vzpomínáme

Naučná stezka Povodí středního Kačáku – Drvotova stezka (původní verze 1982)

Hodnocení:
(počet hlasů: 2)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Povodí středního Kačáku - Drvotova stezka (původní verze 1982)

původní stezka z r. 1982, nahrazená zřejmě v roce 1996 novější verzí

Nejstarší, původní verze naučné stezky Povodí středního Kačáku procházela územím mezi obcemi Srby, Kamenné ŽehroviceDoksy, ležícím několik kilometrů západně od Kladna. Seznamovala s relativně zachovalými přírodními lokalitami na Kladensku a pozoruhodnostmi v krajině souvisejícími s činností člověka, těžbou uhlí a lámáním stavebního pískovce.

Trasa vedla převážně po kvalitních cestách, značena byla klasickými zelenobílými značkami naučných stezek. Její novější verzi jsme navštívili dvakrát – v říjnu 2002 a listopadu 2003. Protože ale vedly obě stezky téměř všude totožnou trasou, byla původní verze stezky tou novější překryta – až na území s pískovcovými lomy mezi mokřadem Kalspot a obcí Doksy, kde vedla každá verze prokazatelně jinudy.

Na výrazném rozcestí, které se nachází za mokřadem Kalspot, vedla původní verze stezky rovně, po (dnešní) červené turistické značce. Tuto její trasu dokazují omšelé zelenobílé značky naučných stezek dochované na stromech (v současnosti tudy už žádná naučná stezka nevede). Na rozcestí Kalspot původně rovněž začínala Hutnická stezka – ta však po svém zničení již nebyla nikdy obnovena, a v části její někdejší trasy mezi Kalspotem a obcí Doksy (po obvodu starých pískovcových lomů a lesem v údolí Lásky) byla později vybudována novější verze stezky Povodí středního Kačáku. Na okraji Doks pokračovala Hutnická stezka přes Doksy a vrch Horka do Kladna, zatímco novější verze Povodí středního Kačáku zde odbočovala vlevo a stoupala po okraji Doks směrem k Mrákavám.

Na původní trase se ještě v době naší druhé návštěvy jako rarita zachoval jeden starý panel. Nalezli jsme jej na cestě vedoucí od rozcestí u mokřadu Kalspot vzhůru rovně lesem po červené turistické značce. Nacházel se v místech, kde cesta přestane stoupat a pokračuje dál po rovině. Byl umístěn vysoko na stromě vpravo od cesty. Bohužel byl již oprýskaný a nečitelný, nicméně stále jsme mohli rozluštit, že se jednalo o 8. zastávku (Pískovcové lomy). Z vyobrazení jsme mohli rozeznat nakreslené panorama pražských Hradčan (související se zde těženým stavebním kamenem).

Skok na: Seznam zastávek | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kladno
Začínala a končila:
železniční stanice KAMENNÉ ŽEHROVICE
Délka:
11 km
Zastávek:
11
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
1982
Tvůrce stezky:
ZO ČSOP POLDI SONP Kladno a pracovníci okresního aktivu státní ochrany přírody v Kladně
Naše návštěva:
říjen 2002, listopad 2003
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
částečně zachováno značení (většinou je ale překryto novým), a jeden jediný panel (zastávka č. 8, bohužel již oprýskaná). Stezka byla nahrazena novější rekonstruovanou verzí

Seznam zastávek

 • 1. Koněspřežka
 • 2. Malé Záplavy
 • 2a. Výstavka ekologického myšlení, malé arboretum
 • 3. Rákosiny Velkých Záplav
 • 4. Loděnice
 • 5. Důl Nejedlý II
 • 6. Turyňský rybník
 • 7. Kalspot
 • 7a. Rozcestí
 • 8. Pískovcové lomy
 • 9. Mrákavy
 • 10. Leknínové jezírko
 • 11. Německá Lhota

Popis trasy

Kamenné Žehrovice (nádraží) → Srby → Turyňský rybník → Turyň → Kalspot → Mrákavy → Kamenné Žehrovice (nádraží)

Naučná stezka začínala na železniční stanici Kamenné Žehrovice. Od nádraží vedla vlevo asfaltkou k silnici, přes koleje a pak hned vpravo cestou do Srbů. Hned někde při začátku cesty byla 1. zastávka (Koněspřežka).

Touto cestou dospěla až do Srbů a na jejich zadní okraj, kde na rozhraní obce a pole odbočovala vlevo. Napojila se na spodní souběžnou ulici, mírně klesala a až dole v obci odbočila vpravo a mířila k rybníku Malé Záplavy, kde byla 2. zastávka (Malé Záplavy). Odtud se vracela do Srbů, na břeh Turyňského rybníka. Zde byla zastávka 2a (Výstavka ekologického myšlení, malé arboretum). O kus dál cesty po břehu byla 3. zastávka (Rákosiny Velkých Záplav). V dalším úseku podél břehu byly 4. zastávka (Loděnice)5. zastávka (Důl Nejedlý II).

Stezka obešla roh rybníka až do Turyně, kde byla 6. zastávka (Turyňský rybník), přešla hlavní silnici a pokračovala rovně po okraji zástavby a kolem fotbalového hřiště ke Kalspotu.

Minula 7. zastávku (Kalspot) a došla na výraznou „rozdvojku“ dvou rovnocenných cest, kde byla zastávka 7a (Rozcestí) – zde vedla rovně po červené turistické značce. Začala prudce stoupat, minula 8. zastávku (Pískovcové lomy), dále již po rovině došla lesem k poli, po jehož okraji vedla vlevo k silnici a dále k Mrákavám, kde byla 9. zastávka (Mrákavy)leknínovému jezírku (10. zastávka), a pak zpět k železniční stanici Kamenné Žehrovice. Cestou ještě potkala 11. zastávku (Německá Lhota).

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 02. 02. 2004 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kladno, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář