Naučná stezka Po lesních cestách do historie dolování uhlí na Kladensku

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 13)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Po lesních cestách do historie dolování uhlí na Kladensku

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s historií těžby uhlí v kladenské uhelné pánvi, konkrétně ve vrapické oblasti rozkládající se mezi obcemi Kladno-Vrapice a Brandýsek a městem Kladno. Krom pozůstatků jednotlivých dolů stezka taktéž navštěvuje výchoz hlavní kladenské uhelné sloje nebo paleontologickou lokalitu Žraločí zuby, chráněnou jako přírodní památka.

Naučná stezka začíná ve Vrapicích u kostela sv. Mikuláše, a končí u vodního parku Čabárna u silnice z Kladna-Švermova do Brandýsku. Trasa je značena černo-zelenými značkami, odbočky z trasy (celkem tři) jsou označeny šipkami.

Naučnou stezku jsme dosud nenavštívili, text na této stránce byl zpracován z dodaných podkladů a fotografií, za jejichž zaslání děkujeme Jiřímu Suchomelovi.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň

Základní údaje

Okres:
Kladno
Začíná:
KLADNO-VRAPICE, u kostela sv. Mikuláše
Končí:
CVRČOVICE – Čabárna
Délka:
cca 7 km
Zastávek:
14
Značení trasy:
černo-zelené značky, ukazatele
Vznikla:
26. duben 2008
Tvůrci stezky:
Klub přátel hornických tradic – Kladno, o. s.; Magistrát města Kladna; Kulturní komise Rady města Kladna; Lesy ČR, s. p. – lesní správa Nižbor; Sládečkovo vlastivědné muzeum Kladno
Naše návštěva:
dosud nenavštíveno, materiály ke zpracování (texty a fotografie) nám zaslal Jiří Suchomel
Stav naučné stezky:
100 %

Seznam zastávek

 1. První soukromý těžař Václav Černý z Buštěhradu
 2. Chráněná paleontologická lokalita Žraločí zuby
 3. Odbočení Josefská-Ferdinandova štola
 4. Důl Nový Jan
 5. Odbočení vlevo – Důl Ludvík
 6. Oblast Na Stařinách, výchoz uhelné sloje, štola Mír
 7. Odbočení vpravo – Důl Josef
 8. Jáma Svatá Ludmila
 9. Důl Marie-Antonie
 10. Důl Václav
 11. Důl Vítek
 12. Vyhlídka – hornická kolonie dolu Michael-Layer
 13. Důl Ferdinand
 14. Vyhlídka Důl Theodor

Informační náplň

Zastávka 1: První soukromý těžař Václav Černý z Buštěhradu

 • první soukromá těžební společnost v buštěhradském panství
 • důl Josef, důl Ludvík
 • další doly Václava Černého mimo vrapickou oblast
 • hrob Václava Černého u chrámu sv. Mikuláše ve Vrapicích
Vyobrazení:
hrob Václava Černého

Zastávka 2: Chráněná paleontologická lokalita Žraločí zuby

 • geologická minulost a předmět ochrany přírodní památky Žraločí zuby
Vyobrazení:
přírodní památka Žraločí zuby

Zastávka 3: Odbočení Josefská – Ferdinandova štola

 • historie Josefské štoly
Vyobrazení:
provozní budovy Josefské štoly (historická fotografie)

Zastávka 4: Důl Nový Jan

 • popis dolu
 • způsob dopravy uhlí na povrch
 • způsob čerpání vody
 • nálezná jáma buštěhradské vrchnosti
Vyobrazení:
provozní budovy dolu Jan (historická fotografie)

Zastávka 5: Odbočení vlevo – Důl Ludvík

 • zahájení těžby
 • charakteristika uhelné sloje
Vyobrazení:
celkový pohled na důl Ludvík (historická fotografie)

Zastávka 6: Oblast Na Stařinách, výchoz uhelné sloje, štola Mír

 • štoly a jámy založené buštěhradskou vrchností
 • lomy založené po převzetí oblasti Václavem Černým
 • těžní a průzkumná štola Mír
 • odkryv hlavní kladenské uhelné sloje na povrchu
Vyobrazení:
odkryv uhelné sloje

Zastávka 7: Odbočení vpravo – Důl Josef

 • charakteristika dolu
 • současné pozůstatky po dolu

Zastávka 8: Jáma Ludmila

 • založení jámy a její další hloubení
 • pravděpodobně první parní těžní stroj na Kladensku
 • provoz a další význam jámy
Vyobrazení:
jáma Svatá Ludmila (historická fotografie)

Zastávka 9: Důl Marie-Antonie

 • charakteristika dolu
 • nejproduktivnější důl buštěhradského panství
 • propojení s jámou Svatá Ludmila, dolem Václav a štolou Ferdinand
Vyobrazení:
provozní budovy dolu Marie-Antonie (historická fotografie)

Zastávka 10: Důl Václav

 • charakteristika těžné jámy Václav
 • provoz dolu

Zastávka 11: Důl Vítek

 • majitelé původní jámy a dolu
 • charakteristika dolu
 • průběh a ukončení těžby
Vyobrazení:
provozní budovy dolu (historická fotografie)

Zastávka 12: Vyhlídka – hornická kolonie dolu Michael-Layer

 • geologický průzkum kladenské uhelné pánve
 • charakteristika dolu Michael Layer
 • enormní přítoky důlních vod
 • hornická kolonie u dolu
 • provoz lomu, další využití po ukončení těžby
Vyobrazení:
současný pohled na důl Michael

Zastávka 13: Důl Ferdinand

 • největší a nejmodernější šachta cvrčovické oblasti
 • jáma Ferdinand I. – charakteristika dolu a uhelné sloje, průběh těžby
 • jáma Ferdinand II. – charakteristika dolu a sloje
 • železniční vlečka do dolu
 • elektrické osvětlení
 • provoz dolu a jeho ukončení
Vyobrazení:
důl Ferdinand (historická fotografie)

Zastávka 14: Vyhlídka – Důl Theodor

 • charakteristika dolu
 • stavba elektrárny a dalších provozů při dole
 • využití provozních objektů dolu po ukončení těžby
Vyobrazení:
důl Theodor (historická fotografie)

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 20. 10. 2010 v rubrikách Naučné stezky v okrese Kladno, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vložit komentář