta hod.

  Vážení, v Pikovicích jsem prožil své dětství až do roku 1969. Jako kluk jsem chodil hlídat kandík a velice oceňuji obnovení naučné stezky Medník. Jen mi nejde do hlavy, kde jste vzali termín Pikovická jehla pro skálu nad řekou. Kam mě paměť sahá, vždy se této skále říkalo Pikovický komín. Byl to výborný orientační bod, neboť když jsem meškal na vlak a z rovinky u cukrárny jsem jej zahlédl u komína, věděl jsem, že je nejvyšší čas začít běžet, abych chytil alespoň poslední vagon na zastávce a nepřijel do školy pozdě. Věřte, že jsem se něco naběhal a moji kamarádi také. A vždy to byl PIKOVICKÝ KOMÍN a žádná jehla.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, děkujeme za skvělou vzpomínku. Vaše výtka k Pikovické jehle by měla spíše směřovat tvůrcům naučné stezky, od nichž jsme tento údaj zprostředkovaně převzali. Co jsem ale zjistil z různých zdrojů na internetu, nepanuje v názvech tohoto skalního útvaru shoda – někde je uváděn komín, někde jehla, někde oba názvy. Nevím, který název je považován za oficiální, ale i v turistických mapách (KČT i SHOCart) je uvedeno Pikovická jehla.

   Odpovědět
  • plch hod.

   Plně souhlasím. Jsem takřka narozen v Lukách pod Medníkem – byl to vždy Pikovický komín, termín jehla jsem pro něj nikdy neslyšel. Stačí se na něj podívat – je to komín jak vyšitý…

   Odpovědět
   • Tom hod.

    Myslím, že tuto otázku tady asi nerozsoudíme, ale může nás těšit, že zjevně na základě této diskuse je o nejasnostech ohledně názvu Pikovického komínu/jehle kratičká zmínka v článku Na Medníku právě kvete vzácný kandík. Posázavím po nejstarší stezce u nás na iDnesu. 🙂

    Odpovědět
    • Zankl Karel hod.

     Dobrý den,

     ke slavnému Pikovickému komínu či jehle. Místní tuto skálu znají pod názvem komín, ale mezi vodáky, kam se počítám, se nikdy nemluvilo o ničem jiném než o Pikovické jehle.

     Zankl

     Odpovědět
  • Monika hod.

   Moje zamilovaná místa, každý víkend a všechny prázdniny od 70.let, prostě srdeční záležitost.
   Novou stezku jsem ještě nestihla projít, ale chystám se na to. Nejraději tam jezdím na jaře když kvetou podléšťky.

   Odpovědět
 • posázavský tremp hod.

  Dva slušné články o kandíku a Medníku jsou na burle.blog.cz. Doporučuji!

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Díky, moc pěkné stránky nejen o kandíku a Medníku 🙂

   Odpovědět
 • Neff hod.

  tato stezka je krasna, akorat jsme si trosku zasli, nebo sli jinou temer soubeznou cestu, bo je znaceni misty opravdu ale opravdu velmi neprehledne 🙂

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Chystali jsme se tam včera, ale kvůli nic moc počasí jsme to nakonec odpískali. Uvidíme příště – a ani nevím, jestli ještě stihneme kandík. 🙁

   Odpovědět
 • Mohim hod.

  Stezku jsme prošli včera – 17.4., moc příjemná procházka. Jen při cestě na sedlo Medníku je třeba pozorně sledovat značky, případně vyšlapanou stezku v listí. Kandík už bohužel v tuto dobu nekvete 🙁

  Odpovědět
  • Tom hod.

   K tomu značení: Od tvůrců naučné stezky máme zatím poslední zprávy (z loňska) takové, že se řádné vyznačení trasy plánovalo až na letošní jaro. Bohužel jsme novou verzi stezky dosud nenavštívili, takže nevím, jak to s ním vypadá. Z fotek, které jsme loni na podzim získali od jedné návštěvnice, se mi zdálo, že trasa už je nově vyznačená (značení působilo výrazně), ale možná že to bylo jen nějaké starší značení původní trasy. Zrovna v okolí mednického sedla se trasa nové verze od staré odlišuje. Chtěli jsme tam minulý víkend zajet (také kvůli kandíku), ale nakonec jsme zvolili jiný cíl a na Medník dojde někdy později…

   Odpovědět
 • Ivana marková hod.

  Dobrý den, na naučnou stezku jsem se moc těšila, bohužel u zastávky č. 8 naše putování skončilo. Není zde vyznačeno vůbec nic. Sli jsme dál po červené, kde je napsáno velkým písmem STEZKA, ale žádné cedule už nebyly. Vrátili jsme se zpátky a poctivě hledali okolo osmého zastavení zelenou, nikde nic. Byla jsem strašně zklamamá. Můžete mi někdo říct kam dál od osmého zastavení kde je rybníček? Zkoušeli jsme asi dvě cesty a nic.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, u osmého zastavení je třeba červenou značku opustit a odbočit příkrou pěšinou vpravo vzhůru do svahu. Bylo-li dále na trase červené značky napsáno STEZKA, předpokládám, že tím byla myšlena Posázavská stezka (?). Bohužel, ač jsme návštěvu nové verze naučné stezky na Medníku plánovali již na jaře roku 2010, dosud nám to nějak nevyšlo, takže nemohu dát vlastní poznatky z terénu. Vím, že tehdy mělo být provedeno nové vyznačení trasy, ale jestli ho tvůrce stezky opravdu realizoval, nemám tušení. V každém případě místo popisu trasy uvádíme plánek, viz https://www.stezky.info/fotogalerie/mednik-2009/planek.jpg, kde je odbočka trasy u osmičky vyznačena. Uznávám, že není moc čitelný, ale jiný bohužel nemáme.

   Odpovědět
   • Ivana marková hod.

    Děkuji za odpověd, určitě se pokusíme znovu.Iva

    Odpovědět
 • Michal hod.

  já jsem včera také zabloudil u osmičky..šel jsem nejprve podél potoka, pak jsem se vrátil a o kus dále odbočil vpravo nahoru, jak je v plánku a stejně jsem zabloudil. Alespoň jsem došel až na vrchol Medníku..
  případné foto zde : http://wirma.rajce.idnes.cz/Mednik_4.1.2013/

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Hm, s tou trasou u osmičky je to divné 🙁 Snad se tam letos dostaneme, abychom to okoukli, prozatím mám na stezku jen matné vzpomínky z doby před cca deseti lety – pamatuji si, že tam od Sázavy odbočovala nějaká strž, a naučná stezka stoupala po jejím pravém úbočí velmi úzkou a příkrou pěšinou k nějakým chatkám. Jakmile se prosmýkla kolem nich a vystoupala nad rokli, svah už pak nebyl tak prudký a dál pokračovala širší, jasně zřetelná cesta. Nevím ale, jestli není nová verze stezky nakonec vedena jinudy (ani jestli proběhla slibovaná obnova jejího značení).

   Snad si tyto komentáře přečte tvůrce stezky a bude na to reagovat…

   Odpovědět
   • Petr Janeček hod.

    Dobrý den,
    ano, stezka vede tam jak uvádí Tom.
    Značení stezky proběhlo první na konci roku 2009 a na jaře 2010 bylo dokončeno. Značení prováděl zástupce Klubu českých turistů.

    Na základě těchto problémů ale v letošním roce provedeme lepší značení, které je opravdu na několika místech nepřehledné (např. u cedule č. 8 nebo na cestě mezi Velkým a Malým Medníkem.

    Přeji Vám všem krásný rok 2013.

    Za Realizátora NS – ZO ČSOP 11/11 Zvoneček Petr Janeček

    Odpovědět
    • Tom hod.

     Dobrý den, děkuji za rychlou reakci a doplnění. I vám přeji hezký a úspěšný nový rok.

     Odpovědět
   • Dana hod.

    My jsme také u osmičky nezvládli odbočit .. a to jsme se dvakrát, vraceli, pak zkusili pěšinu podél potoka a tak .. nakonec jsme to vzdali, došli po červené na rozcestí pod Třebsínem, pak do Třebsína (díky tomu jsme navštívili hrnečkový strom Třebs a syn a měli báječný oběd v Třebsíně. A pak po zelené na Medník a pod Medníkem jsme opět našli naučnou stezku. Výlet se tak asi zdvojnásobil, ale bylo to super. Každopádně díky za takového naučné stezky, donutí nás zvednout zadek a projít se krásnou přírodou.

    Odpovědět
  • Matouš hod.

   Dobrý den,

   mohu jen potvrdit vše, co píší předchozí. Ani vybaven informacemi z této stránky a se znalostí mapky jsem neobjevil pokračovní stezky ze stanoviště č. 8. Od řeky vzhůru vede hned několik cestiček, které vypadají většinou jako přístupové cesty k výše položeným chatám, žádná z nich není jakkoli označena. Nakonec jsem si jednu z nich vybral, ovšem na značení stezky jsem nenarazil a nakonec jsem došel až na zelenou z Třebsína, která mi pomohla se nakonec dostat do sedla Medníku, kde jsem stezku objevil.

   Takže než bude stezka přeznačena, pár tipů pro ostatní:
   1) DŮRAZNĚ doporučuji jít stezku obráceně, tzn. na konci Pikovic se vydat nahoru po zelené. Z Medníku dolů vás značka stezky pravděpodobně nějak dovede, každopádně nelze zabloudit – prostě se dostanete dolů k řece a vrátíte se po červené zpět.
   2) Pokud se nějak ztratíte, budiž Vám záchytným bodem zelená značka, konkrétně její rozcestí v sedle Medníku (na mapy.cz není označeno, ale je to to místo, kde se zelená láme velmi ostrým úhlem mezi vrcholky Velkého a Malého Medníku). Zelená a naučná stezka se tu téměř dotýkají, takže když se z rozcestí vydáte směr Malý Medník (ignorujete onen ostrý úhel rozcestí),po pár krocích narazte na značení naučné stezky, kteá bude vaši cestu křižovat.
   3) Kandíky stojí za to!

   Odpovědět
   • Tom hod.

    Děkujeme za doplnění. Snad dojde co nejdříve k té slibované obnově značení – i když před odkvětem kandíků se to už letos asi nestihne…

    Odpovědět
 • Jan Škoda hod.

  Jelikož jsem podle rady kolegy prošel stezku v protisměru, mohu snad rozřešit záhadu: od zastávky č. 8 vzhůru serpentinovitým schodištěm mezi chatkami, začíná vpravo vedle panelu (značení zde úplně chybí, mám takový dojem, že chataři jej odstranili, aby si bránili soukromí). Před druhou chatkou zahnout vpravo a pokračovat nahoru, až uvidíte tabuli se státním znakem (přírodní rezervace). K ní vystoupit, vpravo do malého lůmku a pak už stále vzhůru přímým směrem (po levé ruce budete mít nejprve strž s potůčkem a poté mladý smrkový les). Značení jenom místy (jsou zde ovšem 2 tabule – 9. a 10.), ale nedá se nikam odbočit. Na konci je zřetelná odbočka k výběžku zelené značky a pak dolů ke kandíkům.
  P.S.
  kandíky již téměř odkvétají, takže je nejvyšší čas na návštěvu!

  Odpovědět
 • Petr Směja hod.

  O Naučné stezce Medník jsme se dočetli v propagační brožuře ZO ČSOP Zvoneček z Vraného nad Vltavou. Vydali jsme se na ni s tříletou vnučkou 19.10.2013 od nádraží Petrov u Prahy. U zastavení č.8 však značení naučné stezky náhle skončilo. Pokračovali jsme ještě kousek dál kolem řeky po červené značce až na Klimentovu vyhlídku a pak se raději vrátili zpět. Bezvýsledně jsme pak hledali
  odbočku doprava. Šel jsem sám na průzkum strmou a kamenitou strží dalších asi 100 m, ale žádnou značku v lese jsem nenašel. Kvůli časové ztrátě nám pak málem ujel
  zpáteční vlak z Petrova do Vraného. Jak vyplývá z mnoha předchozích komentářů, problém se značením NS Medník trvá již od roku 2010 a dodnes jej příslušné instituce nevyřešily.
  Závěr: 1. Terén od zastavení č.8 není v žádném případě vhodný pro malé děti
  2. Chybí vyznačení odbočky u tabule č.8 i další značení v lese
  3. Neodpovídá proklamovaná délka stezky 5 km – ve skutečnosti min.6km
  4. Naučná stezka nevede „souběžně“ s Posázavskou stezkou, ale je s ní „totožná“. Souběžně bych musel buď
  pádlovat na kajaku vlevo, nebo lézt po skalách vpravo.
  5. Bylo by vhodné zobrazit plánek trasy NS nejenom na tabuli č.1 u nádraží v Petrově, ale také na všech dalších tabulích (č.2-14), zejména pak na tabuli č.8,
  kde je zapotřebí odbočit od řeky vpravo.
  Domnívám se, že při stávající úrovni značení si NS Medník
  projde opravdu jen málokdo a tak jistě nemalé náklady věnované na její rekonstrukci a propagaci přijdou vniveč.
  A to je škoda!

  Odpovědět
 • Robert hod.

  Dobrý den, dnes jsme si stezku prošli a mohu jen a jen doporučit. Děkujeme za zde uvedené informace a hlavně poděkování patří panu Janu Škodovi, který zde 14.4.2013 velmi dobře popsal kritické místo u tabule č.8, protože bez jeho upřesnění bychom stezku asi nedokončili. Šli jsme jí po směru a stezka je docela dobře značená, ale pozornost a bedlivé sledování označení je na místě. Stezka je nenáročná, pasáž kolem Sázavy je naprosto parádní a procházka po lese po odbočení u tabule č.8 je též více než příjemná. Všechny tabule jsou na svém místě, tak vyražte. Z Prahy jsme jeli vlakem do stanice Petrov u Prahy. V případě zájmu foto ze stezky zde: http://robert71.rajce.idnes.cz/Naucna_stezka_na_Medniku_-_26.10.2013/

  Odpovědět
 • Lenka hod.

  Byli jsme na Medníku 28.3.2016, pro jistotu jsme šli opačným směrem, jak radil Matouš zde ve tři roky starém komentáři, nakonec se ukázalo, že to ani nebylo třeba, značení u osmičky je momentálně v dobrém stavu. Krásná procházka, nevím, jak odpovídají kilometry, my jsme to šli asi dvě a půl hodiny, a to já každou chvíli zastavuji s foťákem, takže by to asi šlo i rychleji 🙂

  Odpovědět
 • Petr hod.

  Info tabule vypadají překvapivě jako nové.
  Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech.
  Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a popadaných stromů. Jelikož jsou značky na stromech pouze sporadicky ve velkých rozestupech, doručuji pouze návštěvníkům vybavením GPS nebo mapou v telefonu.
  Jinak moc zajímavá procházka, škoda že se o značení stezky evidentně nikdo nestará.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář