Naučná stezka Záběhlice

Hodnocení:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
zatím žádný

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s historií a zajímavostmi části pražské čtvrti Záběhlice. Začíná ve starých Záběhlicích u Hamerského rybníka, ale většinu trasy pak vede mezi paneláky sídliště Práčská a Zahradní Město-východ. Končí v původní vilové čtvrti Zahradní Město na náměstí Mezi Zahrádkami.

Naučná stezka není příliš náročná, nejvýraznější převýšení je nutné překonat výstupem ulicí U Zahradního Města ze starých Záběhlic. Převážně vede po kvalitních chodnících ulicemi města. Špatně schůdná (rozbahněná po dešti) byla jen hliněná cesta kolem sportovního areálu v ulici K Vodě, kterou bylo nutno obcházet po kluzkém travnatém svahu. Trasa není nijak značena – k orientaci slouží pouze údaje na jednotlivých informačních panelech (jednoduchý plánek trasy, vzdálenost k následující zastávce, GPS souřadnice). Komu se nechce procházet trasu s mobilem v ruce, potřebuje mít s sebou vytisknutý podrobnější plánek, nebo popis trasy (níže na této stránce). Bez toho je projití trasy takřka nemožné. Celkový stav naučné stezky byl v době naší návštěvy dobrý, informační panely byly v pořádku.

Bohužel musíme říci, že si nás naučná stezka nedokázala „získat“ a nebavila nás. Má nezáživnou trasu (zastávky jsou poměrně daleko od sebe a po slibném začátku ve starých Záběhlicích se pak trasa ze dvou třetin už jen motá mezi paneláky sídliště), a v případě některých zastávek ne moc zajímavou informační náplň na to, jak dlouhý úsek trasy k nim vede. Ty skutečně zajímavé věci byly často zmíněny jen okrajově.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 10
Začíná:
PRAHA-ZÁBĚHLICE – v ulici K Vodě na břehu Hamerského rybníka, naproti kostelu Narození Panny Marie
Končí:
PRAHA-ZAHRADNÍ MĚSTO – náměstí Mezi Zahrádkami, u křižovatky s Podléškovou ulicí
Délka:
cca 5 km
Zastávek:
7
Značení trasy:
zcela bez značení
Vznikla:
neuvedeno
Tvůrce stezky:
Městská část Praha 10
Naše návštěva:
listopad 2022
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
v pořádku

Seznam zastávek

 1. Hamerský rybník a jeho okolí
 2. Záběhlický zámek
 3. Záběhlický sport
 4. Historický vývoj Záběhlic
 5. Osada a zámek Práče
 6. Záběhlická doprava
 7. Záběhlické školy

Informační náplň

Zastávka 1: Hamerský rybník a jeho okolí

 • okolí Hamerského rybníka v proměnách času
 • tvrz Václava IV.
 • kostel Narození Panny Marie
Vyobrazení:
ilustrační tematické fotografie (kostel Narození Panny Marie a okolí, interiér kostela); plánek naučné stezky

Zastávka 2: Záběhlický zámek

 • historie záběhlického zámku
 • chudinské kolonie Horní a Dolní Chaloupky
 • ostatní domky a usedlosti
Vyobrazení:
ilustrační tematické fotografie (záběhlický zámek, staré Záběhlice, původní usedlosti); plánek naučné stezky

Zastávka 3: Záběhlický sport

 • Sokol Záběhlice
 • historie záběhlických sportovních klubů
Vyobrazení:
ilustrační tematické fotografie (sokolovna, hřiště, kuželna, místní sportovci); plánek naučné stezky

Zastávka 4: Historický vývoj Záběhlic

 • nejstarší osídlení území Záběhlic
 • výstavba Zahradního Města
Vyobrazení:
ilustrační tematické fotografie (historické pohledy na Záběhlice); plánek naučné stezky

Zastávka 5: Osada a zámek Práče

 • původ názvu Práče
 • historie osady Práče
 • zámek a hospodářské budovy
 • vodní náhon
Vyobrazení:
ilustrační tematické fotografie (mlýn, zámek, sýpka, pivovar); plánek naučné stezky

Zastávka 6: Záběhlická doprava

 • vývoj dopravního spojení do Záběhlic
 • průmysl a zemědělství v Záběhlicích
Vyobrazení:
ilustrační historické tematické fotografie (historické autobusové a tramvajové linky, historický pohled na Záběhlice, areál MITAS); plánek naučné stezky

Zastávka 7: Záběhlické školy

 • vývoj školství v Záběhlicích
Vyobrazení:
ilustrační tematické fotografie; plánek naučné stezky

Popis trasy

Hamerský rybník → Záběhlický zámek → Zahradní Město → práčská sýpka → Zahradní Město-východ → náměstí Mezi Zahrádkami

Naučnou stezku zahájíme ve starých Záběhlicích na břehu Hamerského rybníka, u kostela Narození Panny Marie. Na břehu vodní plochy naproti kostelu se nachází 1. zastávka (Hamerský rybník a jeho okolí).

Odtud vyrážíme směrem vlevo asfaltovou komunikací po břehu rybníka. Ta se za rybníkem stočí vpravo a po asi 100 metrech nás dovede ke sportovnímu areálu, za nímž odbočíme vlevo hliněnou cestou. Po dalších asi 150 metrech přejdeme silnici vedoucí z vrat sportovního areálu a pokračujeme v přímém směru protější asfaltovou cestou. Opět po asi 150 metrech dorazíme k ulici U Záběhlického zámku. Přejdeme na protější stranu a přes můstek přes vodní kanál a dál jdeme vlevo podél ohradní zdi areálu záběhlického zámku. Mineme bránu do areálu a na autobusové zastávce za ní nacházíme 2. zastávku (Záběhlický zámek).

Dále pokračujeme ulicí U Záběhlického zámku, mineme jez na potoce Botiči, přejdeme most a dorazíme na křižovatku. Dále vede naučná stezka vpravo Záběhlickou ulicí, kterou je ale nutné ještě předtím přejít na opačnou stranu. Pozor, je to tu dost nebezpečné, nejbližší přechod je ještě před křižovatkou, v následném úseku je velmi úzký chodník a v ulici je dost velký provoz rychle jedoucích aut.

Naštěstí tudy jdeme jen asi 150 metrů, protože poté odbočíme vlevo vzhůru do ulice U Zahradního Města.

Touto ulicí výrazně stoupáme asi 300 metrů. V místě, kde se ulice už vyrovná, odbočíme při nejbližší příležitosti asfaltovou komunikací vlevo (ještě před dominantní budovou polikliniky, odbočení je poměrně nenápadné, skryté parkujícími auty, vypadá to spíš jako nějaká obslužná komunikace pro potřeby zásobování). Tato cesta nás podél zadní stěny polikliniky dovede ke hřbitovu a pak navazující Břečťanovou ulicí ke křižovatce s hlavní ulicí V Korytech. Tu musíme opět složitě přejít na druhou stranu a pak se dát vpravo po ní. Naproti autobusové zastávce, u sportovního areálu, je 3. zastávka (Záběhlický sport).

Ulici V Korytech na nejbližší křižovatce OPĚT přejdeme zpět a odbočíme vpravo do Jabloňové ulice. Tou jdeme cca půl kilometru kolem nákupních středisek a mezi domy až k parku Malinová-Chrpová, na jehož konci nalezneme 4. zastávku (Historický vývoj Záběhlic).

Dál jdeme ještě asi 50 metrů Jabloňovou ulicí, ale pak za autobusovou zastávkou odbočíme vpravo a na následném rozdvojení ihned šikmo vlevo, do Konvalinkové ulice. Ta se po asi 150 metrech zlomí vpravo a na konci tohoto úseku se napojíme na Sněženkovou ulici, po níž pokračujeme vlevo dolů.

Po asi 400 metrech sestoupíme k Práčské ulici a výrazné budově historické sýpky. Zde odbočujeme vlevo po chodníku podél Práčské. Hned za křižovatkou je 5. zastávka (Osada a zámek Práče).

Jdeme pak asi 300 metrů podél Práčské ulice, po levé straně máme hradbu paneláků. Jakmile tato hradba skončí a domy jakoby ustoupí do pozadí, odbočíme vlevo vzhůru bezejmennou ulicí (po pravé straně mineme parkoviště) a na další křižovatce se napojíme na Jasmínovou ulici, kterou stoupáme směrem vpravo.

Jasmínová ulice stoupá sídlištěm a pomalu se stáčí doleva, až po necelém půlkilometru dorazíme ke křižovatce s Jahodovou ulicí. Zde se dáme vpravo ke křižovatce s hlavní tepnou Švehlovy ulice s tramvajovou tratí, a pak po ní vlevo dolů. Hned za křižovatkou (již ve Švehlově ulici) nalezneme 6. zastávku (Záběhlická doprava).

Dále jdeme po chodníku podél Švehlovy ulice, ale jen asi 150 metrů, po nichž odbočíme šikmo vlevo po chodníku napříč sídlištěm. Projdeme kolem školních budov, až do Topolové ulice.

Tu přejdeme a pokračujeme naproti šikmo vpravo Karafiátovou ulicí. Po asi 80 metrech přijdeme k podlouhlému parku a za dalších asi 80 metrů na křižovatku s Chrpovou ulicí, kde odbočíme vpravo na náměstí Mezi Zahrádkami. Na jeho nejbližším rohu nacházíme poslední, 7. zastávku (Záběhlické školy).

Tím naučná stezka končí, a my můžeme pokračovat rovně náměstím směrem ke Švehlově ulici a dopravnímu uzlu Zahradní Město (autobus, tramvaj, vlak).

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 30. 11. 2022 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář