vzpomínáme

Naučná stezka Města Buštěhrad

Hodnocení:
(počet hlasů: 5)
Komentáře:
3
Naučná stezka Města Buštěhrad

zrušená naučná stezka

Naučná stezka seznamovala s historií, současností a zajímavostmi města Buštěhrad a jeho okolí. Vznikla v rámci projektu „Aktivní vstup do Místní agendy 21 – regenerace městské zeleně města Buštěhradu“, který byl podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Byla tedy klasickým umělým produktem vytvořeným na míru nějaké dotaci. Kromě často pozoruhodných místopisných údajů tak obsahovala i obecné „kydy“ o udržitelném rozvoji, environmentální výchově, nakládání s odpady apod. Ne že by nepřinášela mnohdy velmi zajímavé informace o Buštěhradě, ale celkový dojem z ní byl nemastný, neslaný a nudný, a motanice uličkami města a hledání tabulí bylo úmorné.

Naučná stezka neměla žádnou trasu, na každé informační tabuli byl vždy výřez z plánku města, v němž byla vyznačena aktuální zastávka a několik nejbližších v okolí. Některé výřezy byly ovšem chybné a zastávky byly jinde, než bylo v plánku vyznačeno, což zbytečně komplikovalo orientaci. Stezka vedla výhradně ulicemi a uličkami města.

Vaší pozornosti doporučujeme starší Stezku historií Buštěhradu, která stručnou a úspornou formou seznamuje s historickým centrem města a nejzajímavějšími místy spjatými s Otou Pavlem, to vše bez eko-omáčky okolo.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kladno
Začínala:
BUŠTĚHRAD, Hradní ulice, budova ZUŠ
Končila:
BUŠTĚHRAD, křižovatka ulic Kladenská a Vodárenská
Délka:
cca 1 km
Zastávek:
17
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2010
Tvůrci stezky:
MCN, o.p.s.; město Buštěhrad
Naše návštěva:
leden 2013
Stav naučné stezky:
zrušená

Seznam zastávek

 1. O naučné stezce
 2. Středověké osídlení Buštěhradu
 3. Joachim Barrande v zámku v Buštěhradě
 4. Udržitelný rozvoj
 5. Rybník Oty Pavla
 6. Odpadní vody
 7. Junák Buštěhrad
 8. EVVO na ZŠ Oty Pavla
 9. Obnovitelné zdroje energie
 10. Buštěhradský potok
 11. Geologie Buštěhradu
 12. Pitná voda pro Buštěhrad
 13. Městská zeleň
 14. Energie pro Buštěhrad
 15. Buštěhradská halda
 16. Dlažební kostky
 17. Tříděný odpad

Informační náplň

Zastávka 1: O naučné stezce

 • uvítání na naučné stezce
 • náplň naučné stezky
 • trasa naučné stezky
 • seznam zastávek
Vyobrazení:
ilustrační obrázky; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 2: Středověké osídlení Buštěhradu

 • výsledky archeologického průzkumu během stavby kanalizace v areálu zaniklého hradu
 • raně a vrcholně středověké osídlení
 • kostrové pohřebiště
Vyobrazení:
ostatky mladé ženy nalezené při výstavbě kanalizace v ulici Hradní; románské okénko druhotně zabudované ve zdech opevnění; střední brakteát Přemysla Otakara II.; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 3: Joachim Barrande v zámku v Buštěhradě

 • Joachim Barrande a jeho výzkumná činnost v Čechách
 • barrandien
 • paleontologie dnes
Vyobrazení:
Joachim Barrande; trilobiti; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 4: Udržitelný rozvoj

 • vysvětlení termínu udržitelný rozvoj
 • co je Místní agenda 21
Vyobrazení:
ilustrační obrázky; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 5: Rybník Oty Pavla

 • funkce buštěhradského rybníka
 • parametry rybníka
 • místní rybářský spolek a jeho činnost
Vyobrazení:
ilustrační obrázky; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 6: Odpadní vody

 • proces čištění odpadních vod
 • kanalizace v Buštěhradě
Vyobrazení:
ilustrační obrázky; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 7: Junák Buštěhrad

 • skautské hnutí
 • historie Junáka v Česku
 • středisko Junáka v Buštěhradě
 • činnost skautského oddílu
Vyobrazení:
ilustrační obrázky; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 8: EVVO na ZŠ Oty Pavla

 • environmentální vzdělávání na základní škole Oty Pavla
 • vybavení školy pro environmentální výchovu
 • činnosti žáků
Vyobrazení:
žáci při práci ve školním skleníku; péče o hospodářská zvířata v centru Střevlík; přírodní učebna na zahradě školy; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 9: Obnovitelné zdroje energie

 • větrná energetika
 • biomasa
 • fotovoltaika
Vyobrazení:
ilustrační obrázek; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 10: Buštěhradský potok

 • povodí Buštěhradského potoka
 • co je biokoridor
 • Světový den vody
Vyobrazení:
ilustrační obrázky; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 11: Geologie Buštěhradu

 • geologická minulost Země
 • geologický vývoj území v okolí Buštěhradu
Vyobrazení:
podoba kontinentů před 135 miliony let; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 12: Pitná voda pro Buštěhrad

 • vodní zdroje
 • zdroje pitné vody pro Buštěhrad
 • spotřeba vody
Vyobrazení:
věžový vodojem v Buštěhradě; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 13: Městská zeleň

 • Studie regenerace systému veřejné zeleně města Buštěhrad
 • nejčastější dřeviny v jednotlivých ulicích
Vyobrazení:
ilustrační obrázky; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 14: Energie pro Buštěhrad

 • elektrické vedení na území Buštěhradu
 • produkce elektrické energie v České republice
 • jaderné elektrárny
 • šetření energie v domácnostech
Vyobrazení:
ilustrační obrázek; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 15: Buštěhradská halda

 • problematika starých ekologických zátěží
 • vznik a složení buštěhradské haldy
 • specifický biotop na haldě
Vyobrazení:
ilustrační obrázky; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 16: Dlažební kostky

 • vznik žuly a bazaltu
 • sopečná činnost a její důsledky
Vyobrazení:
bazaltové a žulové kostky v Husově ulici; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Zastávka 17: Tříděný odpad

 • nakládání s odpady v domácnostech
 • třídění odpadu
 • recyklace odpadu
Vyobrazení:
ilustrační obrázky; plánek – okolní zastavení naučné stezky

Popis trasy

Naučnou stezku jsme zahájili v Buštěhradě na křižovatce Kladenské a Revoluční ulice, nedaleko autobusové zastávky. Zahnuli jsme dolů do Revoluční ulice a krátce poté u kostela odbočili šikmo vlevo do Hradní ulice. Došli jsme k historické budově Základní umělecké školy, na jejímž rohu byla 1. zastávka (O naučné stezce).

Pokračovali jsme Hradní ulicí a hned za školou se na zdi po levé straně nacházela 2. zastávka (Středověké osídlení Buštěhradu).

Na nejbližší křižovatce jsme odbočili vpravo, pak zahnuli vlevo a vzápětí jsme se stočili vpravo dolů po schodech.

Sestoupili jsme do Revoluční ulice, dali se vpravo vzhůru a vzápětí odbočili uličkou šikmo vlevo. Došli jsme ke schodišti pod zámkem, kde jsme pokračovali vlevo dolů. Zde někde měla být 3. zastávka (Joachim Barrande v zámku v Buštěhradě), ale nenašli jsme ji.

Sestoupili jsme uličkou Zámecké schodiště a kolem kapličky až dolů na spodní ulici Palackého, kde jsme našli 4. zastávku (Udržitelný rozvoj).

Palackého ulicí jsme zamířili směrem k centru, stočili se esíčkem vlevo a vpravo a dorazili k muzeu Oty Pavla, kde jsme se opět napojili na Revoluční ulici. Po ní jsme šli vpravo dolů k rybníku, u něhož byla 5. zastávka (Rybník Oty Pavla).

Pokračovali jsme Revoluční ulicí vpravo po hrázi, na jejímž konci byla vlevo u vrat 6. zastávka (Odpadní vody).

Šli sme dále Revoluční ulicí až na křižovatku s hlavní Tyršovou, přešli ji a dali se nejprve krátce vpravo, kde byla 7. zastávka (Junák Buštěhrad), a pak jsme šli Tyršovou ulicí zpět a potkali 8. zastávku (EVVO na ZŠ Oty Pavla).

Šli jsme dál Tyršovou, u pomníku obětem nacismu jsme nalezli 9. zastávku (Obnovitelné zdroje energie).

Pokračovali jsme Tyršovou ulicí, ale hned následující ulicí (Bezručova) jsme odbočili vlevo a šli až na konec, kde jsme se napojili na Bořivojovu, po níž jsme šli vpravo. Po asi 200 metrech jsme dorazili ke garážím, kde byla 10. zastávka (Buštěhradský potok).

Pokračovali jsme uličkou (Sadová) a vystoupali až ke křižovatce s ulicí Havlíčkovou, kde byla 11. zastávka (Geologie Buštěhradu).

Šli jsme dál Sadovou ulicí. Po 120 metrech jsme dorazili k 12. zastávce (Pitná voda pro Buštěhrad).

Za ní jsme odbočili uličkou vlevo vzhůru, která se vzápětí změnila ve schodiště. Vyšli jsme do „dvoupatrové“ Prokopovy ulice, kde jsme se dali vlevo. Na následující křižovatce s ulicí Riedlovou jsme nalezli 13. zastávku (Městská zeleň).

Pokračovali jsme Prokopovou ulicí a na konci jejích dvou pater jsme odbočili vlevo do ulice Sladkovského. Před transformátorem byla 14. zastávka (Energie pro Buštěhrad).

Dále ve Sladkovského ulici jsme potkali 15. zastávku (Buštěhradská halda). Za ní jsme odbočili vpravo po schodech a vystoupali do Husovy ulice, po níž jsme pokračovali vlevo. Krátce poté jsme potkali na plotě po levé straně 16. zastávku (Dlažební kostky).

Šli jsme dál Husovou, až se stočila vpravo vzhůru. Za zatáčkou jsme našli 17. zastávku (Tříděný odpad), čímž naučná stezka končila.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 01. 02. 2019 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kladno, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 3)

 • Jiří Blesk hod.

  Dobrý den,
  jsem aktivním občanem a zastupitelem města Buštěhradu a již od postavení „naučné stezky“ protestuji nejen proti její samotné existenci, ale i proti mylným informacím, které poskytuje. Již vícekrát jsem inicioval zrušení stezky a demontáž nepěkných informačních tabulí, bohužel zatím bez úspěchu. Problémem jsou údajně nejasnosti ohledně investora stavby stezky a jejího vlastníka. Proto se zrušení stezky odkládá. Pokusím se znovu iniciovat otevření tohoto problému před zastupitelstvem.
  Návštěvníkům Buštěhradu doporučuji návštěvu nového Informačního centra, kde m.j. získáte plánek nově zrekonstruované Stezky historií Buštěhradu, která opravdu stojí za vycházku naším městem.
  Jiří Blesk

  Odpovědět
  • Jiří Blesk hod.

   Takzvaná „Naučná stezka Města Buštěhrad“ je definitivně zrušena a tabule demontovány. V infocentru na zámku si vyzvedněte mapku „Stezky historií Buštěhradu“ a rozšiřte si znalosti o našem městě!

   Odpovědět
   • Tom hod.

    Dobrý den, děkuji za zprávu a gratuluji, že se nakonec podařilo tuto zbytečnou naučnou stezku zrušit. A zároveň přeji mnoho let existence a spoustu návštěvníků Stezce historií Buštěhradu.

    Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář