Naučná stezka Lesní galerie aneb Tam a zpátky za zvířátky

Hodnocení:
(počet hlasů: 13)
Komentáře:
5
Naučná stezka Lesní galerie aneb Tam a zpátky za zvířátky

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka pro pobavení a poučení dětí i dospělých prochází západní částí rozsáhlého lesního komplexu Klánovického lesa na východním okraji Prahy. Zábavnou formou představuje třicet zástupců živočišné říše, kteří se zde vyskytují. Máte-li chytrý mobilní telefon s připojením na internet, můžete si s jeho pomocí např. poslechnout hlas konkrétního živočicha, nebo získat doplňující informace.

Každý informační panel obsahuje velký obrázek živočicha (nakreslený dětmi z místní základní školy) a povedenou krátkou básničku, která daného živočicha vesměs velmi trefně charakterizuje (běžnému návštěvníkovi pro seznámení se s živočichem bohatě stačí). Zároveň je na každém panelu i QR kód, po jehož načtení do chytrého mobilu s aktivním připojením k internetu se otevře webová stránka o daném živočichovi, kde navíc nalezneme několik dětmi namluvených zvukových souborů k poslechu (básničku z panelu, informace o živočichovi a případně zvuky, které vydává). Dále je tu vždy ještě textová příloha nazvaná „střípky informací a zajímavostí z našeho lesa“ a fotografie živočicha.

Naučná stezka vede převážně po lesních cestách, částečně i okrajovými ulicemi. Je nenáročná, zcela bez převýšení. Při nedostatku času ji lze zkrátit nebo rozdělit na několik částí. S kočárkem jsme ji projeli bez větších problémů. Trasa není značena, na některých křižovatkách jsou na stromech malé, nepříliš výrazné bílé šipky (buď papírové a zatavené ve folii, nebo namalované barvou). Na každém panelu je přehledný plánek s vyznačením konkrétní zastávky. Pozor – v úseku mezi 14. a 17. zastávkou je trasa v plánku chybně vyznačena. Budeme-li se ho držet, mineme zastávku 16, a možná i 15 (podle toho, kterou cestu zde zvolíme).

Na mnoha místech (u zastávek naučné stezky) jsou umístěny lavičky, případně odpočinkové altány, a odpadkové koše. V úseku zastávek 27–30 nalezneme odpočinkovou a sportovní trasu, nabízející hřiště na pétanque, různé protahovací stojany pro dospělé a herní prvky pro děti.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 9
Začíná i končí:
PRAHA-ÚJEZD NAD LESY, Čentická ulice, naproti Masarykově základní škole (úvodní panel je umístěn rovněž na dvou dalších místech: na okraji lesa u křižovatky ulic Pilovská a Bečvářská, a u železniční zastávky Praha-Klánovice)
Délka:
3 km
Zastávek:
30
Značení trasy:
bez značení, na některých odbočkách jsou nevýrazné bílé šipky
Vznikla:
květen 2012
Tvůrce stezky:
Masarykova základní škola Újezd nad Lesy, občanské sdružení Újezdský STROM, Městská část Praha 21, Lesy ČR, DHL
Naše návštěva:
květen 2012
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 • Lesní galerie aneb Tam a zpátky za zvířátky
 1. U divočáka Klánovičáka
 2. U lišky Chytroušky
 3. U slepýše Loudala
 4. U slunéčka Sedmitečky
 5. U roháče Dubiny
 6. U zajíce Polňase
 7. U králíka Divočáka
 8. U mloka Skvrňáka
 9. U čolka Podvodníka
 10. U ještěrek Čiperek
 11. U střevlíka Krovkáče
 12. U sojky Strážkyně
 13. U kalouse Ušouse
 14. U ježka Bodlína
 15. U koloucha Punti
 16. U srnce Sudokopyta
 17. U datla Čepičky
 18. U strakapouda Šplhavce
 19. U žluny Flétnistky
 20. U batolce Červeňáka
 21. U netopýra Slyšáka
 22. U káněte Vidrholčáka
 23. U kuny Dlouhoocasky
 24. U mouchy Bzučivky
 25. U ropuchy Hmyzožravky
 26. U pěnkavy Tikalky
 27. U babočka Pavíočky
 28. U puštíka Trpaslíka
 29. U chocholouše Poskočky
 30. U brouka Temníka

Informační náplň

Úvodní zastávka: Lesní galerie aneb Tam a zpátky za zvířátky

 • uvítání na naučné stezce
 • stručná charakteristika Klánovického lesa
 • poděkování sponzorům
 • seznam stanovišť
Vyobrazení:
plánek naučné stezky; ilustrační obrázky

Webový obsah

 • další informace o naučné stezce

Zastávka 1: U divočáka Klánovičáka

 • básnička o divočákovi
Vyobrazení:
divočák (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o praseti divokém, zvuk prasete divokého
Textová příloha:
přírodní park Klánovice-Čihadla
Vyobrazení:
prase divoké s mláďaty (foto); skupinová fotografie u panelu stezky

Zastávka 2: U lišky Chytroušky

 • básnička o lišce
Vyobrazení:
liška (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o lišce, hlas lišky obecné
Textová příloha:
další chráněná území zahrnutá do přírodního parku Klánovice-Čihadla
Vyobrazení:
liška (foto)

Zastávka 3: U slepýše Loudala

 • básnička o slepýši
Vyobrazení:
slepýš (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o slepýši
Textová příloha:
stručná charakteristika Klánovického lesa
Vyobrazení:
slepýš (foto)

Zastávka 4: U slunéčka Sedmitečky

 • básnička o slunéčku sedmitečném
Vyobrazení:
slunéčko sedmitečné (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o slunéčku sedmitečném
Textová příloha:
tři zvláště chráněná území – přírodní rezervace Cyrilov, přírodní rezervace Klánovický les, přírodní památka Prameniště Blatovského potoka
Vyobrazení:
slunéčko sedmitečné (foto)

Zastávka 5: U roháče Dubiny

 • básnička o roháči
Vyobrazení:
roháč (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o roháči obecném
Textová příloha:
území v Klánovickém lese se statutem mezinárodní ochrany Natura 2000
Vyobrazení:
roháč (foto)

Zastávka 6: U zajíce Polňase

 • básnička o zajíci
Vyobrazení:
zajíc (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o zajíci, hlas zajíce
Textová příloha:
způsob značení hranic chráněného území
Vyobrazení:
zajíc (foto)

Zastávka 7: U králíka Divočáka

 • básnička o králíku divokém
Vyobrazení:
králík divoký (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o králíku divokém
Textová příloha:
geologický podklad Klánovického lesa, mokřady
Vyobrazení:
králík divoký (foto)

Zastávka 8: U mloka Skvrňáka

 • básnička o mlokovi
Vyobrazení:
mlok skvrnitý (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o mloku skvrnitém
Textová příloha:
podoba území ve středověku a vznik Klánovického lesa
Vyobrazení:
mlok skvrnitý (foto)

Zastávka 9: U čolka Podvodníka

 • básnička o čolkovi
Vyobrazení:
čolek (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o čolku obecném
Textová příloha:
vybudování železniční tratě Praha–Kolín, zaniklé rybníky
Vyobrazení:
čolek obecný (foto)

Zastávka 10: U ještěrek Čiperek

 • básnička o ještěrce
Vyobrazení:
ještěrky (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o ještěrce obecné, fanfáry
Textová příloha:
kdo hospodaří v Klánovickém lese
Vyobrazení:
ještěrka (foto)

Zastávka 11: U střevlíka Krovkáče

 • básnička o střevlíkovi
Vyobrazení:
střevlík (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o střevlíku kožitém
Textová příloha:
hospodaření Lesů ČR v Klánovickém lese
Vyobrazení:
střevlík (foto)

Zastávka 12: U sojky Strážkyně

 • básnička o sojce
Vyobrazení:
sojka (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o sojce obecné, hlas sojky obecné (2×)
Textová příloha:
hospodaření Lesů hlavního města Prahy v Klánovickém lese
Vyobrazení:
sojka obecná (foto)

Zastávka 13: U kalouse Ušouse

 • básnička o kalousovi
Vyobrazení:
kalous (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o kalousu ušatém, hlas kalouse ušatého
Textová příloha:
základní pravidla pro pohyb v lese
Vyobrazení:
kalous ušatý (foto)

Zastávka 14: U ježka Bodlína

 • básnička o ježkovi
Vyobrazení:
ježek (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o ježkovi, hlas ježka
Textová příloha:
brigády na úklid lesa
Vyobrazení:
ježek (foto)

Zastávka 15: U koloucha Punti

 • básnička o kolouchovi
Vyobrazení:
kolouch (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o kolouchovi, zvuky srnky
Textová příloha:
golf v Klánovickém lese
Vyobrazení:
kolouch (foto)

Zastávka 16: U srnce Sudokopyta

 • básnička o srnci
Vyobrazení:
srnec (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o srnci obecném, hlas srnce obecného
Textová příloha:
negativní důsledky případné dostavby golfového hřiště
Vyobrazení:
srnec obecný (foto)

Zastávka 17: U datla Čepičky

 • básnička o datlovi
Vyobrazení:
datel (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o datlu černém, hlas datla (2×)
Textová příloha:
negativní důsledky případné dostavby golfového hřiště (pokračování)
Vyobrazení:
datel černý (foto)

Zastávka 18: U strakapouda Šplhavce

 • básnička o strakapoudovi
Vyobrazení:
strakapoud (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o strakapoudu malém, hlas strakapouda
Textová příloha:
řízení o posouzení dopadu výstavby nového golfového hřiště v Klánovickém lese na životní prostředí
Vyobrazení:
strakapoud (foto)

Zastávka 19: U žluny Flétnistky

 • básnička o žluně
Vyobrazení:
žluna (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o žluně, hlas žluny
Textová příloha:
žádost o změnu územního plánu Prahy v souvislosti s výstavbou nového golfového hřiště
Vyobrazení:
žluna (foto)

Zastávka 20: U batolce Červeňáka

 • básnička o batolcovi
Vyobrazení:
batolec (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o batolcovi
Textová příloha:
pavouci a motýli Klánovického lesa
Vyobrazení:
batolec (foto)

Zastávka 21: U netopýra Slyšáka

 • básnička o netopýrovi
Vyobrazení:
netopýr (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o netopýru velkém, hlas netopýra
Textová příloha:
netopýři a ptáci Klánovického lesa
Vyobrazení:
netopýr (foto)

Zastávka 22: U káněte Vidrholčáka

 • básnička o káněti
Vyobrazení:
káně (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o káněti lesním, hlas káněte
Textová příloha:
vegetace Klánovického lesa
Vyobrazení:
káně (foto)

Zastávka 23: U kuny Dlouhoocasky

 • básnička o kuně
Vyobrazení:
kuna (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o kuně lesní, hlas kuny
Textová příloha:
houby Klánovického lesa
Vyobrazení:
kuna lesní (foto)

Zastávka 24: U mouchy Bzučivky

 • básnička o mouše
Vyobrazení:
moucha (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o mouše domácí, bzučení mouchy
Textová příloha:
brouci a mnohonožky, čmeláci, pačmeláci a mravenci Klánovického lesa
Vyobrazení:
moucha domácí

Zastávka 25: U ropuchy Hmyzožravky

 • básnička o ropuše
Vyobrazení:
ropucha (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o ropuše obecné, hlas ropuchy
Textová příloha:
plazi a obojživelníci Klánovického lesa
Vyobrazení:
ropucha obecná

Zastávka 26: U pěnkavy Tikalky

 • básnička o pěnkavě
Vyobrazení:
pěnkava (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o pěnkavě obecné, hlas pěnkavy
Textová příloha:
specifikum Klánovického lesa
Vyobrazení:
pěnkava obecná

Zastávka 27: U babočka Pavíočky

 • básnička o babočce
Vyobrazení:
babočka (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o babočce pavím oku
Textová příloha:
lesní průsek s odpočinkovou a sportovní trasou pro všechny věkové kategorie
Vyobrazení:
babočka paví oko (foto)

Zastávka 28: U puštíka Trpaslíka

 • básnička o puštíkovi
Vyobrazení:
puštík (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o puštíkovi obecném, hlas puštíka
Textová příloha:
návrh na vyhlášení nové přírodní rezervace Klánovický les
Vyobrazení:
puštík obecný (foto)

Zastávka 29: U chocholouše Poskočky

 • básnička o chocholoušovi
Vyobrazení:
chocholouš (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o chocholoušovi obecném
Textová příloha:
jedinečné území Klánovického lesa
Vyobrazení:
chocholouš obecný (foto)

Zastávka 30: U brouka Temníka

 • básnička o chrobákovi
Vyobrazení:
chrobák? (kresba); plánek naučné stezky

Webový obsah

Zvukové soubory:
básnička, povídání o chrobákovi hladkém
Textová příloha:
nutnost souvislé a ucelené ochrany Klánovického lesa
Vyobrazení:
tesařík? (foto)

Popis trasy

Praha-Újezd nad lesy (Čentická ul.) → okruh lesem

Naučnou stezku zahájíme v městské části Újezd nad Lesy, v Čentické ulici, nedaleko křižovatky se Staroklánovickou, z boku Masarykovy základní školy. Právě zde odbočuje z Čentické ulice vpravo do lesa štěrková cesta, a už od silnice je viditelný úvodní informační panel naučné stezky.

Od něj vyrážíme štěrkovou lesní cestou, a postupně potkáváme 1. zastávku (U divočáka Klánovičáka), 2. zastávku (U lišky Chytroušky), 3. zastávku (U slepýše Loudala)4. zastávku (U slunéčka Sedmitečky). Poté dorazíme na širokou vozovou lesní cestu, kde směrem vpravo vidíme další panely a různé herní prvky pro děti. My zde ale jdeme prozatím rovně, přejdeme širokou cestu a pokračujeme protilehlou pěšinou. (To, co jsme viděli napravo, je až závěr naučné stezky, kudy se budeme po absolvování celého okruhu vracet.)

Zakrátko dorazíme k 5. zastávce (U roháče Dubiny) a také k okraji lesa. Vyjdeme do Polesné ulice, kterou se dáme vpravo. Na následující křižovatce (s ulicí Čankovskou) dorazíme k odpočinkovému altánu, u něhož je 6. zastávka (U zajíce Polňase).

Zde opustíme ulici a pokračujeme rovně úzkou lesní pěšinou zpočátku podél plotu okrajové zahrady, později lesem. Potkáme 7. zastávku (U králíka Divočáka), a poté pravotočivým obloučkem dorazíme na křižovatku tvaru T, kde je umístěna 8. zastávka (U mloka Skvrňáka). POZOR – tato zastávka je sice umístěna směrem vpravo, kudy se stáčí štěrková cesta, ale trasa naučné stezky vede dále VLEVO! Na tuto změnu směru bohužel upozorňují jen velmi nevýrazné šipky, případně je nutno se správně zorientovat v plánku na panelu.

Pokračujeme tedy dále vlevo, a postupně potkáváme 9. zastávku (U čolka Podvodníka), 10. zastávku (U ještěrek Čiperek)11. zastávku (U střevlíka Krovkáče). V místě, kde se šikmo napojíme na jinou lesní cestu (u odpočinkového altánu), je 12. zastávka (U sojky Strážkyně). Zde pokračujeme vlevo. Již na dohled okraje lesa a Pilovské ulice potkáme 13. zastávku (U kalouse Ušouse). Na kraji lesa je pak umístěn další ze tří úvodních panelů naučné stezky.

Vyjdeme do Pilovské ulice a pokračujeme po ní vpravo, k následující křižovatce s ulicí Barchovickou. Zde opustíme asfaltku klesající k železničnímu podjezdu a odbočíme pěšinou vpravo do lesa. Zde na jeho okraji nacházíme 14. zastávku (U ježka Bodlína).

Dále následuje co do orientace nejhorší úsek, vede zde několik souběžných cest a musíme prostě zvolit tu správnou, jinak mineme několik zastávek. Tento úsek trasy je bohužel také chybně zakreslen v plánku na informačních panelech.

Od silnice jdeme tedy lesní pěšinou směrem k železniční trati, ale nedojdeme až k ní, ale na křižovatce pěšin odbočíme vpravo (na stromě na to upozorňuje načmáraná bílá šipka, která však působí dojmem, že s naučnou stezkou vůbec nesouvisí). Následně jdeme pěšinou souběžně s tratí, ale nikoliv tou, která vede těsně podél ní. Následně překonáme několik terénních nerovností, a posléze dorazíme k 15. zastávce (U koloucha Punti).

Pokračujeme dále víceméně v přímém směru. Posléze začne cesta mírně stoupat, a téměř se přimkne k trati – zde pozor, nepřehlédneme drobnou bílou šipku směrem vpravo na nevýraznou pěšinu. Opustíme cestu podél trati a odbočíme vpravo do lesa. Zanedlouho se napojíme na jinou cestu, po níž pokračujeme vlevo. V následujícím úseku potkáme postupně 16. zastávku (U srnce Sudokopyta) a dále pak 17. zastávku (U datla Čepičky). Nakonec dorazíme na výraznou křižovatku se štěrkovou cestou, kde nalezneme 18. zastávku (U strakapouda Šplhavce).

Dále pokračujeme po štěrkové cestě vlevo směrem k železniční trati, u níž potkáme 19. zastávku (U žluny Flétnistky). Dále jdeme širší cestou podél trati směrem k nedaleké zastávce Praha-Klánovice (ale nikoliv cestou vedoucí přímo po peronu). Rozmístění zastávek je v následujícím úseku trochu matoucí, protože zakrátko dorazíme k odbočce vpravo, kde o kus dál vidíme 20. zastávku, nicméně 21. zastávka leží v přímém směru. Doporučujeme tedy zastávku 20 prozatím vynechat a jít stále rovně až k železniční zastávce. Cestou potkáme zmiňovanou 21. zastávku (U netopýra Slyšáka), a o něco dál u samotné železniční zastávky opět jeden ze tří úvodních panelů.

Od něj se vrátíme stejnou cestou k již zmíněné odbočce, kde zahneme vlevo, k původně vynechané 20. zastávce (U batolce Červeňáka). Následující úsek je hůře sjízdný pro kočárky, cesta je místy křivolaká, s vystouplými kořeny, případně podmáčená apod. Postupně mineme 22. zastávku (U káněte Vidrholčáka), 23. zastávku (U kuny Dlouhoocasky), 24. zastávku (U mouchy Bzučivky), 25. zastávku (U ropuchy Hmyzožravky)26. zastávku (U pěnkavy Tikalky). Nakonec vyjdeme na širokou štěrkovou lesní cestu, po níž pokračujeme vpravo.

Následuje úsek s 27. zastávkou (U babočka Pavíočky), 28. zastávkou (U puštíka Trpaslíka), 29. zastávkou (U chocholouše Poskočky)30. zastávkou (U brouka Temníka), umístěnými velmi blízko sebe a prokládanými různými herními a sportovními prvky. Na konci tohoto úseku se napojíme na známou nám již část trasy mezi zastávkami 4 a 5. Když odbočíme vlevo, dorazíme po asi 300 metrech k našemu výchozímu místu v Čentické ulici u Masarykovy základní školy. Tím procházka po naučné stezce končí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 14. 07. 2012 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 5)

 • Michael hod.

  S radostí oznamujeme, že byla otevřena další navazující část stezky s názvem „Lesní galerie II aneb Klánovickým lesem krok za krokem“ s třemi novými okruhy: Růžový, Modrý a Oranžový.

  Odpovědět
 • Šárka Menclová hod.

  Stezka je moc krásná, pro děti super, délka akorát. Vynikající jsou lesní hřiště na trase. Bohužel č. 1 a 12 bylo zničené, celá tabule chyběla. Jak bylo psáno, tak jsme také trochu bloudili kolem čísla 17. Myslím, že by stálo za to, aby byla stezka lépe značená, zaslouží si to :-). Měli jsme s sebou 2,5 letou chodkyni, takže jsme se nemohli vracet a hledat.
  Děti chodily s vytisknutou mapou a škrtaly si, kde byly.
  Výborný výlet. Moc děkujeme všem, co se zapojili do jejího vzniku. Menclovi

  Odpovědět
 • Pavel Roušar hod.

  V letošním roce byla první část naučné stezky rozšířena o další tři okruhy v Klánovickém lese. Na webových stránkách naleznete nejen mapku, ale také texty a básničky, namluvené dětmi z prvního stupně základní školy v Újezdě nad Lesy.
  Minimálně 1x za rok zničené cedule opravujeme, pokusíme se napravit i stanoviště č. 17 🙂 Děkujeme za upozornění.
  Krásné letní vycházky, přeje Pavel Roušar, starosta MČ Praha 21.

  Odpovědět
 • Veselá rodinka hod.

  Dnes jsme prošli celou stezku. Délka s dítětem je akorát, bez převýšení. Pár cedulí chybí, ostatní jsou pomalované či sprejem poničené, je to velká škoda, protože jsou povedené. Měli jsme radost z každé zachované cedule a četli si básně, které jsou i tak k přečtení 🙂 Děkujeme za vytvoření! Stezku jsme si i s blouděním velmi užili 🙂

  Odpovědět
 • Petr Uher hod.

  Z této kdysi chválené stezky zbylo jen torzo, i když pan starosta Prahy 21 tvrdí, že „minimálně 1x za rok zničené cedule opravujeme”. Někde bude chyba, protože deset panelů chybí i se stojany (převážně na křižovatkách, což stěžuje následnou orientaci), dalších dvanáct je poškozeno ať už barvou, nebo jiným způsobem, o zbytku by se snad mohlo říct, že jsou v pořádku. Nebyl to hezký pohled, zvlášť když je stezka určená především pro děti, které se navíc podílely na její přípravě.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář