Naučná stezka Města Buštěhrad

Naučná stezka Města Buštěhrad
Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 4)
Naše návštěva:
leden 2013
Komentáře:
1

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s historií, současností a zajímavostmi města Buštěhrad a jeho okolí. Vznikla v rámci projektu "Aktivní vstup do Místní agendy 21 – regenerace městské zeleně města Buštěhradu", který byl podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Je tedy klasickým umělým produktem vytvořeným na míru nějaké dotaci. Kromě často pozoruhodných místopisných údajů tak obsahuje i obecné "kydy" o udržitelném rozvoji, environmentální výchově, nakládání s odpady apod. Ne že by nepřinášela mnohdy velmi zajímavé informace o Buštěhradě, ale celkový dojem z ní je nemastný, neslaný a nudný, a motanice uličkami města a hledání tabulí je úmorné.

Naučná stezka nemá žádnou trasu, na každé informační tabuli je vždy výřez z plánku města, v němž je vyznačena aktuální zastávka a několik nejbližších v okolí. Některé výřezy jsou ovšem chybné a zastávky jsou jinde, než je v plánku vyznačeno, což zbytečně komplikuje orientaci. Stezka vede výhradně ulicemi a uličkami města.

Na trase stezky můžete navštívit Buštěhradské muzeum Oty Pavla u Rotta. Taktéž doporučujeme vaší pozornosti starší Stezku historií Buštěhradu, která stručnou a úspornou formou seznamuje s historickým centrem města a nejzajímavějšími místy spjatými s Otou Pavlem, to vše bez eko-omáčky okolo.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kladno
Začíná:
BUŠTĚHRAD, Hradní ulice, budova ZUŠ
Končí:
BUŠTĚHRAD, křižovatka ulic Kladenská a Vodárenská
Délka:
cca 1 km
Zastávek:
17
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2010
Tvůrci stezky:
MCN, o.p.s.; město Buštěhrad
Naše návštěva:
leden 2013
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. O naučné stezce
 2. Středověké osídlení Buštěhradu
 3. Joachim Barrande v zámku v Buštěhradě
 4. Udržitelný rozvoj
 5. Rybník Oty Pavla
 6. Odpadní vody
 7. Junák Buštěhrad
 8. EVVO na ZŠ Oty Pavla
 9. Obnovitelné zdroje energie
 10. Buštěhradský potok
 11. Geologie Buštěhradu
 12. Pitná voda pro Buštěhrad
 13. Městská zeleň
 14. Energie pro Buštěhrad
 15. Buštěhradská halda
 16. Dlažební kostky
 17. Tříděný odpad

Informační náplň

Zastávka 1: O naučné stezce

 • uvítání na naučné stezce
 • náplň naučné stezky
 • trasa naučné stezky
 • seznam zastávek
Vyobrazení:
ilustrační obrázky; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 2: Středověké osídlení Buštěhradu

 • výsledky archeologického průzkumu během stavby kanalizace v areálu zaniklého hradu
 • raně a vrcholně středověké osídlení
 • kostrové pohřebiště
Vyobrazení:
ostatky mladé ženy nalezené při výstavbě kanalizace v ulici Hradní; románské okénko druhotně zabudované ve zdech opevnění; střední brakteát Přemysla Otakara II.; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 3: Joachim Barrande v zámku v Buštěhradě

 • Joachim Barrande a jeho výzkumná činnost v Čechách
 • barrandien
 • paleontologie dnes
Vyobrazení:
Joachim Barrande; trilobiti; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 4: Udržitelný rozvoj

 • vysvětlení termínu udržitelný rozvoj
 • co je Místní agenda 21
Vyobrazení:
ilustrační obrázky; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 5: Rybník Oty Pavla

 • funkce buštěhradského rybníka
 • parametry rybníka
 • místní rybářský spolek a jeho činnost
Vyobrazení:
ilustrační obrázky; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 6: Odpadní vody

 • proces čištění odpadních vod
 • kanalizace v Buštěhradě
Vyobrazení:
ilustrační obrázky; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 7: Junák Buštěhrad

 • skautské hnutí
 • historie Junáka v Česku
 • středisko Junáka v Buštěhradě
 • činnost skautského oddílu
Vyobrazení:
ilustrační obrázky; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 8: EVVO na ZŠ Oty Pavla

 • environmentální vzdělávání na základní škole Oty Pavla
 • vybavení školy pro environmentální výchovu
 • činnosti žáků
Vyobrazení:
žáci při práci ve školním skleníku; péče o hospodářská zvířata v centru Střevlík; přírodní učebna na zahradě školy; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 9: Obnovitelné zdroje energie

 • větrná energetika
 • biomasa
 • fotovoltaika
Vyobrazení:
ilustrační obrázek; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 10: Buštěhradský potok

 • povodí Buštěhradského potoka
 • co je biokoridor
 • Světový den vody
Vyobrazení:
ilustrační obrázky; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 11: Geologie Buštěhradu

 • geologická minulost Země
 • geologický vývoj území v okolí Buštěhradu
Vyobrazení:
podoba kontinentů před 135 miliony let; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 12: Pitná voda pro Buštěhrad

 • vodní zdroje
 • zdroje pitné vody pro Buštěhrad
 • spotřeba vody
Vyobrazení:
věžový vodojem v Buštěhradě; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 13: Městská zeleň

 • Studie regenerace systému veřejné zeleně města Buštěhrad
 • nejčastější dřeviny v jednotlivých ulicích
Vyobrazení:
ilustrační obrázky; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 14: Energie pro Buštěhrad

 • elektrické vedení na území Buštěhradu
 • produkce elektrické energie v České republice
 • jaderné elektrárny
 • šetření energie v domácnostech
Vyobrazení:
ilustrační obrázek; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 15: Buštěhradská halda

 • problematika starých ekologických zátěží
 • vznik a složení buštěhradské haldy
 • specifický biotop na haldě
Vyobrazení:
ilustrační obrázky; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 16: Dlažební kostky

 • vznik žuly a bazaltu
 • sopečná činnost a její důsledky
Vyobrazení:
bazaltové a žulové kostky v Husově ulici; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 17: Tříděný odpad

 • nakládání s odpady v domácnostech
 • třídění odpadu
 • recyklace odpadu
Vyobrazení:
ilustrační obrázky; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Popis trasy

Naučnou stezku zahájíme v Buštěhradě na křižovatce Kladenské a Revoluční ulice, nedaleko autobusové zastávky. Zahneme dolů do Revoluční ulice a krátce poté u kostela odbočíme šikmo vlevo do Hradní ulice. Dojdeme k historické budově Základní umělecké školy, na jejímž rohu nalezneme 1. zastávku (O naučné stezce).

Pokračujeme Hradní ulicí a hned za školou se na zdi po levé straně nachází 2. zastávka (Středověké osídlení Buštěhradu).

Na nejbližší křižovatce odbočíme vpravo, pak zahneme vlevo a vzápětí se stočíme vpravo dolů po schodech.

Sestoupíme do Revoluční ulice, dáme se vpravo vzhůru a vzápětí odbočíme uličkou šikmo vlevo. Dojdeme ke schodišti po zámkem, kde pokračujeme vlevo dolů. Zde někde by měla být 3. zastávka (Joachim Barrande v zámku v Buštěhradě), ale nenašli jsme ji.

Sestoupíme uličkou Zámecké schodiště a kolem kapličky až dolů na spodní ulici Palackého, kde nacházíme 4. zastávku (Udržitelný rozvoj).

Palackého ulicí zamíříme směrem k centru, stočíme se esíčkem vlevo a vpravo a dorazíme k muzeu Oty Pavla, kde se opět napojíme na Revoluční ulici. Po ní jdeme vpravo dolů k rybníku, u něhož je 5. zastávka (Rybník Oty Pavla).

Pokračujeme Revoluční ulicí vpravo po hrázi, na jejímž konci je vlevo u vrat 6. zastávka (Odpadní vody).

Jdeme dále Revoluční ulicí až na křižovatku s hlavní Tyršovou, přejdeme ji a dáme se nejprve krátce vpravo, kde je 7. zastávka (Junák Buštěhrad), a pak jdeme Tyršovou ulicí zpět a potkáváme 8. zastávku (EVVO na ZŠ Oty Pavla).

Jdeme dál Tyršovou, u pomníku obětem nacismu nacházíme 9. zastávku (Obnovitelné zdroje energie).

Pokračujeme Tyršovou ulicí, ale hned následující ulicí (Bezručova) nebo až další ulicí (U Cihelny) odbočíme vlevo a jdeme až na jejich konec, kde se napojíme na Bořivojovu, po níž jdeme vpravo. Po asi 200 metrech dorazíme ke garážím, kde je 10. zastávka (Buštěhradský potok).

Pokračujeme uličkou (nyní Sadová) a vystoupáme až ke křižovatce s ulicí Havlíčkovou, kde nalezneme 11. zastávku (Geologie Buštěhradu).

Jdeme dál Sadovou ulicí. Po 120 metrech dorazíme k 12. zastávce (Pitná voda pro Buštěhrad).

Za ní odbočujeme uličkou vlevo vzhůru, která se vzápětí změní ve schodiště. Vyjdeme do "dvoupatrové" Prokopovy ulice, kde se dáme vlevo. Na následující křižovatce s ulicí Riedlovou nacházíme 13. zastávku (Městská zeleň).

Pokračujeme Prokopovou ulicí a na konci jejích dvou pater odbočíme vlevo do ulice Sladkovského. Před transformátorem je 14. zastávka (Energie pro Buštěhrad).

Dále ve Sladkovského ulici potkáme 15. zastávku (Buštěhradská halda). Za ní odbočíme vpravo po schodech a vystoupáme do Husovy ulice, po níž pokračujeme vlevo. Krátce poté potkáme na plotě po levé straně 16. zastávku (Dlažební kostky).

Jdeme dál Husovou, až se stočí vpravo vzhůru. Za zatáčkou nalézáme 17. zastávku (Tříděný odpad), čímž naučná stezka končí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 01. 02. 2019 v rubrikách Naučné stezky v okrese Kladno, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 1)

 • Jiří Blesk

  Publikováno hod.

  Dobrý den,
  jsem aktivním občanem a zastupitelem města Buštěhradu a již od postavení „naučné stezky“ protestuji nejen proti její samotné existenci, ale i proti mylným informacím, které poskytuje. Již vícekrát jsem inicioval zrušení stezky a demontáž nepěkných informačních tabulí, bohužel zatím bez úspěchu. Problémem jsou údajně nejasnosti ohledně investora stavby stezky a jejího vlastníka. Proto se zrušení stezky odkládá. Pokusím se znovu iniciovat otevření tohoto problému před zastupitelstvem.
  Návštěvníkům Buštěhradu doporučuji návštěvu nového Informačního centra, kde m.j. získáte plánek nově zrekonstruované Stezky historií Buštěhradu, která opravdu stojí za vycházku naším městem.
  Jiří Blesk

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentář